Nybörjare, råd om radio för Riks1, Riks2 och PMR 446Mhz

SA7ASX

Well-Known Member
SM7NTJ, tror inte vi kommer längre än hit. Det besked jag har fått från PTS
angående en äldre jaktradio är att användningen är legal så länge man följer
kraven i föreskriften. Det är alltså inte nödvändigt att utrustningen uppfyller
harmoniserade krav. Detta för att äldre utrustning forsatt ska kunna brukas.
Sedan är det en helt annan sak när ny utrustning ska sättas på marknaden,
då gäller en helt annan kravbild. Skulle din uppfattning vara riktig skulle också
den harmomiserade standarden vara angiven redan i föreskriften. Det är den inte.
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Att ena rälen är jord å andra är signal vet jag och att det är jord kablar i varje led. Men trodde det inte var nå speciellt med antennerna, då det är original antennerna som sitter monterade på maskinerna. Men dem kanske är specad så dem är godkänd.
Hitta i Tdok 2013:0005 att det stod om antennerna men har aldrig varit med på en besiktning att dem har kollat antennen, mycket möjligt att det gjorts på första besiktningen och inte kollar mer på det vid den årliga.
Har bara varit med om det normala som jordlinor, rälshjul, lampor, höjdbegränsaren, första hjälpen etc.

Markus
TDOK 2015:0289 är lite nyare.
Dokumentet gäller dock inte för yttre antenner som är placerade på ett sådant sätt att det är uppenbart att de inte kan komma i kontakt med en kontaktledning.

/Lorentz
 

SM7NTJ

Well-Known Member
SM7NTJ, tror inte vi kommer längre än hit. Det besked jag har fått från PTS
angående en äldre jaktradio är att användningen är legal så länge man följer
kraven i föreskriften. ...
Skulle din uppfattning vara riktig skulle också den harmomiserade standarden vara angiven redan i föreskriften. Det är den inte.
Det är riktigt att äldre jaktradio fortfarande får användas. Detta beroende på att den var godkänd för användning på jaktradiofrekvenser redan innan de nya direktiven infördes.
Det är även riktigt att nya jaktradioapparater måste uppfylla de harmoniserande kraven.

Det är även riktigt att en experimentell sändare med tillstånd från PTS inte behöver CE-märkas då den inte satts på marknaden. Sändaren behöver dock uppfylla de tekniska krav som PTS ställer för användningen.

I stort sett all tidigare typgodkänd radioutrustning får fortfarande användas inom det frekvensområde
den var godkänd för.

Nej standarden behöver inte vara angiven i föreskriften om undantag från tillståndsplikt.
Vi har en kedja med lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar användning och tekniska krav på radioutrustning.

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
Kap3
1 § För att här i landet eller på ett svenskt fartyg eller luftfartyg utomlands få använda radiosändare krävs tillstånd enligt detta kapitel. Ett tillstånd att använda radiosändare ska avse rätt att använda en viss radiosändare eller att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme.
Lag (2010:497).
4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från tillståndsplikt enligt 1 §. Därvid får det föreskrivas villkor om att den radioanläggning där sändaren ingår ska uppfylla bestämda tekniska krav...​

Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation
2 § Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
12 § Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om undantag från tillståndsplikten enligt 3 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som avses i 3 kap. 4 § samma lag.​

Radioutrustningslag (2016:392)
5 § Radioutrustning ska vara konstruerad och tillverkad så att den uppfyller väsentliga krav.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana krav.
6 § Radioutrustning som helt eller delvis överensstämmer med en harmoniserad standard till vilken hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning ska förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven i den utsträckning kraven omfattas av standarden.
Radioutrustningsförordning (2016:394)
5 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om väsentliga krav som radioutrustning ska uppfylla.​

Då är vi framme vid vägs ända och PTS föreskrifter och anvisningar.

73 de SM7NTJ Lorentz
 
TDOK 2015:0289 är lite nyare.
Dokumentet gäller dock inte för yttre antenner som är placerade på ett sådant sätt att det är uppenbart att de inte kan komma i kontakt med en kontaktledning.

/Lorentz
Ja precis jag såg den också, så antingen får man montera antenn bakom en plast kåpa eller nå.
Vet nån en bra antenn för 66-88mhz som är godkänd enligt dem kriterierna?
Eller finns det nån fönster antenn, sån man klistrar upp i rutan?

Markus
 

SA4BUK

Well-Known Member
Köp en godkänd portabel radio med fordonskassett för åkeri riks då har du antennen på radion inne i hytten för jag antar att det är kortdistansprat som gäller.Sen en Pmr som komplement.
 

sm2sxi

Well-Known Member
Jag har noterat att på vissa spårgående arbetsredskap så har man valt att montera antennen på karossens sida så den högsta punkten på antennen är lägre än taket. Ur radio synpunkt en kompromiss men ur säkerhets synpunkt en bättre lösning. Beroende på om det är ett järnvägsfordon eller ett spårgående arbetsredskap så är regelverket olika och därmed även besiktningarna skiljer sig.
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Hur är det med IC-7300, den har 69 MHz..?
Som tidigare inlägg i den här tråden har beskrivit behöver en radio som får användas på de fria kanalerna i 69 MHz området vara godkänd för användningen där.
En IC-7300 måste modifieras för att kunna användas på 69MHz.
Den har i och med modifieringen tappat sin CE-märkning.
Den får då i Sverige bara användas för sändning på frekvenser som är upplåtna för amatörradio och endast om den inte orsakar störningar
Radion får i modifierad form inte användas för sändning på 69MHz. Detta gäller oavsett om du köpt radion i detta skick eller om du själv har modifierat den.
73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM6POP

Well-Known Member
Ett litet tips är att inte köra en 7300 på 69MHZ, Den byter filter vid 69.999MHz och det blir ett heltokigt filterval i radion på 69-bandet.
Radion kan gå sönder.
73 de SM6POP
 

sm4uwa

Member
Varför jag ställde frågan är för att ev personer som tänker tanken INTE ska fibbla med det. Om jag kör utanför amatörradiobanden så är det på 69 MHz och 27 MHz. Men då använder jag för ändamålet tillverkade apparater och utrustning. De licensfria banden är utmärkta att använda inom familjen när det behövs.
 

SM6POP

Well-Known Member
Precis, håller med, har sett en del stationer som "experter" varit i och "modifierat/lagat" så det är nog en bra idé att låta bli för de flesta.
En del stationer går alldeles utmärkt att öppna och köra på andra frekvenser för att tex. komma åt 60m och 7300 går att öppna för sändning på 69MHz men där mår radion inte bra vilket inte alla har koll på och det kan sluta med haveri, synd på så rara ärtor.
 
Top