Nya krav för cert?

SA5BYS

Well-Known Member
Fick just mail från ESR där man vill verka för nya krav och nivåer på amatörradiocertifikat i Sverige.
Skulle vara intressant att veta:
- Vilka provförändringar vill ESR ha?
- Hur många nivåer vill ESR ha?
- Vilka rättigheter ger dom nya nivåerna?
 
Så här står det i vårt måldokument som är rättesnöret för ESRs framtida verksamhet: "ESR verkar för införandet av fler certifikatsklasser med direkta kopplingar till regelverket inom CEPT, så att samma regler gäller för samma typ av certifikat oavsett CEPT-land. Ungdomar och nybörjare ska ha möjlighet att utifrån enklare utbildning inom matematik och fysik erövra ett instegscertifikat som ger begränsad amatörradiobehörighet enligt CEPT-Novis."

BYS frågade;

- Vilka provförändringar vill ESR ha?
- Hur många nivåer vill ESR ha?
- Vilka rättigheter ger dom nya nivåerna?

Om vi utgår ifrån läget som det ser ut idag så pågår just nu ett arbete i PTS regi som syftar till att ta fram en helt ny provfrågebank som skall uppfylla de nya kompetenskraven som numera är inskrivna i PTS undantagsbestämmelser. Konkret betyder detta att samtliga områden i T/R 61-02 kommer att täckas in med frågor. Som konsekvens av breddningen som nu görs kommer det att krävas fler lektionstimmar för att klara av kursen för ett sk HAREC-certifikat. Fler sidor att läsa och mer att lära sig. Längre kurser, fler varianter på frågor och och möjligtvis också lite svårare frågor än de som SSA hittills använt i sin provförrättning.

Det är mot den bakgrunden vi bör se på ESRs förslag och vad föreningen vill verka för. Ett Novis-certifikat med lägre krav än för det nya HAREC är tänkt att underlätta för den som inte har tillräckliga förkunskaper att klara av HAREC-certifikatet. I förarbetet till CEPT Novis nämns särskilt mycket unga personer samt pensionärer.

Som det ser ut idag så gör ESR bedömningen att två nivåer bör räcka men det finns andra länder som t ex England och Danmark som har valt tre.

Lämpliga provkrav för en ett framtida Novis-certifikat kan t ex vara de nuvarande kraven som SSAs läromedel Bli Sändareamatör speglar. ESR har i en tidigare utredning jämfört SSAs provfrågebank och Bli Sändareamatör och funnit att både omfattning och svårighetsgrad stämmer väl överens med provkraven för CEPT Novis-certifikatet och som de flesta andra CEPT-länderna infört som en instegslicens.

När det gäller rättigheterna är det inget som ESR har haft några synpunkter på utan här får det bli helt upp till PTS att bedöma vilka privilegier som kan erbjudas i utbyte mot Novis-certifikatet - om det nu blir verklighet i Sverige. Kikar vi på hur andra länder gjort så gör man skillnad på uteffekt och frekvensband där Novis-certifikatet t ex ger rätt till 100 W och vissa frekvensband, i regel VHF och högre. För 1 kW och alla amatörband krävs HAREC-certifikat.

Bollen ligger nu hos PTS och vi får se vad myndigheten kommer fram till när det gäller provfrågebank och certifikat. På PTS webbplats finns mer att läsa om det regionala regelverket och där nämns också CEPT Novis.
http://www.pts.se/sv/Privat/Radio/Amatorradio/Regler-och-lankar/
 
Personligen skulle jag vilja se det brittiska systemet med "Foundation", "Intermediate" och "Advanced"-licensnivåerna infört i Sverige.
Systemet är konsekvent och logiskt uppbyggt, och återspeglar dessutom rådande IARU-policy.
Det nuvarande svenska certifikatets kompetensnivå motsvarar grovt "Foundation"-nivån.

