PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

SM0O

Well-Known Member
Jo, det är väl sakfrågan som intressant här och den har en gravallvarlig tyngd.

Så låt oss diskutera den, pls gentlemen, allt annat blir bara brus som bara stör ut det viktiga.
Det här är en allt för viktig bunt med frågor, för att det bara skall bli "blaha blaha" av det hela.

Tråden är för viktig för det, ingen nämnd, ingen glömd ;)

Det är min enkla vädjan bara...
 

SM0KBW

Well-Known Member
Upprepade inlägg som endast innehåller maningar till att återgå till ämnet bidrar inte alls till bruset då?

Varför är inte denna tråd flyttad till rubriken PTS, SSA ...., Det kanske inte är möjligt i nya forumet?
 

R8N

R8N CB SHOP
Långsiktigt sett så handlar detta om amatörradions överlevnad. Nästa gång ett telekomföretag börjar snegla på amatörradions frekvenser är det lite lättare att ta dem eftersom det ändå inte finns någon seriös användning av frekvensspektrumet i fråga. Det är ett oerhört privilegium att få låna så stort spektra helt gratis när det står företag beredda att betala miljoner för samma utrymme.

Den icke namngivna provförrättaren har som ambition att låta fler få tillgång till amatörradions frekvenser för vanlig privatradiotrafik. Provförättaren har utryckt att det är för svårt att klara provet. Lösningen blev då att han tog saken i egna händer och löste "problemet" på sitt eget sätt. Anarki har aldrig fungerat speciellt bra i samhället.

Total avsaknad av moral och respekt för regler under en lång tid gör inte saken bättre. Hade det varit ett företag så hade det blivit avsked med omedelbar verkan och en stämning för grov trolöshet mot huvudman.
 

sm6wya

Well-Known Member
Den moralen, den moralen. Om vi nu vänder upp och ner på hela kuttingen och skakar. Ruta noll.
Följande gäller;
SSA kvarstår som den förening som har PTS förtroende att sköta provförrättning. Övriga organisationer och intresseföreningar stöder detta alternativt accepterar detta.
Vad krävs för att en förrättning skall kunna kvarstå så som den ser ut idag? Nej, inga "Det går inte" nu, utan detta är grejen att fundera över.
Att lägga över den på någon annan part (högskola) eller låta PTS ta tillbaka det är alternativ, men de kan vi ta sedan. Just nu har vi ett system sedan 14 år tillbaka med grus och gräs. Någon förbannad erfarenhet måste vi väl fått som kan ge svar i den här frågan, utöver 'Det gåår inte'.
Skall vi ha en "kår" av provförrättare, så måste ju dessa stå över alla tvivel om mutbrott och kamratskap. Rika, griniga och socialt handikappade människor borde därför duga. Det var ett snedsteg.
Hur ser man till att dessa står över detta? Kontroll, styrning och återkopplingar i alla led? Fungerar för andra, fungerar det för radioamatörer?
 

SM3BDZ

Well-Known Member
Som jag skrivit tidigare. Jag tror inte att den formen av kvalitetssäkring har några förutsättningar att lyckas. Särskilt när jag tagit del av några provförrättares inställning här och i andra forum. Huruvida SSA idag har PTS förtroende, återstår att se. Initialt var det tre föreningar som fick förtroendet. Två av dem har visat klokskap nog att avböja.

73/Lasse
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
>>>Någon förbannad erfarenhet måste vi väl fått som kan ge svar i den här frågan, utöver 'Det gåår inte'.

Erfarenheten är väl den att alla helt enkelt inte är lämpliga att vara provförrättare? De som idag är provförrättare har kvalificerat sig genom att anmäla sitt intresse, inte genom att visa någon sorts kompetens eller meriter etc. Detta i samband med en släpphänt kvalitetsäkring och kontroll från uppdragsgivaren SSA har öppnat möjligheten att göra sina egna bedömningar vilket många gjort.

Några provförrättare har t o m examinerat nära familjemedlemmar vilket blir en jävsituation liksom det finns kursledare som även varit provförrättare för sina egna elever. Lägg sedan till det faktum att alla är med i samma klubb och är nära vänner. Då är det lätt att inse att "snällheten" tar överhand. Hur kul är det att underkänna sin bäste vän som kanske fattas en poäng. Den kreative provförrättaren fixar lätt sådana missar. Var så säker.

