Nybörjare, råd om radio för Riks1, Riks2 och PMR 446Mhz

Tjena!

Jag är ny på komradio och söker tips om komradio för Riks1 Riks2 (åkeri kanalerna) samt PMR446 Mhz.
Har kikat på Wouxun KG-UV980H som har banden 66-88Mhz, 136-174Mhz samt 400-470Mhz, är det en bra radio att använda för dem kanalerna jag är ute efter?
Jag kommer montera radion i en grävmaskin och vill ha kontakt med lastbilar samt med kollegor som använder Peltor litecom (hörselåpor med komradio på PMR446 Mhz).
Sen vilken antenn eller blir det flera antenner behöver jag för dem banden? Antennen får max sticka upp ca 120cm från motor huven, kör järnvägsgående grävare så får inte sticka upp för långt pga av kontaktledning.

Behöver jag något certifikat eller tillstånd för att använda radio?


Mvh
 
Du behöver ett tillstånd till en frekvens för kommuniktionsradio.
En radio som täcker allt är inte typgodkänd.

Roy
 
Just det.
En komradio måste vara typad för just det den skall användas till.
Och ha de egenskaper som krävs.
Exvis får en PMR446 inte kunna anslutas till yttre antenn.
Ang ansökan om tillstånd talar du med PTS.

Utan kontroll på vilka som använder komradio skulle vem som helst kunna sända på vilken frekvens som helst, och till och med störa din yrkesutövning med kommunikationsradio.

Roy
 
Aha, så den radion blir inte typad för PMR446 pga av antennen, men för övrigt är den okej?
Hur vet man om den är typad eller inte?

Har även sett den här: Wouxun KG-UV6D som är hand hållen på både 66-88mhz och 410-470mhz. Den antar jag är okej att använda då den är handhållen med inbyggd antenn?

Markus
 
För övrigt är den INTE OK, radion täcker ju alla frekvenser och du kan bara få tillstånd för en frekvens.
Numera är det tillåtet att inneha en sådan radion, men inte att använda den för sändning.
Att sända med en ej typad radio är kriminellt.

För en typad radio skall den ha CE-märke, R&TTE typad samt E-mark, det finns även miljökrav, ex att den skall vara byggd med blyfritt lödtenn.
Allt detta är en hel vetenskap.

Allt detta för att radion inte skall sända på fler frekvenser samtidigt, inte ha övertoner, inte ha falska frekvenser.
För mottagaren i komradion, gäller att den skall vara selektiv, dvs bara lyssna på inställd frekvens, inte ha spegelfrekvenser och andra falska frekvenser som kan störa kommunikationen.
Radiomottagare i en komradio skall även tåla andra sändare i närheten som sänder på andra frekvenser, exvis en mobiltelefon skall inte störa.

Därför blir en riktig komradio dyr, och är seriös.
En billig Kines kan få problem. Det finns skäl att de är billiga.

En radioamatör, dvs sådana som finns på det här forumet har en massa frekvenser där han får sända, men har eget ansva för att inte störa annan trafik. Därav kunskapsprovet. Radioamatörer pysslar med radio för teknikens skull och för vågutbredningsexperiment.
Där kan en sådan radio vara en möjlighet, men kräver ev byggen av specialantenner externa filter etc.

Roy
 
Okej, tack för lärorik info! Det är inte bara det här:confused::D
Skillnad på kines och andra märken märker man på mycket.

Om man har amatörradio licens så är man inte bunden till en specifik frekvens? Då kan man använda dualband, triband etc radios och sända på olika frekvenser utan att behöva söka tillstånd? Om jag förstår det rätt.
Det verkar spännande och roligt så får se när man kommer ta licens i framtiden.

