Newbie om Lowfer Medfer HiFer Beacons

QRP

Well-Known Member
Newbie om Lowfer Medfer HiFer Beacons
Är det tillåtet att starta upp en Beacon i Sverige?
Behövs det tillstånd eller är det bara klubbar som
får driva en fyr? Vilka effekter är tillåtna för fyrar?
Det finns ju några trevliga varianter till projekt
baserade på 74HC240 att bygga. Vill man ha mer effekt
kan man bygga på ett PA med IRF510.

MVH
//QRP
 
Kanske man kan vända på frågan, är det förbjudet att som radioamatör bygga och driftsätta en egen radiofyr?
de
Roy
SM4FPD
 
Det är nog inte uttryckligen förbjudet, så länge man håller sig inom de band som är allokerade för amatörradio (givet att man har amatörradiocertifikat), och så länge man beaktar de sedvanliga reglerna vad beträffar effekt.

Däremot verkar det som att IARU ogillar okoordinerade privavta initiativ. I bandplanen för region 1 [länk] kan man läsa följande:

"Unmanned transmitting stations:‎

IARU member societies are requested to limit this activity on the HF bands. It is recommended that any unmanned ‎transmitting stations on HF shall only be activated under operator control except for beacons agreed with the IARU ‎Region 1 beacon coordinator, or specially licensed experimental stations."

G3USF tycks vara den koordinator som omtalas. I hans namn finns en lista med fyrar [länk]. Man ska nog se till att man inte kolliderar med någon av dessa.

500 kHz är inte allokerat för amatörradio, så där behövs särskilt tillstånd från PTS. Om man söker på sökvillkoret "500 kHz" i PTS diarium, kan man se att sådant tillstånd beviljats Radio Rud [länk].

73!
Jonas/SM5PHU
 
Last edited:
Jag noterade att mycket i ämnet finns att läsa på denna hemsida från Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR): ESR Fyrar

Min uppfattning är att fyrarna existerar i en gråzon i regelsystemet.
Så länge ingen direkt störs av dem så får fenomenet fortsätta att existera.

//QRP
 
varför en fyr?

det finns t.ex WSPR om man vill testa vågutbredning

å andra sidan finns ju konstlaster att prova sina byggen i...
 
varför en fyr?

Den frågan kan man verkligen ställa sig.

Jag satte upp en temporär QRP-fyr i somras, för att kunna mäta upp strålningsdiagrammet på min kortvågsyagi. Jag hittade inget sätt att göra det mot befintliga fyrar.

Man bör ta sig en funderare om syftet, innan man sätter upp (ännu) en fyr, tycker jag.

73,
Jonas/SM5PHU
 
Frågan "varför fyr" kanske bör ställas till dem som håller på med det.

Jag citerar ett klipp från: ESR Fyrar

"SK7MHL - Multibandsfyr i Lund 432 MHz - 24 GHz

"Det har sedan länge funnits behov av en "konditionsvarnare" i öresundsregionen som komplement till de befintliga multibandsfyrarna på Själland, norra Jylland, Göteborg och Oslofjorden.

Våren 1996 beslutade därför medlemmarna i SK7VC - Amatörradioklubben vid Ericsson Mobile Communications AB i Lund, att starta ett projekt för att konstruera och bygga en fyr på sex band, 432 MHz till 24 GHz.

Ett av kraven var hög frekvensnoggrannhet. Cirka ett år ägnades åt att konstruera och bygga ugnsstabiliserade kristalloscillatorer. Efter totalt fyra års arbete med projektet är nu fyren helt klar och QRV på alla band."

