Nån som har erfarenhet av HyEndFed antenner?

SM0XHJ

Well-Known Member
Kopplar ev. CM strömmar förbi transformatorn otransformerade?
Ja, transformatorn transformerar bara de differentiella strömmarna. Common mode strömmarna kopplas antingen direkt genom tranformatorn (vid "spartransformator" där primarsida och sekundärsida sitter ihop galvaniskt) eller kapacitivt mellan primär- och sekundärsida. Tänk på att vid så höga impedanser som flera kiloohm så räcker några tiotal pF för effektivt koppla CM-strömmarna förbi transformatorn.
 
Last edited:

SM0GLD

Vänsterhänt
Matningsimpedansen uppges ligga kring 2500-3000 ohm vid matningspunkten. Med 1:50 nedtransformering till 50-60 Ohm, är en efterföljande
1:1 choke tandlös
Om man använder en motviktstråd så blir situationen lite bättre och man får då mer effekt av sin choke.
Merparten av retur-strömmarna tar ju den "lättaste" vägen vilket blir till motviktstråden.
 

SM5XUN

░░░░░░░
Kalla mig dum men när denna tråden dök upp så kände jag ett plötsligt behov av att köpa en 100W 4 band classic att testa med,
jag har haft allsköns varianter av ändmatade för portabelbruk tidigare och de har gett mig kraftigt blandade erfarenheter.

Sagt o gjort, det dröjde några dagar sedan dök det upp en postnordis med en låda under armen.

Fint av PA3RK att skicka med den nödvändiga träskoöppnaren för portabelölen :)
..men han glömde att skicka med ölen!

hef1b1.jpg


Kvalitetskänslan är på topp!
Krympslang över, tätad låda, tätat där kruvarna håller isolatorn, låslackade skruvar, rostfri M5 anslutning med rätt typ av brickor på rätt ställen, Kaus för avlastning, hyfsade wirelås, fin antennwire och en liten och lätt ändisolator.

hef1b2.jpg


Utöver manual så följde det med fyra kraftiga buntband för montering av dosan mot exempelvis en stolpe.

Nu under sommaren kommer jag att försöka ta mig tid att testa antennen ordentligt och jämföra den med min portabeldipol för 10, 15 och 20m, på samma plats och höjd, det blir intressant.
Troligen blir det att göra en kopia av antennen och se om det går att få den att fungera, även lite test med CM-choker och korta vs. långa matarkablar står på agendan.
 
Last edited:

SM1TDX

Well-Known Member
Vi väntar ännu ivrigt på ett första utlåtande och bilder "under huven" på hur LC-kretsen är utformad.
 

SM5XUN

░░░░░░░
Jag hade med "100W 4-band classic"-antennen under en stugvistelse förra veckan, den provades på främst 20m och även en hel del på 40m, jag jämförde också med en 10/15/20 trap-dipol på ungefär samma höjd.
Antennen matades via 15m RG223, fästpunkten hamnade ca. 15m uppe i en vällövad bok, linan passerade strax ovanför ett äppelträd och följde sedan nedför ett ca. 8m fiskespö fastsurrat i ett metallräcke.
En lätt radioindoktrinerad dotter kontrollerar linans sträckning.
hefa1.jpg


För att slippa mycket av CM-strömmarna kopplade jag in en CM-choke (grå boxen innehåller en enkel choke av RG174 lindad på ett toroid) vid antennen och istället för att använda skärmen på mina 15m koax som motvikt vilket konstruktören har tänkt sig så tillverkade jag en liten mellankabel som jag lött på en rulle 25m 1,5kvmm FK på, denna rullades sedan ut som motvikt vid antennens matningspunkt.
hefa2.jpg


Jag uppfattade antennen som något mer brusig jämfört med dipolen, anledningen är förstås störningar från hemelektroniken i stugan, även radions nätaggregat bidrar förstås,
för portabelbruk i störningsfri skog och med radion matad av batterier så är det ju inget problem.

Antennen var bedömt runt 0,5-1 S-enhet svagare på mottagning än dipolen jag hade med mig, detta kan bero på dels att antennerna hade olika riktningar och även att de inte jämfördes på samma fysiska plats,
HyEndFed-antennen blev ju dessutom i mitt fall en slopande inverterad L-antenn.

När det gäller SWR så kunde jag köra helt utan radions inbyggda tuner över samtliga band, SWR höll sig under 1,5:1 och bara marginellt över på 15m, jag stämde även av antennen på 17m och körde några stationer.

