PTS inför tillståndsplikt för uteffekter överstigande 200 W pep (utbruten diskussion ur annan tråd)

Per/SM7YES

Well-Known Member
Klart det handlar om personer i mygelfrågor. Vem gillar myglare? Som sagt fick JK-anmälan avsedd verkan, även om någon person inte direkt fälldes för korruption, och det är huvudsaken. Sen kan de som gillar mygel gnälla bäst de vill. Berörda handläggare och konsult fick ögonen på sig av juristerna och vi slipper nu kompisskapen till vissa radioamatörer som påverkat PTS handläggning av amatörradiofrågorna enligt deras eget tycke. De har nu ögonen på sig i alla fall.
 

SM4UKE

Well-Known Member
JK-anmälan och amsagorna på Amatörradionyheterna påstår att konsulten i fråga skulle ha försökt påverka utredningen. Det är fullständigt felaktigt. Konsulten bidrog sannolikt till rapportens positiva resultat genom att förklara för SSM hur amatörradio faktiskt bedrivs. Konsulten var dessutom där som representant för en av landets större konsultföretag och i det fallet representerar man sin arbetsgivare och förväntas ge en objektiv bild av situationen baserat på fakta - vilket alltså skedde. Anklagelserna i det här fallet är alltså fullständigt grundlösa och det är rent skamligt hur personer har hängts ut på totalt felaktiga grunder. Personer som faktiskt dels har gjort sitt jobb och dels bidragit till det positiva utfallet som varit till fördel för amatörradion. Anklagelserna har kommit från personer som inte har haft en aning om händelseförloppet alls utan byggt upp det på egna fantasier. Det enda "beviset" som framförs är ett uttalande på ett internetforum.
 

Per/SM7YES

Well-Known Member
SM4UKE,
Hela 6 punkter rent personligt TYCKANDE av dig: 1:"Det är fullständigt felaktigt." 2:" förväntas ge en objektiv bild av situationen baserat på fakta - vilket alltså skedde." 3:"Anklagelserna i det här fallet är alltså fullständigt grundlösa" 4:"det är rent skamligt hur personer har hängts ut på totalt felaktiga grunder". 5:"Personer som faktiskt dels har gjort sitt jobb och dels bidragit till det positiva utfallet som varit till fördel för amatörradion" 6"Anklagelserna har kommit från personer som inte har haft en aning om händelseförloppet alls utan byggt upp det på egna fantasier."

Dock är detta fakta som du skrev: "Det enda "beviset" som framförs är ett uttalande på ett internetforum."
Intressant du skriver "ENDA" beviset i en viktig fråga som avslöjar jävsituationen.

Jag kan dessutom tillägga att det råder högst delade meningar bland radioamatörer om hur testerna utfördes. Att konsulten sen backade i det rent uppenbara och fick försöka mildra det han fått fram, från många av de extremt överdrivna testsituationerna, innebär inte att han är snäll. Han bara försökte rädda ansiktet för att "kunna gå ut på stan" överhuvudtaget.

Oavsett vilket så fick det önskad effekt vare sig du vill erkänna det eller ej. Vi slipper nu denna jävsituation nu när de tidigare handläggarna i tekniska frågor enbart bistår de juridiska tjänstemännen, och det är exakt så vi bör ha det. Inga radioamatörkompisar som gör upp om reglerna i sitt eget tycke för oss övriga radioamatörer längre.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
>>>Jag kan dessutom tillägga att det råder högst delade meningar bland radioamatörer om hur testerna utfördes.
----

Ja det är korrekt. Delade meningar är väl bara förnamnet?

Min "radioamatörbekantskapskrets" är ganska stor och består huvudsakligen av andra likasinnade såsom radiotekniker, lödkolvsinnehavare, ingenjörer, EMC-folk m fl. Från dessa kamrater hörs ingen klagan och det tycks inte råda någon direkt uppståndelse över fältstyrkemätningarna som gjorts, hur och varför de gjorts och dess resultat. Särskilt de som arbetar med EMC, som jag gör, har ju i regel ganska lätt att tolka mätresultat och se dessa i sina sammanhang. Det är ju sådant vi arbetar med till vardags i vår profession.

Slutrapporten som SSM utfärdade baserades på konsultens avrapportering och avslutades med en särdeles positiv konkludering - att gränsvärdena för några av mätfallen visserligen överskreds men att detta var något amatörerna själv kunde lösa genom information och utbildning. Case closed?

