1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Nya bestämmelser

Discussion in 'Allmänt om Amatörradio' started by Sparky, Mar 24, 2017.

 1. Sparky

  Sparky Well-Known Member

  Specialsignaler får användas vid DX-trafik
  ”när trafiksituationen kräver det”

  — Specialsignalerna får åter användas för DX-trafik ”när trafiksituationen kräver det”, d.v.s. i pile-ups och vid sämre konditioner då en kort signal har bättre genomslagskraft. De får däremot inte användas vid vanliga QSO på t.ex. 80-metersbandet.

  Jag ogillar gummiparagrafer. Nåt luddigare än det här har jag inte på länge skådat i ett reglemente.

  1. När "tfc-situationen så kräver, dvs i pile-ups...." o s v ?
  Pile-ups: Hur vet vi hur pilen gestaltar sig hos motstationen?
  2. Hur vet vi hur condsen är hos dx-et?
  3. Kort signal har bättre genomslagskraft. Svagt argument. Undantaget nödtrafik, men då är det inte bara 599 som ska utväxlas i vilket fall.....
  4. Får inte användas vid "vanliga" QSO på 80 m. "Vanliga" QSO = ?? "Vanliga" QSO tillåtet på övriga band ??
  5. Får användas för DX-trafik.... En test på 10-160 m klarar galant alla kriterier, 80 m är där inget "vanligt" QSO.

  Finns säkert fler funderingar. Detta bara som en spontan reflektion efter att nyss ha läst.
  Ett reglemente måste vara glasklart. Inte lämna tolkningsmöjligheter. Det gör det här. Tycker jag.

  BCNU / SM5ATP
   
  SM0KBW and SM6FPG like this.
 2. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Jag har inte sett det där med "vanliga QSO". Var står det?
  Trafiksituationen kan nog kräva kort anropssignal av flera olika skäl, t.ex. då det gäller att genomföra ett QSO väldigt snabbt. Eller om man precis kört ett QSO med den korta anropssignalen, och sedan blir uppropad av en eller flera stationer. Men, vem ska bedöma om trafiksituationen så kräver? Det kan nog inte bli någon annan än den svenske amatören med kort anropssignal som gör det. Och ibland ska den bedömningen göras väldigt snabbt. Det blir inte lätt för en myndighet att utöva tillsyn utifrån en sådan föreskrift.
  Det är också skillnad på hur anropssignaler får användas och vad som gäller för SSA vid utdelande av anropssignal från och med 1 april 2017. /Sture
   
  Last edited: Mar 25, 2017
 3. SA3BYC

  SA3BYC Well-Known Member

  Det här är märkligt ... Jag, precis som Sparky antagligen, läste igår igenom allt som fanns ute om delegationsbeslutet. Det som fanns på SSA's sida, de olika bilagorna som finns på PTS sida http://www.pts.se/sv/Dokument/Beslut/Spektrum/2017/Beslut-om-ny-amatorradiodelegation---SSA/

  Jag reagerade som Sparky på skrivningen om att inte få använda specialsignaler på 80m och "rundsnack" :D

  Nu kan jag inte hitta skrivningen vid en snabb genomläsning? Vet inte säkert om det var i den info som låg på PTS sida, eller i den info som fanns på ssa.se igår? Nu verkar den infon ersatts av ett Word dokument skrivet av SSA själva. Men jag är helt säker på att det låg en mycket märklig skrivning om att inte använda specialsignalen för som jag tolkade det "vardags QSO" och ringsnack.

  Mycket märkligt?
   
  Last edited: Mar 25, 2017
 4. SA3BYC

  SA3BYC Well-Known Member

  Nu så ... hittade en referens till det på Hamnewz där man i en intervjuv kan läsa, citat " Specialsignaler får användas vid DX-trafik ”när trafiksituationen kräver det”
  — Specialsignalerna får åter användas för DX-trafik ”när trafiksituationen kräver det”, d.v.s. i pile-ups och vid sämre konditioner då en kort signal har bättre genomslagskraft. De får däremot inte användas vid vanliga QSO på t.ex. 80-metersbandet. " slut citat.

  Hela artikeln: http://www.hamnews.se/2017/03/23/pt...-signaler-tillats-som-vanity-call/#more-15165

  För att undvika alla tveksamheter så har jag alltså citerat källan Hamnews.se http://www.hamnews.se/
   
  SM7NZB and SM0KBW like this.
 5. SM0XHJ

  SM0XHJ Well-Known Member

  Ser inget stöd för det i det nya delegationsbeslutet:
  "
  ...
  Det finns tre olika typer av tillfälliga anropssignaler:
  • Tävlingssignal
  • Evenemangssignal
  • Teknisk/administrativsignal
  SSA får tilldela tävlingssignaler och evenemangssignaler ur prefixserierna SB, SC,
  SD, SE, SF, SH, SI, SM, 7S och 8S. En teknisk/administrativ signal får tilldelas
  ur SG-serien.