SSA har tidigare aldrig brytt sig om att göra stickprovskontroller och följa upp verksamheten så som nu PTS börjat göra. På sikt kommer PTS detaljgranskning av de utförda proven att innebära att de provförrättare som vet med sig att de inte klarat av sitt förtroendeuppdrag snabbt avslutar sitt engagemang frivilligt. Det är bra. Sedan är det väl också så som AOM skrev att om SSA inte litar på sina egna auktoriserade provförrättare utan anser att det behövs en förmyndare i form av DL som skall se till att det inte fuskas, ja då tror jag personligen att även de seriösa lämpliga och som har stor integritet lägger av. Det blir ju någon sorts misstroendeförklaring för den som skött sig exemplariskt och kanske t o m är betydligt lämpligare att förrätta prov än en medlemsvald DL som kanske inte själv skulle klarat provet. Kanske något att fundera över även om jag nog förstår hur SSA resonerat. Styrelsen har insett att hela verksamheten är rutten och försöker nu provisoriskt lappa hålen i båten under tiden man funderar på en mer permanent lösning.

Vore det bättre att per omg återkalla auktorisationen för samtliga provförrättare med hänvisning till att regelverket måste skrivas om från grunden för att klara PTS krav på kvalitetssäkring och spårbarhet.

Sedan börja om på ny kula från ruta noll - igen?
 

sm6wya

Well-Known Member
Ja! Ett svar med varför det inte går som går att köra baklänges!
Jag tror att SSA litar på huvuddelen av sina förrättare och att de flesta har klara papper. Men just detta med uppstyrning är idag en mycket svag länk. En politruk är ju aldrig fel...
Alltså finns det möjlighet att lyckas. Det är en utmaning mina herrar och flertalet ingenjörer. En ingenjör som inte tar en omöjlig utmaning är matt och döende. Hörde jag realist? Pfff...

Jag avslutar mitt engagemang på lördag. Är 99,99% säker att mina förrättade prov tål vilken granskning som helst. Att jag slutar är just detta med dubbelkommando. Totalt ogilla från min sida. Behövs inga speciella provförrättare, utan så här kan DL och vice DL genomföra dem. Två trygghetsvalda människor. Dela ut och rätta. Tada!

Så istället för att servera PTS en lösning som innebär styrning och uppföljning, samtidigt som man tar några månader provstopp, så blir det så här. Detta med jävet är jag dessutom helt säker på att det någonstans har stått att PF och instruktör är hemskt skilda människor. Så på något vis så lyser det en lampa över att styrningen är lite svag på den här modellen. Och det går att åtgärda. Om viljan finns. Blir det för tungt att bära, så skall det kanske inte bäras.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
>>>Detta med jävet är jag dessutom helt säker på att det någonstans har stått att PF och instruktör är hemskt skilda människor.

Ja det står i provförrättarhandboken som jag och Lennart SM7KHF (sk) tog fram åt SSA tillsammans med en jurist på PTS tidigt 90-tal då SSA fick möjlighet att utse av SSA auktoriserade provförrättare. Det fanns vid tiden ett ganska digert regelverk i form av "SSA anvisningar" som skulle klara kvalitetssäkring och spårbarhet. PTS var helnöjda men eftersom tydliga regler aldrig fallit SSAs ledare i smaken så började dåvarande ordf att pilla i texterna och förenkla så till den milda grad att de tillslut föll samman som ett korthus. När de nya lydelserna skulle beslutas i styrelsen var jag tvungen att reservera mig då det var helt fel i texten. Hur de ser ut idag vet jag inte. Det lär finnas några sådana anvisningar kvar som reglerar provförrättningen. Lite tråkigt slut ty det lades ner väldigt många timmar på det projektet och SSA borde vara mäkta stolta över att PTS jurist som fungerade som vårt bollplank tyckte det var jättebra.
 

sm5phu

Well-Known Member
Vore det bättre att per omg återkalla auktorisationen för samtliga provförrättare med hänvisning till att regelverket måste skrivas om från grunden för att klara PTS krav på kvalitetssäkring och spårbarhet.
Visst är det bekvämt att hitta på jobb som nån annan ska göra? Man kan ju lägga ambitionsnivån hur högt som helst. Vill du ha en höghastighetsjärnväg från Stockholm till Lomma, när vi ändå håller på?