Fick man dessutom önska sig något ytterligare skulle det vara ett telegrafiprov för att komma upp i "Advanced"-nivån.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
Kanske krav på vit rock, slips eller fluga när man kör radio då Karl-Arne? Ja som komplement till det av dig önskvärda telegrafi kravet då :D

Johan
 
Kanske krav på vit rock, slips eller fluga när man kör radio då Karl-Arne? Ja som komplement till det av dig önskvärda telegrafi kravet då :D

Johan

Den minoritet bland radioamatörerna som var gentlemen kunde lika gärna klä sig som sådana.
Riktiga radioamatörer som t.ex. förste telegrafassistent Sune Bæckström SM4XL (SK) körde radio i vit skjorta med ärmhållare
och slips. Ett efterföljansvärt exempel.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
Jag ser telegrafi eller en utökad specialistkunskap inom något tekniskt område utöver grundkravet som möjliga kompletterande kunskaper för att erhålla en tilltänkt högsta klass (med den svensk variant av det engelska systemet).

Alltså, antingen Advanced grundteknisk nivå + telegrafi - eller, Advanced grundteknisk nivå plus en teknisk komplettering, men ingen telegrafi.

Att enbart ha telegrafi som ett krav för högsta licensen ser åtminstone jag som otidsenligt. Man ska lika väl kunna nå den högsta nivån om man är en synnerligen god tekniker, men inte telegrafikunnig.

73 de RM2D,
Mats

Mitt förstaval är dock en HAREC-kompatibel licens och en instegslicens. HAREC utan telegrafikrav som i de flesta CEPT-länder. De som inte själva inser att telegrafin är 50% av hobbyn får skylla sig själva om de själva begränsar sig...
 
Last edited:
Ja för tusan Johan, det köper vi! :) Hur PTS sedan ska fullfölja sitt tillsynsansvar blir en annan fråga... ;)

/Lasse
 
Jag har en jul-slips med en tomte på som har en röd lysdiod som näsa, om man kodar om den till att blinka min anropssignal med telegrafi, uppfyller jag då kravet?

Givetvis kan jag tänka mig att sätta en webbkamera vid radion för att lösa tillsynskravet!

EDIT: Det sitter ett ljudchip i den som spelar julsånger, den kanske går att konvertera till voicekeyer?
 
Last edited:
Jag ser gärna att det blir två klasser av cert, en klass som ger tillgång till vhf och uhf och kanske även 6m. Sedan en lite mer avancerad klass för HF. I VHF delen kan tex reglemente ingå och lite basic grunder om hur man tex installerar en PL eller BNC. I HF delen skulle givetvis det ingå samma som i VHF delen men även lite mer antenner än idag och hur man kan bli qrv med enkla medel, man måste inte ha en 25m mast med en monsteryagi för att köra dx. Blev häromdagen misstrodd av en amatör som menade på att jag inte kan ha kört VK7,VK, ZL, VE, JA mm med enkla dipoler "för med en dipol går det aldrig att köra dx". Att återinföra CW skulle ta dö på amatörradion helt. CW är inte direkt relevant heller för att köra HF. Nu kör många CW via datorn och inget fel i det alls. Är folk rädda för utveckling ? PSK31 och RTTY och andra digitala moder är minst lika populära som CW. Jag kanske låter negativ till CW men jag är själv inne på att lära mig det men skulle jag behöva det för att köra HF hade jag aldrig tagit certet.
 
Att återinföra CW skulle ta dö på amatörradion helt. CW är inte direkt relevant heller för att köra HF. Nu kör många CW via datorn och inget fel i det alls. Är folk rädda för utveckling ? PSK31 och RTTY och andra digitala moder är minst lika populära som CW. Jag kanske låter negativ till CW men jag är själv inne på att lära mig det men skulle jag behöva det för att köra HF hade jag aldrig tagit certet.

Tillgänglig erfarenhet visar på att de amatörer som lärt sig Morsetelegrafi (Obs att man kan inte lära sig "CW" eftersom det är en teknisk egenskap hos sändaren) har en betydligt längre halveringstid än andra. Vi ser här skillnaden mellan kvantitet och kvalitet.

