1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

PTS inför tillståndsplikt för uteffekter överstigande 200 W pep (utbruten diskussion ur annan tråd)

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by SM7CZR, Aug 27, 2018.

 1. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Det är väl för att PTS helt enkelt anser att det inte finns något behov av skydd mot störningar för amatörradio som de vill ta ansvar för?

  Vår verksamhet är ju inte frekvensplanerad så som t ex kommersiella användares är. I de fallen måste PTS se till att de tilldelade frekvenserna hålls störningsfria från andra användare och kan användas som avsett.

  Sedan kan man undra om högeffekttillstånd enligt LEK är en bra ide och hur PTS skall få till kopplingen till deras egen definition av "amatörradiotrafik" och kopplingen till alla andra regler som f n bara framgår av undantagsföreskrifterna. Kommer man på de nya högeffekttillstånden att hänvisa till undantagsföreskrifterna eller kommer högeffekttillståndet att hänga i luften så som var fallet med 5 MHz tillståndet som ju klassades som Experimentsändare och inte alls hade det minsta att göra med amatörradiotrafik - även om PTS såg mellan fingrarna och tillät trafik med "andra tillståndshavare" som det formulerades.

  Skulle inte förvåna mig en dB om det går att söka och få tillstånd för högeffekt på listade amatörband utan att ha ett amatörradiocertifikat och anropssignal. PTS kan om de vill tilldela en sådan signal (icke amatörradiosignal) precis som de gjorde i fallet 5 MHz. Vad är skillnaden? Det är samma LEK som är lagrummet nu som då.

  Baserat på att PTS valt avgiften 284 kronor så stämmer det väl överens med årsavgiften för experimentsändare i PTSFS 2017:5 där det står:

  "Experimentsändare för amatörradio
  284 kronor per sändare (272 kronor avser avgift för tillstånd och 12 kronor avser avgift för marknadskontroll)"

  Jag är rädd att PTS jurister inte har full koll på det här och att "lösningen" vilar på tveksamma grunder. Allt klarnar i nästa akt när vi får se vad det står på tillstånden och hur de gör kopplingen.
   
  Last edited: Sep 23, 2018
 2. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  MUY skrev; "Ja jag har ju bara mina egna erfarenheter på typ 10m och 6m. I många fall hör de mig inte när jag kör 100 W."
  -----

  Det stämmer bra med mina erfarenheter. Om man bor helt störningsfritt som jag gör så behövs det ofta >1 kW för att få balans till ordinära 100 W stationer i de fall signalstyrkorna ligger i nivå med bruset. Jag når alltså inte fram med 100 W pga av att motstationerna har lokala störningar som överskrider det atmosfäriska bruset med minst 10 dB eller så. I verkligheten har de flesta som bor i tätbebyggda områden lokala störningar som lyfter S-metern mer än dessa 1-2 S-enheter.

  Om man kikar på normalfördelningen av signalnivåer på kortvåg skall man finna att den absoluta merparten av stationerna man hör på en helt störningsfri plats ligger i häradet -110 dBm och svagare. Det betyder att de som har bara några få S-enheter lokala störningar missar ungefär 80% av de stationer som den som inte har några lokala störningar alls kan höra.

  Kanske inte så drastiskt på 1,8 och 3,5 MHz där det atmosfäriska bruset är högt men det blir värre högre upp på 14 - 28 MHz upp i VHF-området.

  Så om man skulle basera "effektbehovet" på den faktiska stördimman som finns i tätbebyggda områden hos sina motstationer så lutar det åt att 5-10 kW skulle vara en lämplig nivå för att skapa balans i signalbudgeten.

  Kanske skall tillfoga att resonemanget ovan baseras på enkla antenner som dipoler och vertikaler. Ett sätt att öka fältstyrkan hos motstationen är naturligtvis att använda en större antenn som en Yagi. Det är allmänt vedertaget att en bra antenn "ersätter" ett PA-steg och dessutom fås en vinst på mottagningen också. Man hör svagare signaler bättre och riktverkan gör att störningar från andra riktningar undertrycks. Även F/B-förhållandet kan hjälpa till att få god mottagning.

