1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Privatradiohistoria från 1945

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by SM0AOM, Mar 23, 2014.

 1. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Jag stödjer PTS fullt ut i det arbetet!

  Men jag funderade en stund över vad det innebär att vissa vill peka ut andra som mindre kunniga. Att se sig själv som en del av en kunnig minoritet, som får lida av hur de andra i den stora okunniga massan beter sig. Jag tror jag ogillar sådana tankemönster.

  Sture
   
  1 person likes this.
 2. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Sture, I verkliga livet och bland radioamatörerna finns personer som är mer eller mindre kunniga inom de ämnen som faller inom ramen för de nya kompetenskraven. Eftersom en stor del av de som tagit amatörradiocertifikat de senaste säg 30 åren avlagt ett prov som per definition ungefär motsvarar ett Novis-certifikat i CEPT-systemet så finns det skäl att anta att de kunskaper som inhämtats via t ex veckoslutskurser inte är tillräckliga. I alla fall inte i samband med EMC och avstörning m m.

  Min egen erfarenhet efter att ha provförrättat massor av kandidater är att dom flesta saknat djupare ämneskunskaper i de delar som faller inomamatörradiocertifikatets ram trots att flera haft gedigen utbildning i andra sammanhang. Sedan behöver det väl inte vara negativt att vara okunnig. Jag är t ex oerhört okunnig i partikelfysik och inte hade jag blivit kunnigare av att ha avlagt ett prov på en enkel orienterande nivå men fått papper på att ha blivit en partikelfysiker. Det vore närmast att betrakta som bedrägeri och lura sig själv. Ungefär som Refat köpte sig en doktorshatt. Nä, kom igen nu Sture. :)
   
 3. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Jag ser ibland de tendenser som Sture talar om - En teknokratisk arrogans som visar
  sitt fula tryne. Antar att det inte är medvetet från de som har dessa tendenser, kan nog
  vara så att jag själv uppvisar den :(

  Tror att det till viss del ligger i själva amatörradion som företeelse och dess historia.

  Tänk på dessa ursprungliga radioamatörer som antagligen var civilingeniörer med
  kungabrev, detta var på den tiden det var ytterst liten elit som hade sådan examen.

  Tror att den konflikt som hela tiden dyker upp mellan PR-folk / radioamatörer till viss
  del har en social dimension. Där PR-folket är de otäcka tatuerade typerna med
  allt för stora muskler men låg utbildningsgrad och vi andra de finlemmade välutbildade
  som är de rätta arvtagarna till de ursprungliga amatörerna med kungabrev.
   
  Last edited: Mar 28, 2014
  2 people like this.
 4. SA3BYC

  SA3BYC Well-Known Member

  Alla var väl inte civilare? har för mig att jag läst någon urgammal bok om de tidiga pionjärerna och där en mycket framträdande sådan var apotekare :) Signalen har jag glömt men kanske var även apotekare samhällets stöttepelare på den tiden?!

  Nåja, nya tider, nya förhållanden ... kan annars personligen tycka att vi borde omfamna varandra lite mer och kanske borde det ingå lite historia i certutbildningen också ... Bara för att sätta in vår hobby i ett större perspektiv och för en bättre förståelse kring var vi är, hur vi kommit dit och vart vi går framöver ;)

  /Johan
   
  1 person likes this.
 5. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Men, i verkliga livet, Bengt, har du uppmärksammat ett stort problem med de massor som tagit cert de senaste 40 åren? Finns det särskilt många som är farliga för sig själv och andra eller till besvär och störande för andra med anledning av att de tog cert genom ett flervalsprov för A-cert 1974? Tror du inte att de flesta av intresse successivt lär sig mer och mer (alternativt lägger av helt och hållet)?

  Om vi är överens om att det rimligt att i högre grad anpassa framtidens provfrågor till HAREC samt modernisera genom att ta med de områden som nämnts - elsäkerhet och EMC, och jag kan tänka mig att man framöver har två nivåer på cert. Finns det då kvar ett verkligt problem med en stor massa av både äldre och nyare radioamatörer som kan för lite, så att de dels behöver pekas ut och oroas samt eventuellt tvingas göra om proven?

  Sture
   
 6. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Radiohistoria borde ingå i utbildningen men inte tvunget tas med i provet. Detta för att öka förståelsen för vårt ursprung och hur det kunde komma sig att vi får diponera lika mycket spektrum som var och en av de andra stora radiotjänsterna. Helt gratis och endast mot att vi uppvisar en viss grad av kunnande och kompetens.
   