//QRP
 
Last edited:
Skulle man inte kunna säga at rävarna vid radiopejlorientering är en form av fyrar?
Själv tycker jag att en egen radiofyr, borde väl hamna innaför faktumet att vi som radioamatörer experimenterar med radio, sändare, mottgare, antenner och vågutbredning.
Ibland skulle ett experimnt för att testa vågutbredning vara mycket effektivare med en liten fyr, än att vänta sig igenom möjligheten att köra hundratals QSO.
Ett enkelt exempel: hur ser, eller hörs signalen ut per 24 timmar på exvis 3570 kHz på avståndet X km?
Man kunde testa detta utan att behöva ha QSO. Och innebär hobbyn nödvändigtvis QSO med andra radioamatörer?
Fyrar däremot verkar ändå sättas upp för att tala om för andra att man byggt något. Men alla användingar av radiofyrar borde ha berättigande.

De
Roy
SM4FPD
 
Tiotals eller 100-tals okoordinerade fyrar som är kontinuerligt igång motverkar sitt syfte.

De fyrar som sattes upp före millenieskiftet ungefär var koordinerade både internationellt
och nationellt, och hade dessutom tilldelats egna frekvenser, tillstånd och anropssignaler av Televerket/PTS.
Dessutom hade de för det mesta en anknytning till seriös forskning inom området.

Personligen tror jag "reverse beacons" eller fjärrmottagare av olika slag som kan nås via Internet
tillför betydligt mer vågutbredningskunskap utan att belasta frekvensutrymmet, än om varje förhoppningsfull amatör sätter upp sin egen fyr.

Det är lätt att göra analogin med okoordinerade repeatrar.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Jovisst är det väl så vi går ständigt mot en ökande entropi
med ett tilltagande kaos som höjer brusnivåerna (QRM).
Där dom klara enskilda signalerna går mot en allmänt brus
utan distinktion. I denna situationen kan det ju faktiskt vara
ett bättre alternativ att använda Internet för vågutbredningskunskap
utan att därför behöva belasta frekvensutrymme med onödigt brus.

//QRP
 
Jag håller med SM0NCL om att WSPR möjligen skulle vara en praktisk tillämpning. Man håller sig inom ett begränsat frekvensutrymme och får dessutom mottagningsrapporter i realtid.

Fyrar på VHF och uppåt är ju en annan historia, men det finns ju ingen anledning att översvämma fyrbanden. Nu är det några år sedan jag var aktiv på 2meter, men då hade vi 4-5 fyrar som alltid var hörbara här i Småland. Fullt tillräckligt.
Dessutom var det ju SK4MPI som var den intressanta. Aurora är alltid roligt :)
 
Trevligt att fyfrågan har engagerat och renderat så många svar.
Jag lade upp första frågan för nästan exakt fem (5) år sedan
men det är först nu som jag har fått respons på den. Kul!
Om jag blivit så mycket klokare av svaren vet jag inte men
det är roligt med lite olika infallsvinklar på frågeställningen.
//QRP
 
Go'kväll i stugan,

Karl-Arne -AOM nämner Reverse Beacons, som jag tycker är något rätt fantastiskt, ni kan kolla själva på: main page - Reverse Beacon Network. Man kan allså bli sin egen fyr genom att sända CW en stund och sedan se efter var och hur man hördes, dessutom med en opartiskt angiven signalstyrkerapport under "snr", d v s Signal/Noise Ratio.

Dock inget för den som vill testa mikrofoner för att höra vilken som är "starkast".....:)

73 & GL,
Rolf
SM5MX
 
ni kan kolla själva på: main page - Reverse Beacon Network.
Rolf
SM5MX

Hej!
Det var intressant!
Jag gjorde ett försök en stund efter att jag läste om detta.
Dock fick jag inte se min egen signal eller rapport, däremot min motstation, frekvens och tid.
Han var 599 och jag fick samma rapport från honom. Speed omkr. 100-takt.
Är det något speciellt man skall göra? :confused:

/ Ingvar
 
Det kan vara lite lurigt med signalstyrkemätningen. Det kan tydligen lätt bli fel station som kopplas till mätvärdet tex när någon svarar på ett CQ.
 
Back
Top