Det sista påståendet kan jag dessutom inte tolka som annat än att du inte har tillräckligt intresse för amatörradio.
Har man intresset så lär man sig telegrafi ifall det krävs.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
Det har ju redan prövats med två klasser, T-cert och ABC-cert (jag räknar det som två klasser) där T-certarna fick tillgång till VHF och uppåt och ABC-certarna också fick tillgång till kortvågen. (därför jag räknar ABC som en klass och T som en)

Vad man upptäckte var att många T-certare fasnade med en handapparat på repeatrarna och aldrig tog sig vidare.

Eftersom dom ändå inte fick tillgång till kortvågen fanns inget incitament att köpa radio och sätta upp antenner för det och eftersom dom inte hade radio och antenner för att ta sig ut på kortvågen så lärde dom sig aldrig den biten av hobbyn och så var dom fast på repeatrarna...

En ond cirkel skapades.

Förut kom nog många till hobbyn efter åratals av lussnande på kortvåg och mellanvåg på radiogrammofonen hemma, men nu har ju inte folk mottagare för det och utan amatörradio för kortvåg så kan dom inte heller lyssna.

Det är inte en sån tillströmmning att man måste skapa artificiella hinder för att inte släppa ut för många på banden, däremot kan det ju vara bra med en utbildning av andra skäl, och omfattningen av den utbildningen är vad som just nu diskuteras.

Krav på CW är bara föråldrat, ALLA som har en kortvågsradio inser nyttan av att kunna CW efter ett tag, några lär sig CW på eget bevåg, andra önskar att dom kunde CW men tycker att det är för besvärligt att lära sig.

Jag tillhör den sistnämnda kategorin, jag har en QRP-radio och inser nyttan jag skulle ha av att kunna hacka bärvåg men har inte lärt mig det av olika anledningar.
 
Blev häromdagen misstrodd av en amatör som menade på att jag inte kan ha kört VK7,VK, ZL, VE, JA mm med enkla dipoler "för med en dipol går det aldrig att köra dx"

Vad var det för en stolle?
Jag har aldrig haft mer än dipol och har kört de flesta hörnen av världen.
Med CW då förstås, som "inte är relevant för HF" hehe!
// Åke
 
Logiken (Då tänker jag på det gamla systemet med T-cert) är att man som nybörjare inte kan ställa till "lika stor skada" med låg effekt på VHF/UHF, som man kan göra på HF-banden.
Jag tycker att det var ett alldeles utmärkt system.
Själv började jag i princip från noll (el-läran fanns väl förstås redan) och kunde fixa all teori genom T-certet. Sedan handlade det bara om att plocka fram nyckeln och knacka sig upp genom klasserna. När man väl nått A-certet hade man så mycket erfarenhet i ryggen att man riksfritt kunde släppas lös på alla band med full effekt.
 
Dom som ställer till skada på kortvågsbanden har både gamla signaler och slutsteg i dom flesta fall jag har hört
 
Tillgänglig erfarenhet visar på att de amatörer som lärt sig Morsetelegrafi (Obs att man kan inte lära sig "CW" eftersom det är en teknisk egenskap hos sändaren) har en betydligt längre halveringstid än andra. Vi ser här skillnaden mellan kvantitet och kvalitet.

Det sista påståendet kan jag dessutom inte tolka som annat än att du inte har tillräckligt intresse för amatörradio.
Har man intresset så lär man sig telegrafi ifall det krävs.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
Hej K-A.. Jag möter gärna. Tydligen har vi olika uppfattningar om saken.
Jag menar på att förr så var det kanske relevant att lära sig CW inför certet eftersom CW nog var en av de få möjligheter för ett qso. AM/SSB/CW och då gick CW bäst. Det är en av de effektivaste trafiksätten än idag MEN nu kör många det via datorn så att tvinga alla nya att tvinga sig att lära sig det låter i mina öron helt meningslöst och hade skrämt bort folk från att ta cert, då blir det inte många nya radioamatörer. Jag har kommit till det läget att jag har blivit intresserad av att lära mig de magiska tecknen för jag inser att jag skulle få ut mer utav hobbyn då för min egen del. Ett annat skäl till att jag tycker att cw krav är vansinne nu är att vi har PSK, RTTY, SSTV, Hell, QRSS, MCW och många andra kul modes för att köra qso. Kör för tillfället ssb / digimoder och tycker det är jättekul och visst är jag intresserad. Jag kanske låter lite ful nu, inget riktat till dig som person men jag är helt emot att återinföra CW som krav för HF.

