PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

RM2D

Well-Known Member
"Från och med vårkurserna ska de nya proven gälla fullt ut som de är."

Alltså, den svenska litet mjukare modellen med "inskolning" ett antal månader så alla känner sig hemtama och trygga.

11 månader in på det nya året borde denna process definitivt vara avklarad och studenterna anses skolmogna och redo till enkla kryss på rätt plats - utan hjälp från förrättaren.

Lätt som en plätt :)

73 de Mats LRR
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Det viktiga i texten är dock nästa stycke;

Om sådant undantag görs under höstens prov så ska detta tydligt dokumenteras på provblanketten för att senare vara spårbart. Det ska också omgående återrapporteras via mail till PTS om det är någon fråga som är tvetydig eller där provdeltagaren missat på grund av en felaktigt formulerad fråga.

Det är där provförrättaren och SSA kan visa PTS att man förstår vad kvalitetssäkring och spårbarhet innebär och hur man måste arbeta för att nå upp till kraven som ställs.
 

SM6OID

Well-Known Member
Hej!

Hur många frågor har bedömts vara "felaktigt formulerade" eller på annat vis otydliga?
Har detta varit ett stort problem, eller ens ett problem över huvudtaget?

Jag har under mitt yrkesverksamma liv i princip allt varit inblandad i utbildning, jag har författat otaliga prov och rätta tröstlöst många...
Svar som är kladdiga, otydliga eller på annat vis inte tydliga, får en bock med rödpennan direkt.

Det övergår mitt förstånd hur det kan blivit så tokigt som det nu är!
Eftersom jag inte sett provresultaten så får jag lita på PTS bedömning angående kladdighet.
 

SA5A

Well-Known Member
Ganska många frågor var undermåliga i det första test jag gjorde. Sedan har jag inte brytt mig att rota i det där. Självfallet är det ett problem. Kanske är det bättre nu.
 

SM0KBW

Well-Known Member
Ganska många frågor var undermåliga i det första test jag gjorde. Sedan har jag inte brytt mig att rota i det där. Självfallet är det ett problem. Kanske är det bättre nu.

Men du måste väl ha gjort ditt prov sent 60-tal, eller så?
 

SA5A

Well-Known Member
Jag testade PTS nya provfrågebank när den kom ut, och det var alltså då det fanns en del felaktiga och mångtydiga frågor.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Sture skrev; "Ganska många frågor var undermåliga i det första test jag gjorde. Sedan har jag inte brytt mig att rota i det där. Självfallet är det ett problem."

Eftersom du varit med i PTS Samverkansgrupp som Skolinspektionens representant under hela processen med framtagningen av den nya provfrågebanken och kände till tågordningen så hade du möjlighet att rapportera otydligheterna som det fanns en hel del av alldeles i början. Faktum är att du var en av dem som i samband med lanseringen ombetts att komma med synpunkter i ett tidigt skede. Så det var synd att du inte brydde dig om att rota i det då.

Provfrågegruppen inom ESR gjorde sin del av jobbet genom att köra igenom ett ganska stort antal prov i samband med frisläppandet den 1 juli 2014 och lämnade sedan in ändringsförslag i flera omgångar till PTS som rättade. SSA gjorde det samma och var snabbt ute och deklarerade att den nya provfrågebanken var mycket bra.

PTS skrev till oss alla;

"Provfrågorna revideras nu fortlöpande när feedback och rapporter om felstavningar etc, kommer in men när det stabiliserats kommer det att ske periodiskt kanske ett par gånger per år. I samband med det kommer kommentarer att begäras från provförrättare, kursledare och eventuellt även kursdeltagare för att få ett prov som motsvarar krav och förväntningar och minska risken att man misslyckas på grund av oklarheter eller olyckliga formuleringar."

Så sett i ljuset hur det gått till och att alla användare ombetts rapportera fel och otydligheter så tycker jag det är dålig stil av dig att så här i efterhand gnälla. Det ligger som du vet ett enormt stort arbete bakom den nya provfrågebanken som innehåller runt 1000 unika frågor, kanske ännu fler nu. Grovjobbet med att formulera de skarpa frågorna som vi skulle göra tillsammans slapp vi dock efter det att SSA havererat Samverkansgruppen och PTS tagit över hela arbetet men det hindrade inte att vi övriga kunde korrekturläsa och rätta. Målet var och är väl fortfarande att provfrågebanken skall bli så bra som möjlig?
 

SA5A

Well-Known Member
Även om det i sak inte var något fel i det jag skrev, så erkänner jag att det var lite gnälligt i onödan.
En liten rättelse dock: Jag deltog vid ett möte, som tjänsteman vid Skolinspektionen. Därefter klargjorde jag för CJ vad som krävdes om jag skulle kunna fortsätta i den rollen. Det är inget märkvärdigt eller byråkratisk, bara att den ena myndigheten kontaktar den andra. Brukar räcka att frågan ställs en chefsnivå upp, i sådana här enkla fall. Det gjordes aldrig. Följaktligen var jag efter det första mötet en vanlig privatperson som kunde bidra i mån av tid och lust.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Där ser man på. Inget jag ens kunde ana då jag utgick ifrån vad som står i PTS mötesanteckningar och det faktum att du under perioden 2011-2012 använde din e-postadress till SI.

