Nej, det är inte svårt att mäta p.e.p

SM7NTJ

Well-Known Member
Nej, det är inte svårt att mäta och beräkna p.e.p uteffekt. I alla fall inte på kortvågsbanden.

Ett vanligt oscilloskop, en miniräknare och helst en konstlast är allt som behövs.

Vi tänker oss att vi kopplar in oscilloskopet så att vi kan se spänningen över konstlasten.
carrier.png
De vertikala staplarna får här motsvara en högfrekvent signal vid ”key down” i CW-läge.

Vi avläser topp till topp värdet med hjälp av skalstrecken på oscilloskopets skärm och kan sedan beräkna p.e.p.

Först dividerar vi med 2 för att få toppvärdet, sedan dividerar vi toppvärdet med kvadratroten ur 2 för att få effektivvärdet.

Effektivvärdet U sätter vi sedan in i formeln Ppep =U^2/Z.

SSB p.e.p?

Det är lika lätt.
ssb_aaa.png
De vertikala staplarna får här motsvara en högfrekvent signal vid ett kraftigt aaaah i mikrofonen.

Vi avläser topp till topp värdet med hjälp av skalstrecken på oscilloskopets skärm och kan sedan beräkna p.e.p.

Först dividerar vi med 2 för att få toppvärdet, sedan dividerar vi toppvärdet med kvadratroten ur 2 för att få effektivvärdet.

Effektivvärdet U sätter vi sedan in i formeln Ppep =U^2/Z.

En utförligare förklaring finns i nya KonCEPT avsnitt 3.4.10Vill man beräkna ungefärlig medeleffekt kan värdena i OET65b från Amerikanska FCC vara användbara.

SSB, Pmedel = Ppep gånger 0,2 det vill säga 200Wpep ger medeleffekten 40W

CW, Pmedel = Ppep gånger 0,4 det vill säga 200Wpep ger medeleffekten 80W

SSB med kompressor, Pmedel = Ppep gånger 0,5 det vill säga 200Wpep ger medeleffekten 100W

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4FPD

Well-Known Member
Jo så gjorde man ju förr när man byggde något och ville få en ungefärlig ide om vilken effekt man lyckades åstadkomma.
Men man måste inse att metoden kräver ett rätt noggrant oscilloskop, eller att man kan avläsa spänning noga.
Exvis om vi läser av spänningen med 10 % fel på skärmen, eller att vi har så stor felvisning på instrumentet, och proben.
Så kommer effektvärdet vi beräknar att få 20 procent fel värde.
Men vad är bättre när det gäller att mäta effekt på HF och VHF?
De flesta köpta effektmätare, inkluderande BIRD har +-10 procent, men då mäter man CW.

PTS specar inte vid vilka toleranser man skall mäta upp sin effekt inom.
Och vid 200 W resp 1000 W kan man nog få betydligt större felvisningar, än när man med scopet mäter sin 1 - 10 W station.

På min tid på SRS var det vanligt med prat om vilken effekt en viss sändare verkligen levererade.
Menade kunden att den "bara" lämnade 97 W så var det gnäll och garantikrav.

Jag brukade använda en spec där jag menade att +-1 dB av den i specen för radiostationen uppgivna effekten skall kunna accepteras.
Det accepterade även de mest kritiska kunder...... så dB är bra.

Så vad gör man då?

Så gott man kan, är nog ett bra sätt...
Eller i alla fall visa att man kan mäta och förstå på ett eller annat sätt.

Nå är de någon som försöker mäta upp sin effekt så noga? och dess Pep värde?

Eller är allt som förr?

På B90 tiden skulle man mäta ineffekten med en amperemätare som hade en viss tidskonstant.
Jag vet aldrig att något sådant gjordes, eller att A-mätare specades med tidskonstant.

De
Roy SM4FPD
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Några år före PEP infördes ställde SSA en fråga till PTS om hur 1 kW uteffekt skulle mätas på SSB-signaler.

Förslaget från PTS var att; -Vissla kraftigt i mikrofonen och läs av uteffekten på en vanliga trög analog effektmeter. Tydligen förutsatte PTS redan då att maximalt tillåten uteffekt var att betrakta som PEP även om det inte uttryckligen framgick av dåvarande föreskrifter.

För husbehov är det väl en bra metod?

När man sedan pratar vanligt så blir naturligtvis medeleffekten betydligt lägre så som Lorentz beskriver. De med mikrofonskräck eller svag röst kanske producerar 10-15 W medeleffekt från en ordinär "100 W transceiver" medan den överstressade contestern med fullt pådrag på alla kranar kommer närmare PEP-värdet med sin medeleffekt... Ibland t o m över PEP-värdet!? :)
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej
Jovisst kan mätinstrumentens felvisning påverka resultatet.

Däremot håller jag inte med om att man utan vidare skulle läsa av skalan på skärmen 10% fel.
Översatt till rutor motsvarar 10% drygt en halv ruta fel på ett vanligt oscilloskop med 10 rutor i höjd, när vi pratar om spänningen 282Vt-t som motsvarar 200W i 50 ohm.

Om jag översätter dB till skillnad i effekt.

+- 1dB, för 200W motsvarar det att effekten är någonstans mellan 159 och 252W.

+- 0,5dB, för 200W motsvarar det 178 - 224W.

Nja, jag tror att göra sitt bästa är bra nog och det går enkelt minimera felen genom jämförande mätningar.

Jag tror inte heller att en tillverkare i dagens läge utan vidare skulle sälja något märkt max 200 W som kan leverera betydligt större effekt.

Jag pratar i första inlägget om att avläsa topp till topp värdet. Detta för att minska antalet fel och agerar vi för att minska felkällornas påverkan på våra mätningar och beräkningar så slipper vi nog påbud om toleranser på våra mätningar.

För alla mätningar, oavsett vad som mäts, gäller det att kunna göra en bedömning om vad som är rimligt mätvärde.

När datorer och mikroprocessorer dök upp i mätinstrument skedde ofta en skenbart förbättring av mätresultatet. Jag har några gånger påpekat att onödigt många decimaler i en display inte innebär ett noggrannare mätresultat.

Så bara för skojs skull, vad skulle ni säga om mätvärdet 234,52684V +- 4%, 50,038Hz +- 10%?:)
Jag kan avslöja att jag inte använde decimalerna.


73 de SM7NTJ Lorentz
 
Top