1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Privatradiohistoria från 1945

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by SM0AOM, Mar 23, 2014.

 1. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  Jag har T-shirt, kalkylator i mobilen och har ej fullgjord gymnasieutbildning.
  Ändå tänker jag åka på ESR:s årsmöte.
  Är jag självplågare eller kanske rebell?
  Det värsta är att jag ser fram emot det trevliga bemötandet som man alltid får på den föreningens arrangemang.
   
  2 people like this.
 2. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  SM7EQL:
  Vad politiker anser lämpligt att sysselsätta sig med är i första hand vad vederbörande anser vara bra för medborgarna. Där har vi förstås olika syn på vad som är bra.

  Men, jag noterar att andra har en annan agenda ibland. Ibland får jag för mig att det handlar om att visa att man gör något. Vad nu detta görande resulterar i är ibland klåfingrighet och försök att laga något som inte är sönder.

  Sen, vilket också SM7EQL, SM3KYH berör, ska vi ha klart för oss att när penningstarka krafter är i rörelse finns resurser att bedriva kraftfull lobbyism för att på så vis plantera tankar och styra politiken så man erhåller fördelar. Och, som jag försökte peka på i mitt tidigare något virriga inlägg, går det emellanåt blixtsnabbt att ändra spelreglerna när så politikerna vill. Och det är väl knappast okänt att i många fall drar politiken iväg tvärt emot vad kunniga tjänstemän anser, vad utredare kommit fram till och emellanåt också tvärtemot vedertagen vetenskap.

  För att överhuvudtaget ha en chans att kunna möta politisk klåfingrighet krävs starka argument från en sammanhållen och målmedveten grupp. Och det kan man svårligen säga att Sveriges radioamatörer är.

  Ska vi nu försöka samla ihop oss till att bli en homogen grupp är kärnfrågan: Bör de som är sämre närma sig de som är bättre, eller ska de som är bättre närma sig de som är sämre. En knepig fråga eftersom vi alla har samma privilegier oavsett om vi strävar efter att lära eller tycker att det vi kan är nog även om det är på novisnivå.

  För ordningens skull räknar jag mig själv till de sämre eftersom jag har mycket att lära.
  För ordningens skull är alla lika mycket värda som människor, det där med sämre och bättre kräver lite välvilja i tolkningen för att inte gå i taket. :)  .
   
 3. SM5JAB

  SM5JAB Well-Known Member

  Man tentar för att hålla sig kvar på lärosätet. Centrala studiestödsnämnden kommer annars som en effektiv avskiljare. Så naturligtvis anpassar man sig till det som krävs. Jag törs dock påstå att de studenter som är intresserade, nyfikna och kan släppa tid till studier (och kanske hembyggen av alla de slag) får en alldeles utmärkt både praktisk och teoretisk utbildning.

  Jag kan samtidigt hålla med dig om att det i många fall ger djupare kunskaper att läsa kontinuerligt, över en hel termin eller mer, à la gymnasieingenjör än i 7-9-veckors-stötar som de flesta kurser är nuförtiden. Man blir sällan förtrogen med ett ämne på kort tid, det tar tid och eftertanke, och sedan lite mer tid.

  PS. De är förresten studenter, inte elever på den här nivån:)
   
 4. SM0VDT

  SM0VDT Well-Known Member

  Jag anar att det är mindrevärdeskomplex som ligger bakom, eller avundsjuka? Det jag ogillar mest när dessa debatter blossar upp här är att man tydligt ser hur "elitismen" ser ner på de "mindre kunniga" - stickproppsamatörer, offer för plastradioindustrin, icke telegrafikunniga osv.

  Om man t ex skulle ta ordet "stickproppsamatör" och byter ut det till, neger, svartskalle, bög eller liknande så skulle saken ses ur ett helt annat perspektiv. Det är helt enkelt inte okej. På vilket sätt är det okej att ha ungefär samma nedvärderande uttalanden om den som inte behärskar telegrafi och kör med stickproppsansluten fabrikstillverkad radio för repeatertrafik?

