1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

PP-kopplat slutsteg med S-match som tankkrets

Discussion in 'Hemmabyggen' started by SM7MCD, Mar 13, 2013.

 1. SM7MCD

  SM7MCD Well-Known Member

  På PA0FRIs hem sida har jag sett en idé om hur en kombination av ett PP-kopplat slutsteg skulle kunna kombineras med en S-match. När vi nu har en rörkurs hos KRAS där vi bygger sändare som är just PP-kopplade är det ganska naturligt att förra årets kursverksamhet med S-matchbygge kan kombineras.

  [​IMG]

  Ovan schema har fått vara ett utgångsläge för hur jag har arbetat framåt för att verifiera funktionen. Syftet med bygget kommer från ett par iaktagelser med S-matchen.
  Dels att jag finner S-matchen så enkel att justera, jag brukar säga att man inte får några falska dip. Med det menar jag att min SVF och max uteffekt verkar alltid att sammanfalla. Med en T- eller PI-match är det lätt att hitta min SVF som inte ger någon uteffekt i antennsystemet.
  Dessutom är det bara att flytta en klämma till en uppmärkt position och justera vridkondensatorn på max uteffekt / min SVF och så är allt klart att bara trycka ned nyckel eller PTT och köra.

  En klassisk uppbyggnad med ett eller flera rör i parallell och koppling med ett PI-filter som sedan kopplas till ytterligare en tuner med minst två rattar + en omkopplare ger 4 rattar och två omkopplare som skall stå i rätt läge. Att börja en inställning utan att ha en konstlast kan vara nog så tidsödande och ändå inte garantera max verkningsgrad.

  Med mitt bygge hoppas jag få en tankkrets som fungerarar minst mellan 80 - 20 mb utan andra omkopplingar än att flytta en (1) klämma och vrida på en (1) ratt. Frågan är då om det finns fog för att detta går att realiseras?

  Det schema jag arbetar efter och som kommer från PA0FRIs hemsida ser ut som nedan om jag bara har anodkretsen uppritad.

  [​IMG]

  Som plattform för mitt labbande har jag använt ett QQE06/40 som kopplats enligt PA0FRIs förslag med G2DAF-drivning av skärmgallret. Drivsändaren är en av de sändare vi byggt på KRAS kursverksamhet, 2 x 6AQ5 som ger 10 W enkelt justerbart från 10 mW.

  [​IMG]

  Jag har tagit bort den vanliga tanken med linkkoppling och anslutit min S-match (som tidigare redovisats här på forumet i en annan tråd), anslutningen är med en anod till respektive ände av spolen. Det sitter kopplingskondensatorer klassade för minst 3 kV mellan anodspänningen (750 V) och S-matchen, det hindrar dock inte att det bränns rejält i fingrarna om man råkar röra vid spolen under effektöverföring. :eek:

  [​IMG]

  Efter lite initialt strul och pinsamma räknefel samt vidhängande felkopplingar så hoppade kopplingen igång med effekt i rätt riktning. Först så testade jag med 50 ohm anslutet ut från transformatorn, alltså helt bakvänd S-match.

  Här funkade det bra att stämma av mot max dip och ha koll på antennströmmen, eller i mitt fall fick det bli max spänning över lasten. Jag kom snart på att jag skulle leta efter djupast dip / mest spänning över lasten (max effekt då alla laster jag testade var rent resistiva). Det var ganska enkelt att hitta hyfsade lägen. Körde 30 - 40 W utan någon värme i systemet.

  Testade sedan att ändra lasten till 600 ohm och senare till 1000 ohm, vilka båda gick att staämma av i 50 ohms porten men då uppstod klart märkbar värmeutveckling i transformatorkärnan (T200-2) Effekten som hamnade i motstånden var runt 20 W, och en hel del hamnade i alltså i kärnan.

  Frågan som kommer genast är att prova med luftlindade system, eller med ferritkärna. Jag får se när jag funderat vidare och gör en ny uppkoppling av slutstegsS-matchen.

  Vi redde ut en hel del frågor kring S-matchen här på forumet tidigare och jag avser att försöka realisera en del av de idéer som lyftes fram.

  Som synes är det en hel del "Bra att ha prylar och utrustning" som används vid lite kreativt kopplingsarbete... :eek:

  [​IMG]

  Fortsättning följer...
   

  Attached Files:

  7 people like this.
 2. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  PP-kopplat betyder PushPull?

  Blir det inte problem med parasitsvängningar med ett så "snabbt" rör som QQE 06/40?

  Lustig koppling med dubblare till skärmgallret, har inte sett den förut.

  Intressant bygge i övrigt, som alltid när PA0FRI är inblandad!
   