  Det innebär i klartext att låga sändareffekter i kombination med bra antenner kan ge bättre resultat än flera kW till en medioker antenn. Både på sändning och mottagning.

  Det vet du naturligtvis men jag skriver allmänt för alla andra som kanske inte känner till dessa grundläggande mekanismer.
   
  Last edited: Sep 23, 2018
 3. sm5phu

  sm5phu Well-Known Member

  I den aktuella delen av spektrumstrategin handlar det inte om skydd mot störningar för amatörradio. Det handlar om skydd mot störningar från amatörradio. Och när det handlar om skydd mot störningar från amatörradio, handlar det inte om störningar på konsumentelektronik. Det handlar om störningar på säkerhetstjänster eller andra radiokommunikationstjänster.

  När man börjar ta betalt för tillstånden åtar man sig enligt min mening ett ansvar för att skydda amatörradio även mot störningar.

  73,
  Jonas/SM5PHU
   
  SM5KYH likes this.
 4. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Jag tänkte i ett bredare perspektiv att amatörradiosändare kan störa andra amatörer och vår radiotrafik kan bli störd av andra amatörer. Eftersom vi i huvudsak finns på egna frekvensband så är risken för störningar på säkerhetstjänster eller andra radiokommunikationstjänster begränsad. Skulle då vara övertoner och spurioser från våra apparater som når utanför amatörbanden. Men PTS har ju varit tydlig med att det inte finns några sådana ärenden på senare tid. Jag har frågat.

  Störningar på mottagning från hemelektronik ligger på Elsäks område att hantera liksom elektromagnetiska fält från våra sändare är SSM tillsynsområde.

  Vi får se om de där 12:- i kontrollavgift kan räcka för att begränsa störningar från andra radioanvändare med mer än 200 W och tillstånd som stör vår radiotrafik. Betvivlar starkt att PTS kommer att bry sig.
   
 5. SM6GXV

  SM6GXV Korsdominant

  Det största störningshotet mot amatörradio är knappast
  andra sändare utan den moderna switchade kraften
  som matar allehanda lågspänningsutrustning i hemmen.

  Den nya(?) trenden jag läste om är att man avse lansera
  ny lågspänningsprodukter som till sin natur kan kopplas in
  utan behörighet av var och en.

  Knappast någon högoddsare att denna tekniken kommer från
  Kina och att den (naturligtvis) baseras på switchad teknik.

  Något som jag noterat är att en hel del kinesiska produkter fungerar
  eller hur man nu skall uttrycka det i början av sin användning.

  Efter en tid börjar filtreringskomponenterna
  exvis lytar som naturligvis valts så billiga som möjligt
  att genom åldring pga rippelströmmar i kombination med höga
  temperaturer att fallera. Lamporna eller väggvårtorna eller
  vad det nu är fungerar för konsumenten, men produkterna
  släpper nu ifrån sig allehanda switchbrus.

  Såvitt jag vet finns inget tekniskt livlängdskrav inskrivet
  i någon av IEC's regelsamlingar.
   
 6. SA7ASX

  SA7ASX Well-Known Member

  Om det skulle betyda att man får större skydd mot störningar med ett tillstånd
  finns det väl inget som hindrar att man ansöker om tillstånd även om man aldrig
  kör över 200 Watt?
   
 7. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  Ett tillstånd från PTS kommer nog aldrig att ge dej/oss som utövare av amatörradio ett skydd mot störningar. Läs exempelvis ssa remissvar så ser du att PTS beslutat om vårt nya högeffekttillstånd med argumentationen för att skydda andra radioanvändare. Från störningar från radioamatörer.
   
 8. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Egentligen är trådrubriken fel. Det borde nog ha stått att "PTS inför tillståndsplikt för uteffekter överstigande 200 W pep."

  I sak har ju ingen effekt sänkts. Vi får fortfarande använda 1 kW pep. Det är villkoren för detta som ändrats. Men det blir ju då inte lika dramatiskt och hämmar kanske diskussionerna?

