1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Nyväckt intresse hos PTS

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by SM7WSJ, Oct 11, 2013.

 1. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  AOM skrev:
  "Det är förvånande att endast ESR och på senare tid PTS strävar att upprätthålla kvaliteten inom amatörradion i Sverige så att vi kan behålla de unika privilegierna på lite längre sikt. Var finns SSA i denna fråga?"

  Svar:
  INTE ALLS

  Titta bara på debaclet i provfrågegruppen där SSA:s ordförande totalhavererade samarbetet med PTS i tron att han skulle kunna bestämma själv.

  Ett annat talande exempel är densammes officiella svar på PTS remiss i februari/mars där kravställning om amatörernas kunskap i EMC-frågor (sändares spektrala renhet) totalt sågades med argument som inte direkt stärkte amatörernas situation i störfrågor. Remisssvaret stärkte inte heller bilden av en förening som förstår att våra undantag från CE/standarder (=självbygge + rätt att modifiera + höga effekter) vilar på ett minimimått av teknisk kunskap och förmåga.

  Sorry för OT?
  Fast kanske inte ändå. Vi kanske kan vänta oss att de som inte sköter sig inom amatörbanden snart får brev även de?
   
 2. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  R8N skrev :
  "Jag är för ett enklare cert för 10meter/VHF/UHF-banden med CE-märkta FM-stationer. Samtidigt kan man utöka kunskapskraven för övriga band och moder där man tillåts använda icke CE-märkta radiosändare och slutsteg.

  Det skulle alltså bli tre typer av radioutövare. Licensfri radio, plastradioamatörer och fullvärdiga radioamatörer."


  Men nu blir det nog fart på debatten här du!
  Man får inte säga sådär - fler licensklasser är som att svära i kyrkan.
  Men jag håller nog med om att det är rätt väg att gå - den med instegslicens o.s.v.

  För då kör de som inte vill uppfylla kompetenskraven för att få använda egenbyggda sändare med hög effekt istället med CE-märkta effektbegränsade och rena sändare för att säkerställa att störningar ej uppstår.
   
  2 people like this.
 3. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Det första handlar om att privatradio inte har någon definition i Radioreglementet samt att den försiggår på ISM-frekvenser.
  Detta är en "radiotjänst" som samhället klarar sig alldeles utmärkt utan.

  Sedan, amatörradio däremot har en egen definition i ITU-RR och ska, i varje fall i teorin, utövas av officiellt godkända personer med en relativt hög kompetensnivå. Detta har hittills räddat amatörradion från organiserade angrepp från dess fiender.

  Att införa flera licensklasser liknar de upplägg som finns i de flesta andra CEPT-länderna och som SSA är så intensivt emot, kanske för att man är allmänt kunskapsfientliga tillsammans med vetskapen att de nuvarande kraven, vilka ger HAREC-privilegier, med tvekan når upp till "Foundation-" eller "Einsteiger-nivån" i länder som tar kraven på allvar. Det går knappast att sänka kraven ytterligare, för då hamnar Sverige under nivån som motsvarar D-licensen i Danmark.

  Kanske det timade gör att kraven även på reglementskunskap behöver ökas, det är tydligt att många radioamatörer inte förstått principerna bakom internationell och nationell lagstiftning för spektrumanvändning. Att ha grundkunskaper om detta borde vara ett absolut krav för att få ett amatörradiocertifikat. Amatörradion har ingen nytta av personer som missbrukar privilegierna, varken med berått mod eller av okunskap.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  1 person likes this.
 4. R8N

  R8N R8N CB SHOP

  Jag skrev att jag är för ett enklare cert. Det kanske inte var rätt ordval.

  Det certifikat jag tänker mig för 10meter/VHF/UHF-banden med CE-märkta FM-stationer ska ge minst lika bra men gärna bättre kunskap i den delen som gäller hur man använder radion. Jag pratar inte om någon försämring utan tvärtom en skärpning av kraven.

  Det som inte ingår är den del som fokuserar på tekniken. Där kan jag tänka mig att man skärper kraven för det utökade certet.

  Som det är idag är provet för amatörradio uppdelat i två delar. Tanken är att dela upp dessa två delar i två olika certifikat där det fullständiga certet innebär att man måste klara båda delarna. Genom att dela upp certet i två delar har man möjlighet att skärpa kraven för alla nya radioamatörer.
   
  2 people like this.
 5. grävarkungen

  grävarkungen Member

  ok så ca 50 milijoner cb användare värlen över är olagliga då på 27,555 oj det var verkligen imponerande att såååå många bryter mot lagen världen över om det nu är olagligt i alla länder att sända där hihihi
   
 6. grävarkungen

  grävarkungen Member

  men ändå så är det så kallade licensierade radioamatörer som fått brevet och sänt olagligt och nu väckt en björn som sover pts och sen drar ner oss andra me LYCKAT
   
 7. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Vi har redan provat detta i och med T-certfikatet och senare de sänkta kunskapskraven, där bl.a. telegrafikravet avskaffats. Det fungerade inte.