>>>>Följaktligen var jag efter det första mötet en vanlig privatperson som kunde bidra i mån av tid och lust.

Dock kan ju även privatpersoner bidra med något om nu tiden och lusten infunnit sig vill säga. :rolleyes:;):D
 

SA0AZS

Well-Known Member
Och redan innan SSA:s förbättringsförslag trätt i kraft, så har det urvattnats ordentligt.

Kravet på att DL skulle vara närvarande vid all provförrättning, något man angett som (enda) åtgärd till PTS (PTS 15-4100-6), har nu reducerats till att DL kan delegera detta till, ja, till i princip vem som helst som verkar det som, när jag läser det som CNN skrivit i senaste QTC, och har i SSA:s senaste svar till PTS (PTS 15-4100-8) reducerats till en ospecificerad "bisittare".

Att delegera DL:s närvaro till t.ex. "ordförande i lokal förening" känns, med tanke på att en av de omtalade provförrättarna är just "ordförande i en lokal förening", inte som en trovärdig lösning.

Jag tycker för övrigt att SSA hanterat hela det här ärendet på ett ytterst märkligt sätt, det påminner inte så lite om Mohammed Said as-Sahaf (mer känd som "Bagdad-Bob" eller "Komiske Ali") och hans minst sagt famösa uttalanden när USA invaderade Irak 2003.
De lät bra, men hade inget med verkligheten att göra.

Ledaren i senaste QTC speglar inte alls innehållet i och innebörden av, eller för den delen allvaret i, PTS tillsynsrapport.
PTS uppfattning, grundad på de granskade dokumenten, är att SSAs provverksamhet saknar styrning och enhetlighet, saknar uppföljning med kvalitetskontroll och saknar ansvar för likabehandling och för rättssäker handläggning av de genomförda proven. (PTS 15-4100-4)

PTS har därefter delgivit SSA misstanke om att SSA utfärdar amatörradiocertifikat på bristfälliga grunder. (PTS 15-4100-5).

PTS har för bövelen sågat hela provförrättarverksamheten jäms med fotknölarna, och det omtalar man från SSA:s sida som "några anmärkningar" ...
Det är ju helt barockt och inte så lite farsartat!

Jag, som medlem i SSA, börjar tyvärr allt mer landa i slutsatsen att SSA helt enkelt inte är lämpliga att hantera provförrättning.
Det eftersom man från SSA:s styrelses sida inte tycks ta det på allvar och/eller är naiv i sällan skådad grad.
 

SM0O

Well-Known Member
@ Jonas -PHU

Det här får du hemskt gärna förklara för oss vanliga dödliga, jag har också fått mig QTC till livs nu.
Följande enkla frågeställning inställer sig hos mig;

Jag citerar först SSA:s svar till PTS i dokument 15-4100-6:

"Från och med den 1 november 2015 kräver SSA att en distriktsledare närvarar och bistår vid varje provförrättning."


Det är alltså denna åtgärd SSA lovat PTS i sitt svar. Inget annat. Att det i dokument 15-4100-8 endast står bisittare ändrar inget i sak ö.h.t.
En DL är en bisittare. Inte en bokstav skrivet i svaret till PTS om att denna uppgift kan delegeras. Det gör ju hela åtgärden till trams !

Ser nu förresten att även artikeln på SSA:s hemsida friserats till lydelsen " Den nya regeln att en bisittare, normalt distriktsledare, deltar..."

Det betyder alltså, och denna gång är det vederlagt och bevisat, att det svar som getts skriftligt till PTS tidigare alltså inte anses gälla.
Det betyder också, vilket också nu är vederlagt och bevisat, att SSA officiellt och på eget bevåg ändrat sin åtgärd i ärendet.
Det betyder också, vilket också nu är vederlagt och bevisat, att man inte säger samma sak till PTS som utåt till medlemmarna.

Hur hänger det här ihop och hur skall det på något som helst vis kunna bli trovärdigt ? o_O

Då det enligt ditt eget tidigare inlägg, är Du Jonas som författat svaret i dok. 6 till PTS, får nog Du förklara det här är du snäll ?

EDIT: tillagd rad
 
Last edited:

SM3ZBB

Grumpy ol´man
Vill bara upplysa om att tillsättandet av provförättare sker genom att DL godkänner de som verkar inom respektive distrikt. Styrelsen tillsätter provförrättaren först efter godkännandet från DL. Det finns rutiner för att kringgå DL men om de använts är för mig okänt. Utifrån det här förfarandet kanske styrelsen anser att DL är nån slags förman för provförrättarna som svarar för kvalitetssäkringen en nivå upp.
 

