1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Newbie om Lowfer Medfer HiFer Beacons

Discussion in 'Övrigt' started by QRP, Mar 7, 2005.

 1. QRP

  QRP Well-Known Member

  Newbie om Lowfer Medfer HiFer Beacons
  Är det tillåtet att starta upp en Beacon i Sverige?
  Behövs det tillstånd eller är det bara klubbar som
  får driva en fyr? Vilka effekter är tillåtna för fyrar?
  Det finns ju några trevliga varianter till projekt
  baserade på 74HC240 att bygga. Vill man ha mer effekt
  kan man bygga på ett PA med IRF510.

  MVH
  //QRP
   
 2. QRP

  QRP Well-Known Member

  Lyfter frågan igen och undrar om det är tillåtet?
  Finns ju några i Sverige som redan har kommit igång:
  Radio Rud Beacon

  //QRP
   
 3. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Kanske man kan vända på frågan, är det förbjudet att som radioamatör bygga och driftsätta en egen radiofyr?
  de
  Roy
  SM4FPD
   
 4. QRP

  QRP Well-Known Member

  Och svaret blir då ...?
  //QRP
   
 5. sm5phu

  sm5phu Well-Known Member

  Det är nog inte uttryckligen förbjudet, så länge man håller sig inom de band som är allokerade för amatörradio (givet att man har amatörradiocertifikat), och så länge man beaktar de sedvanliga reglerna vad beträffar effekt.

  Däremot verkar det som att IARU ogillar okoordinerade privavta initiativ. I bandplanen för region 1 [länk] kan man läsa följande:

  "Unmanned transmitting stations:‎

  IARU member societies are requested to limit this activity on the HF bands. It is recommended that any unmanned ‎transmitting stations on HF shall only be activated under operator control except for beacons agreed with the IARU ‎Region 1 beacon coordinator, or specially licensed experimental stations."

  G3USF tycks vara den koordinator som omtalas. I hans namn finns en lista med fyrar [länk]. Man ska nog se till att man inte kolliderar med någon av dessa.

  500 kHz är inte allokerat för amatörradio, så där behövs särskilt tillstånd från PTS. Om man söker på sökvillkoret "500 kHz" i PTS diarium, kan man se att sådant tillstånd beviljats Radio Rud [länk].

  73!
  Jonas/SM5PHU
   
  Last edited: Feb 6, 2010
 6. QRP

  QRP Well-Known Member

  Jag noterade att mycket i ämnet finns att läsa på denna hemsida från Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR): ESR Fyrar

  Min uppfattning är att fyrarna existerar i en gråzon i regelsystemet.
  Så länge ingen direkt störs av dem så får fenomenet fortsätta att existera.

  //QRP
   
 7. SM0NCL

  SM0NCL Well-Known Member

  varför en fyr?

  det finns t.ex WSPR om man vill testa vågutbredning

  å andra sidan finns ju konstlaster att prova sina byggen i...
   
 8. sm5phu

  sm5phu Well-Known Member

  Den frågan kan man verkligen ställa sig.

  Jag satte upp en temporär QRP-fyr i somras, för att kunna mäta upp strålningsdiagrammet på min kortvågsyagi. Jag hittade inget sätt att göra det mot befintliga fyrar.

  Man bör ta sig en funderare om syftet, innan man sätter upp (ännu) en fyr, tycker jag.

  73,
  Jonas/SM5PHU
   
 9. QRP

  QRP Well-Known Member

  Frågan "varför fyr" kanske bör ställas till dem som håller på med det.

  Jag citerar ett klipp från: ESR Fyrar

  "SK7MHL - Multibandsfyr i Lund 432 MHz - 24 GHz

  "Det har sedan länge funnits behov av en "konditionsvarnare" i öresundsregionen som komplement till de befintliga multibandsfyrarna på Själland, norra Jylland, Göteborg och Oslofjorden.

  Våren 1996 beslutade därför medlemmarna i SK7VC - Amatörradioklubben vid Ericsson Mobile Communications AB i Lund, att starta ett projekt för att konstruera och bygga en fyr på sex band, 432 MHz till 24 GHz.

  Ett av kraven var hög frekvensnoggrannhet. Cirka ett år ägnades åt att konstruera och bygga ugnsstabiliserade kristalloscillatorer. Efter totalt fyra års arbete med projektet är nu fyren helt klar och QRV på alla band."