När jag läser dina inlägg både här och på Facebook i Privatradiogrupperna m fl gör jag bedömningen att du inte ingår i den gruppen radioingenjörer och tekniker jag umgås mest med utan i stället representerar en kategori radioamatörer som inte gillar att det finns regler och som möjligen lider av svår faktaresistens och därför har lätt att fantisera ihop konspirationsteorier baserat på vad någon tyckt eller skrivit i nåt sammanhang. Det gänget tycks dessutom ha särdeles låg förståelse för varför vi har de unika privilegier vi har med enorma frekvensutrymmen och möjligheten till hög effekt med obegränsad ERP samt att vi får lov att använda egenkonstruerad och hembyggd sändarutrustning. Det senare genom det unika undantaget i RED m fl direktiv.

Men du har naturligtvis din demokratiska rätt att propagera för att amatörradion smälter samman med privatradio liksom jag har min rätt att verka för eller t o m lobba hos PTS för att bevara våra unika privilegier och se till att regelverket för amatörradio blir så starkt som möjligt och har tydlig förankring internationellt inom CEPT och ITU-RR.
 

SM5XUN

░░░░░░░
Jag kan dessutom tillägga att det råder högst delade meningar bland radioamatörer om hur testerna utfördes.
Jahapp, säkerligen finns det synpunkter, frågan är bara om de synpunkterna är relevanta i detta aktuella mätsammanhang, personligen har jag inga större invändningar mot vare sig genomförandet eller slutsatserna.
Det står ju dessutom vem som helst fritt till ett eget genomförande, givetvis komplett med mätplan, genomförande och slutrapport,
för att vi alla skall få avnjuta slutrapporten kan den sedan med fördel publiceras på ham.se, amatörradiobloggar och i någon facebookgrupp.

För övrigt är jag frestad att använda en serie kraftord för att beskriva min avsky för den typen av häxjakt som bedrivits och fortfarande bedrivs,
allt synes vara byggt som ett rangligt korthus där agitatorerna helt mållåst på ett lösryckt uttalande, ett uttalande som dessutom kan tolkas spefullt.

Här fortsätter nybygget av ytterligare ett egenkonstruerat korthus:
Att konsulten sen backade i det rent uppenbara och fick försöka mildra det han fått fram, från många av de extremt överdrivna testsituationerna, innebär inte att han är snäll. Han bara försökte rädda ansiktet för att "kunna gå ut på stan" överhuvudtaget.

En rak fråga till YES: när är du färdig?
 

SA7ASX

Well-Known Member
Det är väl där skon klämmer, amatörradio och privatradio i samma föreskrift.
Nu har ni i alla fall kommit en bit på vägen, tillståndsplikt på en del av amatör-
radion.
 

Per/SM7YES

Well-Known Member
Ja ni är en brokig grupp, alla ni ESR-medlemmar och QRP-körare som hela tiden flyttar fokus från kärnfrågan; Konsulten, och vännen till de avlägsnade PTS-handläggarna, som sagt att han ska utnyttja sitt yrke för att sänka effektnivån för radioamatörer.
 

SM3CIQ

Well-Known Member
Ja ni är en brokig grupp, alla ni ESR-medlemmar och QRP-körare som hela tiden flyttar fokus från kärnfrågan; Konsulten, och vännen till de avlägsnade PTS-handläggarna, som sagt att han ska utnyttja sitt yrke för att sänka effektnivån för radioamatörer.
Förstår inte vad du menar, men det är säkert någe bra? - För f-n är du för eller emot? / hälsningar Uffe
 

SM4UKE

Well-Known Member
SM4UKE,
Hela 6 punkter rent personligt TYCKANDE av dig:.

Nej, det är faktiskt bara ett enda tyckande från min sida och det är nummer fyra (skamligt att anklaga någon utan att ha fog för det).

Ett tips i all välmening är att inte bara begära ut handlingar - läs också hela innehållet. Kanske också leta information från annat håll. I det
här fallet kanske det inte är helt oviktigt vilka som har varit närvarande vid exempelvis praktiska prov och möten. De som var med bör ha
lite mer koll på vad som faktiskt hände, och sades. Dessutom kan det tillkomma dokument och ärenden under tiden.
Vill man göra grävande journalistik bör man också gräva på bra ställen och inte i gödselstacken bakom ladugården. Det kan annars lätt bli
pinsamheter när man blåser upp sina löpsedlar. Ha inte för bråttom.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Det beror väl på att det är precis den bild som Amatörradionyheterna förmedlat i ett stort antal nyhetsartiklar och som en och annan oinsatt förmåga tagit till sig som sanning.