Just du råkar befinna dig i den unika positionen att faktiskt kunna skriva ditt alldeles egna regelverk och dra igång med provförrättarverksamhet. Så får du det precis som du vill ha det.

73,
Jonas/SM5PHU
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
PHU. Du borde läsa mitt inlägg med positiva glasögon som det goda råd det är nu när situationen minst sagt är bekymmersam.

>>>Vill du ha en höghastighetsjärnväg från Stockholm till Lomma, när vi ändå håller på?

Njä, inte till Stockholm kanske men gärna att man återupptar ånglokstrafiken härifrån Gamlemark hållplats till Lund. Järnvägen som anlades i slutet av 1800-talet och lades ner 1965 passerade nämligen bara 20 m utanför vår tomt. Jag har fortfarande ett antal slipers liggande i trädgården som minne över en svunnen epok. Ånglok var bra för de orsakade inga störningar på radion.

>>>Just du råkar ju befinna dig i den unika positionen att faktiskt kunna skriva ditt alldeles egna regelverk och dra igång med provförrättarverksamhet. Så får du det precis som du vill ha det.

Ja om du menar att ESR har den möjligheten så är det helt korrekt. Men styrelsen i ESR har insett att de personella resurserna som krävs för att hantera och administrera en provförrättningsverksamhet i enlighet med de krav på kvalitetssäkring och spårbarhet som PTS kräver inte finns i Föreningen. Konsekvensen av den insikten blev att styrelsen beslutade att inte gå vidare och när delegationen upphör 2016 är det knappast troligt att ESR ansöker på nytt. De mål föreningen hade med att påverka PTS så att provfrågebanken harmoniserades med HAREC och CEPT har uppfyllt med råge och förhoppningen att PTS skulle ta fram den stora sopkvasten och börja städa upp efter SSA:s vilda framfart under den oreglerade tiden har också infriats utan att vi ens behövt agera eller lobba hos PTS. Den delen gav ju sig alldeles själv efter att SSA skrivit till Näringsdepartementet och där framhållit vikten av att PTS skulle återfå ansvaret för amatörradio - vilket PTS sedermera fick genom revideringen av LEK den 1 juli 2011. Det är LEK som styr PTS och den granskning av provförrättningsverksamheten och SSA:s åtaganden man nu gör och som tyvärr drabbat den nuvarande styrelsen att röja upp efter den förra styrelsens totala haveri och dikeskörning. Så är det väl Jonas. Ingen skugga på dig och de andra. Ni har inte anställt någon oreda vad jag vet. Inte än i alla fall.

Nästa år gör PTS en ny tillsyn över er period och det är därför som goda råd är dyra idag. Se nu till att en gång för alla röja upp i träsket och få till bra och hållbara rutiner så att PTS kan ge SSA en ren tillsynsrapport.
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Note:

- Trafikverket håller i certifieringen för körkort, teori + körprov, för att nytillkomna ska få köra bil på egen hand efter godkänd examen. Är det dags att överlåta den hanteringen till motorklubbar, taxi, budbilsföretag eller annan automobilintresseförening!? - Liknelsen går väl att förstå men kanske inte helt jämförbar då med det som Televerket/PTS en gång utövade..

En examen av något ska ju iallafall vara en form av "garant" och som visar att en person står för något som den kan klara av, annars är det ju värdelöst.

- Hur som haver, vår hobby, radio/sändaramatör är en bred verksamhet och alla gör vi våra val efter bästa förnuft.

/Sven.
 