  Det är möjligt att ni som nedvärderar och väljer att kategorisera in er själva i någon sorts elitklass inte gör detta medvetet? Men jag tvivlar på att det sker omnedvetet.... Det är i vilket fall ett ruttet sätt att se på sina medamatörer.
   
 5. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  ZBB, du råkade förväxla mig med AOM i ditt inlägg men annars blev det rätt. :)
   
 6. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Jamen det KUNDE ha varit du som skrev det där :) Onskyldt..
   
  1 person likes this.
 7. SM0VDT

  SM0VDT Well-Known Member


  Fast som motsats till dina "relevanta" exempel kanske man ska nämna hur körkortsreglerna ser ut, samt att de faktiskt inte ändras retroaktivt.

  Påfallande många gamla stötar fick t ex. A-behörighet helt ´"gratis" när de tog B-behörighet trots att de aldrig ens sett en MC på bild.... Har dessa behörigheter återkallats? Nix!

  Tog du körkort för buss så fick du BE, C, DE Trots att du inte ens behövde veta hur en släpvagn ser ut. Återkallades dessa? NIx!

  Ett till mer udda exempel är att den som har sin B-behörighet utfärdad före 1996 får köra s.k. tung personbil. Det här handlar om att behörigheten gällt för vissa fordonstyper före datumet för förändringen.

  Så i vissa fall så är det tveklöst så att "befogenheten" är statisk!

  Sedan haltar det väl lite med yrkeskompetensbevis för tunga behörigheter, minns jag inte galet så behövdes väl det bara om man saknade just yrkeserfartenhet?
   
 8. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Trots att jag räknar mig till de mindre kunnigas skara så påstår jag att det är ett mindre bekymmer om man inte kan, det går att förbättra, det stora bekymret uppstår när man inte vill.
   
  2 people like this.
 9. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Nä stopp nu. Man fick inte alls en massa körkortsbehörigheter gratis. Ja A förstås. Och jag började min karriär som lastbilschaffis på B-kort och när C sen krävdes kunde man få det "gratis" om man arbetade som chaffis. Men jag valde att ta en riktig yrkesförarutbildning för att erövra CE och DE. Och några D och E behörigheter har aldrig delats ut utan sedvanliga prov.

  Det som förändrats i behörigheter för buss är att man nu inte utan vidare får köra buss yrkesmässigt trots D-kort. Numer krävs också ett slags kompetensbevis där det krävs att man med några års mellanrum går kurs. Detsamma gäller för C och E-kort.
   
 10. SM0VDT

  SM0VDT Well-Known Member

  Bra inställning! Men nu är det så att samtliga certifierade amatörer, oavsett avlagd certifikatklass, faktiskt uppvisat sig inneha erforderliga kunskaper vid tidpunkten för certifierandet. Varför ska då vissa se ner på dessa, oss?
   
 11. SM0VDT

  SM0VDT Well-Known Member


  Fick man visst det. Jag fick taxi på köpet till C, och BE på köpet till CE. Men märkligast är ändå de som tog buss, dåvarande DE, de fick BE och C på köpet trots att de aldrig dragit ett släp efter något fordon alls, eller ens suttit i en tung lastbil. Det är ju förvisso ändrat nu, men tidigare utfärdade behörigheter enligt dåvarande regler fortsätter ju att gälla.
   
 12. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Blandar du inte ihop lite. Har lite svårt att köpa att studier till D-behörighet (buss) samtidigt gav E-behörighet (släpvagn) då detta reglerades i andra lagtexter i dåvarande VTK (Vägtrafikkungörelsen, nu ersatt med trafikförordningen). Att däremot avlagt prov för DE (buss med tung släpvagn) eller CE (Tung lastbil med tung släpvagn) också ger BE (personbil och lätt lastbil med lätt släpvagn) fungerar eftersom "tungt"-E också kräver kunskaper för "lätt"-E.