  Tillfälliga anropssignaler som tilldelas i SM-serien får inte vara två- eller treställiga
  för att inte riskera att förväxlas med personliga anropssignaler som tilldelats
  tidigare.

  Evenemangssignaler får tilldelas för speciella tillfällen och under begränsad tid
  (max ett år), till exempel ett jubileum, en field day eller en DX-expedition.
  Evenemanget ska ha en anknytning till amatörradio, historisk radioanvändning
  eller annan radiokommunikation av allmänt intresse.
  ...
  2.2.1.3.
  En tillfällig anropssignal får inte användas vid andra tillfällen eller för
  annat ändamål än vad som tilldelningen avsett. Det är viktigt att detta
  tydliggörs vid ansökan och vid tilldelning av den tillfälliga
  anropssignalen.
  ...
  "
   
 6. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  2.2.2.7 En tävlingssignal som tilldelats får, om trafiksituationen kräver det, användas även för DX-trafik.
   
 7. SM0XHJ

  SM0XHJ Well-Known Member

  Ah, så det gäller bara signaler som tilldelats för just tävling. Inte allmänt för tillfälliga signaler.
   
 8. SM0XHJ

  SM0XHJ Well-Known Member

  Då tolkar jag det som det är slut på att använda specialsignaler på repeatrar och aprs t.ex.?
  (När signalen förnyas då, den får ju användas enligt gamla tilldelningen så länge den är giltig.)
   
  Last edited: Mar 25, 2017
 9. Sparky

  Sparky Well-Known Member

  Jag inledde tråden med ett citat från Hamnews, som i sin tur sedan har länkar för fler betraktelser.
  Det var det lösryckta citatet som satte myror i huvudet på mig. Alla andra "paragrafer" har jag bara skummat igenom.
  Jag tycker fortfarande att det är upplagt för godtyckliga tolkningar (citatet alltså). M a o gummiparagraf till föga hjälp.
   
 10. SM0XHJ

  SM0XHJ Well-Known Member

  Håller med om att det är luddigt skrivet. "Kräver", speciellt i myndighetstexter, är ett rätt starkt ord. Vilka QSO skulle vara helt omöjliga att genomföra med sin grundsignal p.g.a. trafiksituationen? Kan tänka mig många fall där det underlättar, men att det skulle vara omöjligt uatan??
  Hur ska man i så fall veta att det krävs? Måste man då först testa med sin grundsignal?

  Nu är väll frågan rätt akademisk, för ingen myndighet verkar längre övervaka eller bry sig om hur det låter på amatörradiobanden...
   
 11. SA7ASX

  SA7ASX Well-Known Member

  Delegationsbeslutet reglerar väl bara förhållandet mellan PTS och SSA?
  Är det sedan meningen att SSA ska bedriva någon typ av trafikövervakning
  på banden så amatörerna hanterar sina signaler på korrekt sätt?
   
 12. SM0XHJ

  SM0XHJ Well-Known Member

  Det tror jag verkligen inte. Det står att SSA tydligt ska skriva i "tillståndet" eller vad man ska kalla det hur signalen får användas. Det står inte vad som ska hända om man bryter mot det. Möjligen att det kan vara skäl för SSA att inte förnya signalen nästa år.
   
 13. sm5phu

  sm5phu Well-Known Member

  SSA har gentemot PTS argumenterat för att de tillfälliga anropssignalerna ska få användas för all sorts amatörradiotrafik. Ett skäl till att vi argumenterat så är just att det blir knepigt med gränsdragning mellan olika användningsområden. Radioreglementet gör heller ingen skillnad på amatörradio och amatörradio. PTS ville inte gå så långt, men de gick oss till mötes en bit och lade till skrivningen om DX-trafik. Det är vad som står i delegationsbeslutet som gäller, inte något annat. Om det inte går att hitta delegationsbeslutet på ssa.se, så ska jag se till att det publiceras där, så snart jag hinner.

  73,
  Jonas/SM5PHU
   
 14. SMØW

  SMØW Well-Known Member

  Även om PTS delegerar arbetsuppgifter till SSA så har fortfarande PTS "ansvaret". Ansvaret kan inte delegeras bort från myndigheten. Det innebär att det blir PTS som får bedriva tillsyn på SSAs arbete inom ramen för delegationsbeslutet.

  73 de Teemu SM0W
   
 15. SM5MX

  SM5MX Well-Known Member

  Jag avstår ifrån att lägga mig i detaljerna i delegeringsbeslutet och konstaterar bara att de nya "bestämmelserna" om hur anropssignaler är tänkta att användas närmast för tanken till u-landsadministrationer. Ett försök till positiv tolkning skulle kunna vara att de inblandade ser "flexibiliteten" som någon form av tillmötesgående gentemot sändaramatörerna.