  //QRP
   
  Last edited: Feb 7, 2010
 10. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Skulle man inte kunna säga at rävarna vid radiopejlorientering är en form av fyrar?
  Själv tycker jag att en egen radiofyr, borde väl hamna innaför faktumet att vi som radioamatörer experimenterar med radio, sändare, mottgare, antenner och vågutbredning.
  Ibland skulle ett experimnt för att testa vågutbredning vara mycket effektivare med en liten fyr, än att vänta sig igenom möjligheten att köra hundratals QSO.
  Ett enkelt exempel: hur ser, eller hörs signalen ut per 24 timmar på exvis 3570 kHz på avståndet X km?
  Man kunde testa detta utan att behöva ha QSO. Och innebär hobbyn nödvändigtvis QSO med andra radioamatörer?
  Fyrar däremot verkar ändå sättas upp för att tala om för andra att man byggt något. Men alla användingar av radiofyrar borde ha berättigande.

  De
  Roy
  SM4FPD
   
 11. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Tiotals eller 100-tals okoordinerade fyrar som är kontinuerligt igång motverkar sitt syfte.

  De fyrar som sattes upp före millenieskiftet ungefär var koordinerade både internationellt
  och nationellt, och hade dessutom tilldelats egna frekvenser, tillstånd och anropssignaler av Televerket/PTS.
  Dessutom hade de för det mesta en anknytning till seriös forskning inom området.

  Personligen tror jag "reverse beacons" eller fjärrmottagare av olika slag som kan nås via Internet
  tillför betydligt mer vågutbredningskunskap utan att belasta frekvensutrymmet, än om varje förhoppningsfull amatör sätter upp sin egen fyr.

  Det är lätt att göra analogin med okoordinerade repeatrar.

  73/

  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 12. QRP

  QRP Well-Known Member

  Jovisst är det väl så vi går ständigt mot en ökande entropi
  med ett tilltagande kaos som höjer brusnivåerna (QRM).
  Där dom klara enskilda signalerna går mot en allmänt brus
  utan distinktion. I denna situationen kan det ju faktiskt vara
  ett bättre alternativ att använda Internet för vågutbredningskunskap
  utan att därför behöva belasta frekvensutrymme med onödigt brus.

  //QRP
   
 13. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  Jag håller med SM0NCL om att WSPR möjligen skulle vara en praktisk tillämpning. Man håller sig inom ett begränsat frekvensutrymme och får dessutom mottagningsrapporter i realtid.

  Fyrar på VHF och uppåt är ju en annan historia, men det finns ju ingen anledning att översvämma fyrbanden. Nu är det några år sedan jag var aktiv på 2meter, men då hade vi 4-5 fyrar som alltid var hörbara här i Småland. Fullt tillräckligt.
  Dessutom var det ju SK4MPI som var den intressanta. Aurora är alltid roligt :)
   
 14. QRP

  QRP Well-Known Member

  Trevligt att fyfrågan har engagerat och renderat så många svar.
  Jag lade upp första frågan för nästan exakt fem (5) år sedan
  men det är först nu som jag har fått respons på den. Kul!
  Om jag blivit så mycket klokare av svaren vet jag inte men
  det är roligt med lite olika infallsvinklar på frågeställningen.
  //QRP
   
 15. SM5MX

  SM5MX Well-Known Member

  Go'kväll i stugan,

  Karl-Arne -AOM nämner Reverse Beacons, som jag tycker är något rätt fantastiskt, ni kan kolla själva på: main page - Reverse Beacon Network. Man kan allså bli sin egen fyr genom att sända CW en stund och sedan se efter var och hur man hördes, dessutom med en opartiskt angiven signalstyrkerapport under "snr", d v s Signal/Noise Ratio.

  Dock inget för den som vill testa mikrofoner för att höra vilken som är "starkast".....:)

  73 & GL,
  Rolf
  SM5MX
   
 16. SM7CZR

  SM7CZR Old Member

  Hej!
  Det var intressant!
  Jag gjorde ett försök en stund efter att jag läste om detta.
  Dock fick jag inte se min egen signal eller rapport, däremot min motstation, frekvens och tid.
  Han var 599 och jag fick samma rapport från honom. Speed omkr. 100-takt.
  Är det något speciellt man skall göra? :confused:

  / Ingvar
   
 17. SM0BRF

  SM0BRF Well-Known Member

  Det kan vara lite lurigt med signalstyrkemätningen. Det kan tydligen lätt bli fel station som kopplas till mätvärdet tex när någon svarar på ett CQ.
   

Share This Page