1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

PTS inför tillståndsplikt för uteffekter överstigande 200 W pep (utbruten diskussion ur annan tråd)

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by SM7CZR, Aug 27, 2018.

 1. SM7CZR

  SM7CZR Old Member

  http://www.esr.se/index.php/nyheter/1265-pts-foereslar-max-200-w
  Att man skulle uppleva detta efter 58 år som licensierad sändaramatör!
  Det är ju rena degraderingen!
  Inte för att jag personligen tänkte skaffa något extra slutsteg, men visst är det
  märkligt att man som myndighet kan göra något sådant i modern tid.
  Blir det att bli samma regler i alla medlemsländer i EU, tro?
  Vad säger ITU?
  Herregud!
  :eek:
   
  Last edited: Aug 27, 2018
  SM7DYZ and sm7nbo like this.
 2. SM7TLH

  SM7TLH Well-Known Member

  Intressant utveckling, och i mitt tycke inte speciellt förvånande. Helt klart har PTS sedan en tid tittat närmare på amatörradion och inte uppskattat allt de sett.
  Blir avgiften ungefär densamma som för experimentsändare betalar jag gärna den trots att jag håller mig långt under 200 W.
   
 3. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Bättre vore om PTS och ALLA amatörradioorganisationer driver frågan om störningar istället.
  Förr när störningar från elektriska saker som TV, Video, Datorer, nätverk, laddare etc inte fanns kunde man kör väldigt mycket amatörradio med 1 W.
  Idag krävs ofta 1 kW för att kunna göra sig hörd hos folk med störnivåer av sällan skådat slag.
  Men lägre brus och störningsnivåer skulle radioamatörer inte behöva gå upp i effekt för att kunna genomföra radiokontakter.
  Man skulle till och med kunna göra sig hörd som mobil HF station, vilket idag är nära nog omöjligt.

  En häxjakt på störningar och uppfyllande av de EMC krav som finns vore vad vi behöver.

  SM4FPD
   
  SM7DYZ, SM5KYH, SM0DRV and 5 others like this.
 4. SM7TLH

  SM7TLH Well-Known Member

  _Det_ vore i sanning en Gudi behaglig gärning som (hoppas jag) underlättas av att att amatörradion blir (delvis) tillståndspliktig.
   
 5. sm3ulc

  sm3ulc Active Member

  Någon som vet hur mycket det beräknas kosta PTS att införa detta? Lägg som sagt resurserna på att hjälpa till att jaga störningar istället. Tex kontrollmäta en del av alla solpanelinstallationer.
   
 6. SM6VKC

  SM6VKC Well-Known Member

 7. SM2OWW

  SM2OWW Well-Known Member

  Eftersom det nu är så synd om oss svenska radioamatörer som (snart) bara får sända med max 200 W utan tillstånd och utan att betala avgift så undrar jag om det finns någon som kan säga något land i världen där radiamatörer får sända på amatörbanden utan tillstånd och utan avgift?
   
  SM0KBW, SM6FPG, SM5XUN and 1 other person like this.
 8. sm5phu

  sm5phu Well-Known Member

  Tillstånd har vi haft hela tiden. De senaste åren har det varit kombinerat med certifikatet. Utan certifikat har du inte fått sända på amatörbanden, precis som i andra länder.
  Jag känner inte till något annat land där tillståndet är avgiftsfritt. Å andra sidan ser jag inte avgiften som ett självändamål.

  73,
  Jonas/SM5PHU
   
 9. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  Men omfattar inte undantagsföreskriften just tillståndsbefriad radioanvändning?
   
 10. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  1 kap. Tillämpningsområde m.m.
  1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om undantag från tillståndsplikt enligt 3 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt tekniska krav och övriga villkor för att radiosändare ska få användas utan individuellt tillstånd.

  Jonas, hur menade du? Certifikatet är ju bara ett kunskapsbevis som ger oss rätt att sända på avsatta frekvenser - utan tillstånd.
   
 11. sm5phu

  sm5phu Well-Known Member

  Lasse, om man följer din hänvisning och tittar just i 3 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, finner man följande:
  Enligt undantagsföreskriften gäller undantaget från krav på individuellt tillstånd endast om du innehar amatörradiocertifikat. I så fall anses du enligt LEK ändå ha det tillstånd som krävs för att få sända på amatörbanden.

  73,
  Jonas/SM5PHU
   
  Last edited: Sep 21, 2018
 12. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  Jamen då får man ju ihop det. Tack för förklaringen Jonas.
   
  sm5phu likes this.
 13. SM2OWW

  SM2OWW Well-Known Member

  Om jag har fattat allt rätt så är det enligt följande;

  Amatörradiocertifikatet kan inte återkallas, å har man ett amatörradiocertifikat så får man sända på amatörbanden.

  Nu när det införs krav på tillstånd för att sända med effekter över 200 W på amatörbanden (max 1000 W) så hamnar allt i ett annat läge! Går man över 200 W utan tillstånd så kan man straffas och går man över 1000 W med tillstånd så kan man straffas.

  Så när detta nya träder ikraft så kan man vara svartfot och inte straffas så länge man håller sig under 200 W.
   
  sm2sxi likes this.
 14. SM7SEK

  SM7SEK Administrator Staff Member

  Ja vad tusan hände? Från att i rapporten från ÅF rekommenderat upplysning och komplettering av utbildningen kring potentiellt skadliga fältstyrkor till dagens effektsänkning! Något gick väldigt fel på vägen...
   
 15. sm5phu

  sm5phu Well-Known Member

  PTS förnekar att effektsänkningen har någonting att göra med den tidigare diskussionen om elektromagnetiska fält.

