PTS inför tillståndsplikt för uteffekter överstigande 200 W pep (utbruten diskussion ur annan tråd)

SA7ASX

Well-Known Member
Vad var anledningen till att en antal handläggare för amatöradio blev bortplockade?
Kritik från JK?
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Nej JK-anmälan gick i papperskorgen eftersom den var ett enda stort personpåhopp utan saklig substans.

Så som jag förstått saken så var det ledningen högre upp i PTS som agerade. Det hade varit mycket strul med amatörradioärenden under flera år och man ansåg att tj-männen lade för mycket tid på detta.

Vi måste komma ihåg att hela frågan om uppgradering av provfrågebanken där SSA satte sig ordentligt på tvären så till den milda grad att PTS tvingades att upplösa samverkansgruppen med PTS, SSA, ESR och FRO och göra jobbet själva drog enorma resurser räknat i mantimmar.

Den långdragna e-mailväxlingen mellan SSA och PTS gjorde inte saken bättre. Allt går att begära ut från diariet om någon vill gräva mer i det.

Därefter fick PTS göra hela jobbet med att skapa provfrågor och få till webbstrukturen m m.

Sen fortsatte det med tillsyn av provförrättningsverksamheten där PTS tre år i rad hade en lång rad anmärkningar på SSAs hantering av densamma. SSA var inte helt medgörliga där heller. Kikar man i PTS diarie finner man en helt otrolig mängd skrivelser och dokument i dessa ärenden och allt detta har naturligtvis dragit resurser från en verksamhet som inte inbringar några inkomster till PTS. Vi betalar ju inte någon årsavgift.

Jag uppfattar saken som så, att när JK-anmälan kom upp på bordet hos PTS så var måttet rågat och för att inte riskera att hamna i en jävsituation så kopplades tj-männen som arbetat med amatörradiofrågor bort och juristerna fick ta över.

I ett slag försvann de goda kontakterna som såväl SSA som ESR hade med myndigheten och nu kör man by the book utan att fundera så mycket på vilka alternativ som finns och vilka som passar oss användare bäst. Vid senaste remissrundan bortsåg PTS helt från de synpunkter som kommit in och där är vi nu.
 

SA5A

Well-Known Member
" Därefter fick PTS göra hela jobbet med att skapa provfrågor och få till webbstrukturen m m." He he. Nej, det gjorde de ju inte. Kanske var du själv med och levererade frågor till banken?
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Nej ESR levererade bara underlagen till frågorna baserat på TR61-02. Själva råjobbet att formulera frågorna gjorde PTS själva.

Du tänker kanske på de exempelfrågor som samlades in från andra länders teleförvaltningar m fl och lades upp på den gemensamma arbetsplattformen men allt det arbetet skrotades ju i och med att SSA inte ville samarbeta utan ställde sig på tvären.

Mig veterligt så använde PTS bara ramstrukturen som vi tog fram men det var så klart en bit på vägen ändå. Visst...
 

sm5phu

Well-Known Member
I går kom QTC och i ledaren läser jag att ansökan om högeffekt enligt LEK inte är begränsad till 1 kW och lite inlindat tycker jag mig se att SSA uppviglar folk till att söka högre effekt och utmana PTS ännu en gång.
Av någon anledning vände sig många till SSA och krävde information om hur PTS tänkt sig tillståndsgivningen. Vi fördröjde pressläggningen av QTC in i det sista för att kunna förmedla den informationen till medlemmarna. Men eftersom inga detaljer kom från PTS innan deadline, fick vi i ledaren nöja oss med att tänka högt. Ingen myndighet får hitta på saker som saknar stöd i rättsordningen, så mycket var i alla fall känt. Och då kan man utgå därifrån när man tänker högt. Man kan också ta fasta på att i flera remissvar, bland annat från ESR, föreslås att gränsen skulle sättas högre än 1000 watt. Jag brukar i möjligaste mån undvika att besöka platser där sådana förslag betraktas som uppvigling.

