Nyheter från PTS ang provfrågor

SA7ASX

Well-Known Member
Någon skrev;

" Tyvärr skall du nog ha kännedom om detta precis som du skall ha kännedom om alla lagar i Sverige "

Jag brukar aldrig kommentera dumheter men nu har jag gjort det.
 

SM7HPD

Well-Known Member
Någon skrev;

" Tyvärr skall du nog ha kännedom om detta precis som du skall ha kännedom om alla lagar i Sverige "

Jag brukar aldrig kommentera dumheter men nu har jag gjort det.


Det hjälper inte att likt Hasse Alfredsson mynta:
"Det va det djävligaste, det hade jag ingen aning om."
Många har fått sin domar trots förnekelse.
Det brukar kallas läropengar om inget annat.

Att du kallar det dumheter tyder nog bara på bristfällig uppfostran.
Det är föräldrarnas ansvar att lära sina barn rätt och fel.
Sedan bidrar även skolan till detta, men om du sov på lektionerna så .....
 

RM2D

Well-Known Member
Det var ju trevligt att läsa att PTS' nya prov mottagits i såpass positiva ordalag. Jag är uppriktigt förvånad att reaktionen inte blivit större, med tanke på all bashing som skett i andra trådar.

Uppdateringen av uppgifterna så de överensstämmer bättre med andra länders prov var alltså inte så farlig som många fått för sig. Man skulle ju trott att vissa debattörer skulle fått spatt av uppgifter som harmoniserar med HAREC. Provet, likt körkortsprovet, är dock bara en början på en lång radioresa med möjlighet till många intressanta fördjupningar.

En god grund att stå på är oersättlig för en kreativ framtid i hobbyn.

JAB har synnerligen rätt i att ett godkänt prov ska ses som lyckan efter att ha klarat bil- eller MC-körkort och äntligen få chansen att köra på egen hand utan instruktör.

Huruvida proven de facto "överensstämmer bättre med andra länders prov eller inte" har jag en klar uppfattning om, men nu har i alla fall myndigehten sagt sitt och det är de som med tydliggjord lagstiftning har ansvaret - och ska ha kompetensen att avgöra detta...

Man kan dock undra hur man utan att ha pysslat med ellära under trettio år, och med ganska marginella byggprojekt i bakfickan... kan klara provet på första försöket (utan att ens ha öppnat ge gamla läroböckerna för uppfriskning). Och detta med ganska skaplig poäng :)

Det kanske är Tyskland och England som nu borde använda våra nya prov som referens och justerna ner svårighetsgraden till riktig HAREC-nivå i stället ;) De tyska och engelska provfrågorna måste i alla fall jag träna på för att få godkänt prov, så mycket är klart. Och det har inte med språkförbistring att göra..

73 de Mats LRR
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
På sätt och vis håller jag med Mats men i jämförelse med de gamla frågorna är skillnaden stor.

Även om frågorna känns ganska lätta överlag så tror jag faktiskt att breddningen av provfrågebanken från täckning av c:a 25-30% av ämnesområdena i T/R 61-02 till vad jag uppskattar 75-80% med de nya frågorna gör att utbildningen blir betydligt mer omfattande med fler saker att lära in än tidigare. Mer att komma ihåg och fler begrepp att hålla i sär. En del frågor jag sett kräver en betydligt djupare förståelse för att svara rätt på jämfört med de gamla frågorna som man kunde lära sig att svara på mekaniskt utan att för den sakens skull behöva förstå så mycket om hur saker och ting fungerar. Det skal bli intressant att se hur kurserna och proven i höst faller ut och det är väl först då det går att dra några säkra slutsatser?

ESR:s provfrågegrupp har betat igenom en hel del prov och den samlade bedömningen just nu är att nivån hamnade något över den kompromiss vi trott skulle vara möjlig att enas om i den nu nedlagda Samverkansgruppen. SSA drog ju åt ett håll och ESR åt ett annat medan PTS på något sätt med gott samvete skulle kunna anse att den överenskomna nivån uppfyller T/R 61-02.

Nu är det PTS ansvar och PTS som ensam har att bestämma och avgöra om provfrågebanken kan anses möta HAREC. Det är bra!