  Ja ja, bara en fundering i all hast.
   
  sm2sxi and SM2OWW like this.
 9. SA7ASX

  SA7ASX Well-Known Member

  Bedriver man tillståndspliktig verksamhet kan man anmäla störningar
  till PTS radiotillsyn. Skulle det visa sig att störningarna kommer från
  någon elektrisk anläggning överlämnas ärendet till elsäkerhetsverket.

  Detta kan man läsa på PTS hemsida.
   
 10. sm5phu

  sm5phu Well-Known Member

  De tolv kronorna är avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen. Men radioutrustningslagen gäller inte för hembygd utrustning som används av radioamatörer, inte heller för byggsatser och modifierad utrustning...

  73,
  Jonas/SM5PHU
   
 11. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Då skall jag minsann kräva återbäring från PTS så jag får betala 272 kronor. Använder egenkonstruerade hembyggda apparater och modifierad surplus här. Nån ordning får det vara!
   
  SA3BYC likes this.
 12. SA0BMV/0

  SA0BMV/0 New Member

  Post- och telestyrelsen beslutar om tilldelning av radiofrekvenser, övriga villkor samt
  tillståndstid i enlighet med 3 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
  Om tillstånd med samma tillståndsnummer utfärdats tidigare, upphör det äldre tillståndet
  att gälla.

  Tillståndsvillkor
  Tillståndshavaren får använda radiosändare inom nedanstående frekvensband.
  Frekvenserna får endast användas för amatörradiotrafik:
  1810-1850 kHz; 3,5-3,8 MHz; 7,0-7,2 MHz; 14,00-14,35 MHz; 18,068-18,168 MHz;
  21,00-21,45 MHz; 24,89-24,99 MHz; 28,0-29,7 MHz; 144-146 MHz; 432-438 MHz;
  1240-1300 MHz; 5,65-5,85 GHz; 10,0-10,5 GHz; 24,00-24,25 GHz; 47,0-47,2 GHz;
  75,5-81,0 GHz; 122,25-123,00 GHz; 134-141 GHz; 241-250 GHz.

  Sändning får endast ske från antennplats enligt nedan:
  XXX
  YYY

  Mobil användning är inte tillåten med effekt tillförd antennsystemet över 200 W p.e.p.
  Högsta effekt tillförd antennsystemet: 1000 W p.e.p.

  Tillståndshavaren ska ha amatörradiocertifikat i enlighet med CEPT Rekommendation T/R
  61-02 och egen anropssignal.

  För tillståndet gäller i övrigt de villkor som återfinns i PTS vid varje tid gällande föreskrifter
  om undantag från tillståndsplikt i frekvensband för amatörradio.
  Det tilldelade frekvensutrymmet delas med andra radioanvändare.
  Tillståndshavaren får tåla skadlig störning och får inte orsaka skadlig störning på
  amatörradioanvändning som är undantagen från tillståndsplikt enligt PTS föreskrifter.

  Information
  Annan radioamatör än innehavaren av tillståndet får använda sändarutrustningen med egen
  anropssignal och certifikat under förutsättning att användningen sker i enlighet med
  villkoren.
   
 13. SM0HXO - Sven

  SM0HXO - Sven Well-Known Member

  * Tillståndshavaren får tåla skadlig störning och får inte orsaka skadlig störning på
  amatörradioanvändning som är undantagen från tillståndsplikt enligt PTS föreskrifter

  - Där satt den! - Äntligen blir splatterhällvetet ett minne blott..

  /Sven.
   
 14. sm5phu

  sm5phu Well-Known Member

  För att splatter ska klassas som skadlig störning krävs att det "allvarligt försämrar, hindrar eller upprepat avbryter" amatörradioanvändning som är undantagen från tillståndsplikt. Låt mig gissa att PTS med en gäspning konstaterar att splattret inte är allvarligt om du skulle får för dig att klaga.

  Den som levt i tron att tillståndsplikt skulle ge tillståndshavarna en starkare ställning bör nu notera att det blev tvärtom. PTS försöker ge lägre status till den som betalar för tillstånd än för den som nöjer sig att verka enligt undantaget.

  73,
  Jonas/SM5PHU
   
 15. SM5AKU

  SM5AKU Janne i Vingåker

  Jonas; jag fattar väl lite kort, men kan du berätta vad det är som bidde sämre?
   