73,
Jonas/SM5PHU
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Ja det stämmer att ESR föreslog en höjning till 1500 W pep. Det finns en väl avvägd motivering till den nivån i remissyttrandet.

Dock valde PTS att bortse ifrån vårt förslag och i de interna instruktionerna för högeffekttillstånd bestämdes nivån 1000 W pep.

Det kan väl då tolkas som att PTS avser att bevilja tillstånd på den nivån och om vi brukare nöjer oss med det så är allt bra.
 

sm5phu

Well-Known Member
ESR:s förslag var "minst i nivå med vad som tillåts i Finland, 1500 W". Man får väl anta att användningen av det lilla betydelsebärande ordet "minst" var väl avvägd och att ESR verkligen menade 1500 W eller mer. Det finns civiliserade länder i Europa som under vissa omständigheter tillåter upp till 3 kW. PTS interna instruktioner har jag tyvärr inte tillgång till.

73,
Jonas/SM5PHU
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jo det finns ju verksamhetsområden inom den seriösa experimentella delen av amatörradio där minst 1500 W pep kan vara positivt för att nå framgång.

Det ges några väl avvägda exempel om du läser hela remissyttrandet och inte bara citerar ett (1) lösryckt ord och sen löper amok på det. Skärpning Jonas!

Jag ser inte heller problemet i att vi föreslagit en högre nivå än den vi hade. PTS läste förslaget men ändrade inte åsikt vilket i och för sig var förväntat.
 

SM6OID

Well-Known Member
Hej!
Efter att ha gjort lite efterforskning om ordet "uppviglar" så fann jag att betydelsen var lite strängare än vad jag normalt använder det till.
Nåväl, när jag läste på ssa.se den 2018-09-20 så fanns det en text snutt som jag lyfte på ögonbrynet av.
Jag klipper ut det relevanta, den som vill besöker ssa.se och läser allt i sin helhet.

Citat:
"Vidare framgår också att PTS tänkt sig att man inte ska söka tillstånd för högre effekt än dagens 1000 watt. SSA vill framhålla att det inte enligt gällande regelverk finns någon fast gräns just vid 1000 watt. Man bör i rutan för övriga upplysningar kunna ange en annan effektnivå, om man anser sig ha ett sådant behov."

I mina ögon så tycker jag mig se mellan raderna "ett visst mått av uppmuntran" att söka för högre effekter än 1000 W PEP.
Mina ögon fastnar på formuleringen "SSA vill framhålla..."
Här är det förstås upp till var o en att tolka, jag har gjort min.
Jag tycker att SSA uppmuntrar till att söka tillstånd för högre effekt än 1 kW PEP.
 

sm5phu

Well-Known Member
"Uppvigla"? "Amok"? Jahaja... :)

Det är visserligen ett tag sedan, men jag har faktiskt läst väldigt noga.
Till och med roade jag mig med att göra en liten jämförande analys av de referat som publicerades på respektive förenings hemsida, först på ssa.se och någon dag senare på esr.se.
Jag är visst inte den ende som läser (och inspireras av) andras väl avvägda skriverier...

73,
Jonas/SM5PHU

inspiration-jpg.5622
 

Attachments

  • inspiration.jpg
    inspiration.jpg
    117.3 KB · Views: 360

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jaha, jo, ja det ser bra ut Jonas men jag tycker skillnaderna mellan våra remissyttranden är viktigare att belysa.

Där SSA nöjer sig med att klaga, hota och avvisa PTS förslag så lade vår arbetsgrupp ner ett väldigt stort arbete på att å ena sidan peka på att PTS förslag inte var så bra men å andra sidan föreslå några konkreta arbetsbara vägval för PTS att komma vidare samt att försöka få PTS att ta in en skrivning som gör att ett högeffekttillstånd enligt LEK kopplas till definitionen av "amatörradiotrafik".

