Påverkas lindningsförhållandet av frekvensen på en lindad antenn

SA7ELF

Active Member
Jag hade missförstått det där med E men nu är nog det mesta uppklarat :)

Den ursprungliga frågeställningen har jag fått svar på och har även lärt mig oerhört mycket om loop-antenner. När det gäller min tänkta SAQ-antenn så inser jag att jag ska försöka ha så stor diameter som möjligt på spolen, linda den glest - gärna med en tråd-diameter emellan varven för att få ett högt Q-värde på spolen - och använda grov tråd för att hålla resistansen så låg som möjligt. Litz-tråd är i det här fallet bortkastade pengar.

Tack så hjärtligt alla för ert tålamod
 

SM0AOM

Well-Known Member
Där har vi antennfaktorn eller den "effektiva höjden" som för en antenn i VLF-området är extremt liten i förhållande till våglängden.

Multiplicerar man denna med fältstyrkan så får man utspänningen.

En utspänning av 450 mikrovolt är ändå stor i sammanhanget, bruset i 1 kHz bandbredd motsvarar i runda tal 1 mikrovolt så signal/brus förhållandet blir i häraden 50 dB.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Den effektiva höjden för en Beverage är mycket svårberäknad, och jag har aldrig sett något ens närmevärde för det.
Detta beror på att Beverage-antennens riktverkan kommer sig av en helt annan mekanism än riktverkan hos andra antenner.

Dock borde en EM-simulator som kan handskas med olika våghastigheter i dielektriska material kunna modellera antennen, och därigenom
kunna få fram dess absorptionsyta. När absorptionsytan och dess form är känd går det att beräkna antennfaktorn.

Den som har en Beverage-antenn skulle kunna mäta upp antennfaktorn direkt genom att jämföra dess utspänning från en känd fältstyrka hos en avlägsen station med en referensantenn.

Någon gång under sent 60-tal eller tidigt 70-tal så skrev G3VA om saken i RadCom.
 

SM6MUY

Well-Known Member
Ok, misstänkte att det inte var så lätt. Men har förmodligen verktygen som behövs (bara tiden som saknas). Nåväl antennen installerades i vintras för att lyssna på "AM" från USA/Canada. Tyvärr väldigt mycket störningar men 10-15 stationer loggades under våren. Mest på ostkusten. Lyssnade på SAQ på Alexandersondagen och det gick ju fint. Nu är ju avståndet till mig bara 40-45 km men S9+40 dB i signal (brusnivå S5). Fältstyrkan är förmodligen hög här. Bärvågsläckan hördes också. Vet inte vad de har för on/off. Nedan finns en bandning. De hörs också bra på 40.4 KHz (vet dock inte om det är samma antenn) liksom många andra sändare på dessa frekvenser...

https://www.dropbox.com/s/li9ud682hdzjogd/04-Jul-2021 08h59m20sZ, 17.200 kHz, CW-U.mp3?dl=0

1628104251703.png
 
Last edited:

SM0BRF

Well-Known Member
En intressant tråd med många idéer.
Om det bara gäller att lyssna på SAQ lär det gå bra med en tråd på några tiotal meter "i det fria". Det funkar i alla fall här med god signalstyrka utan speciell impedansanpassning.
Eller varför inte prova en "MiniWhip" aktiv antenn. Går bra om den sitter några meter över marken en bit från andra hinder som kortsluter E-fältet.
Ett intressant fenomen när man lyssnar på LF och VLF med en Beverageantenn, som är mycket kort i förhållande till våglängden, är att den har en klar riktverkan mot eller från sändaren. Det tolkar jag som att antennen är känslig för den vertikalpolariserade markvågen i de riktningarna.
 

SM4HFI

Well-Known Member
Off topic...
SAQ kortsluter antennströmmen med en serieresonanskrets som nycklas genom att köra likström och mätta järnkärnan. Jag mätte för många år sen 27 dB mellan nyckel uppe och nyckel nere, då med ett plåttak till uthus kopplat direkt på mik-ingången på en laptop med Linrad SDR.
/Jan
 

SM0AOM

Well-Known Member
SAQ kortsluter antennströmmen med en serieresonanskrets som nycklas genom att köra likström och mätta järnkärnan.

SAQ nycklas genom att snedstämma antennkretsen i teckenmellanrummen via en magnetisk förstärkare vilken kopplar in och ur kondensatorer i antennkretsen. Se bild nedan. (Författaren till dessa rader har nycklat SAQ vid två tillfällen på 80-talet)

1628230281208.png
 
Top