 16. igge

  igge Well-Known Member

  Tillståndshavaren får tåla skadlig störning och får inte orsaka....
  Jaha, då är det väl bara att sitta ned och lyssna på störningen då?
   
 17. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Men de som sprider störningar genom att sälja dåligt avstörda elektronikpryttlar får fortsätta ostraffat.
  Den som tillverkar och sprider elektronik som trots CE-märke ändå sprider störningar får fortsätta.
  Och då talar vi om extremt breda signaler. Och genom tt det är tusentals så blir nivåerna mycket höga.
  En radioamatör som sprider sig på 3 kHz trots 1000 W skall betala för något han inte vet vad.
  Han skall acceptera påhittade efterkonstuerade motiveringar. Var tyst och acceptera.
  Ja det är förstås tillåtet att spekulera, vilket görs här.
  Tydligen är det extremt svårt att skriva en myndighetstext så att den går att tolka.

  SM4FPD
   
 18. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Jag tror att de som nu gnäller om allt det här inte riktigt förstår värdet av de unika privilegierna vi certifierade radioamatörer har eftersom de har svårt att se skillnad mellan privatradio och amatörradio.

  Kikar man i de nu gällande undantagsföreskrifterna så är skillnaden mellan de två kategorierna den att för amatörradio krävs ett amatörradiocertifikat vilket ger möjlighet att använda egenkonstruerad/egenbyggd/modifierad kommersiell utrustning m m medan för privatradio gäller CE-märkt utrustning som inte får byggas om etc.

  För amatörradio är det användaren radioamatören som provas och godkänns och i fallet privatradio är det själva radioutrustningen som provas och skall uppfylla en lång rad tekniska krav för att få lov att CE-määrkas.

  I mina ögon ser jag att vi har helt fantastiska privilegier och friheter i den överreglerade EU-styrda värld vi lever i idag. Egentligen helt osannolikt märkligt...

  De av oss som värderar dessa unika möjligheter att på egen hand experimentera med radiosändare och som har den delen av hobbyn som sitt primära intresse har nog inga direkta problem med PTS nyordning. I sak handlar det ju bara om att skicka in en ansökan (fylla i ett pdf-formulär) vilket tar c:a fem minuter om man är långsam samt betala en årsavgift om 285 kronor.

  PTS har vid olika tillfällen sagt att förändringen att införa tillståndsplikt på effekter högre än 200 W pep beror på att man nu arbetar på att implementera den nya spektrumstrategin som är ett resultat av bl a EU-direktiv och regleringsbrevet från Regeringen.

  Personligen tror jag dock att det finns mer i vågskålen som påverkat besluten. Den JK-anmälan som en radioamatör skickade ang jäv m m för några år sedan fick inte den effekt som det var tänkt. Istället tilldrog den sig myndigheternas intresse som fick anledning att kika över sin interna hantering av amatörradio och om det kunde tänkas finnas jävsituationer med handläggare som kan ha ett egenintresse osv.

  Det mest tragiska är att de tj-män på PTS som hade verklig expertkompetens om amatörradio och dess traditioner därför blev bortkopplade och att nu hela ruljansen flyttats över på juristerna som bara har att se till att lagar och bestämmelser går ihop.

  Samtidigt och under flera år har Amatörradionyheterna skrivit många mycket kritiska artiklar om först Strålsäkerhetsmyndighetens SSM arbete med mätning av fältstyrkor från amatörradioanläggningar där en konsult tillsammans med SSM tog fram att antal olika typfall. Detta i syfte att få en bild av vilka nivåer som kunde tänkas kunna uppnås med amatörradioutrustning och olika sorters antenner.

  Kontentan av rapporten var mycket positiv för amatörradions del där SSM i princip bara konstaterade att även om fältstyrkan i vissa fall överskred det rekommenderade gränsvärdet så var det inte värre att det kunde lösas med information och ökade kunskaper.