 7. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Sture, ingen kommer att tvingas göra om något prov. I och med PTS sjösätter den nya provfrågebanken gäller nya förutsättningar från den dagen och framöver. Sannolikt kommer det att innebära att kurserna blir längre eftersom mer måste läras. Ev blir det också svårare.

  För att inte hindra nybörjare som inte har de förkunskaper som krävs för ett HAREC så hoppas jag på att SSA liksom ESR föreslår att PTS inför ett instegscertifikat med ungefär nuvarande SSA-krav och som ger vissa bestämda privilegier men mindre än vad HAREC ger. Så ser det ut i de flesta andra länderna och det är ett logiskt system.
   
 8. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Ha ha. Ja, vi borde omfamna varandra lite mer! Särskilt de finlemmade välutbildade borde omfamna de nya tatuerade okunniga muskeltyperna! Efter att ha diskuterad detta i så många år har vi äntligen lösningen på problemet! ;-)
  Sture
   
  2 people like this.
 9. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Sture skrev, "Men, i verkliga livet, Bengt, har du uppmärksammat ett stort problem med de massor som tagit cert de senaste 40 åren? Finns det särskilt många som är farliga för sig själv och andra eller till besvär och störande för andra med anledning av att de tog cert genom ett flervalsprov för A-cert 1974? Tror du inte att de flesta av intresse successivt lär sig mer och mer (alternativt lägger av helt och hållet)? "

  Inget större problem mer än att många tvingats lägga av p g a att de inte lyckats lösa störningsproblem etc. Men inget som stört mig. Klart att alla lär sig mer under tiden och det var ju också PTS uppfattning då man slog samman alla de gamla certifikatsklasserna till en enda. Den högsta. Över en natt blev C-amatörer A-certare utan att behöva avlägga ett formellt prov för A-certifikat.

  Men faktum kvarstår ändå att de flesta gått en kurs på Novis-nivå men fått ett certifikat som utvisar en högre nivå. Det är bl a detta som PTS nu vill rätta till så att överenstämmelsen mellan provens omfattning och de formella kompetenskraven blir bättre.
   
 10. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Johan, BYC:

  En apotekare på den tiden - tidigt 1900-tal var nog att anse som högutbildad.

  Det var på den tiden majoriteten i landet var statare med bara ett par års skolgång.
   
 11. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  KBW skrev; "Tänk på dessa ursprungliga radioamatörer som antagligen var civilingeniörer med kungabrev, detta var på den tiden det var ytterst liten elit som hade sådan examen."

  Nja jag har källforskat och det fanns fler titlar. Dock hade alla Kungabrev på den tiden.

  I allra första numret av QTC, nr 1 årgång 1, finns en rapport från Årsmötet 1927. Doktor Bruno Rolf utsågs till mötesordförande. Sedan nämns godsägare Tham, Teknolog Kruse, Ingenjör Djurberg, Hr E Barksten, Assistent Dunér, herrarna Franke och Myckelberg, Ingenjör Lindström, Teknolog Holmgren och en Hr Lagerkrantz.

  Årsavgiften bestämdes för övrigt till 5 kronor och föreningens kontanta tillgångar uppgingo till hela 126 riksdaler.

  Om man kikar i medlemslistorna för de följande åren en bit in på 30-talet så finns de flesta yrkeskategorier & titlar upptagna. Möjligtvis med en viss övervikt på telegrafister, ingenjörer, radiotekniker och liknande yrken som har en viss koppling till radio eller teknik. En hel del militärer av rang liksom det senare tillkom egnahemsägare och boktryckare, apotekare, murarlärlingar och brefbärare. Av de bilder som finns bevarade så var i stort sett samtliga SSA medlemmar iförda kavaj med slips eller fluga. Även på field days ute i naturen och på senare distriktsmöten. Ja, det var stil på gubbarna på den tiden ty väldigt många såg gamla ut redan då. De längtade förmodligen tillbaka till den gamla goda tiden med gnistsändare och blyglansmottagare då det var ordning och reda på banden. Man kan nämligen läsa i flera nummer på 30-talet att det klagas på stockholmare som spelar grammofonmusik på 45 m bandet och för ett ovårdat språk. Vad skall den vanlige radiolyssnaren tro om oss radioamatörer frågar redaktören ängsligt... Kanske var det inte alls bättre förr - bara värre nu?
   