  Att D också kvalificerade till Taxi hänger också ihop eftersom lagtexten för yrkesmässig personbefordran för D på samma vis är mer kvalificerad är Taxibehörigheten. Så långt gott och väl, men nån gång på 90-talet avreglerades taxi vilket skapade stora problem. Att utvecklingen skulle bli så var känt då Danmark tidigare avreglerat på samma vis vilket skapade kaos. Det här kände politikerna till men "trodde inte på". Följden blev införandet av en särskild taxilegitimation som ett försök att städa branchen. Den här legitimationen måste även den som tidigare hade "Taxi" inskrivet på körkortet ha.

  Att taxibranchen avreglerades är en gåta. Tanken från politikerhåll var att det skulle bli billigare att åka taxi med konkurrens. Istället fick man illegal konkurrens då många gav tusan i lagar, skatter etc. Den stora gåtan jag ännu inte löst är att då taxi var reglerat bestämdes vem som skulle få tillstånd till att vara åkare, det fanns en trafikeringsplikt där man tvingade ett minimiantal bilar vara ute dygnet runt samt att Transportrådet, som var regeringens förlängda arm, bestämde taxorna, alltså vad åkarna fick ta betalt av kunderna. Hur tusan man nu kunde tro att avreglering skulle ge fler bilar och billigare pris när man själv faktiskt fick bestämma bägge sakerna? Utvikning, förlåt, men detta är orsaken till taxilegitimationen.

  Hur du får in C-kortet som följd av D-utbildningen, och ännu hellre CE är för mig obegripligt då det medför ytterligare lagtext som ska inhämtas och avläggas prov för.

  Om du fått Taxibehörighet när du avlagt prov för C-behörighet så måste du antingen också ha prövats på lagen för yrkesmässig personbefordran, alltså läst C och Taxi parallellt.

  Det närmast man kan komma trådens ämne är möjligen att gamla taxiradio var populära att trimma om till 40 MHz vilket man fick köra på som PR-snubbe om man gick med i FRO :)
   
 13. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  SM0VDT skrev:
  För att knyta ihop det där med körkort så är väl ändå tanken att en erövrad behörighet bara innebär att man fått tillstånd att vidareutbilda sig på egen hand. Man är inte fullärd som bilförare med nytaget körkort lika lite som fullärd radioamatör (kan man bli det?) med nytaget cert.

  Och varför vill en del inte vidare utan är nöjd med novisnivån? Och är det rimligt att de som faktiskt vidareutbildat sig och skaffat sig betydligt större kunskaper har samma befogenheter som en novis?

  Skulle vi nu få fler nivåer på certifikatet igen så är det inte så att jag räknar med att hamna i nån hög klass. Trots det tycker jag att det är rimligt att dela upp radiobehörigheterna, där PR-radion gärna får vara fri (liksom cykeln i trafiken) men med en reglerad utbildnings- och behörighetstrappa för radioamatörer. Och vilken morot det skulle vara för den som verkligen vill komma vidare.
   
 14. SM0VDT

  SM0VDT Well-Known Member

  Nej, jag blandar inte ihop något! Tog man busskörkort fick du BECDE, utan vidare. Hade, om jag minns rätt, med gamla regler från den tiden bussarna i norrland drog mjölksläp. Så är det ju inte längre, men som sagt tidigare utfärdade behörigheter gäller.

  Och Taxi fick man alltid när man tog högre behörighet än BE. NU snackar jag dock 90-tal innan kravet på taxileg kom.
   
 15. SM0VDT

  SM0VDT Well-Known Member

  Kanske det, men vad jag är ute efter är vissa amatörers syn på andra "mindre kunniga" amatörer. Ska vi knyta ihop det med körkortsjämförelsen så ska väl alla med högre körkortsbehörigheter se ner på och förlöjliga alla som endast innehar B-körkort.
   