  Vad gäller undantaget från krav på individuellt tillstånd, kan man alltså säga att för radioamatörerna har tillståndet i stället suttit i certifikatet.
  För all annan undantagen användning har tillståndet suttit i den typgodkända utrustningen.
  Certifikatet är personligt. Den typgodkända utrustningen är opersonlig.

  Det här har givit upphov till en del missförstånd; ett exempel är segelflygarna som för några år sedan trodde att det var fritt fram att köra APRS på amatörbanden.
  Ett annat är någon tjänsteman på Strålsäkerhetsmyndigheten, som högljutt klagade över hur man kunde tillåta "1000 watt utan tillstånd".

  Det stämmer att ett certifikat till skillnad från ett separat tillstånd inte kan återkallas. Men jag tror att det ändå finns en sanktionsmöjlighet även i den nuvarande systemet:
  PTS borde kunna återkalla anropssignalen från någon som bryter mot föreskrifterna. Och utan anropssignal får man inte använda amatörradiosändare, även om man har ett certifikat.

  73,
  Jonas/SM5PHU
   
 16. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  När 1000 W Pep, infördes vara skälet, att man skulle harmonisera med övriga världen. dvs vi skulle vara lika som vissa andra länder.
  Skälet, varför, fanns ingen förklaring till. Och man kunde lika gärna kräva att andra länder skulle harmonisera med vårt.

  För kostade det pengar till Televerket och PTS att få vara radioamatör. Det hade vi väl inget emot.
  Det togs bort då det inte ansågs ge något plus i kassan, det var ju inte gratis att avisera och administrera pengen från radioamatörerna.

  Nu skall effektgränsen sänkas till 200 W, vilket inte stämmer med harmoniseringskravet i stycke ett ????

  Resonemang och fältstyrkor resulterade i en undersökning, so gjordes av ÅF, något tydligt protokoll från ett är i alla mig okänt.
  Även skälet då det ändå finns regler inom EU för just fältstyrkor som då en radioamatör är ansvarig för helt själv.

  Nu kommer 200 W och tt det skall kosta pengar att sända med större effekt, pengar som från de tio till tjugo radioamatörer i SM som förmodligen kommer att betala, blir väldigt dyrköpta, "det är ju inte gratis" att avisera och administrera dessa pengar.
  Så det kommer förmodligen att bli en kostnad att ta ut denna avgift.

  Utan motiveringar redovisade skäll och en massa hyss hyss, så kommer förstås rykten, teorier, konspirationsteorier meningskillnader, split att sås och byggas.

  Men bli väldigt konfunderad.

  Själv äger jag inget PA och behöver inget PA, och är inte avundsjuk på de som har PA. Det vore förstås kul att bygga ett PA och att uppleva dess funktion och verkan.
  Jag är heller inte besvärad av de som sänder med hög effekt, de flesta sådana signaler kommer ändå från andra länder så de 200 W lär inte göra nån skillnad.

  En intressant fråga är hur kontrollen skall ske?
  Får ett PA vara inkopplat men inte användas utan att betala?
  Måste PA:t ställas in i garderoben för att slippa betala?

  Betala = registreras som slutstegsanvändare, eller slutstegsinnehavare?

  Vad skall registret användas till som kommer att bildas av betalande slutsteganvändare?

  Snacka om konspirationsteorier.....

  SM4FPD
   
  SM7DYZ and SM7CZR like this.
 17. SM7SEK

  SM7SEK Administrator Staff Member

 18. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

  Hej
  Tyvärr är rubriken fel på den här tråden.
  Bestämmelsen och ändringen handlar om uteffekt.

  Det har inte heller något med innehav eller användning av slutsteg att göra.

  Det nya är att användandet av uteffekt överstigande 200 W PEP som kommer att kräva speciellt tillstånd.

  Det vill säga om någon styr ut sitt 1 kW slutsteg så att uteffekten inte överstiger 200 W PEP så är det ok.

  73 de SM7NTJ Lorentz
   
  SM7DYZ likes this.
 19. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Det där var ju intressant.
  Man talar enbart om "fasta radiostationer" och mer än 200 W.
  Då krävs ansökan.
  Så mobil amatörradio upp till 1 kW Pep lär inte vara några problem.
  Det finns ju många som kör 300 - 500 W HF radio i bilen.

  Ett skäl till detta är väl att det inte är möjligt att ha kontroll på mobila högeffektstationer. De är ju rörliga.
  Och även om fältstyrkan i det fallet är extremt hög direkt in på förare och passagerare så är det ingen viktig sak tydligen.
  Eller om man kör där det går fotgängare på trottoaren nära bilen.

  Tål att konspirera vidare på då......

  Ja en portabel radiostation är väl att anse som inte fast radiostation....
  Dvs en bil vid en sjö och ett elverk med PA och en provisorisk dipol i buskarna, och köra 44 och svenska sjöar.

  Får väl plocka fram mitt 500 W 12 V slutstegsbygge då... bara för att jäklas... har ett nedlagt både för VHF och ett för HF liggande.
  Tänkte en gång för länge sen att det vore kul med 500 W på 145 MHz i bilen, men det blev liggande.  Intressant tolkning Lorentz  SM4FPD
   
 20. SM7SEK

  SM7SEK Administrator Staff Member

  Tack Lorentz.
  Jag tänkte på tillförd effekt till antennsystem när jag skrev rubriken och inte tillförd effekt till slutsteget. Men det är inte alltid fingrarna skriver det som hjärnan tänker :)
   

Share This Page