  Är det någon som på fullt allvar tror att viljan hos myndigheterna att upplåta amatörbanden skulle öka när de befolkas av ett klientel som ser dem som utökade privatradioband?

  Det finns en orsak till att min, ehuru lilla, amatörradioaktivitet sedan ett 10-tal år endast sker på telegrafi.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 8. R8N

  R8N R8N CB SHOP

  Skrev jag att man skulle sänka kraven? I sådana fall har jag varit otydlig.

  Det kan ju vara bra om amatörbanden befolkas. Annars kan man ju lika ta bort dem.

  Huruvida man blir en bättre radioamatör om man måste lära sig telegrafi låter jag vara osagt. Det kan andra få tvista om.
   
 9. SM6FUD

  SM6FUD Well-Known Member


  CQWW SSB som håller på under denna helgen visar klart och tydligt att man inte ska sträva efter att befolka amatörradiobanden med operatörer just därför att de just ska befolkas. Det finns en i det närmaste oändlig mängd exempel på operatörer som borde haft större kunskaper än vad de bevisligen inte har. Inte nu i hänsyftning till operatörernas uppförande utan rätt och slätt avseende hur de låter.

  Om man kombinerar bristande kunskaper och utrustning som handlas för pengar fixt och färdigt så blir resultatet uppenbarligen inte helt framgångsrikt på banden. Förr (förr?) klagade vi på Italienare. Nu klagar vi på, egentligen vad? Jo, oss själva. Eftersom vi är alla tillsammans i en och samma ankdamm. Den damm som kallas amatörradiobanden. I den dammen ska vi alla simma tillsammans och förmå oss att undvika kollisioner som exempelvis den typ av diskussioner vi för kring vad som ska vara teoretiska krav. Om vi allihop har en hög ambition till teknisk kunskap så kommer automatisk den operativa delen att utmynna i fördelar. Sådant som vi idag ser (hör) och irriterar oss på, var och en.
   
 10. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Du har sannerligen ett märkligt synsätt och sätt att argumentera! Din indignation syns mig fullständigt oberättigad, då de överträdelser vi talar om är lika regelvidriga vare sig de görs av en privatradioutövare eller en sådan som även har amatörradiocertifikat.

  Personligen kan jag tycka att ett amatörcertifikat skulle förpliktiga till större ansvarstagande än vad det i en del fall uppenbarligen gör!

  /Lasse
   
 11. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Jag läser detta som att det ska finnas två certifikat, ett fullständigt där man ska kunna både radioteknik och reglementen, och ett där man endast behöver kunna reglementen.

  Ifall sådana "enkla" certifikat, som ett tankeexperiment, skulle delas ut är innehavarna inte några radioamatörer varken enligt definitionerna från ITU eller PTS, utan endast lätt förklädda privatradioamatörer. När man endast har en examination i reglementen är nivåerna sänkta på kunskapskraven och man uppfyller man inte längre definitionerna i varken ITU-RR eller PTSFS där ett radiotekniskt intresse förutsätts.

  Något sådant ser jag inte som en åtgärd vilken skulle kunna förbättra amatörradions rykte annat än ytligt.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  Last edited: Oct 27, 2013
 12. SM7WSJ

  SM7WSJ Well-Known Member

  Hej!

  Som tråden antyder så kan man börja undra om det gick fel och fort när det avreglerades mer och mer.


  Det är tydligt att många av oss som tagit sitt amatörcertifikat på senare år inte värderar det och känner sig säkra på att man kan göra nästan vad som helst utan att bli av med det.

  Det är tråkigt att vi har flera 27 förespråkare med i den här tråden för att skapa oreda. Dom representanter som finns med här ovan spär bara på fördomar mot privatradioutövare med sina ointelligenta inlägg och dom gör alla trevliga och entusiastiska privatradioutövare en otjänst.. (Den här tråden har inget med privatradions vara eller inte att göra)


  Finns det en möjlighet att det nyväckta intresset från PTS kan innebära en skärpning och att vi kan få till bättre förutsättningar i framtiden?

  Vi måste förstås få bort att det är så lätt att bli radioamatör under nuvarande förutsättningar eller införa en novisklass efter veckoslutskurser. Man måste även kunna bli av med sitt certifikat vid överträdelser.

  Vi behöver även få till en provförättning som fungerar så att man inte kan köpa sitt prov för certifikat som en tidigare skribent verkar att ha kunnat göra. (läs ovan)

  Jag tror att telegrafikravet var ett bra filter för att sortera bort oseriösa som inte sätter värde på sitt certifikat då det gått allt för lätt att få det. En novisklass skulle nog även den fungera om det även kombinerades med tillsyn.

  Med vänlig hälsning Håkan SM7WSJ
   
 13. SM6OID

  SM6OID Well-Known Member

  Hej!

  Om man tittar på varför tråden skapades, ett antal individer hålle på med radioaktiviteter som inte har stöd i lagen.
  Ett antal, verkar inte vara försumbart, av freebandande "27 MHz knuttar" innehar även amatörradiocertifikat.
  Många blir upprörda över att fått en knäpp på näsan.