Men den som faktagranskar Amatörradionyheternas journalistik kommer troligen snabbt fram till att det som sprids där i många stycken är irrläror och desinformation som enbart tycks syfta till att smutskasta några enskilda personer som har redovisat sina egna personliga åsikter i en del måhända känsliga frågor.

Ett exempel på en vinklad notis är denna;

https://www.hamnews.se/2016/02/19/citerat-men-vem-skrev-pressmeddelandet/

Den vanlige läsaren av Amatörradionyheterna matas alltså med tesen att "pressmeddelandet" kanske skrevs av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM alternativt konsulten. Går det att dra någon annan slutsats om syftet med artikeln?

Men om man nu tar sig tid att faktagranska Amatörradionyheternas skriverier så framgår det att bara en del av pressmeddelandet citeras. De rader ur pressmeddelandet som utelämnas är inte helt oviktigt i sammanhanget. Där framgår det nämligen vem som undertecknat pressmeddelandet. Det framgår av de likalydande notiserna som publicerades ungefär samtidigt på SSA, ESR och FRO webbplatser. Där kan man läsa den sista raden som lyder; "Arbetsgruppen för EMF-frågor (SSA, FRO, ESR)"

Av stycket före framgår att resp styrelser i SSA, ESR och FRO har utsett vilka som skall representera föreningarna i arbetsgruppen. Där står alltså namnen på alla de som undertecknat genom gruppens namn. Inte mer märkvärdigt än så.

Hur gick det då till när pressmeddelandet skrevs och redigerades. Jo en av gruppmedlemmarna som var med på mötet skrev ihop ett utkast som sedan skickades via e-post till alla de övriga i gruppen samt till styrelserna för avstämning. Precis som vi gör med mötesprotokollen i klubbarna där justeringspersonen granskar och ev justerar något. Några små redaktionella ändringar gjordes i pressmeddelandet och gruppen bestämde att underteckna pressmeddelandet med ""Arbetsgruppen för EMF-frågor (SSA, FRO, ESR)" som också blev arbetsnamnet för gruppen. Av mailväxlingen framgår att gruppen tyckte det var viktigt att alla tre föreningarna lämnade samstämmig information på sina resp webbplatser och att publiceringen skulle ske samtidigt. Bra eller hur?

Så det var varken Strålsäkerhetsmyndigheten SSM eller konsulten som dragit i trådarna och författat pressmeddelandet. Alternativet till det likalydande pressmeddelandet skulle väl då vara tre olika skrivningar med lite olika fokus på frågorna som diskuterade på mötet hos SSM vilket nog de flesta normala personerna skulle tycka vara lite märkligt om det nu bildats en arbetsgrupp för att hantera de här frågorna gemensamt.

Ovanstående vinkling av ett simpelt pressmeddelande vars enda syfte var att informera resp förenings medlemmar om det pågående arbetat visar tydligt hur extremt dålig journalistik Amatöradionyheterna producerar. Det visar också på hur lätt konspirationsteorier kan få fotfäste och spridas vidare i tredje led av personer som har noll koll på allt och som inte själva kan eller orkar faktagranska. Många blir förda bakom ljuset utan att fatta det själv, sprider sedan skiten vidare till andra lika blåögda och det är djupt tragiskt.

Det finns fler kraftigt vinklade notiser på Amatörradionyheterna. De är lätta att finna för den som är insatt eller orkar faktagranska själv.

Hela pressmeddelandet finns fortfarande kvar t ex här; http://www.esr.se/index.php/171-nyheter/1211-emf-rapport-och-samarbetsmote-hos-ssm-den-16-mars-2016
 

SM4UKE

Well-Known Member
Är det verkligen frågan om journalistik här?
Läser man vad amatörradionyheterna skriver och parallellt letar fram fakta själv, vilket oftast är mycket enkelt, så avslöjar man redaktören tämligen enkelt. Det är utan tvivel klassiska propagandametoder som används: framhäv (överdriv) det som passar, mörka det som inte passar, förlöjliga beslut och personer som är misshagliga och så vidare.