  Last edited: Mar 28, 2014
  4 people like this.
 12. SA7CBR

  SA7CBR Well-Known Member


  En "apotekare" kan minsann anses som välutbildad idag också! :)
   
  1 person likes this.
 13. SA5BYS

  SA5BYS Well-Known Member

  Skönt och veta: Om man är apotekare eller har fluga, räknesticka och kan härleda medelvärdesteoremet så platsar man i ESR.
   
 14. SA3BYC

  SA3BYC Well-Known Member

  Sablar! då sprack det med en gång för mig då ;) Är vare sig apotekare, har fluga eller kan härleda medelvärdesteoremet.

  Däremot så har jag räknesticka och tror nog att jag fortfarande kan det mest grundläggande i att räkna på den (så gammal är jag) ... Om jag platsar vet jag ej Benny, men medlem fick jag i alla fall bli utan prut, få se om jag får fortsätta vara det nu då efter denna öppenhjärtliga bekännelse av min okunskap :D

  /Johan (utan fluga, men med räknesticka.. hi hi )
   
  1 person likes this.
 15. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Jag läser här om sådant som är välbekant i samhället idag och som jag kallar för "kunskapsfascism." Detta fenomen har accelererat de senaste 20 åren. Fenomenet kunskapsfascism är i min definition när den som kan något i ett specifikt ämne eller yrke får stå tillbaka för den som har ett betyg eller intyg i samma ämne men som inte klarar av omsätta sina studier i praktiskt utförande. Kunskapsfascismen har uppstått därför att det anses mer värdefullt att ha studerat teoretiskt framför att ha lärt sig något praktiskt och även var man avlagt sin examen har betydelse. Själva kunskapen i sig har alltså fått en andrahandsroll.

  Det här är 180 graders omsvängning från hur kunskap har förmedlats historiskt. Då tänker jag på utvecklingen av någons yrkeskunnande från lärling till mäster.

  Kunskapsfascismen tar sig märkliga uttryck. För oss mellaningenjörer t.ex. som har en sk. eftergymnasial utbildning, dvs. grundskola, därefter 3-4 år gymnasium påbyggt med 2-4 års ingenjörsutbildning, där gymnasieskolan var huvudman, anses numer vara en tämligen låg utbildningsnivå jämfört med de som studerat på högskola efter gymnasiet. Det besynnerliga i resonemanget är att den förra utbildningen i regel var lärarledd till 100% av mycket erfarna civilingenjörer. Högskoleutbildningen däremot förutses ske i form av föreläsningar och självstudier och deltentor som är helt avgörande till skillnad från det förra utbildningens metodik där lärarna såg och bedömde eleven löpande tillsammans med tentorna. En högskoleelev påstår jag i många stycken läser för att klara tentan i första hand, för att behärska ämnet i andra hand. Inte sällan är den idag finare utbildningen kortare, saknar helt praktisk tillämpade övningar och även teoretiskt enklare. Här är huvudmannaskapet avgörande för utbildningens status, inte kunnandet.

  Om man sedan tror att en förvärvad befogenhet är statisk, så glöm det. Jag tänker nu på de som tror att en förvärvad amatörradiosignal, med dess möjligheter och befogenheter, är bestående så vill jag ge några exempel från mitt tidigare arbetsliv där yrkeskunnande plötsligt blivit värdelöst praktiskt taget över en natt när politikerna ändrat förutsättningarna:

  En gång arbetade jag som truckförare, sedan införde politikerna ett nytt slags truckförarbevis. Jag får inte köra truck trots många timmar och erfarenhet i olika specialtruckar.

  En gång arbetade jag som lastmaskinförare. Nu har man infört ett förarbevis och jag får inte längre arbeta med detta trots att jag särskilt vintertid i snösvängen bott i traktorn.

  En gång körde jag lastbil med kran, många lyft har jag gjort. Nu har man infört kranförarbevis och jag får inte röra en kran mer.

  En gång utbildade jag mig till yrkesförare. Har kört buss lokalt men nu har det införts en yrkesförarkompetens så jag får inte köra buss mer om jag inte köper en kurs på en vecka.

  En gång körde jag långtradare runt Europa. Samma som för bussen gäller här.

  En gång var jag taxichaufför, gick vidare och var snart åkare med många bilar och 20 anställda. Jag utbildade också taxichaufförer och jobbade ibland som trafikledare på taxi. Sen införde man taxilegitimation och jag får inte längre köra taxi.