I både ansökningsblanketten och i tillståndsbevisen ser vi nu att PTS gjort just en sådan koppling med tydlig hänvisning till villkoren i undantagsföreskrifterna. Det är således solklart att högeffekttillståndet nu enbart gäller för amatörradiotrafik och inte som de tidigare 5 MHz experimenttillstånden som även utfärdades till ett antal "icke radioamatörer" men som ändå fick lov att kontakta andra licensinnehavare - underförstått prata med radioamatörer.

Kommer vi vidare i denna diskussionen tror du eller du vill analysera mer?

Nu skall jag återgå till labbordet och fortsätta bygga radio. Flera projekt på gång nu - med radiorör. :)
 

SM0KBW

Well-Known Member
Även om det inte är så att SSA vill uppmuntra att amatörer att söka tillstånd för högre effekter än 1000W pep så verkar det vara möjligt att tolka texten på ett sådant sätt. Det verkar vara på sin plats att SSA i så fall gör ett förtydligande om det på hemsidan och i QTC.
 

SM4UKE

Well-Known Member
Där SSA nöjer sig med att klaga, hota och avvisa PTS förslag så lade vår arbetsgrupp ner ett väldigt stort arbete på att å ena sidan peka på att PTS förslag inte var så bra men å andra sidan föreslå några konkreta arbetsbara vägval för PTS att komma vidare samt att försöka få PTS att ta in en skrivning som gör att ett högeffekttillstånd enligt LEK kopplas till definitionen av "amatörradiotrafik".

:)

I jobbet är jag inblandad i standardisering och där märker man tydligt att taktiken att bara klaga, hota och avvisa så gott som aldrig leder till något konstruktivt. Vägen framåt är i stort sett alltid att komma med konstruktiva förslag. Ska man klaga ska det vara underbyggt med fakta. Väldigt ofta tvingas man inse att man inte alls kommer dit man vill utan får nöja sig med att i alla fall kommit en bit på väg. Min magkänsla säger att många på PTS är vana att arbeta så här och förväntar sig att parterna också jobbar på samma sätt. Om inte annat ger det ett seriöst intryck. Det sakliga blir läst och budskapet noteras, gnället hamnar längre ner i högen.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jag tycker UKEs inlägg är tänkvärt. Jag har också arbetat med sådana frågor i mitt jobb och har samma erfarenheter. Man måste ha torrt på fötterna för att komma framåt. :)

Om man vill nå framgång i en "förhandling" så kan det ibland vara lämpligt att sätta sig på motpartens stol och försöka känna efter hur ett remissyttrande eller en skrivelse kan tänkas tas emot. I de flesta fall sitter det ju vanliga människor där också, som läser, funderar, följer referenser, avvisar, tar till sig osv.

Om man som första punkt retar upp motparten och skriver en massa smörja som saknar förankring i verkligheten så blir det svårt att bli tagen på allvar.

Det är viktigt att skriva formellt på myndighetens språk och använda rätt termer.

Det vi noterat inom PTS under alla de år ESR lämnat in remissyttranden är att juristerna varit väldigt noga med att läsa, utvärdera och kommentera. Det ger en bild av att man tar skrivelserna på allvar.

Att få in ändringar i en pågående remissrunda har dock visat sig vara mycket svårt men PTS har ändå varit lyhörda nog att notera och sedan arbeta vidare inför nästkommande revidering av föreskrifterna.

Mycket av det föreningen föreslagit eller haft synpunkter på under årens lopp har också implementerats. Särskilt de sakerna som haft en tydlig referens till bakomliggande regleringar eller rekommendationer där juristerna efter att ha läst våra referenser dragit samma slutsats.

På så sätt har det gått att hjälpa till att få ett mer stabilt regelverk på plats som har tydlig koppling till CEPT T/R61-02, ITU-RR och olika EU-direktiv. Det enda som oroar är just att amatörradio hamnat i helt fel föreskrift tillsammans med typiska massproducerade lågeffektapplikationer.

Nu i senaste remissen föreslog ESR som ett av alternativen att rätta till de sista bristerna att PTS på sikt arbetar för att lägga över amatörradio i en egen föreskrift så som vi hade tidigare.

