PTS inför tillståndsplikt för uteffekter överstigande 200 W pep (utbruten diskussion ur annan tråd)

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Då är vi ju överens om något. Har det hänt förr? Skall notera det i min svarta bok.

När det gäller risken för skadlig störning så har vi redan inskrivet i villkoren för att få lov att bedriva amatörradiotrafik;

"De tekniska egenskaperna hos amatörradiosändaren ska anpassas så att de inte stör användningen av andra radioanläggningar."

Det är visserligen en generell skrivning som täcker det mesta men kan kanske dammas av som argument om behov föreligger.

Uttrycket "skadlig störning "är ett begrepp som förekommer lite här och där i PTS dokument. I förarbetena inför undantagsföreskrifterna för man t ex resonemang om att just risken för skadlig störning ger anledning till att ställa vissa kompetenskrav för att få amatörradiocertifikat. Några andra skäl anges inte vad jag vet.

Konsumentprodukter på ISM-banden har dåligt skydd mot störningar. Det framgår av bestämmelserna att man får tåla störningar men å andra sidan finns det ju en gräns där problemen blir för stora och måste lösas på något sätt. Där tror jag att amatörradio har låg prioritet när man väger "nyttan" med vår trafik mot allsköns bråte som "vanligt folk" använder och förväntar sig att det skall fungera klanderfritt. WiFI och allt sånt...
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Ja det är för dåligt att det skall behöva ta så lång tid att utfärda ett tillstånd. Tre timmar när det kunde skickats med vändande post.

Men det blir kanske bättre sen när SSA sätter hårt mot hårt och skaffar en egen jurist så som tydligen varit uppe till diskussion på senaste Distriktsmötet i SM7 och Klippan.

Frågan "Det växande missnöjet med PTS hantering av amatörradiofrågor" dryftades. Själv undrar jag var detta missnöje finns. Sett ur mina ögon så har PTS varit synnerligen tillmötesgående under lång tid och även om nu det kostar 285 kronor om året att använda högre effekt än 200 W pep så har vi alla våra forna privilegier kvar.

Radioamatörer är enligt min bedömning ett gnälligt släkte som inte begriper att värdesätta de privilegier och friheter vi har att använda betydligt fler amatörband än vi rimligen behöver.

Mer från mötet här; https://www.hamnews.se/2018/11/27/ssa-bor-skicka-jurister-till-kommande-moten-med-pts/
 

SM4FPD

Well-Known Member
En stilla undran bara.

Har man uppnått önskande effekter av
1. Sänkningen av max effekt till 1 kW pep?
2. Av att belägga mer effekt än 200 W med kostnad?

De
SM4FPD
 

SM5XUN

░░░░░░░
Men det blir kanske bättre sen när SSA sätter hårt mot hårt och skaffar en egen jurist så som tydligen varit uppe till diskussion på senaste Distriktsmötet i SM7 och Klippan.

Personligen tror jag nog att PTS tjänstepersoner drar en djup suck om SSA släpar med en egen jurist, SSA skulle förmodligen bara framstå som kverulanter och inget skulle vara vunnet, mer än att en del av medlemmarna pengar försvann in på juristens lönekonto.

Var hittar i så fall SSA en jurist som är insatt i spektrumfrågor, LEK och FEK?
- ett tips kan ju vara att kontakta PTS för att finna kompetens i de frågorna ;)
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
FPD skrev;

"En stilla undran bara.
Har man uppnått önskande effekter av
1. Sänkningen av max effekt till 1 kW pep?
2. Av att belägga mer effekt än 200 W med kostnad?"
-----

Fråga 1 är fel ställd. (Max effekt har inte sänkts till 1 kW.)

Fråga 2: Ja det framgår tydligt att PTS anser att man löst problemet med att hög effekt för amatörradio inte platsar i undantagsföreskriften som togs fram för att myndigheten skulle slippa utfärda radiotillstånd för div konsumentprodukter med låg effekt och som inte förväntas orsaka störningar m m.

PTS beslut att fortfarande tillåta upp till 200 W utan särskilt tillstånd är dock ologiskt. En mer rimlig gräns vore 10-25 W. Allt däröver skulle då bli tillståndspliktigt. Men PTS kompromissade med 200 W för att majoriteten av radioamatörerna som använder en typisk 100 W transceiver inte skulle påverkas. På så sätt kunde PTS minimera administrationen med utfärdande av radiotillstånd. Ett arbete man inte vill ha men ansåg sig vara tvungen att hantera om effekter över 200 W även fortsättningsvis skulle kunna erbjudas.
 

sm5phu

Well-Known Member
Men det blir kanske bättre sen när SSA sätter hårt mot hårt och skaffar en egen jurist så som tydligen varit uppe till diskussion på senaste Distriktsmötet i SM7 och Klippan.
För tydlighets skull: SSA har 4700 medlemmar. Vad som yttras av någon eller några medlemmar på ett distriktsmöte är inte nödvändigtvis samma sak som SSA:s officiella uppfattning.
Var hittar i så fall SSA en jurist som är insatt i spektrumfrågor, LEK och FEK?
- ett tips kan ju vara att kontakta PTS för att finna kompetens i de frågorna ;)
Det är troligt att det finns kompetens i de frågorna hos PTS. Det är också sannolikt att där finns jurister med brister i kompetensen:
I en inlaga till förvaltningsrätten har PTS bland annat framfört att ansökan ska avslås eftersom amatörradio inte finns listat i en förteckning över kortdistansutrustning. Men den som förväntar sig att hitta amatörradio i en sådan förteckning har ingen aning om vad amatörradio är för något.
Ja det framgår tydligt att PTS anser att man löst problemet med att hög effekt för amatörradio inte platsar i undantagsföreskriften...
Påståendet om att hög effekt för amatörradio inte skulle platsa i undantagsföreskriften är grundlöst. Därmed inte sagt att amatörradio ändå inte kan beläggas med tillståndsplikt. Men i så fall bör det enligt min personliga uppfattning gälla all amatörradio, oavsett effektnivå. Åtminstone så länge vi bara har en enda licensklass.

73,
Jonas/SM5PHU
 
Last edited:
Top