I vetenskapligt syfte kände jag mig manad att öppna burken, skruvarna var mycket riktigt väl tätade, de satt som själva f-n,
locket var lika jävligt ihoplimmat så med några knäck i skruvstädet och lite bändande gick locket upp så läcka in vatten lär det inte göra (ja, nu lär det väl göra det i just mitt exemplar..)
Innehållet var enligt ett tidigare i tråden nämnt recept, en unun med parallell kondensator över ingången.
hefa3.jpg


Jag använde IC-7300 och en SM-30 mikrofon tillsammans med SEC-1235 nätaggregat, radion har faktiskt en helt ok storlek för portabelkörande när man vill ha lite mer än QRP, eftersom man slipper en extern tunerlåda så kan ju radion tillåtas vara något större då den har inbyggd tuner, HyEndFed-antennen har så pass låg SWR att den skulle radions ATU klara av galant.
Jag fick idel goda rapporter både på signalstyrka och modulation.
hefa4.jpg


Mitt samlade omdöme om antennen är således gott och ute i skogen skulle denna antennen följa med framför många av de andra jag har i lådorna.
argumentet för antennen är den ensamma fästpunkten, och med min "fusk-motvikt" som jag gjorde läggs sonika ut på marken,
skillnaden mot en dipol är för mig försumbar vägt mot att dipolen kräver två fästpunkter och således lite mera jobb att få upp.
 

SM1TDX

Well-Known Member
Tack för väl utfört forskningsarbete. :) Ser ut att vara en sällsynt välbyggd antenn!. Självklart är det inget "magiskt snöre" utan antenner av denna typ kräver choke och motvikt. Såg att säljaren erbjuder ultra-portabla varianter av denna.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Jag kunde inte låta bli...
Simulerade en dylik antenn för 80m.

Radiator: 40,9m
Radial: 20m
Transformator: 49:1 eller omskrivet 50 ohm in och 2450 ohm ut.

End fed1.jpg
Här ser vi strömmarna vid 7MHzEnd fed2.jpg
Antennen uppvisar god anpassning på de flesta banden, typiskt bättre än 3:1
Jag fick trixa lite genom att införa en kondensator 470pF på mitten av radiatorn. Detta för att justera resonansen på 80m.

Jag är fortfarande lite fundersam över hur bra en 49:1 Unun blir.
Det måste bildas en massa läckinduktans men den ligger ju i serie med radiatorn och kan då i princip hjälpa till med anpassningen på dom högre banden.
 

SM5XUN

░░░░░░░
Ja, jag vill påstå att den fungerar fövånansvärt bra, och uppvisar god anpassning som du skriver, hur såg det ut på 15m?
Nu fuskade jag som sagt med en motvikt istället för att låta koaxskärmen vara motvikten men det bör vara liten eller ingen skillnad.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
men nu fuskade jag som sagt med en motvikt istället för att låta koaxskärmen vara motvikten.
Det är ju inte att fuska enl mig.
Att använda koaxen som "glömd" och "gömd" motvikt anser jag vara fusk om det inte framgår att det skall monteras en choke efter typ 10m e.dyl.

En iakttagelse vid simuleringen....
Om man placerar nämnda antenn helt horisontellt på "vettig" höjd så sprider anpassningen mellan banden avsevärt.
Antennen blir således svårare att anpassa på flera band med ökad höjd.
 

SA2CLC

Well-Known Member
Kul antenn. Kastade ihop en liknande här hemma. När jag väl hittat "rätt" ferrit så fungerade det på en gång. Radiatorn blev 20,35m, följd av en spole på 110uh och avslutades med 2,35m tråd. 80m blev smalbandigt, men går bra att klämma in på telegrafidelen, övriga band uppvisar bra swr. Nackdelen är ju att den blev lång, men som Micke skrev tidigare, 80m kan man ju skippa. Blir en 40m variant med spole lika smalbandig? Totala längden blir ju då ca 12m.
 

SM7CBS

Well-Known Member
En tråd behöver inte vara en halv våglängd för att stråla bäst. Strålningsegenskaperna skiljer stort om tråden är horisontllt eller vertikalt i luften.
Vid vissa mått är en långwire en HEF-antenn. Sätter man en tuner mellan koaxen och atenntråden kan man köra alla band. Med den lila lätta tuner Du ser i länken kan man ha den lilla tunern i luften. Först avstämma i nåbar höjd och sedan dra den i läge.
En viss förändring får man räkna med vid höjdförändringen men troligen inte så mycket. Plats för experiment.
http://www.qrpkits.com/sltplus.html
 
Top