  Istället undrar jag över en del praktiska frågor. Jag utgår ifrån att många kör radio för att skaffa sig länder och QSL för DXCC (vilket jag alltså inte gör). Det gör man då med en viss anropssignal. Vad blir då resultatet om man istället för sin vanliga, "långa" anropssignal byter till en annan, kortare och kanske då får QSO? Jag antar att man då inte kan använda QSL:et till den kortare signalen för DXCC:t med huvudsignalen - eller?

  De gånger jag själv varit DX har det hänt mig att jag oväntat fått QSL från amatörer som kört från t ex en klubbstation men sedan sänt mig ett QSL med sin egen anropssignal. Sådana QSL har jag då besvarat med SNIL (Sorry Not In Log) och även avvisat senare propåer, trots bedyranden om "men det var ju jag som var operatör!" etc.

  Min undran är således om de nya bestämmelserna är en tillgång i DXCC-sammanhang.

  73,
  Rolf
  SM5MX
   
  SM3ZBB and SM0HXO - Sven like this.
 16. SMØW

  SMØW Well-Known Member

  Rolf

  Om du har SM5MX som huvudsignal för DXCC och har registrerat en annan tillfällig "kort" signal under samma konto på LoTW kommer de QSO/QSL du kör/får för den korta anropssignalen tillgodoräknas DXCC diplomet för huvudsignalen SM5MX

  73 de Teemu SM0W
   
 17. SM5MX

  SM5MX Well-Known Member

  Teemu,

  Tack för info - som du märker är jag helt grön i DXCC-sammanhang men ser i a f en kortare signal som en fördel i tester. Liksom f ö klarare regler rent allmänt. :)

  73,
  Rolf
  SM5MX
   
 18. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Hmm... gäller det också retroaktivt? Jag har ju kört en del rara DX för ett antal år vid sidan av min grundsignal. Bl.a en del på CW som SF3Z. Jag var även mycket aktiv de första åren med "unionssignalen" SE3ZBB vilket visade sig vara ett "hett prefix" då, åtminstone inledningsvis hamnade man i rätt ände i pilen med prefixjägarna. Jag har separerat detta i mina loggar men enligt dig går dessa att inordna under grundsignalen?
   
 19. SA3BYC

  SA3BYC Well-Known Member

  Hej Lars

  du kan lägga in fler signaler under ett huvudkonto. Jag t.ex. har mina aktiva signaler: SA3BYC och SE3X samt en tillfällig signal jag körde med som var SJ3SOP inlagda och där DXCC, WAS etc. räknas ihop.

  Så du ska kunna lägga in din tidiga signal vad jag förstår, om sedan riktigt gamla QSO kommer in och blir konfirmerade är väl mer osäkert. Det krävs ju att den i "andra änden" också har LOTW och skickar in för att skapa ett "confirmed" QSO.

  Finns sedan regler för hur man får tillgodoräkna sig QSO för DXCC berooende på var du har kört ifrån. Kan inte förklara reglerna i detalj, men har att göra med var ditt QTH varit beläget. Har du kört alla QSO från samma QTH ska det inte vara några problem.

  Bifogar en länk till deras hemsida, så kan du kanske få svar på några frågor: http://lotw.arrl.org/lotw-help/

  Är lite byråkrati/krångel att komma igång, men sedan funkar det jättebta. Har det kopplat till mitt loggprogram som sedan sköter det nästan automatiskt.

  /Johan

  Ps. det där att båda måste vara anslutna till LOTW för att ett QSO ska bli konfirmerat innebär att man allt som oftast får 3-4 år gamla Q som plötsligt blir verifierade. Fler och fler ansluter sig och när då någon laddar upp sina gamla loggar, ja då rasslar det till i statistiken :)
   
 20. SMØW

  SMØW Well-Known Member

  Om man har DXCC diplomet på sin grundsignal SM9ÅÄÖ och sedan historiskt har haft/eller har flera andra tillfälliga anropssignaler, ex vanity, contest, evenemangssignaler så är det bara regga dem på LoTW så tillgodoräknas QSOna/QSLen till grundsignalen som har "diplomet".

  Man kan även skicka in riktiga QSL kort för de tillfälliga signalerna och få även dem checkade/tillgodoräknade. Alla QSO som en enskild(eller klubb) gjort inom Sverige (SM) kan tillgodoräknas DXCC diplomet för grundsignalen. Så om man exempelvis kör från en kompis, på semester i skåne eller från sommarstugan så kan man alltså räkna med dessa QSO också.

  73 de Teemu SM0W
   

Share This Page