  Efter detta en lång och faktiskt inte ointressant tråd, där några försöker försvara aktiviteter som 27.555 osv.
  Jag förvånas över att"radioamatörer" pysslar med otillåtna aktiviteter "på 27 MHz".

  Efter det att debatten blåst igång så har jag läst lite på 27-sidor och även lyssnat både inom och utom PR-bandet.
  Attityder kring att hålla på med freebanding och kW eller flera kW noteras och för som resultat att jag höjer mina ögonbryn ibland!

  Nåväl, jag får uppfattningen att "nyare" radioamatörer har inte sällan en inställning till 27 MHz/freebanding/kW++ som inte förekom då jag var ny som radioamatör. I vart fall inte så jag märkte det. Om jag skriver vad jag tror är anledningen till detta så blir det väl ett väldigt väsen... Så jag gör det inte. För att vara tydlig så måste jag berätta att jag började som C-amatör och upplevde INTE detta som kränkande på nå't vis, det verkar som indelning i olika klasser är väldigt känsligt för vissa? Senare på -90-talet så avlade jag prov för A. Jag skall vara rakryggad att skriva vad jag tycker; jag tycker att telegrafikravet var ett bra sätt att sålla bland de radioamatörer som kom till. DÄRMED inte sagt att T-certarna var sämre på nå't vis, den kopplingen finns inte.
   
 14. SA7CBR

  SA7CBR Well-Known Member

  Intressant att du skriver så,för det är nog så,att om inga av dessa överträdelser hade blivit dokumenterade av personerna själva på olika forum osv.,så hade nog inte många av oss veta om det över huvud taget... :rolleyes:
   
 15. SM7FBJ

  SM7FBJ Bjarne

  Det har kommit till kännedom bla genom att en del velat köra på 10m för "att se om" de kunde få svar av sändareamatörer, eller som i mitt fall blivit avsiktligt störd av en obehörig sändare i grannkvarteret. Det är ju uppenbart att när det blev lättare att ta ett cert - inget telegrafikrav och sänkt teknisk nivå - så blev skaran av 27MHz körarna som nu såg möjligheten att skaffa en "riktig" radio (på laglig väg) att köra olagligt med på 27,555MHz riktigt stor.

  Vid en eventuell kontroll så kunde man ju visa upp sitt tillstånd som ju nu mer inte längre behövs eftersom det är fritt fram för vem som helst att köpa och inneha en amatörradiosändare, vilket väldigt många gör utan att ha ett amatörradiocertifikat, att det blir olagligt i samma ögonblick som dessa personer sänder med den är en annan sak.

  I övrigt så är det väl inte så konstigt att certifierade sändareamtörer lyssnar på andra frekvenser än amatörradio. Med dagens plastradio finns det mesta att tillgå i en och samma plastlåda.
   
 16. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Det som går att konstatera är att avregleringarna skapat en katastrofal situation för amatörradion.
  Kanske är PTS "nyvaknade intresse" ett tidens tecken och man kanske är mottagliga för förslag till att förbättra situationen.
  De åtgärder som jag själv skulle vilja se är dessa, utom inbördes ordning:


  • Återinföra tillståndsplikten och åter göra det möjligt att dra in tillståndet

   Återinföra att alla examinationer sker i PTS regi

   Återinföra årsavgiften

   Använda pengarna från årsavgifterna för att utöka PTS tillsyn

   Återinföra telegrafikravet, åtminstone för den högsta licensklassen

   Åter göra det illegalt att inneha radiosändare utan tillstånd

   Återinföra personundersökningen innan tillstånd utfärdas

   Införa ett certifikatssystem modellerat efter det brittiska; Nybörjare, Mellan samt Full

   Höja examinationsnivån påtagligt för Mellan och Full licensnivå

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  Last edited: Oct 27, 2013
  5 people like this.
 17. SA7CBR

  SA7CBR Well-Known Member

  Ja om de sänder på 10m-bandet så är det ju inte så konstigt att det märks,men jag menade bara att
  om nån sänder på 27MHz så ska det ju knappast störa där!?Även om de ligger på 27.555 eller däröver!?
  Jag försvarar inte det som har hänt på något sätt,det var mer en kommentar om störningar som har tagits
  upp lite till & från i den här tråden.
   
 18. SA0BUX

  SA0BUX Old Member

  Man kanske skulle införa en sinnesundersökning också för att få bli radioamatör.
   
 19. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Nu sticker jag ut hakan! Vad kan det bero på att tillskyndarna för lägre krav, freebanding och att VHF ska innefatta privatradio representeras av "SA-amatörer" i majoritet... ?

  Skyddshjälm på!

  /Lasse
   
  1 person likes this.
 20. SA7CBR

  SA7CBR Well-Known Member


  VHF är ett sorts privatradioband redan,vad gäller 155MHz,det är bara att öppna öronen,speciellt i dessa tider! ;)
  Nu var det ju PR-radio på 27MHz som det rörde sej om i resonemanget,men det är väl så,att vi som inte kan nånting
  får lägga det här med radio på hyllan,helt enkelt! :cool:
   

Share This Page