SM3BDZ

Well-Known Member
Just det. SSA, eller vilken annan intresseförening som helst, är icke lämplig att förrätta prov och/eller certifiera provtagare!

73/Lasse
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Kanske bisittaren kan vara provtagaren som övervakar provförrättaren så denne inte fuskar och hjälper provtagaren. Bara en tanke efter att ha funderat på innebörden av vad ZBB skrev. Känns inte genomtänkt med DL som överförmyndare.

Frågan är varför SSA vill lägga ner så mycket resurser på det här som hittills bara skapat problem för styrelsen och kommer att kräva ännu mer jobb för att klara av att vidmakthålla ett kvalitetssäkrat och rättssäkert system. Jag har ställt frågan en gång tidigare och fick då till svar att SSA har ett ansvar.... Verkligen?

Jag tror istället att det handlar om status och ett utpräglat kontrollbehov av att leka myndighet. Har läst ledaren i QTC 11/15 och undrar också varför tillsynsärendet bara nämns i förbigående långt ner i texten med JOTA som toppnyheten.

Trots allt är det ju en stor affär som medlemmarna naturligtvis borde hållas informerade om.
 

SM3ZBB

Grumpy ol´man
Som DL 2006 och tillika blåbär i sammanhanget rodnade jag en smula när jag vidimerade SM3CER:s ansökan om att få bli provförrättare :)
 

SM6OID

Well-Known Member
Hej!

Efter att först läst dokumenten som finns i trådstarten och sedan läst ledaren i senaste QTC så funderar jag...

Antingen ser ordf. inte allvaret i kritiken från PTS på samma vis som jag, eller så väljer han att undanhålla information för medlemmarna som läser tidningen.
Båda alternativen är olyckliga.
 

SM3CIQ

Well-Known Member
Nog är det konstigt alltid, när jag och kompisen (BNV) skulle "provas", då fick vi gå till skilda ställen, jag till F4 flottijen och han till A4, (artillerireg i Ö-sund) grymma gubbar, i mitt fall en härdad förvaltare, stenhård. Vi hade läst tillsammans ur en torr bok med "all inclusive". Inte kände vi våra bödlar, med telegrafikrav och allt. Men jösses va stolta vi var efter c:a 3 månader, när vi fick reda på att vi klarat oss. Fanns inte en chans att fuska. Men OK det var på den tiden det..
73 / Uffe -CIQ
 

sm5phu

Well-Known Member
Jag tycker för övrigt att SSA hanterat hela det här ärendet på ett ytterst märkligt sätt, det påminner inte så lite om Mohammed Said as-Sahaf (mer känd som "Bagdad-Bob" eller "Komiske Ali”)…
Det där slog kanske det tidigare rekordet.
Och redan innan SSA:s förbättringsförslag trätt i kraft, så har det urvattnats ordentligt.
Det gör ju hela åtgärden till trams !
Man kan ju undra varför ni så desperat försöker utmåla det så.

Det som SSA skrivit till PTS gäller. Och nu väntar vi på om PTS ska godta vårt svar eller inte.
Under tiden som vi väntar, kan vi ägna oss åt lite artig samvaro och diskutera här på ham.se, vi som vill.

Men det är PTS och inte ham.se som fäller avgörandet.

Då det enligt ditt eget tidigare inlägg, är Du Jonas som författat svaret i dok. 6 till PTS, får nog Du förklara det här är du snäll ?
Under tiden som vi väntar, funderar vi inom SSA också vidare på de precisa detaljerna kring hur vi rent praktiskt ska lösa det här. Vi har till PTS sagt att vi ska uppdatera provförrättarhandboken. Det skulle vi inte behöva göra, om hela vår åtgärd redan rymdes i en enda mening i det dokument som du refererar till.

Det finns ingenting i vårt svar till PTS som motsäger att DL ska kunna delegera uppgiften. Det kan behövas av flera skäl, givetvis om DL har förhinder, men också om en jävssituation annars riskerar att uppstå. Det är i provförrättarhandboken som de exakta riktlinjerna för detta i så fall kommer att finnas.

Syftet med nyordningen är att två funktionärer istället för en ska vara närvarande vid provförrättning, det tror jag vid det här laget står klart för de flesta.

73,
Jonas/SM5PHU
 
Last edited:

SM3BDZ

Well-Known Member
Jonas, SM5PHU, jag måste få ställa en intresserad och nyfiken fråga, helt utan retoriska avsikter:

Varför håller SSA så krampaktigt kvar vid att vara den organisation som utför provförrättning, provrättning och certifiering??
Vore det inte bättre att släppa denna delegation, som krävt och kräver så mycket energi och engagemang, för att i stället kanalisera denna till själva hobbyn och medlemmarna!?

73/Lasse
 
Top