Den som behöver ännu ett konkret exempel kan läsa här: https://www.ham.se/threads/de-s-k-amatoerradionyheterna-dzv-publicerar-fake-news.25879/ Här handlade det om att förlöjliga ett förslag från PTS. Regelrådet, som bedömt beslutet, skrev dock själva att deras kritik rörde ett helt annat område. Som läsare känner jag mig lite lätt idiotförklarad av sådant här.

En annan sak som kritiserades var beslutet när någon fått sin ansökan om hög effekt på 2,4 GHz avslagen. Där förlöjligades beslutet med ett uttalande
om att stektermometrar skulle slås ut. Här kanske det vore läge att läsa den svenska frekvensplanen (finns som e-tjänst hos PTS). Där ser man att
även WLAN ingår i frekvensområdet. Ladda sedan hem PTS spektrumstrategi så blir det nog rätt så klart vilken verksamhet som kommer att prioriteras. PTS har klargjort att samhällsnytta väger tungt och vem som helst borde inse vilken betydelse WLAN har för den breda allmänheten.

Den som vill läsa på lite om propaganda: https://sv.wikipedia.org/wiki/Propaganda
Frågan är vad syftet är.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jag kan nog hålla med dig om att propaganda är en mer passande beskrivning på Amatörradionyheternas arbetsmetoder än journalistik.

På Wikipedia står; "Journalistik kallas den framställning, insamling, urval och bearbetning av innehåll som präglas av rapportering från verkliga, och ofta aktuella, händelser, nyheter."

I de fallen vi diskuterar så rapporteras bevisligen om händelser som inte ägt rum och där rapporteringen bygger på lösa antaganden eller konspirationsteorier. Man kan jämföra med det välkända uttrycket "att koka soppa på en spik".

Det är alltså själva antagandet som är det centrala i storyn. Kring detta antagande byggs sedan en säljande historia som kryddas med ledande frågor där läsaren skall fås att tro att det är något skumt.

Men om nu antagandet saknar grund så faller artikeln platt till marken vilket den gör för de av oss som har god inblick i ärendet och särskilt för de som varit med som part i diskussionerna med myndigheterna.

Det som är tragiskt är att läsare som saknar djupare insikt i de här ärendena vilseleds och i sin tur för vinklad och osaklig information vidare till andra oinsatta.
 

sm5phu

Well-Known Member
En annan sak som kritiserades var beslutet när någon fått sin ansökan om hög effekt på 2,4 GHz avslagen. Där förlöjligades beslutet med ett uttalande om att stektermometrar skulle slås ut. Här kanske det vore läge att läsa den svenska frekvensplanen (finns som e-tjänst hos PTS). Där ser man att även WLAN ingår i frekvensområdet. Ladda sedan hem PTS spektrumstrategi så blir det nog rätt så klart vilken verksamhet som kommer att prioriteras. PTS har klargjort att samhällsnytta väger tungt och vem som helst borde inse vilken betydelse WLAN har för den breda allmänheten.
Här kanske kan vara på sin plats att ge lite bakgrundsinformation:

I årtionden har man pratat om en framtida geostationär satellit för amatörtrafik. Nu om ett par veckor väntas den till slut bli verklighet, när den qatariska TV-satelliten Es’hail 2 skjuts upp. Ombord finns en transponder för amatörradio med bland annat upplänk för smalbandiga trafiksätt i det annars tomma guardbandet vid sidan om WLAN-segmentet på 2,4 GHz. Täckningsområdet sägs bli från Brasilien i väster till Thailand i öster, från kanten av Antarktis i söder till ishavskusten i norr. För att klara länkbudgeten beräknas man i upplänk behöva cirka 5 watt till en 75-centimeters parabolantenn.

Det är en sådan tillståndsansökan som PTS reflexmässigt avslagit.

Standarden för WLAN på 2,4 GHz ser i stort sett likadan ut i alla länder. Ändå gör svenska PTS en radikalt annorlunda bedömning av störningsrisken än vad man gör någon annanstans.

I Norge tillåter myndigheterna amatörradio med 100 watt i hela bandet.
I Finland tillåter man 150 watt.
I Danmark tillåter man 250 watt. (Där är för övrigt amatörradio undantagen från tillståndsplikt.)
I Tyskland tillåter man 75 watt.
I Storbritannien tillåter man 400 watt.