 3. SM7MCD

  SM7MCD Well-Known Member

  PP = Push Pull, nu är det inte så vanligt att bygga med PP-koppling, men jag vill här använda röret som en symmetrisk generator. Kanske kan man säga att röret är en balun där ingången är obalanserat 50 ohm och utgången är 4 - 6 kohm balanserat.

  Jag har inte haft några problem med parasitsvängningar.

  Gallerkopplingen är ganska smidig och är enligt G2DAF och gör att det är bara anodspänning och glöd som ansluts till röret.

  Jo PA0FRI är alltid en intressant källa till kreativa idéer.
   
  1 person likes this.
 4. SM6OID

  SM6OID Well-Known Member

  Hej!

  Leif, hur mycket driveffekt krävs för full outsprutt?
   
 5. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Kul att du flyttat in här med ditt projekt, Leif! Fler här som som både kan ta och ge och så blir det lite lätthanterligare att delta i diskussionerna kring detta intressanta projekt.

  Följer fortsättningen med spänning!

  73/Lasse
   
 6. SM7MCD

  SM7MCD Well-Known Member

  Jag har haft en effektförstärkning på 10 - 15 ggr, beroende på valda komponentvärden i galler och anodkrets. Men med 8 W in plockade jag ut + 100 W vid 1000 V anodspänning (Jo jag vet att det är ganska mycket över maxdata, men det funkar stabilt och bra med ett tydligt dip i anodströmmen vid max uteffekt). Då körde jag med en vanlig resonanskrets med linkkoppling, men funderingen är att försöka få samma data med S-matchen.
   
 7. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  När jag körde QQE 06/40 på 2m räckte det med 3W (IC202) för att få ut runt 80W, men det var med avstämd gallerkrets. Dessutom drar väl skärmgaller kretsen en del. Jag använde runt 700V Anodspänning, men jag vet att någon körde med 1200V på anoderna fast han hade i det närmaste oändlig tillgång på rör.

  Följer dina experiment och resultat med intresse!
   
 8. SM7MCD

  SM7MCD Well-Known Member

  Jo, en avstämd gallerkrets är lite annorlunda, här är jag just nu mest ute efter att få en symmetrisk generator att prova div. kopplingar med vid olika effektnivåer. De komponenter som -GLD så välvilligt skickade till oss kommer väl till pass i de likriktare som dessa rörslutsteg behöver med spänningar upp över 1000 - 1500 volt. Just QQE06/40 tycker jag funkar bäst runt 700 - 800 V, men YL1060 går riktigt bra upp mot 1300 volt på anoderna. Tore -CBS och jag har "hittat" några YL1200 som vi skall prova i PP-koppling och se vad det kan ge för erfarenheter.

  Jag har även skissat på en koppling där jag använder transistorer i PP-koppling och då går från en lågohmig generator (1 - 5 ohm kanske) som då har S-matchens transformator i kollektorkretsen, men det får bli en annan tråd, här testar vi matchen "baklänges".

  Det intressanta just nu för mig är att se de olika varianter på kretsar att gå från anodernas impedans på flera kohm till antennsystemets impedans på 50 - 1000 ohm på ett enkelt sätt. Erfarenheten så långt är att med linkkopplad resonanskrets eller S-match har jag hittills inte fått något "falskt dip" (dvs. att sändaren går med SVF = 1, men ingen eller mycket liten uteffekt), vilket är lätt att få med en PI-länk av ordinärt slag.

  Just denna egenskap gör det så intressant att gå vidare med denna koppling för att se hur man på ett enkelt sätt kan öka frihetsgraderna som ansluten antenn kan presentera till sändaren, men ändå bara ha en ratt att stämma av med.

  Justerar jag S-matchen till max dip genom att ändra spolen/kondensatorn samtidigt som jag noterar antennströmmen verkar det alltid ge rätt avstämning. Jag har verkligen letat efter falska dip, men även små dip i anodströmmen genererar direkt avsevärd uteffekt och det är lätt att justera till max.
   
 9. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Det var ett surplus slutsteg jag använde. Det var "svänglinjer" d.v.s balanserade kvartsvågsstubbar på in och utgång, försilvrade. linkkoppling in och ut. Det fanns inga "falska" dippar, det är klart om man hade kortat utgången till 288 MHZ eller så :)

  Hur är det med verkningsgraden när du får optimal dip på S-matchen?

  Vilka trissor tänker du använda, IRF510 eller någon mer traditionell BJT?
   
 10. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Det, är ju faktiskt en ännu intressantare applikation! Jag tänker mig att det har alla möjligheter att fås att fungera och skulle ha ett synnerligen brett användningsområde!

  73/Lasse
   

Share This Page