NRAU-BALTIC 2017

SM5AJV_Ingemar

Active Member
En liten påminnelse om att nu på söndag den 15/1 körs testen
NRAU-BALTIC på 80- och 40- metersbanden. Testen startar
med SSB-delen klockan 0630-0830 UTC, följt av CW-delen 0900-1100 UTC.


Testmeddelande är RS(T) + löpnummer + regionbeteckning.
T.ex. 599 013 SE om man är i Skåne.

Läs mer i reglerna på http://www.nrau.net/nrau-baltic-contest ... rules.html .

Samtidigt som testen är individuell, summeras de 10 bästa resultaten från varje land i landskampen.

Så glöm inte att slå på radion i morgon och kör så det ryker! Ju fler svenskar som är igång,
desto större chans att Sverige placerar sig bra i landskampen.
 
Back
Top