PTS är för härliga.. :)

Grabbar!

Observera att det inte bara är "bra". Om tillståndspliken tas bort innebär det också att om vi radioamatörer behöver hjälp med störnings-ärenden så kommer Pts inte att göra något alls pga att amatörradio nedprioriteras till lägsta möjliga nivå (pr-radio).

Men där kan kanske SSA göra något?

73 de SM0WKA
 
Sant det du säger WKA, läste det nån annan stans oxo... :) inget bra som inte för ont med sig.. :) men vi får hoppas att SSA ställer upp.... :)
 
Var står det? "PTS vill göra detta för att förenkla för användarna som därmed slipper ansöka om tillstånd och betala avgifter. Förslaget har nu skickas på remiss till berörda myndigheter, organisationer och företag".

Amatörradion är knappast prioriterad idag heller.. och det kan inte bli mycket pengar kvar efter det administriva arbetet för tillstånden..
 
Vore bättre om det vore som i USA, där betalar man en låg avgift som gäller i 10 år.
Ett problem till som kan dyka upp är tillstånd för 50MHz.
Eftersom 6m inte är ett amatörband enligt PTS så kanske det försvinner i Sverige.
73 Magnus
 
Ja nu är det inte säkert längre,eftersom man inte betalar något så kan dom komma på att en del av freq kan bli användbart till andra som betalar bra med pengar för att få tillgång till freq.
För betalar man inget för det,så kan man ju inte heller säga så mycket om det.
Bara en tanke.
mvh/Anders
 
SMØWKA said:
Grabbar!

Observera att det inte bara är "bra". Om tillståndspliken tas bort innebär det också att om vi radioamatörer behöver hjälp med störnings-ärenden så kommer Pts inte att göra något alls pga att amatörradio nedprioriteras till lägsta möjliga nivå (pr-radio).

Men där kan kanske SSA göra något?

73 de SM0WKA


Har dom gjort något förut? Chansen kanske är att SSA på något sätt kan hjälpa oss, annars får vi ha det som vi haft det (prioritet lika med 11m) amatöradio har ingen hög status.
 
Risken är att PTS överlåter åt SSA att administrera amatörradioärenden i framtiden. Det skulle i så fall innebära att SSA som en intresseorganisation skulle börja agera som en myndighet. Någonstans inom mig känner jag olust inför en sådan utveckling.
 
Om det nu är så att amatörradio inte har någon högre status, vem bryr sig? Jag är inte radioamatör för att min hobby skulle medöra "högre status". Jag är amatör för att jag gillar hobbyn som sådan.

Klarar man inte av att hitta en störkälla och sedan åtgärda densamma då undrar jag var man köpt sin licens.

När det gäller myndigheter har amatörradion ALDRIG haft någon "status". Det är bara något en del har fått för sig.


Hasse DLZ
 
Om SSA skall administrera vår hobby kan man kanske jämföra det med att SAF skulle administrera LO eller tvärtom?

Själva tanken är idiotisk. Möjligen skulle en och annan i styrelsen tycka att det vore lockande att ha den makten men jag tror inte att man får fler medlemmar på det viset.

Hasse DLZ
 
Back
Top