Det är dock ett ganska rejält kliv kvar till den engelska och tyska nivån men ett så stort hopp från den nuvarande Novis-nivån till en relativt hög CEPT-nivå kanske hade varit för mycket på ett bräde?

Det praktiska med PTS webbaserade provfrågebank är ju att det lätt går att revidera och fylla på fler frågor allt efterhand och även via slump- och urvalsalgoritmerna i programmet justera svårighetsgraden upp och ner i de olika avsnitten. Vissa frågor i några av områdena är otroligt lätta medan andra är ganska svåra enligt min egen bedömning. Sedan finns det en vinst i att den totala provfrågebanken inte kommer att släppas ut publikt ens till oss organisationer. Så är det sagt.

Det tycker jag är mycket bra eftersom läromedel alltid måste baseras på kunskapskraven som ju i detta fallet är bestämda till T/R 61-02 som det står inskrivet i föreskrifterna. Så var systemet också tidigt på Televerkets tid och provavläggarna kunde inte på förhand veta vilka frågor som fanns i provfrågebanken och vilka områden som det inte fanns några frågor på trots att de ingick i de 29-sidiga kompetenskraven som Televerket på den tiden specificerade.

Vi skall komma ihåg att den gamla provfrågebanken i teknikdelen endast innehåller 18 grundfrågor och att de övningsprov som finns i Bli Sändaramatör representerar hela innehållet i provfrågebanken, med några få undantag. Vidare är det så att den gamla provfrågebanken var själva "underlaget och kravspecifikationen" för att skriva boken Bli Sändaramatör och som endast omfattar c:a 25-30% av T/R 61-02. Den gamla provfrågebanken och boken Bli Sändaramatör hörde ihop i ett paket och av den anledningen så räckte det att utbilda för att eleven skulle kunna besvara de 18 grundfrågorna, visserligen försedda med olika siffervärden men ändå. En starkt begränsad utbildning på en känd delmängd av T/R 61-02.

Att använda frågorna i den nya provfrågebanken som underlag för att revidera läromedlet lär bli svårt av flera anledningar. Dels är frågorna så många fler än tidigare med betydligt större variationer och fler svarsalternativ. Dels har ju PTS sagt att provfrågebanken kan komma att fyllas på efterhand och även ses över med jämna mellanrum där utslitna frågor byts ut eller justeras. Så var det även tänkt skulle ske via den nu nedlagda Samverkansgruppen och då provfrågebanken skulle förvaltas gemensamt och underhållet göras av oss organisationer, SSA. FRO och ESR i samråd med PTS. Men nu blir det alltså PTS som kommer att sköta allt detta helt själv.

Så på något sätt landar vi i att de nya läromedlen som behöver tas fram nu måste täcka in hela bredden av T/R 61-02 och tillräckligt djupt. Kanske behövs något i stil med SSA:s bok KONCEPT för radioamatörcertifikat framöver. De nya provfrågorna kan förmodligen användas som referens för att göra klart på vilken nivå utbildningen bör läggas för att frågorna skall kunna besvaras med godkännande. Spännande tider väntar!
 
Last edited:

SM6OID

Well-Known Member
Hej!

Bengt EQL, av ren nyfikenhet, då jag inte sett de gamla frågorna och inte haft tid att kika på de nya.
Jag antar att detta innebär slutet för kurser som sträcker sig över några veckoslut?
Har du någon känsla för hur lång en kurs kan tänkas bli nu med de nya frågorna?

Jag skulle "trycka på gillaknappen" om vi nu kommer att se amatörradiokurser som lite mer liknardet som jag själv gick igenom för att få mitt C-cert. Alltså en kurs där det finns tid att lära sig mer än det man behöver bara för att klara provet.
Jag måste flika in att C-cert kursen på min lokala radioklubb när det begavs sig givetvis var utan kostnad.
Senare har jag själv ställt upp vid några enstaka kurser när det funnits intresse, utan kostnad för detagarna förstås.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
OID DE EQL

Ja detta är slutet för veckoslutskurserna. Jag har dock inte en riktigt klar bild av hur många lektionstillfällen som kommer att krävas på den nivå som den nya provfrågebanken representerar men en termin är nog en rimlig gissning. Kanske någon annan kan gissa?