  Dock ser det ut som om den slutsatsen aldrig förstods av Amatörradionyheterna som lade ett helt annat fokus på saken och jag har svårt att se att långa skrivelser till myndigheterna och den mycket hårda tonen gentemot SSM och PTS har medför något positivt alls. Om jag hade varit redaktionschef på en sådan nyhetssite så hade den typen av journalister fått se sig om efter nya jobb. Den saken är helt klar. Jag har lusläst allt från myndigheternas stolar med myndigheternas ögon och då framgår det i alla fall för mig att radioamatörer tycks ha alldeles för stora friheter och allmänt är ett krävande och gnälligt släkte.

  Så för att begripa allt det här så är det nödvändigt att ha hela bilden klar för sig och vara väl informerad om alla de turer som varit inom myndigheter och faktiskt även i en väl fungerande arbetsgrupp där SSA, ESR, FRO, PTS, Elsäkerhetsverket och SSM försökte rädda situationen på ett för oss så bra sätt som möjligt.

  En mer begriplig lösning efter all denna turbulens och uppståndelse skulle vara att PTS begränsade sig till 200 W pep som undantag från tillståndsplikt eller kanske så lågt som 25 W erp och inte alls öppnade upp för högeffekt enligt LEK. Men nu valde PTS ändå att fortsatt ge oss möjlighet till 1 kW pep men med den skillnaden att det nu krävs ett formellt tillstånd. Kanske bör vi vara jätteglada för denna "lilla förändring" och inse att det faktiskt kunde ha blivit värre.

  Lösningen får nog ändå ses en bra kompromiss med tanke på att juristerna tagit över och de forna kontaktkanalerna mellan t ex SSA och PTS är avbrutna. Som SSA mycket riktigt skriver så har PTS valt att helt bortse ifrån SSAs remissyttrande och sak samma gäller för ESRs yttrande. PTS lyssnar inte längre på användarna och det finns nog minst två personer som kan tackas om nu någon tycker att utvecklingen blev positiv och bra.

  I går kom QTC och i ledaren läser jag att ansökan om högeffekt enligt LEK inte är begränsad till 1 kW och lite inlindat tycker jag mig se att SSA uppviglar folk till att söka högre effekt och utmana PTS ännu en gång.

  Jodå, SSA har alldeles rätt om man ser på saken ur ett fyrkantigt inskränkt byråkratiskt perspektiv och helt saknar fingertoppskänsla. I princip så skulle LEK kunna medge uteffekter på både 5 och 10 kW om kriterierna anses uppfyllas och det inte finns några hinder. Det jag ser framför mig är nu att ett antal personer kommer ta till sig SSA tanke att utmana PTS och om de får avslag så vill de gå vidare och överklaga hela vägen till domstol. Bara för principen så klart.

  Det som då kommer att hända är att PTS jurister tvingas lägga ännu mer tid på amatörradio. De författar därefter en ganska torr inlaga till rätten där man noga motiverar den fastställda gränsen 1 kW pep vilket nog inte blir så svårt. Möjligen påpekar PTS också att amatörradio förfogar över tusentals MHz som kan utnyttjas för det facila priset av 285 kronor per år samt att amatörradio i PTS ögon saknar samhällsnytta. Vad annat kan PTS göra för att försvara sitt ställningstagande?

  Det borde vara uppenbart för varje tänkande person att de privilegier vi har idag och har haft sedan årtionden tillbaka är extremt generösa och är något vi måste vara väldigt måna om att försvara men med silkesvantar och med goda relationer med myndigheterna. Det går inte att gå på med ångvältar så som gjorts av såväl SSA som andra frisvängande aktörer. De tänkande på myndigheterna har säkert svårt att motivera för sig själva att amatörradio har alla dessa friheter när kommersiella aktörer är beredda att betala miljontals kronor för ett litet frekvensblock och att det råder frekvensbrist inom en del områden.

  Vad rätten sedan beslutar i sådana fall står skrivet i stjärnorna. Det kan leda till att kanske 5 kW tillåts men det kan också leda till mer friktion och att PTS på sikt stramar åt regelverket ännu mer. Någon gång rinner väl bägaren över där också?

  Personligen gillar jag kanske inte att PTS börjat såga i det här men samtidigt ger ju ett formellt tillståndsbevis amatörradio en tydligare särställning än bara det generella undantaget gjorde.