Åke BNV, ja jag håller helt med dig, dock tänker jag inte skriva ut signalen här men jag blev sugen på att trycka upp hela min låda med qsl-kort under nästan på "experten".
 
Dom som ställer till skada på kortvågsbanden har både gamla signaler och slutsteg i dom flesta fall jag har hört

Nu menade jag ju inte avsiktlig skada utan den som man orsakar av bristande kunskap och erfarenhet.
 
AZQ de RM2D

Du säger att "många kör telegrafi via datorn"...

Jo, de tror att det funkar i princip lika bra som de som kör telegrafi genom att kunna det i huvudet ;)

För oss som inte bara förlitar oss på dekoderns förmåga (eller snarare ickeförmåga) att tyda telegrafitecken, är det ganska uppenbart vilka som kör riktig telegrafi och vilka som tror sig kunna klara av telegrafi med datorn.

Jag vet att det sprids en vill villfarelse om att tekniken nu hunnit i kapp nostalgikerna.... Men lita på att det märks OERHÖRT väl om en människa eller maskin sitter bakom rattarna. Kanske inte om du kör kompisen med dekoder på 28600 på en kväll då bandet är dött och utan störningar,...

Så i stället för att avfärda telegrafi som ett musealt trafiksätt borde du öppna ögonen och inse att det är överlägset det mesta då det handlar om möjlighet att med enkla medel överbrygga stora distanser med begränsad effekt och små antennerl. PSK är ett intressant komplement till telegrafi, men den dagen din dator eller ditt modem havererat.... kan du försöka avkoda PSK i huvudet och se hur långt du når.

Ibland får jag ett småleende på läpparna då jag inser hur trångsynt vissa ser på det trafiksätt som trots allt är vår hobbys ursprung och än idag är det mest förekommande trafiksättet om man lägger ihop alla QSO på kortvågen. Titta gärna på statistik från de stora DX-expeditionerna och ställ dig frågan varför telegrafin fortfarande har en total särställning i antalet kontakter? Är det för att alla DXare är nostalgiker och sitter med vit skjorta och slips???

Öppna ögonen och öronen och bemöda er om att lära er telegrafi - innan dess utövar ni bara en begränsad del av hobbyn!

RM2D (47 år och har långt kvar innan jag bör bli betecknad som insnöad nostalgiker inom amatörradion)

Mats
 
Last edited:
Det finns ingen sådan logik och har aldrig funnits någon.

Logiken bakom detta är utformad av ITU för länge sedan och bygger på att med relativt låga effekter på VHF/UHF-frekvenser kan man inte orsaka internationella störningar, något som man var väldigt bekymrad över förr.

I dagens situation kanske man kan göra tvärt om, låta radioamatörer oavsett kompetensnivå härja på HF-banden vilka är osäljbara i spektrumauktioner lämnande eventuella internationella störningar därhän, och i stället låta kommersiella aktörer ta över de säljbara VHF/UHF-banden.

I sammanhanget kan nämnas att jag var i går på en hearing om PTS nya spektrumstrategi, där man hävdade att en så total avreglering som lagen medger av frekvensområdet 30 MHz till 300 GHz skulle kunna medföra samhällsekonomiska vinster i Sverige på runt 3000 miljarder kronor.

Hur stor kan amatörradions samhällsnytta vara sedd i detta perspektiv?

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
Back
Top