I Sverige tillåter man högst 0,1 watt (noll komma en watt), och i PTS faktablad om amatörradiotillstånd har man särskilt skrivit att inga tillstånd för högre effekt än så beviljas i detta band.

Vad är det som gör svenskt WLAN så mycket känsligare än andra länders? Eller vad för insikter är det som svenska PTS har och som andra länders teleförvaltningar saknar?

Jag håller med om att samhällsnyttan med WLAN i jämförelse med amatörradio väger otroligt tungt. Men det handlar här inte om att blåsa hög effekt in i grannarnas vardagsrum och steka deras WLAN-router. I stället handlar det om att vid sidan om WLAN-bandet skjuta över trädtopparna mot en geostationär satellit. Risken är betydligt större att grannarna stör ut varandras WLAN än att någon av grannarna ska bli utstörd av en sådan satellitlänk.

I en inlaga till förvaltningsrätten har PTS bland annat framfört att ansökan ska avslås eftersom amatörradio inte finns listat i en förteckning över kortdistansutrustning. Men den som förväntar sig att hitta amatörradio i en sådan förteckning har ingen aning om vad amatörradio är för något.

Fler än jag borde vara allvarligt bekymrade över detta.

73,
Jonas/SM5PHU
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
PTS kör numera "by the book" och det finns väl inget som säger att PTS måste ge tillstånd för allt som söks?

Enligt 11 a § LEK framgår att;

"Ett tillstånd att använda en viss radiosändare får, utöver det som anges i 11 §, förenas med villkor om
1. antennens och i övrigt radiosändarens beskaffenhet,
2. det geografiska område där en mobil radiosändare får användas,
3. var antennen till en fast radiosändare ska vara belägen, samt
4. kompetenskrav för den som ska handha radioanläggningen.
Lag (2010:497)."

PTS får och har möjlighet osv....

Läser man PTS spektrumpolicy och många andra dokument så läggs allt större fokus på ordet samhällsnytta, något som amatörradio inte kan erbjuda. Att amatörradio inte finns med på listan över kortdistansutrustning beror väl på att verksamheten saknar samhällsnytta och inte heller passar in på sådan radioanvändning och tjänster som Kommissionen beslutat om är viktig för samhället och den rörliga marknaden.

PTS har en ganska vid ram att verka inom som innebär att en amatörradiovänlig tjänsteman kan (kunde) föreslå för oss väldigt bra lösningar utan att riskera bryta mot någon lag eller uppfattas jävig. Vi har sett många exempel på sådant tillmötesgående genom åren. Senast genom att 5 MHz släpptes för experimenttrafik innan det fick status som amatörradioband. Det var inget som PTS var tvingade att göra men ändå gjorde.

Nyordningen efter att dessa amatörvänliga tjänstemän skiljts från sina forna arbetsuppgifter ger kanske just dessa effekter att juristerna kör "by the book" och gör vad de anser vara mest lämpligt när samhällsnyttan vägs in m m. Dvs ett mer fyrkantigt tänkande.

I en tidigare inlaga i ett helt annat ärende skrev PTS som motargument att amatörradio redan tilldelats mycket stora frekvensområden för sina aktiviteter och att det inte fanns några skäl att tilldela ännu mer. Argument som är svåra att slå hål på särskilt efter PTS beläggningsmätningar på amatörbanden där resultatet pekade på att banden vi har inte utnyttjas. Det var på 144 och 432 MHz. Skulle motsvarande beläggningsmätningar göras på mikrovågsbanden så skulle förmodligen beläggningsgraden bli så låg att den inte kunde presenteras på annat sätt än tomma diagram eller blanka papper.

>>>Fler än jag borde vara allvarligt bekymrade över detta.

Ja, nyordningen inom PTS är bekymmersam - för oss.
 

sm7tkr

Well-Known Member
Skulle motsvarande beläggningsmätningar göras på mikrovågsbanden så skulle förmodligen beläggningsgraden bli så låg att den inte kunde presenteras på annat sätt än tomma diagram eller blanka papper.

Med anledning av ovan citat från Bengt så är det för mig ännu mer obegripligt varför man då har sänkt effektgränsen till 100mW på 2,4GHz-bandet.
Man kan tycka att det finns utrymme för att med det nya högeffekt-tillståndet tillåta en betydligt högre effekt på minst 100W PEP .