SA5PMG

Well-Known Member
Jag tror att en del av den till synes slarviga rättningen och dess ibland bristfälliga dokumentation faktiskt beror på att det fortfarande fanns luddiga frågor (då jag gjorde provet i februari 2015) och den ibland udda poängsättningen. Och som jag förstått det så är det PTS som är ansvarar för provfrågebanken.
 

sm6wya

Well-Known Member
Note:
- Trafikverket håller i certifieringen för körkort, teori + körprov, för att nytillkomna ska få köra bil på egen hand efter godkänd examen. Är det dags att överlåta
Just trafikverket skall väl i det här fallet inte tas som gott exempel.... Det är väl ett verk som anklagats för sålda licenser om något.
 

SA0AZS

Well-Known Member
Jag tror att en del av den till synes slarviga rättningen och dess ibland bristfälliga dokumentation faktiskt beror på att det fortfarande fanns luddiga frågor (då jag gjorde provet i februari 2015) och den ibland udda poängsättningen. Och som jag förstått det så är det PTS som är ansvarar för provfrågebanken.

Nu tycks dock problemen ha förekommit sedan en längre tid tillbaka, och då skall man ha i minnet att det fram till augusti 2014 var SSA som ansvarade för provfrågebanken. Det är möjligt att bytet av provfrågebank eventuellt kan ha påverkat i någon mån, men som du säger är det definitivt ingen heltäckande förklaring.

För övrigt förstår jag inte riktigt diskussionen om hur otydliga frågor hänger ihop med rättningen.
Om en fråga är oklar, så ber man om, och får förhoppningsvis, ett förtydligande INNAN man besvarar frågan, och definitivt INNAN man lämnar in provet. Att diskutera provfrågorna och ändra svar EFTER att man lämnat in provet har jag aldrig varit med om, sannolikt därför att det strider mot själva idén med prov.
 

dxlyssnaren

New Member
Nu tycks dock problemen ha förekommit sedan en längre tid tillbaka, och då skall man ha i minnet att det fram till augusti 2014 var SSA som ansvarade för provfrågebanken. Det är möjligt att bytet av provfrågebank eventuellt kan ha påverkat i någon mån, men som du säger är det definitivt ingen heltäckande förklaring.

För övrigt förstår jag inte riktigt diskussionen om hur otydliga frågor hänger ihop med rättningen.
Om en fråga är oklar, så ber man om, och får förhoppningsvis, ett förtydligande INNAN man besvarar frågan, och definitivt INNAN man lämnar in provet. Att diskutera provfrågorna och ändra svar EFTER att man lämnat in provet har jag aldrig varit med om, sannolikt därför att det strider mot själva idén med prov.


Men hall
 

sm5phu

Well-Known Member
PHU. Du borde läsa mitt inlägg med positiva glasögon som det goda råd det är nu när situationen minst sagt är bekymmersam.
Styrelsen har insett att hela verksamheten är rutten och försöker nu provisoriskt lappa hålen i båten under tiden man funderar på en mer permanent lösning.

Vore det bättre att per omg återkalla auktorisationen för samtliga provförrättare med hänvisning till att regelverket måste skrivas om från grunden för att klara PTS krav på kvalitetssäkring och spårbarhet.
Det du föreslår är ju att vi först ska sänka båten och därefter börja fundera över hur många restauranger en ny Finlandsfärja ska ha. Jag föredrar att tänka först och agera sedan, så att jag inte riskerar att skapa fler problem än jag löser.

Om vi nu ska börja med att tänka, och då exempelvis börja tänka i ena änden: Hur borde auktorisationen av nya provförrättare se ut?

73,
Jonas/SM5PHU
 
Last edited:

SM0KBW

Well-Known Member
Men den stora frågan är om SSA efter återupprättat förtroende, om det är möjligt, kan skapa
ett hållbart system som inte spårar ur som det gjort tidigare.

Hur skapar men ett system som är "styrelsesäkert" i framtiden, så inte historien återupprepas?
Om det inte är möjligt så är den enda lösningen att PTS tar över provhanteringen.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
PHU skrev; "Det du föreslår är ju att vi först ska sänka båten och därefter börja fundera över hur många restauranger en ny Finlandsfärja ska ha."

Båten är redan sänkt Jonas. Den har legat i dyn på botten under många år och likt Anders Franzén som fann resterna av Regalskeppet Wasa så har PTS nu funnit resterna av SSA:s totalhavererade certifieringsverksamhet. Det står väl utom allt rimligt tvivel att det förhåller sig på det viset om vi nu skall använda metaforer för att inse den bistra verkligheten.