Vad kan du rekommendera i min situation? Kan jag använda tex Wouxun KG-UV6D (om den nu är CE-märkt,R&TE etc) eller någon liknande. Eller är det enklast att skaffa 2st skilda radios en med åkerikanalerna och en vanlig handhållen med PMR446.
Jag som tyckte det skulle vara smidigt med bara en enhet och kunna använda båda banden fastmonterad i maskin, men det gick man bet på.:)

Mycket frågor nu!
Markus
 
Jag var likadan som dig en gång i tiden Markus. Jag försökte förstå och lära kring alla regler och sånt kring radio. Det är som SM4FPD skriver, bara för att man har en radioapparat som tekniskt sett klarar av att sända på en frekvens så innebär det inte att man får göra det. På de så kallade licensfria radiofrekvenser som finns måste man alltså använda en specifik radio som är tillverkad och godkänd för just den frekvensen.
Om du är sugen på att bli en licensierad radioamatör (du är väldigt välkommen!) så innebär inte det heller någon slags fribiljett att sända hur som helst utan vi måste också hålla oss till vissa frekvenser och till vissa regler. Däremot så har vi lite större friheter med avseende på vilken utrustning som används, men också större krav på oss att se till att utrustningen inte stör eller sänder utanför de angivna bandgränserna.

Om du och dina kollegor köper en vanlig PMR446-radio så kan ni nog prata med varandra på ett enkelt sätt. Det finns också CB-radio som ni kan kika på. Hur det fungerar med "åkerikanalerna" vet jag inte riktigt, men jag tror man behöver ansöka om tillstånd. Lycka till!
 
Tänk på att amatöradio INTE är avsett för yrkesmäsig radiokommunikation.
Amatörradio är endast avsett för radiotekniksa experiment, och vågutbredningsexperiment. Radiokontakter får endast innehålla personliga sake och tekniska saker.
Kommunikatiosnradio är precis tvärs om. Får ej användas till onödigt personligt prat.

Att bli radioamatör är kul, men kräver kunskaper i radioteknik och reglementen, och provtagning.
Vissa klubbar ordnr kurser unde vintern exvis.

SM4FPD
 
Många använder R70 på 69 MHz. Vad gäller där?
Några frekvenser på 69 MHz är undantagna från tillståndsplikt och får användas "fritt", d.v.s. utan att PTS har specificerat användningsområdet. Det är åtta kanaler för landmobil trafik med max 25 W sändare plus tio kanaler för mobila radiosändare med max 5 W. Detaljerna finns att läsa i PTSFS 2018:3, §§ 74-75.
 
Några frekvenser på 69 MHz är undantagna från tillståndsplikt och får användas "fritt", d.v.s. utan att PTS har specificerat användningsområdet. Det är åtta kanaler för landmobil trafik med max 25 W sändare plus tio kanaler för mobila radiosändare med max 5 W. Detaljerna finns att läsa i PTSFS 2018:3, §§ 74-75.

Exakt. Uppfyller sändaren de tekniska kraven i föreskriften anses man ha tillstånd.
Med eller utan CE-märke.
 
Exakt. Uppfyller sändaren de tekniska kraven i föreskriften anses man ha tillstånd.
Med eller utan CE-märke.

Alla sändare för användning på inte amatörradiofrekvenser enligt PTS undantagsföreskrift ska vara CE-märkta och intygade att överensstämma med de tekniska kraven.
Det vill säga alla radiosändare för tillståndsfria frekvenserna på exempelvis 27MHz, 69MHz, 155MHz, 444MHZ eller 446MHz måste vara CE-märkta för att få användas och säljas i Sverige.

Hemmabyggen eller ombyggda sändare är inte tillåtna utanför amatörradiobanden.

Detta regleras av inom EU gemensamma lagar. I Sverige återfinns regleringen i radioutrustningslagen.

All användning av radiosändare utanför de tillståndsfria frekvenserna kräver tillstånd.

För att återgå till trådskaparens fråga. Det behövs två radiostationer i ditt fall, varav den ena kräver tillstånd från PTS för att få användas.

/SM7NTJ Lorentz
 
Radioutrustningslagen reglerar huvudsakligen handeln. I princip är handel
med t.ex R70 förbjuden. Användningen regleras sedan i föreskrifter och tillstånd.
Kan inte tänka mig att Hörbys lilla hemmaknåpade mellanvågssändare är
CE märkt. Det är inte nödvändigt då den inte finns tillgänglig på marknaden,
det räcker om den uppfyller kraven som PTS anger i tillståndet.
 