/Emil
 

sm5phu

Well-Known Member
PTS kör numera "by the book" och det finns väl inget som säger att PTS måste ge tillstånd för allt som söks?
Bengt, du har läst snett och lyckats vända bak och fram på LEK. Men att vi lekmän (lustigheten oavsiktlig) läser lagen tokigt får väl ursäktas. Detta är vad som gäller:
6 § Tillstånd att använda radiosändare ska beviljas, om […]
Sedan listas de kriterier (“rekvisit”) som behöver vara uppfyllda för att PTS ska bevilja ansökan. Om dessa är uppfyllda måste man faktiskt bevilja tillstånd.

11 a §, som SM7EQL citerar, listar vilka villkor som ett tillstånd får förenas med.
Läser man PTS spektrumpolicy och många andra dokument så läggs allt större fokus på ordet samhällsnytta, något som amatörradio inte kan erbjuda.
Jag vänder mig bestämt emot dina återkommande påståenden om att amatörradio saknar samhällsnytta. Jag har utvecklat ett resonemang kring detta i ett tidigare inlägg.
Att amatörradio inte finns med på listan över kortdistansutrustning beror väl på att verksamheten saknar samhällsnytta och inte heller passar in på sådan radioanvändning och tjänster som Kommissionen beslutat om är viktig för samhället och den rörliga marknaden.
Du har (också) fullständigt missat skillnaden mellan kortdistanskommunikation och radiokommunikationstjänster. Notera att varken rundradio eller sjöfartsradio eller radiokommunikation för flygledning återfinns i listan. Det beror inte på att de skulle sakna samhällsnytta, utan på att de i likhet med amatörradio tillhör en helt annan kategori med högre prioritet än kortdistansapplikationer som exempelvis WLAN.
Nyordningen efter att dessa amatörvänliga tjänstemän skiljts från sina forna arbetsuppgifter ger kanske just dessa effekter att juristerna kör "by the book" och gör vad de anser vara mest lämpligt när samhällsnyttan vägs in m m. Dvs ett mer fyrkantigt tänkande.
Tyvärr har du fel här också. Dina amatörradiovänliga kompisar har varit i högsta grad delaktiga i handläggningen av det ärende som jag refererade till i mitt förra inlägg.

73,
Jonas/SM5PHU
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
PTS har bedömt att rekvisiten inte uppfylls och därför avslagit ansökan. Återstår då att se om förvaltningsrätten gör en annan bedömning. Utfallet kan nog bli precis vad som helst.

Rent tekniskt kan PTS motivera olämpligheten av hög effekt i eller nära ett frekvensområde där det används mottagare med extremt dåliga storsignalegenskaper och där länkbudgeten redan ligger på gränsen. Tänker på div applikationer på 2,45 GHz bandet där funktionen upphör helt om det finns starka sändare i närheten.

Att fältstyrkan sedan inte behöver bli så hög hos grannen att skadlig störning verkligen uppstår - dvs om en parabol med en ren fin lob och den utstrålade effekten koncentreras i x-antal grader över horisonten - är en annan femma.

Om PTS får "backning" i FR och "måste" tillstyrka ansökan så kan tillståndet förenas med vissa villkor som krävs för att rekvisiten skall uppfyllas. Jo, det går ju att vrida och vända på detta i all oändlighet.

Ang amatörradions ev samhällsnytta så är det PTS själva som uttalat att sådan nytta saknas sett med deras ögon. Det gjordes på nåt seminarium för några år sedan när den nya spektrumpolicyn presenterades.
 

sm5phu

Well-Known Member
Rent tekniskt kan PTS motivera olämpligheten av hög effekt i eller nära ett frekvensområde där det används mottagare med extremt dåliga storsignalegenskaper och där länkbudgeten redan ligger på gränsen.
Det är ytterst tveksamt om de kan det i det här fallet. Men det räcker ändå inte med att man kan föra ett tekniskt resonemang om att någon mojäng riskerar att bli störd.

PTS måste också rätta sig efter lagens definition av vad som menas med skadlig störning. Det ska till mer än att någon blir lite grand störd ibland. Och WLAN är inte en sådan tillämpning som avses i lagen, oavsett vad man tycker om dess nytta för mänskligheten.

Jag håller med om att utslaget i FR ändå kan bli vad som helst.

73,
Jonas/SM5PHU
 
Top