  Jag har glasat en ram och väntar på mitt tillstånd från PTS som skall hängas upp på väggen. Gäller att se det lilla positiva i allt det här.
   
  SM5KRI, SM6MUY, sm2sxi and 9 others like this.
 19. SM4UKE

  SM4UKE Well-Known Member

  Amatörradionyheterna surnade uppenbarligen till högst betänkligt när redaktörens hopdiktade fantasier visade sig vara just hopdiktade och därmed helt felaktiga- han stod där och skulle försöka klara sig ur det hela. För det stämde ju inte att den inhyrda konsulten hade försökt påverka myndigheterna i ärendet. I själva verket gavs en saklig redogörelse. Alla radioamatörer bör snarare visa tacksamhet för detta - för det gjorde att en rapport som väl beskriver verkligheten kunde tas fram. Ingen anledning till oro för radioamatörer, om de bara har kolla på vad de gör. Om Amatörradionyheterna har någon sorts heder tar man förstås kontakt med konsulten och ber om ursäkt för ett felaktigt uttalande. Alla kan göra misstag och det ger ett gott intryck att erkänna det.

  Om det hade handlat om lite större saker kanske en nominering till "Årets förvillare" hade varit på sin plats. Amatörradionyheternas metodik här verkar ha varit att förvränga fakta och krydda det med lite lagom vilda antaganden. Frågan är återigen - varför? Resultatet var ju positivt. Jag kan tycka att sidan idiotförklarar sina läsare. Det går ju att leta reda på fakta om man vill. Det som skrevs utifrån mitt inlägg här utelämnar det väsentliga i sammanhanget - att det inte fanns någon grund alls för anklagelserna av konsulten. Istället läggs en massa energi på helt andra saker. Som att jag beklagar hans tvivelaktiga metoder. Tragiskt nog bevisas hur rätt jag hade där. Samma sak igen: : ta med vissa saker, utelämna annat och bre på för fullt. Det som gör att man ilsknar till är att redaktören i fråga bemödade sig med att ringa upp mig, för att kolla att "jag var jag" i princip. Inga mer frågor, inga som helst frågor om något annat. Tack och hej då... Hänger man ut någon på detta sätt hade det väl ändå varit snyggt att ge en möjlighet att kommentera saken. Det hade vi båda tjänat på. Eftersom jag bevisligen svarade på telefonen går det inte skylla på att jag inte behagade svara när en förmodat viktig artikel måste ut snabbt som ögat.

  Den där JK-anmälan byggde på exakt samma obekräftade påstående. Vad jag vet blev det aldrig något av den saken. På JK:s hemsida fanns (kanske finns kvar) en text där man skriver att myndigheten har begränsade resurser med mera. Här är det tydligt att en anmälan till JK (precis som alla andra myndigheter) bör vara saklig. Ingen myndighet vill beblanda sig i några personliga vendettor. Läser man anmälan mellan raderna syns det tydligt att det just är en sådan. Någon har retat upp sig på ett uttalande (var det ens skrivet på allvar?) och JK-anmält några myndigheter som var inblandade. Visst, man ska inte kritisera att någon har JK-anmält. Var och en som tycker att något fel begåtts har rätt att göra det. Men gör då en anmälan på sakliga grunder och låt inte det personliga skina igenom. Den som tog emot anmälan läste nog mellan raderna och sedan hamnade anmälan i papperskorgen. Den som vill veta exakt hur det hanterades kan säkert begära ut handlingarna från JK.

  Så, varför blev det ett sådant herrans liv över det här? Var det så hemskt att myndigheter fått för sig att granska favorithobbyn?
  Men visst är det väl trevligt att SSM faktiskt fick en bra förklaring om hur amatörradio bedrivs. Dags att gå vidare och släppa den här trista historien som sannerligen inte lämnade goda avtryck av amatörradio.
   
  SM5KRI, SM2OWW, SM7SEK and 5 others like this.
 20. SM6OID

  SM6OID Well-Known Member

  Hej!
  Amatörradionyheterna, det är inte värt att kommentera.
   
  SM7SEK, SM5KRI, SM6GXV and 2 others like this.

Share This Page