PTS sammanfattar den saken så här;

"ESR föreslår att PTS tar fram nya separata föreskrifter som skulle omfatta all användning av amatörradiosändare avsedd för amatörradiotrafik och med bibehållen maximal uteffekt 1000 W p.e.p. ESR menar att en sådan föreskrift på sikt även skulle underlätta införandet av ett framtida harmoniserat Novis certifikat, samt om behov föreligger, hantera olika effektklasser eventuellt förenade med andra villkor. Detta menar ESR skulle ligga helt i linje med de regelverk som gäller för amatörradio i de flesta andra länder både inom och utanför CEPT-samarbetet.

Myndighetens kommentar
Att flytta amatörradioundantagen till en ny föreskrift skulle inte förändra behovet av att sänka uteffekterna. PTS noterar emellertid de framförda synpunkterna för framtiden."


Vi får se om om PTS fångar bollen och arbetar vidare i den riktningen. Det tål att påpekas att alla har rätt att yttra sig, såväl klubbar, föreningar, stora organisationer, företag och privatpersoner.

ESR tar tillvara sina medlemmars intressen på samma sätt som SSA representerar sina liksom företag och privatpersoner som yttrar sig enbart representerar sig själva.

Det har ibland framförts åsikten både från SSA och från medlemshåll att det enbart är SSA som "har rätt" att representera de svenska radioamatörerna baserat på att man är den största organisationen och dessutom medlem i IARU. Men så fungerar det inte i Sverige. Möjligen i Nordkorea. Här i Sverige har alla exakt samma rätt till en åsikt och om förslagen som lämnas in upplevs som bra och kan ge ett mervärde så är det uppenbart att PTS är mottagliga.
 

sm5phu

Well-Known Member
Det är alltså många enskilda som vänt sig till SSA (och några säkert också direkt till PTS) med synpunkter på de nya reglerna. Ett par enstaka medlemmar har varit positiva till förändringen och någon har till och med varit såpass kritisk mot SSA:s linje att man valt att lämna föreningen. Det övervägande flertalet som hört av sig till SSA har varit missnöjda med förändringen, en del har varit såpass missnöjda att deras ordval inte tål att återges här på ham.se.

Vissa har helt missuppfattat situationen och fått för sig att det inte längre skulle finnas någon möjlighet alls att använda mer än 200 watt. Därför var vi extra tydliga i ledarartikeln och betonade att det inte handlar om något förbud mot högre effekter.

Flera har varit inne på att tillståndsplikten skulle öppna för högre effekter än 1000 watt. SSA har inte i remissvaret tagit ställning till detta, eftersom frågeställningen i remissen var en annan. I några internationella tävlingar sätter tävlingsreglerna gränsen vid 1500 watt. Därför kan det vara motiverat för några att söka ett sådant tillstånd. Det kan även finnas andra skäl till att man i något sammanhang anser sig behöva högre effekt än den som generellt tillåts på något visst band. Man kan också rent generellt tycka att de som nu avkrävs en tillståndsavgift borde få någon slags premie i utbyte.

Det ligger inte i SSA:s intresse att uppvigla någon, tvärtom skadar det oss. Samtidigt måste någon värna radioamatörernas rättigheter. Formuleringen om att regelverket inte sätter någon fast gräns vid just 1000 watt bör ses som ren konsumentupplysning, men också som en signal om vad SSA ansåg rimligt vid en tidpunkt då detaljerna kring tillståndsgivningen ännu inte var kända.

Det enda som SSA uppmanat till är att man ska följa de nya reglerna. Den som vill använda mer än 200 watt måste söka tillstånd. Några hävdar att efterlevnaden inte kommer att kontrolleras och att man tänker tuta och köra som vanligt, utan att söka tillstånd. SSA avråder bestämt från detta!