  Nu är det så att av en del av det jag räknat upp ovan har jag kunnat erhålla behörigheten ändå, men bara om jag arbetade med yrket just då man införde kravet på kunskapsbevis. I de flesta fall handlar det om ett teoriprov. Att komma och påstå att man arbetat med yrket i åratal betyder inte ett skvatt. Kunskapsfascism!

  Så tro för all del inte att amatörradio och dess privilegier är en statisk verksamhet. Vips får en politiker korn på verksamheten och hittar en egen väg att profilera sig själv politiskt och göra rätt för arvodet - sen går drevet. Kanske villkoren ändras, kanske införs nya kunskapsprov och certifikat, kanske fler nivåer. Vi vet inte. Vi vet vad vi har, men vi vet inte vad vi får i framtiden. Genom att stärka kunskapen får vi bättre argument att försvara det vi har. Genom att hålla utkik för vad som sker i Sverige och i omvärlden kan vi kanske hinna se tendenserna till förändring innan de redan drabbat oss. Annars kanske jag får addera till listan här ovan:

  En gång var jag radioamatör och kommunicerade med hela världen. Idag får jag bara lyssna, och det på kommersiellt kontrollerade digitala utsändningar på webben.
   
  7 people like this.
 16. SA7CBR

  SA7CBR Well-Known Member

  Har ett gäng slipsar och ett par miniräknare...räknas det!? :eek:
   
 17. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Johan och Richard. Det räcker med innehav av räknesticka där den korta bröstficksmodellen med något slitet läderfodral smäller lite högre! OK med miniräknare också. :)

  BYS, Jag får nog erkänna att jag inte kan härleda medelvärdesteoremet men vet att det kan användas inom de branscher du och jag har arbetat inom. Fluga och slips slipper jag mer än gärna gärna men vit s k laboratorierock bar jag senast i slutet av 90-talet då det skulle tas reklamfoton på vår utvecklingsavdelning för en säljbroschyr för US Navy. Där dög minsann inte min bekväma T-shirt och slitna jeans. Fina bilder blev det i alla fall. Häpp!
   
  2 people like this.
 18. SA5BYS

  SA5BYS Well-Known Member

  @EQL - har aldrig betvivlat att du har burit vit laboratorierock. Känns ibland faktiskt som den finns kvar mentalt ibland. Inget fel med det men tror att vi i vår heterogena skara måste hålla ihop internt oavsett inriktning: Konstruera, bygga, dx'a, tävla eller t.o.m. bara "ragshewa"
  för att behålla våra (fantastiska) privilieger i framtiden.
  Trevlig Helg
  SE0SE = Benny = SA5BYS
   
 19. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Intressant och tänkvärt inlägg av ZBB ovan. "Kunskapsfascism", som du beskriver det, är en närmast obegriplig företeelse och ett begrepp som du ger flera bra exempel på. Håller med dig helt och fullt.

  Jag kan ändock inte, som några andra i tråden vill hävda, som varande gräsrotsmedlem i ESR påstå att det är min upplevelse av föreningen och dess medlemmar. Här ligger nog tonvikten på praktiska erfarenheter och kunskaper, även om många medlemmar har en gedigen teoretisk bakgrund. För övrigt har ju teori inget som helst värde om det inte omsätts i praktik och all praktik grundar sig på teori om än den inte uttrycks i invecklade formler!

  Så även om den presumtive saknar såväl vit labbrock som fluga och räknesticka, kan det nog vara värt att söka gemenskapen! :)

  /Lasse
   
  Last edited: Mar 28, 2014
 20. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  En mycket tänkvärd betraktelse av Lasse/ZBB.

  Amatörradion har mäktiga fiender, och man finner dem på ställen som man ibland minst anar.
  I mitt yrke möter jag dem ibland.

  Dock tror jag inte att politikerna personligen kommer att bli amatörradions banemän,
  utan det blir de starka och ekonomiskt inflytelserika krafter vilka finns bakom som vill att allt radiospektrum ska bli en handelsvara vilken som helst.
  Skriften på väggen kan man redan i dag se i de spektrumstrategier som nyligen publicerats av Ofcom och PTS.

  Jag vill slutligen fråga dem som förringar oss som strävar aktivt inom olika samrådsorgan som t.ex. Nordiska Radiosamfundet och Nationalkommittén för Radiovetenskap att försvara amatörradions ställning trots att numera det inte är direkt opportunt ur karriärsynpunkt att göra sådant:

  Vad har ni själva bidragit med?

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  1 person likes this.

Share This Page