SSA har i början av 90-talet haft ett genomarbetat system med rutiner för att förhindra just detta. Som jag skrev tidigare så kom styrelserna (ordföranden i dessa) att såga i sönder systemet eftersom reglerna och rutinerna var resurskrävande och uppfattades som svåra att förstå av såväl styrelsen som andra. Nya styrelser tillträdde och eftersom PTS i samband med tillkomsten av Lagen om elektronisk kommunikation kom i det besvärliga läget att man inte hade stöd i lag att utöva tillsyn över SSA så utövades heller ingen tillsyn. Det gavs en del råd i all välmening men någon egentlig kontroll som PTS gör nu gjordes inte. Detta medförde att SSA fick fritt spelrum vilket man utnyttjade till bristningsgränsen genom att såga vidare och förenkla. Det mesta sköttes med en axelryckning inklusive att ta tips om fusk m m på allvar. Hål efter hål i båten borrades och till slut sjönk hela skiten. Många har insett detta utom möjligtvis styrelsen med sina långa skygglappar.

Nu har du Jonas kommit in i soppan och styrelsen har utsett dig som ansvarig gentemot PTS. Lycka till med ditt nya jobb, det blir ett tufft uppdrag men som du säkert klarar av om du bara inser hur genomruttet läget är just nu. Du och de andra i styrelsen har övertagit den förra styrelsens problem som man aldrig förstod att det var ett problem.

När jag läser igenom hela tillsynsärendet med bilagor och svaren från SSA så framgår det med all önskad tydlighet att styrelsen inte heller förstått allvaret utan försöker finna förmildrande omständigheter och slingrar sig runt PTS kritik. Man skyller på än det ena och än det andra.

Det ni skulle ha gjort är i stället att svara PTS, att ja, SSA inser att verksamheten saknar styrning och att SSAs kvalitetssäkring inte fungerar, att det saknas rutiner m m och att ett arbete för att åtgärda bristerna satts igång. Under tiden stoppas provförrättningen helt och auktorisationen för samtliga provförrättare återkallas grundat på att nya regler och riktlinjer skall tas fram för att uppfylla de krav som PTS ställer. Samma information skulle ha gått ut till medlemmarna via QTC för att neutralisera den typen av kritik som SSA nu får ta emot efter att innehållet i tillsynsrapporterna läckt ut.

Nu vet jag inte hur styrelsen kommer att vinkla informationen i kommande QTC där det är sagt att detta ärende skall belysas. Antingen lägger man korten på borden eller så fortsätter man att försöka slingra sig som en hal ål och flytta över sina egna problem på andra eller kanske t o m på PTS. Jag har ingen aning om hur ni kommer att redovisa detta men det återstår att se.

KBW skrev; "
Hur skapar men ett system som är "styrelsesäkert" i framtiden, så inte historien återupprepas?
Om det inte är möjligt så är den enda lösningen att PTS tar över provhanteringen."

Det är precis detta som är själva kärnfrågan i resonemanget. SSA saknar och har alltid saknat kontinutet vilket visat sig som att varje styrelse (stark ordförande) i varje tid har skapat sina egna regler och arbetat för sina egna mål och visioner. Sittande styrelse arbetar just nu med att ta fram styrdokument som förrförra styrelsen tog fram och som var tänkta att skapa stadga i föreningen. Förra styrelsen skrotade dessa dokument och man arbetade på ett helt annat sätt.

Om man ser tillbaka på hur det fungerat sedan 1990 fram till idag, en period som jag har mycket god insyn i, så finns det inte så stort hopp om framtiden. Jag tror att Jonas kan göra ett bra jobb och få ihop ett hållbart system men samtidigt är sannolikheten för att systemet skall överleva nästkommande styrelser obefintlig. Därför vore det bäst för alla parter om PTS kunde övertalas att återta all handläggning av certifieringsverksamheten och tilldelning av anropssignaler så att SSA kunde koncentrera sig på sina medlemmar i stället och föra fram deras synpunkter till såväl PTS som IARU.
 
Top