De regler som styr vår verksamhet är snåriga och det är lätt att gå vilse. Svensk lagstiftning vilar i stor utsträckning på internationella regelverk som till vissa delar är bindande och till vissa delar består av rekommendationer. Ibland tycks rekommendationerna säga en sak och de bindande besluten något annat. Den ideala myndighetsutövaren inom detta område har god kännedom om amatörradio och den praxis som utvecklats under många decennier, men har också full koll på den speciella lagstiftning som gäller inom området. Saknas båda delarna reduceras allt till subjektivt tyckande. Och då är vi illa ute.

En formulering i de tillstånd som PTS nu börjat dela ut kan tolkas som att vissa radioamatörer (utan högeffektstillstånd) har prioritet framför andra radioamatörer (med högeffektstillstånd). Jag vet inte om det är ett olycksfall i arbetet, eller om PTS faktiskt menat så. I det senare fallet ställer jag mig tveksam till om man har stöd i lagen.

Och den som anser att det i lagen finns stöd för att skönsmässigt avslå ansökningar om högre effekt än 1000 watt får gärna förklara för mig vad det är som jag fått om bakfoten.

73,
Jonas/SM5PHU
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jag tror att felet SSA gjort och kanske även ESR är att meddela att "PTS sänker uteffekten till 200 W".

Det gör man ju inte alls. PTS förändrar "bara" villkoren för oss så att uteffekter över 200 W kräver ett formellt tillstånd plus årsavgift. Om nyheten hade publicerats på det viset så hade sensationsvärdet blivit många dB mindre och möjligen hade debatterna blivit mer sansade eller t o m uteblivit.

Det kunde kanske vara läge för att påpeka detta så att folk inte missuppfattar?

Jag har hört i diskussionerna på 80 m att en del på allvar tror att effekten sänkts och också att om man håller sig under 200 W så krävs inget tillstånd alls. Få begriper kopplingen mellan certifikat/tillstånd och undantag från tillståndsplikt. Juridiska termer som kanske bör förklaras?
 

SM6MUY

Well-Known Member
Utan att veta exakt vad IARU gör men jag tycker på nåt sätt att "regler" och "bestämmelser" borde vara harmoniserade på EU nivå eller i varje fall på Norden nivå i vårt fall. Så om ett land har 1000W på ett amatörradioband så skall inte nåt annat land tycka att 1 W räcker bara för att man tycker det som princip eller har en "ny" spektrumstrategi. Det måste helt enkelt motiveras för de andra länderna. Att banden (frekvenser) koordineras verkar funka, om ej perfekt, men vilka effekter som skall gälla har tydligen helt havererat. Ok, om det är band som inte "rena" amatörband så kan jag förstå som tex 4m där det kan finnas olika tjänster i olika länder men på vedertagna band, att man i varje land kan diktera villkoren är lite märkligt. Så våra jurister på PTS har "noll" kontakt men våra grannländer i denna fråga ? Annars tycker jag att var o varannan dag man ser att de diskuterar men grannländerna om frekvensplanering på andra områden...Men som sagt vi betalar ju inget så det är klart att man inte vill göra något inom vårat intresseområde...
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
PTS tillåter fortfarande 1 kW pep i likhet med många andra länder. Sedan finns det några som har lägre effektnivåer och andra som har högre.

När det gäller harmonisering mot andra länder så ligger Sverige bra till. Man har sedan 2011 då Lagen om elektronisk kommunikation reviderades, där PTS återfick utpekat ansvar för amatörradio, gått igenom och uppdaterat regelverket. Bl a har nivån för kompetensproven justerats upp ett par snäpp och ligger numera närmare den nivån som tillämpas i flertalet andra CEPT-länder.

PTS uppger att ändringen i effekt i enlighet med undantagsföreskrifterna enbart beror på att man vill implementera PTS nya spektrumstrategi. Problemet man identifierat tycks vara att högeffektsändare inte ryms inom undantagsföreskrifterna då dessa specifikt togs fram för att förenkla användningen för massproducerade konsumentprodukter såsom allehanda trådlösa lågeffektprodukter som kan köpas av vem som helst i butik. Allt sånt med effekter i häradet milliwatt eller några watt. Här finns alltså allt från trådlösa stektermometrar, baby monitorer, trådlösa larm, Privatradio, Jaktradio osv. Gemensamt för alla dessa produkter är att de är CE-märkta och därför uppfyller alla relevanta skyddskrav osv...