En liten synpunkt från en järnvägsmätare. Jag har kört i princip varenda spår i landet med ett två-vägsfordon, samt en hel del i ytterligare några länder. Brukade medföra en radio för 2-m bandet och en magnetfotsantenn. Antennen måste jag demontera och stoppa in i fordonet då jag gick upp på räls. Detta med antennmontage på ett järnvägsfordon är inte bara att....
När du ska göra den årliga fordonsbesiktningen för järnvägsfordon kommer de garanterat att ge sig på en fast monterad antenn som inte är godkänd för järnväg. Anledningen är att antennen måste jordas/isoleras så du inte riskerar att få ström in i traktorn om du kommer i kontakt med en kontaktledning, såna ramlar nämligen ner ibland. Kommer ledningen i kontakt med karossen så är du skyddad då den är jordad genom dina järnhjul ner i jordrälen.
 
Super tack alla för svar, då skaffar jag separata radios. För åkerikanalerna har jag fattat som man behöver ansöka om ett tillstånd.

En liten synpunkt från en järnvägsmätare. Jag har kört i princip varenda spår i landet med ett två-vägsfordon, samt en hel del i ytterligare några länder. Brukade medföra en radio för 2-m bandet och en magnetfotsantenn. Antennen måste jag demontera och stoppa in i fordonet då jag gick upp på räls. Detta med antennmontage på ett järnvägsfordon är inte bara att....
När du ska göra den årliga fordonsbesiktningen för järnvägsfordon kommer de garanterat att ge sig på en fast monterad antenn som inte är godkänd för järnväg. Anledningen är att antennen måste jordas/isoleras så du inte riskerar att få ström in i traktorn om du kommer i kontakt med en kontaktledning, såna ramlar nämligen ner ibland. Kommer ledningen i kontakt med karossen så är du skyddad då den är jordad genom dina järnhjul ner i jordrälen.

Jag kan inte tro att det inte har gjorts något speciellt med den vanliga radio antennen på alla maskiner förutom att den sitter i tex hytt taket och jordar därigenom, har aldrig hört talas om specifika antenner för järnvägen. Med en magnet antenn kan jag förstå att dem måste bort eftersom den inte jordar helt pga lacken. Så som jag monterar så kommer den sitta fast på nå bra ställe som jordar i maskin och inte sticker upp högre än allt annat som redan sitter.
Om kontaktledningen skulle ramla ner så kan det ju bli ström oavsett i maskin pga av all metall som är överallt i hytten handtag, dörr etc.

/Markus
 
Hej
Ja, du söker tillstånd hos PTS för åkerifrekvenserna.

Vi tar väl en uppdaterad repris från en tidigare tråd då det fortfarande är krångligt att hitta vad som numera gäller för användningen av radiosändare.

I Sverige var tidigare innehav av radioutrustning tillståndspliktigt. När denna plikt togs bort så reglerades istället användningen av radioutrustningen. Detta medförde även att det ställdes förändrade krav på utrustningen tekniska egenskaper. Dessa krav har under åren mer och mer harmoniserats inom EU.

För radioamatörer ställs krav på tekniska kunskaper för att få använda de tillståndsfria frekvenserna inom amatörbanden.

För övriga från tillståndsplikt undantagna frekvenser ställs kravet på att radioutrustningen uppfyller ställda harmoniserade krav, är godkänd för användningen. Detta kan utläsas på utrustningens märkning.
Det säkraste sättet är att läsa märkningen på apparaten eller i den med apparaten medföljande CE deklarationen om överensstämmelse.

PTS har på sin webbplats ett faktablad som kopplar användning av radioutrustning till tekniska krav och undantagsföreskriften
https://www.pts.se/globalassets/sta...lad-undantag-tillstandsplikt-pts-f-2018_9.pdf

Om det på radion eller i radions dokumentation finns märkningen EN 301 783 - 1 och EN 301 783-2 är radion bara godkänd för amatörradio.

För de tillståndsfria kanalerna på 69MHz ska märkningen EN 300 086 finnas på utrustningen.

(Samma märkning EN 300 086 ska finnas på ny utrustning för åkerikanalerna)

För jaktradio på 155MHz gäller EN 300 086 för utrustning med yttre antenn och EN 300 296 för utrustning med inbyggd antenn.

Samma krav gäller för SRBR på 444MHz EN 300 086 för utrustning med yttre antenn och EN 300 296 för utrustning med inbyggd antenn.

Går vi till PMR på 446MHz så gäller endast EN 300 296 då yttre antenn inte är tillåten.

OBS att standarderna endast beskriver de tekniska krav som ställs för att utrustningen ska få användas på de tillståndsfria frekvenserna. Därutöver behöver utrustningen även vara programmerad så att maximal effekt på respektive frekvens inte överskrids och så att rätt frekvens används.

