Nytt amatörband på HF...?

SM0GXZ/ Kenneth

Well-Known Member
Hej alla,

Satt och surfade lite på nätet i helgen, och ramlade över detta, som jag knappt har sett kommenteras på några svenska amatör-sajter...
Tänkte att det kanske finns några fler som kan vara intresserade så ...

Den återkommande internationella våglängdskonferensen, som tidigare gick under benämningen WARC, är på gång igen, och heter i år WRC 07. Den pågår från den 22:a Oktober, fram till 16:e November.

I år har man att - bland annat - ta ställning till några förslag som skulle ge amatörradion lite mer utrymme på HF-banden.

Det ena förslaget är att inrätta ett nytt HF-band runt 5 MHz, för att överkomma de vågutbredningsproblem som uppstår, i samband med nödkommunikation vid t.ex. naturkatstrofer.

Det finns tillfällen då varken 80m eller 40m fungerar tillfredställande från utbredningssynpunkt, med tanke på de avstånd man behöver överbrygga.

I USA har man avsatt några kanaler runt 5 MHz för nödkommunikation, och där har ARRL svarat som remissinstans att man gärna ser ett nytt band i frekvensområdet.

Andra teleförvaltningar har också gjort liknande nationella frekvens/kanaltilldelningar.

Det andra förslaget är att göra 40m-bandet 300 kHz brett i samtliga regioner, alltså 7000-7300 kHz.

Båda förslagen kommer påverka planeringarna för mobila och fasta tjänster runt dessa frekvenser, såväl som rundradiotjänsten.

Solklart är att det lär ta några år innan ett eventuellt band implementeras - det kommer behövas en massa ombyggnad av befintliga utrustningar hos de andra tjänsterna.

Den som vill läsa mer kan gå till följande ARRL-länk:
http://www.arrl.org/announce/regulatory/5MHz/5-MHZ-PETITION.pdf

Det går också bra att googla på "WRC 07+amateur radio" eller " "WRC 07"+"agenda item 1.13" "

Här är en länk till IARU:s site avseende deras önskemål om presumtiva framtida amatörband, bl.a. 5 MHz.

5_MHz


/ Kenneth
 
Last edited:
Hej Kenneth!

Jo banden är kända.
Finns ett antal amatörer i olika länder som har lov att experimentera på 60m-bandet redan nu.
Vad gäller utökningen av 40m så har det redan börjat. Finns ett antal länder i Europa som redan utökat till 7000-7200.

Läste nånannanstans att vi även fått ett till långvågsband förutom 2,1Km-bandet. Kommer bara inte ihåg hur många Hz det låg på.

Det är kul att vi får tillbaka mer kortvåg!

73 de Magnus
 
Back
Top