 16. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Ja, och det sker också. Inte minst jag har svurit många gånger över söndagsbilister, för att inte tala om en och annan uttalad åsikt då man med långtradare blivit omkörd av ett livsfarligt vinglande husvagnsekipage som dessutom strax därefter saktat in framför då vederbörande själv blivit skräckslagen av sin egen ogenomtänkta manöver.

  Nu låter jag som en "expert" förstås. Men faktum är att jag idag 40 år efter erövrat körkort kör saktare och är mer söndagsbilist är förr. Inte lika tvärsäker. Som novis var jag däremot världsmästare i bilkörning och tillika odödlig.
   
 17. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Som en annan trumpen man sade:

  "Jag är inte tillräckligt ung för att veta allt."

  Den trumpne var Oscar Wilde.
   
  5 people like this.
 18. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Om D- osv... det ter sig fortfarande besynnerligt för mig det du skriver. Jag började köra lastbil -75 och erövrade A BE CE DE i mars -84, då fanns inte det du beskriver. Vi läste rå lagtext på heltid under tre månader inkluderat Fordonskungörelsen, Yrkestrafiklagen, Yrkestrafikförordningen, Lagen om personbefordran, Körkortslagen etc. Dispensen för yrkesverksamma lastbilschaufförer med B-kort gick ut 31/12 1983 och därefter krävdes C.

  Edit, skrev 31/12 1984, ska vara 1983.
   
 19. SM4UKE

  SM4UKE Well-Known Member

  Nu blev jag tvungen att kolla på mitt körkort. Den första iakttagelsen blev: oj vad tiden går men det är en annan sak.

  Historien började i alla fall med B som togs av en fjunig 18-åring 1987. Säkert odödlig som alla andra vid den åldern.
  1990 körde jag upp för buss och det resulterade i BE C* DE. Behörigheterna "vid sidan om" buss kom dock inte
  gratis. Det var en omfattande terori för såväl lastbil som släp plus taxi. Nu blir det dock vara DE om man kör upp
  för buss. Vet inte om det beror på att man insett att lastbil och buss inte är riktigt samma sak eller om det helt
  enkelt var många bussaspiranter som tyckte det blev för mycket teori.

  En intressant grej är att det faktiskt är (om det inte ändrats) väldigt mycket teori för tyngre fordonsbehörigheter. Detaljerade
  kunskaper om hur tryckluftsbromsar funkar, körteknik, last och så vidare. Merparten bygger förstås inga fordon men
  kunskapen behövs för att fordonen har helt andra egenskaper och möjligheter än exempelvis en vanlig bil. Både bussar
  och lastbilar blir ju helt livsfarliga om föraren ligger och bromsar i långa utförsbackar. Men säkert har en och annan ifrågasatt
  varför man ska läsa så mycket teori, det är ju lite jobbigt och det är väl för det mesta verkstaden som fixar felen.

  Ungefär som med amatörradio där en viss kunskapsnivå krävs för att funka med omgivningen, oavsett stickproppsamatör
  eller hembyggare. Det blev därmed inte helt off-topic trots att vi flöt iväg med fordon och körkort ett tag.
   
 20. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Ja Henrik. Du bekräftar det jag trodde. Att man kan anmäla sig till en kurs men läser fler än nödvändigt och får därmed behörigheter "på köpet".

  Jag flyttade till Stockholm och gick yrkesförarutbildningen. Första dagen fick jag ge mig in i morgonrusningen genom Roslagstull och in i stan med en buss. Jag var ju lastbilschaffis och hade aldrig kört buss tidigare. Det är en oerhörd skillnad att sitta framför i.stf. bakom de styrande framhjulen.

  Efter halva förmiddagens körning bad min lärare mig stanna vid en busshållplats. Sedan fick jag en rejäl utskällning för mitt körsätt.
  "Du kan nog köra lastbil men så kan du inte framföra en buss!! Tänk i fortsättningen att en buss ska köras så inte passagerarna skvimpar ut groggen.."
  Det där fastnade :)

  Andra morgonen for jag in samma väg i morgonrusningen med 24 m långtradare...
   

Share This Page