Påverkan av nära objekt!

SM6WET

Well-Known Member
Hej!

Vill höra med er antennexperter lite om påverkan av nära object, speciellt då i mettalliskt material.

Jag har byggt en fullsize ¼vågs GP för 40m.

Den nedre 1,5m har jag isolerande plaströr runt den radierande delen (vertikalen) som sedan är fäst med slangklämmor direkt emot mitt balkongräcke (som inte är anslutet med armeringsjärn i huset).

Balkonräcket är i stål, ca 1m högt och 1 X 1,5 meter.

Jorddelen av antennen är under balkongräcket, alltså inte i höjd med det.

Jag har inte kunnat provköra den än eftersom jag måste dra in koax och lägga till mer jordplan.

Vad är era tankar kring hur detta kommer att fungera för mig........... Eller inte?????????

73 Magnus
 
Back
Top