PTS Släpper Greppet Om Amatörradion

SM7DLK

Well-Known Member
Ser vi nu slutet på amatörradiohobbyn som den definieras i ITU RR?
Jag har läst PTS remiss http://www.pts.se/Remisser/remiss.asp?SectionId=3126 och jag blir oroad av att det nu gått så långt att amatörradion inom kort kommer att vara så tillplattad att den jämställs med ”annan radioverksamhet”. De privilegier som vi radioamatörer haft under lång tid kommer snart att vara borta. Jag undrar hur många som egentligen är insatta och känner till innebörden i denna remiss och hur de förändringar som föreslås kommer att påverka vår hobby.
Förutom att amatörradion inte längre kommer att ha sin unika status kvar så kommer det framledes inte längre att finnas utrymme för oss radioamatörer att experimentera och bygga på de sätt vi hittills åtnjutit. I förlängningen kommer inte någon form av hembyggd utrustning innehållande radiosändare att vara möjlig, så adjö till projekt som QROlle och K2. Ingen privatperson kommer att ha möjlighet att få sin hembyggda utrustning godkänd enligt de direktiv som kommer att gälla. (jmf. bygg din egen bil och få den godkänd hos SBP).

När jag nu läst remissen och konstaterat vad som komma skall så förvånar det mig att ingen egentlig debatt har förekommit. Remisstiden går ut den 11 maj 2007 och diskussionen om hobbyns framtid borde redan fyllt åtskilliga sidor i QTC. Bryr sig inte Du som enskild amatör eller har Du inte fattat allvaret i att stora viktiga delar av vår hobby är hotad?

Jag har haft glädjen att få bygga och experimentera under mer än 40 år som radioamatör. Snart kommer inte samma möjligheter att finnas och när jag ser vart vi är på väg hade jag med glädje betalt 1000:-/år i avgift till PTS för att få behålla de privilegier amatörradion idag åtnjuter.

Jag anser mig ha förstått och tolkat remissen på ett korrekt sätt, hur tolkar du den?

Göran SM7DLK
 
sm7dlk said:
Ser vi nu slutet på amatörradiohobbyn som den definieras i ITU RR?

Tyvärr tror jag också att man kan dra den slutsatsen. Även om det inte sker i ett enstaka beslut så ges det i och med detta goda möjligheter för myndighetstolkningar till vår nackdel.
Lägg bl.a. märke till formuleringen i 9 kap §1 Amatörradio, där det efter uppräkningen av våra amatörradioband står:

"Ovan angivna frekvensband delas eller kan komma att delas med andra radioanvändare"

En ny formulering som öppnar för möjligheterna att se amatörradiotjänsten som en parantes på samtliga band. :mad:

Thomas SM7JUN
 
Intresset för detta ämne verkar vara lika med noll (men tack ändå JUN). Jag hade hoppats att det fanns så pass mycket intresse för amatörradions framtid att andra som också studerat remissen från PTS skulle tycka till. I mitt inlägg ovan pekar jag på ett verkligt hot, vår nuvarande rätt att oinskränkt använda hembyggd/modifierad utrustning. Detta har alltid varit kärnan i vår hobby och skulle denna rättighet försvinna vad finns då kvar av hobbyn. Mycket talar för att detta kan bli en realitet.

Vad lika illa är, och vad jag hade hoppats att andra skulle inse är att PTS definition av det som en gång var amatörradiotjänsten (även här i Sverige) blivit ett tomt skal. Nog vore det rimligt att PTS använder samma definition som ITU/IARU, vilken också andra länder tillämpar. Varför har Sverige valt en helt egen väg? Finns det en baktanke hos PTS eller har PTS tappat kontakten med världen utanför.

I gamla B:90 användes en korrekt översättning av ITU:s definition. Men numera jämställer PTS tydligen amatörradion med "annan radio" och därmed reduceras amatörradion till just ingenting. Vi har inte längre rätt till några "exklusiva frekvensband". Bara frekvenser. Dessa frekvenser kan vi lätt mista om någon kommersiell aktör finner intresse av frekvenserna och har starkare röst (plånbok) och bättre argument än vad vi tillsammans har genom vår intresseorganisation SSA.

Jag kan tolka övriga forum-deltagares ointresse för detta ämne på flera sätt.

- Man förstår inte att värdesätta våra nuvarande privilegier, frihet,
ansvar och rättigheter och är inte beredd att försvara dessa.
Man tar rättigheter för givet och accepterar det man blir serverad på silverfat.

- Man inser innerst inne det redan är kört för amatörradion men orkar inte
bry sig.

- Man förstår inte innebörden av vad PTS avregleringar innebär och kan inte
se konsekvenserna av de förändringar som stegvis införs. Både i det korta o långa perspektivet.

Nu är jag ingen större debattör här på ham.se men det slår mig att så många andra lägger ner så mycket kraft och tankemöda på att diskutera vardagliga ting. Det vore nog bra om lite kraft också ägnades till viktigare saker -som att säkra amatörradions fortsatta existens som den unika hobby för radiointresserade den faktiskt är.

“Tillfällen dör när de försummas”

+@
Göran SM7DLK
 
"Sveriges Stickproppsamatörer..."

Jag delar i allt väsentligt Göran/DLK:s oro.