Så för att på något sätt lösa "problemet" med att amatörradio hamnat i olämpliga föreskrifter så bestämde man att ändra nivån för uteffekt till 200 W. Det är fortfarande alldeles för högt för att stämma överens med intentionerna i undantagsföreskrifterna men genom den kompromissen så kommer flertalet användare inte att påverkas eftersom de flesta antas använda en typisk 100 W transceiver.

Kvar blir då de som använder mer än 200 W. Här ger PTS då möjlighet att ansöka om tillstånd vilket gäller tre år och därefter förnyas. I sak betyder det att det tillkommit en årsavgift om 285:- samt att ett tillstånd utfärdas som bevis.

Så om man tänker efter så är denna förändring inte så drastisk som vissa vill göra den till. Jag tror att de flesta som gnäller om detta helt enkelt inte är insatta i hur regleringarna ser ut i Sverige och hur de är kopplade till ITU-RR och till de andra länderna som ingår i CEPT-samarbetet - där PTS deltar.

Om man läser protokollen från CEPT-mötena så framgår det att PTS delegater har mycket god koll på läget och hittills har de inte visat någon direkt motvilja när det gäller amatörradio. PTS har också skickat delegater till Världsradiokonferenserna för att bevaka agendapunkterna som handlar om amatörradio och nu senast resulterade det i att 5 MHz fick status som amatörradioband även i Sverige.

Dock är det nog tyvärr slut med det här nu efter turbulensen efter den där JK-anmälan som ju resulterade i att de tj-män som har expertkompetensen inom amatörradio nu är bortkopplade. Amatörradio är som bekant överflyttat direkt på juristerna så vad som händer framöver är tämligen ovisst. Men vi kan ju hoppas på det bästa...
 

Per/SM7YES

Well-Known Member
Dock är det nog tyvärr slut med det här nu efter turbulensen efter den där JK-anmälan som ju resulterade i att de tj-män som har expertkompetensen inom amatörradio nu är bortkopplade. Amatörradio är som bekant överflyttat direkt på juristerna så vad som händer framöver är tämligen ovisst. Men vi kan ju hoppas på det bästa...

Vi tackar å det djupaste för att det nu sköts ”by the book” istället för genom kohandel och kompisskap som tidigare skedde mellan myndighetens handläggare och de två amatörer, som för många har tveksamma åsikter om hur amatörradio skall utövas. Som den ena av dessa två uttryckligen tidigare sagt, på annat ställe här på forumet; att han skall verka för sänkt effektgräns. Mycket bra att detta har skett och att kompishandläggarna är avlägsnade.
JK-anmälan fick önskad effekt. Tack!

(Att man ser negativt på att någon begärt ut offentliga handlingar och gjort JK-anmälan för att undersöka en myndighets förehavanden , allt enligt demokratins grundvalar, tycker jag är märkligt och är man emot detta så får vi nog anta att man har en egen dold agenda.)
 

SM4UKE

Well-Known Member
Det är väl ingen som kritiserat att handlingar begärts ut och JK-anmälan gjorts. Det är som sagt någon som varje medborgare får göra om man anser att ett fel begåtts.

Men... jag har läst anmälan och tycker den är riktigt uselt skriven. Läser man det minsta mellan raderna är tolkningen att det handlar om en personlig vendetta. Person X tycker inte alls om person Y. Hänvisning till att någon tyckt något på ett forum. Skriver man till en myndighet ska man vara saklig och helt utelämna personliga saker - då ökar sannolikt chansen att någon tar den på allvar. Den som vill veta hur det gick kan väl begära ut handlingar från JK. Själv tror anmälan raskt åkte ner i soptunnan.
 
Top