73 de SM7NTJ Lorentz
 
Super tack alla för svar, då skaffar jag separata radios. För åkerikanalerna har jag fattat som man behöver ansöka om ett tillstånd.Jag kan inte tro att det inte har gjorts något speciellt med den vanliga radio antennen på alla maskiner förutom att den sitter i tex hytt taket och jordar därigenom, har aldrig hört talas om specifika antenner för järnvägen. Med en magnet antenn kan jag förstå att dem måste bort eftersom den inte jordar helt pga lacken. Så som jag monterar så kommer den sitta fast på nå bra ställe som jordar i maskin och inte sticker upp högre än allt annat som redan sitter.
Om kontaktledningen skulle ramla ner så kan det ju bli ström oavsett i maskin pga av all metall som är överallt i hytten handtag, dörr etc.

/Markus
Ja du får tro vad du vill. Jag har ändå varit in och besiktigat järnvägsfordon några gånger och där man har varit mycket noga med detta. Att jag hade en magnetfotsantenn var för att den skulle gå att ta bort snabbt när jag skulle på spår. Bilradioantennen på fordonet var teleskopisk och vi tvingades vi ha den i ihopskjutet läge när vi var spårgående.

Beträffande att det blir ström i maskin vid kontakt med nedfallen kontaktledning så leds den direkt i jord via kaross, järnhjul och jordräl, den ena rälen utgör ju jord för den elektriska framdrivningen av tåg, den andra är en signalräl. Av den anledningen är det också strängt förbjudet för någon att lämna ett tåg som kört in i ett område med havererad ledning då man kan med sin kropp bli en del av jordledningen i det ögonblick man sätter foten i marken. Bristfällig jordning av en antenn kan medföra att man själv blir en del av strömmens väg till jord om man t.ex. håller i micken om antennen kommer i kontakt med en nedrasad ledning. Det finns en del folk kunnigt på starkström här på forumet som säkert kan utveckla eller avfärda vad jag skriver.
 
... Bristfällig jordning av en antenn kan medföra att man själv blir en del av strömmens väg till jord om man t.ex. håller i micken om antennen kommer i kontakt med en nedrasad ledning. Det finns en del folk kunnigt på starkström här på forumet som säkert kan utveckla eller avfärda vad jag skriver.
Ja det ställs omfattande krav på antenners konstruktion och hur de monteras på fordon som trafikerar/arbetar inom ett spårområde med elektrisk kontaktledning.

Vid en testspänning av upp till 25kV på antennen eller på antennens isolerande kapsling får inte en farlig beröringsspänning uppstå på antennutgången.

Vid en kortslutningsström på 40kA ansluten till antennen får inte antennens anslutning till fordonets tak/jordning inte smälta inom 125ms. En farlig beröringsspänning får inte heller uppstå på antennutgången.

Är antennens montagepunkt på fordonet inte av ledande material ska antennfoten jordas med en 50mm2 jordlina av koppar

Det har inträffat att kraven inte följts med påföljd att både antenn och radio försvunnit i en rökpuff då kontaktledningen kom i kontakt med ett vanligt antennspröt monterat på fordonets tak.

Det ställs även utökade krav på jordning om en grävmaskin används inom elektriskt spårområde. En 50mm2 jordlina av koppar ska förbindas mellan skopan och den jordade S-rälen. (S-rälen är sammanhängande, I-rälen är sektionerad)
Jordningen utförs dels för personsäkerhetsskäl dels för att undvika att alla mekaniska leder på grävarmen svetsas samman så att grävarmen blir stel och får kasseras.

73 de SM7NTJ Lorentz
 
Att ena rälen är jord å andra är signal vet jag och att det är jord kablar i varje led. Men trodde det inte var nå speciellt med antennerna, då det är original antennerna som sitter monterade på maskinerna. Men dem kanske är specad så dem är godkänd.
Hitta i Tdok 2013:0005 att det stod om antennerna men har aldrig varit med på en besiktning att dem har kollat antennen, mycket möjligt att det gjorts på första besiktningen och inte kollar mer på det vid den årliga.
Har bara varit med om det normala som jordlinor, rälshjul, lampor, höjdbegränsaren, första hjälpen etc.

Markus
 
Last edited:
Back
Top