PTS markadsvärde vs frekvensutnyttjande

SM0NCL

Well-Known Member
PTS marknadsvärde vs frekvensutnyttjande

nu är de svenska gröna frekvenserna, och dess grad av utnyttjande, värderade i en rapport, med formler och räkneexempel

man har skapat ett instrument, som bla. visar att frekvensnyttjande under dygnet 24h har blivit av intresse, kanske ger det en indikation om delade frekvenser och därmed hur teknikval ska göras...

gäller inte hambands, ham's betalar licensavgift....


http://pts.se/Archive/Documents/SE/2007_24_Analys_av_effektiviteten_i_frekvensanvandningen_20071001.pdf
 
Last edited:
gäller inte hambands, ham's betalar licensavgift....

Sedan snart 4 år betalar svenska radioamatörer inga tillståndsavgifter (50 MHz undantaget), medan militärerna sedan länge betalat en klumpsumma för samtliga sina radiosändare på någon miljon/år.

Som jämförelse betalar brittiska Department of Defence drygt 55 miljoner pund/år
(c:a 740 Mkr/år) till sin frekvensmyndighet för en något större del av spektrum.
Detta anses "billigt" sett i kommersiellt perspektiv.

När delningssystemet för amatörbanden inom i synnerhet VHF/UHF områdena
försvinner p.g.a. att de användare som f.n. delar banden flyttar upp i frekvens ligger amatörradion illa till.


73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:
"Utredningen berör inte heller användning som är undantagen från tillståndsplikt genom PTS föreskrifter, t.ex. jaktradio,
amatörradio och annan lågeffektsradio. Övriga avgränsningar som har gjorts
under uppdragets utförande redogörs för i rapporten."


Vi kanske klar oss lite till......
 
"Förutsättningar för värdering av delområde 1, dvs. 29,7 – 960 MHz (observera att som
tidigare nämnts så bedöms frekvenserna mellan 29,7 och 87,5 MHz inte ha något
kommersiellt värde
varför värderingen i praktiken sker mellan 87,5 och 960 MHz)"

Vilket kanske innebär att vi får ha 50mhz kvar iallafall....
 
Back
Top