Omfattningen av provfrågorna som PTS nu bestämt sig för är betydligt större än frågorna för det gamla C-certifikatet men på den tiden (60-talet) som du och jag gick kurs så var frågorna ju inte kända för oss eller kursledaren på förhand. Så utbildningen för "det gamla" C-certet låg förhållandevis högt. Kolla t ex SSA:s bok Grundläggande Amatörradioteknik som vände sig till C-certifikatet och som ligger fullt i klass med HAREC på de områdena som är gemensamma. Det har nu tillkommit fler områden i takt med att tekniken gått framåt. (Inte bara radiorör och transistorer)

Vi som gick kurs här i Lund klarade efter vår C-cert utbildning av att hjälpligt bygga våra egna sändare med urklippta komponenter från skrotade rundradiomottagare och så såg det nog ut i hela landet. Det ger ju en liten vink om vilka grundläggande kunskaper vi fick via kursen och det var bevisligen kunskaper som gick att använda praktiskt för att få ihop egna fungerande apparater.
 

SA7ASX

Well-Known Member
HPD DE ASX

Att inte låta mig påverkas av personangrepp lärde jag mig under den tid jag jobbade inom kriminalvården.

I vissa delar av världen kan föräldrarna sätta sina söner i skolor vars främsta uppgift är att lära eleverna
lagen utantill. Ännu finns det hopp -HPD.

Tillbaka till ämnet.
 

RM2D

Well-Known Member
Jag köper ditt resonemang Bengt och precis som du säger så kommer väl kvittot på hur provet egentligen upplevs efter en tid då vi har mer statistik på utfallet.

Jämförelse med andra länder kanske inte alltid är relevant, då det ju finns en teoretisk möjlighet att både Tyskland och England har en mer bokstavstrogen tolkning av HAREC än vad rekommendationerna har i åtanke...

73 de Mats
 

SM5AKU

Janne i Vingåker
LRR:
... ... en teoretisk möjlighet att både Tyskland och England har en mer bokstavstrogen tolkning av HAREC än vad rekommendationerna har i åtanke...

Mats, nu är jag väl om möjligt mer trögtänkt än vanligt när jag inte begriper riktigt hur du menar. Snälla, utveckla lite vid tillfälle!

/Janne
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej
För att få mig en uppfattning om de nya proven har jag nu kört igenom tre teknikprov och tre regelprov.

Jag tycker att frågornas nivå känns rimlig för både teknik och regler. Jag tycker även att svarsmodellen och poängsättningen känns rätt ok.

Proven lider av några barnsjukdomar som att två frågor efter varandra handlar om samma sak men detta kommer nog att rättas till vart eftersom feedback inkommer.

Däremot är det synd att PTS inte verkar har tagit hjälp med språk- och faktagranskning av frågornas innehåll.

Det finns nu ett flertal provfrågor som inte har riktiga svarsalternativ, från att något enstaka svarsalternativ är fel till att samtliga svarsalternativ är fel. Detta gäller frågor inom reglemente, nödsignalering, komponenter, prefix, elektriska och magnetiska fält, avstörning och elsäkerhet.

Nu kan man inte direkt se vilka frågor som man svarat fel på men med hjälp av sammanställningen över förbättringspunkter i resultatet och minnesbilden av hur provfrågorna besvarades samt genom att med flit svara fel kan man utläsa en del.

Vi som nu skriver proven för skojs skull får väl anteckna provfrågornas nummer när vi ser något konstigt, underligt och felaktigt och skicka in det till PTS:D

73 de SM7NTJ Lorentz
 

RM2D

Well-Known Member
Janne,

Jag kanske kom med grumliga tankar här i ryska sommarvärmen... Menade ungefär så här:

HAREC är ju en rekommendation som tydligen ger litet tolkningsfrihet för de olika länderna. Det innebär att viss flexibilitet kan påverka huruvida provfrågor i ett av medlemsländerna blir svårare eller lättare än i ett annat. Tyskland och Storbritanien har enligt vad många experter säger, en högre nivå än de flesta andra.