Att låta amatörradio i PTS definition alltmer avlägsna sig från ITU-definitionen är ett av inslagen i det sluttande plan som de senare åren fått en alltmer brant lutning.

Bara det faktum att de nuvarande bestämmelserna ryms på 1/3 A4 och står vägg i vägg med PR-radioföreskrifterna ger anledning till att höja på ögonbrynen.

Ur PTS perspektiv verkar numera amatörradio och "27 MHz radio" vara grenar på samma träd, och de traditionella friheterna som amatörradion har hänger numera i en allt tunnare tråd. Skrivningen om de delade amatörbanden är också något anmärkningsvärt,
Radioreglementet anger flera exklusiva amatörband på global basis, och det är ett stort avsteg från hittillsvarande praxis att plötsligt inte erkänna detta nationellt.

Att detta inte uppmärksammas mer bland SM-amatörerna har nog sina "randiga skäl".
Den allra största majoriteten har inte sådana kunskaper om hur amatörradiorörelsen växt fram så att de kan sätta in det i sitt sammanhang. Man har dessutom låtit invagga sig i säkerhet, i synnerhet efter WARC 1979 som helt otippat gav flera nya amatörband.
Många lever i tron att detta gav amatörradiorörelsen någon form av "fribrev", och att vaksamheten därefter kunde slappna av.

En mycket liten minoritet är så "påläst" att de har ett korrekt perspektiv i spektrumfrågor, där varje kHz faktiskt nagelfars både nationellt och internationellt.

Dessutom präglas resonemangen i stort numera att "kvantitet" skulle vara bättre än "kvalitet" hos amatörerna. De som ifrågasätter detta blir vanligen avfärdade som "bakåtsträvare" eller "elitister".

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Jag delar också i allt väsentligt, Göran/DLK och Karl-Arne/AOM:s oro.
Vad hade vi för såskoppar i SSA:s styrelse på den tiden, eller var de fullt upptagna
med att bilda något monument över sig själva? Tydligen har de inte gjort en ordentlig
konsekvensanalys över PTS:s olika remisser under resans gång. Nu blir vi ett gäng
"proppamatörer" hela gänget till dess att PTS drar ur "proppen" för oss för gott.
Dit verkar det inte vara så långt bort. Så här blir det när kvantiteten får styra över
kvaliteten.

73/
Sture
SM2EEC
 
Last edited:
Ni har ju en organisation som heter SSA fråga dem vad de har för planer att hjälpa.De framhåller ju faktiskt att de SKALL tillvarataga medlemmarnas intresse.
 
Delar samma oro, men det hjälper föga att klaga i detta forum.
Från SSA.SE :
"""""""""""""""""""""
Uppdatering: Remiss - PTS Föreskrifter
En kort uppdatering avseende remissen från PTS (för beskrivning av remissen, se tidigare artikel här på ssa.se, QTC eller bullen):

Uppdragsbeskrivning för framtagning av remissvar klar, uppdragsledare utsedd, många bra synpunkter på remissen redan inkomna. Det som kommer att hända under de närmaste veckorna är att sätta arbetsgruppen på plats och börja strukturera arbetet. Material och information om arbetets framskridande kommer sedan kontinuerligt att publiceras via SSA:s informationskanaler.

Dina (strukturerade) synpunkter kan skickas till iaru@ssa.se
Skriv i rubriken: PTS Remiss
Kom gärna med dina förslag på deltagare i arbetsgrupen.

SSA - IARU och Myndighetskontakter
SMØIMJ - Hasse


SM0IMJ, Hans Johansson

"""""""""""""""""""""

73, Roland SM0BRF
 
SM0BRF said:
Delar samma oro, men det hjälper föga att klaga i detta forum.

Nog så sant MEN ju mer det skrivs om denna remiss desto större möjlighet att fler vaknar och ser vad som håller på att hända!

73
Thomas SM7JUN
 
Om alla som har synpunkter, för eller emot, om remissens innehåll och/eller utvecklingen i stort sammanfattar dessa i ett brev eller e-mail till Hans/SM0IMJ för vidare hantering så har vi kommit en bit på vägen.

"Demokratin förtvinar utan medborgarnas engagemang"

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
PTS sover inte

Vi amatörer har inte så mycket med PTS att göra längre men dom är fortfarande väldigt aktiva.

utredningen

PTS - Effektivare frekvensanvändning hos Försvarsmakten kan frigöra värdefullt spektrumutrymmeHär är ett litet klipp från PTS hemsida:

Utredningen visar att Försvarsmakten har ett stort behov av och förfogar över ett stort frekvensutrymme, men att det samtidigt finns en potential för en mer effektiv frekvensanvändning. Detta skulle kunna frigöra frekvenser för annan användning. Försvarsmaktens frekvenser har sammantaget ett stort ekonomiskt värde och de finns delvis i frekvensband som är attraktiva för civil användning. PTS avser att genom dialog med Försvarsmakten verka för en mer effektiv frekvensanvändning.


Den här gången har man tittat på hur militären utnyttjar sina gratisfrekvenser och osökt så kommer jag att tänka på andra användare.


mvh Håkan SM7WSJ
 
Hmmm

Jag forsoekte att hitta begraensningarna som omfattar hemma byggen men hittade inte raett text.

Naagon som kan peka paa texten ifraaga?


//Dan, M0DFI
 
Back
Top