Vad jag menade med mitt kryptiska meddelande var kanske att dessa två länder kanske tagit ut svängarna mer och satt nivån på provfrågor i övre segmentet av vad HAREC rekommenderar, medan vissa andra länder varit mer försiktiga och tangerar rekommenderad lägstanivå för HAREC.

Rimligen borde inte skillnaderna vara för stora i ett internationellt samarbete, men det är inte upp till mig att avgöra...

73 de Mats
 

SM6OID

Well-Known Member
Hej!

EQL de OID

Hoppas nu att klubbarna hanterar detta på ett förnuftigt sätt, att den utökade utbildingstiden ger nybakade radioamatörer med vidgade vyer, högre kunskap och radioteknisk allmänbildning. Förhoppningsvis gör detta att de ämnen som klarar kursen vet lite bättre vad de vill och får längre livslängd som radioamatörer. Att det blir så bra att de får bygga telegrafisändare av återvunnet materiel med sina inhämtade kunskaper är väl att hoppas på för mycket... hi hi hi. Skämt åsido... det är, om än fullständigt obegripligt för många, en speciell känsla att få snurr på egenbyggd sändare och höras "långt bort i andra länder". Jag började med en BC-312D och en egenbyggd TX; 6AG7 - 807, kristallstyrd förstås. Kanske ett obegripligt koncept för många?
 

SM7FBJ

Radiotelegrafist och halvdansk
Har gjort provet ett antal gånger utan att blivit godkänd fast det känns som enkla frågor. Trots tillräckligt med poäng så blev det inte godkänt pga felaktiga svar på elfrågorna!!!

Skulle var bra om PTS införde möjligheten att se vilka frågor som blev felsvarade. Väldigt intressanta frågor, speciellt den om hur induktansen i en spole ändras vid olika ingrepp och huruvida induktansen ändras uppåt nedåt vid införande av en kopparstav :(
 

SM6XYY

Well-Known Member
ALLA elfrågorna skall vara rätt besvarade då det anses vara av mycket stor vikt att känna till !

Om dom skulle tala om för dig vilka svar som är felaktiga så kan du ju lära dig svaret men inte kunskaperna :)
 

SM7FBJ

Radiotelegrafist och halvdansk
Jag har kunskaper så det räcker, dock fanns inte jordfelsbrytaren med på "programmet" när jag tog cert. Den frågan fick jag f.ö inte i denna rundan.
 

SA0BUX

Old Member
Även jag har haft svårt med elfrågorna, det är flera frågor som verkar lite tveksamma även för mig som i teorin har allmän behörighet.

Sent from my C6903 using Tapatalk
 

SA7CBR

Well-Known Member
SA0BUX:82992 said:
Även jag har haft svårt med elfrågorna, det är flera frågor som verkar lite tveksamma även för mig som i teorin har allmän behörighet.

Ha ha ha,antingen så har du Allmän behörighet,eller så har du inte!
Jag har Begränsad behörighet starkström, inte i teorin! :cool:
 

SA0BUX

Old Member
Man måste vara lustig ibland så man glädjer andra.
Det jag menade var att jag en gång i livet läste den teori som behövdes men gör man inte någon praktik så blir det inget mera.

Sent from my C6903 using Tapatalk
 

SM7FBJ

Radiotelegrafist och halvdansk
Ungefär som när man tog körkortet.......nu kör man oftast med sunt förnuft, tror jag. Det kommer ju hela tiden nya gadgets som ska hjälpa föraren att strunta i om denne kör slarvigt/vårdslöst.

Skämtåsido tror så tror jag att det kommer att bli en skoj grej för oss som tog cert för längesedan för att se om vi fortfarande har "det", inte de som är professionella och samtidigt radioamatörer att kunna testa oss själva med ett testprov. Så länge man förstår - även om man svarar/räknar fel på ett testprov - hur saker och ting hänger ihop så kommer man långt mycket längre än nybakade som inte har hunnit skaffat sig erfarenheter ännu.

Det bästa av allt är att man ännu lär sig "nya" ting av egen erfarenhet (ofta misstag) och av andras, faktiskt även av nybörjare som oftast har en helt annan bakgrund än oss 50/60+:are speciellt de unga som är födda med en mus i handen och växt upp med en pekskärm, bara inse att rören har fått konkurrens ;)
 
Top