PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

sm5phu

Well-Known Member
Ytterligare en lång historielektion om lite allt möjligt och inga konkreta förslag annat än att vi ska upphöra med verksamheten.
Nu har du Jonas kommit in i soppan och styrelsen har utsett dig som ansvarig gentemot PTS. Lycka till med ditt nya jobb, det blir ett tufft uppdrag men som du säkert klarar av om du bara inser hur genomruttet läget är just nu. Du och de andra i styrelsen har övertagit den förra styrelsens problem som man aldrig förstod att det var ett problem.

När jag läser igenom hela tillsynsärendet med bilagor och svaren från SSA så framgår det med all önskad tydlighet att styrelsen inte heller förstått allvaret utan försöker finna förmildrande omständigheter och slingrar sig runt PTS kritik. Man skyller på än det ena och än det andra.
Försök inte smickra mig samtidigt som du hävdar att styrelsen slingrar sig. Det är jag som författat vårt svar till PTS, som du säger är slingrigt.

Den som läser vad som verkligen står där, ser att vi beskriver situationen kring provförrättning som "klart otillfredsställande". Det är inte att slingra sig. Det är ungefär samma sak som vad förre ÖB hade kallat "för jävlit".

Den som läser vad som verkligen står, ser också att i något fall saknar PTS fog för sin kritik. Det är i alla fall min slutsats, och att påtala detta är inte heller att slingra sig.

Att kvalitetssäkringen inte fungerat kan vi vara överens om, men att rutiner skulle saknas och att det inte skulle finnas någon styrning av verksamheten är inte med sanningen överensstämmande.

Så för att börja i någon ände, vad har du (eller någon annan) för förslag på hur auktorisationen av nya provförrättare borde gå till? Den frågan behöver besvaras oavsett i vems regi provförrättning sker, och jag är uppriktigt intresserad av svaret.

73,
Jonas/SM5PHU
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
>>>>"Så för att börja i någon ände, vad har du (eller någon annan) för förslag på hur auktorisationen av nya provförrättare borde gå till? Den frågan behöver besvaras oavsett i vems regi provförrättning sker, och jag är uppriktigt intresserad av svaret."

Kanske en allra första åtgärd kunde vara att göra en nulägesanalys där problemen och bristerna identifieras. Styrelsen behöver förstå och inse vad som brister i det nuvarande systemet och vad som måste rättas till.

Du får sedan utgå ifrån de krav och uppdragsbeskrivningen som framgår av delegationsbeslutet och med dessa som underlag ta fram en kvalitetssäkringsrutin som säkerställer att SSA har kontroll över verksamheten och genom löpande egenkontroll över de auktoriserade provförrättarna kan känna sig trygg med att verksamheten lever upp till kvalitetskraven och att det finns spårbarhet i processerna. Alltså samma principer som tillämpas inom de flesta företag som har koll på sin verksamhet.

Exakt vilka specifika krav som skall ställas på en provförrättare måste vara upp till SSA att avgöra. SSA ansvarar gentemot PTS för att följa delegationsbeslutet. PTS lutar sig på LEK för att se till att de delegerade arbetsuppgifterna SSA har accepterat att utföra sköts på ett rättssäkert sätt och i övrigt följer delegationsbeslutet. Om SSA inte kan visa att det fungerar och inte har förmåga att rätta till bristerna så är det PTS ansvar att upphäva delegationen vilket man faktiskt meddelat att så kan komma att ske om SSA inte skärper till sig.

Det som är viktigt för SSA är att personer som är olämpliga för uppdraget som provförrättare inte auktoriseras. SSA har ingen nytta av sådana personer. Det kan göras genom att intervjua de som söker samt att ta referenser. Vederbörande kan inkomma med en skriftlig ansökan där motivet för att vilja ställa upp som provförrättare för SSA anges samt ett antal referenser som SSA kan kontakta. Ungefär som det går till när någon söker ett jobb. Arbetsgivaren anställer ju inte vem som helst utan vill gärna försäkra sig om att den sökande har den kompetens som efterfrågas och i övrigt är lämplig för tjänsten.

Problemet med så strikta metoder i en ideell förening och för ett uppdrag som är dåligt betalt är att ytterst få kommer att söka uppdraget. Vetskapen om att PTS utför granskning och att de granskade proven är offentlig handling gör att de flesta av ren självbevarelsedrift låter bli att ansöka. Så som läget blivit idag så har ju hela provförrättarkollektivet fått en stämpel på sig som om inte fuskare så i alla fall personer som tillhör en grupp som ser mellan fingrarna. Det var exakt därför jag själv upphörde att vara provförrättare. Andra har meddelat samma anledning.

Fördelen med strikta regler är att de som söker och passerar SSAs granskning sannolikt kommer att göra ett bra jobb. Om det pga av krav som behövs men som ändå uppfattas som för höga bland de som skulle kunna tänka sig att söka så att de inte ställer upp så får väl SSA konstatera att så är fallet och återlämna delegationen till PTS. Alternativet som praktiseras de senare 10-20 åren där alla släpps igenom helt utan kontroll och där SSA inte brytt sig har ju visat sig inte hålla måttet.
 

sm5phu

Well-Known Member
Det som är viktigt för SSA är att personer som är olämpliga för uppdraget som provförrättare inte auktoriseras. SSA har ingen nytta av sådana personer. Det kan göras genom att intervjua de som söker samt att ta referenser. Vederbörande kan inkomma med en skriftlig ansökan där motivet för att vilja ställa upp som provförrättare för SSA anges samt ett antal referenser som SSA kan kontakta. Ungefär som det går till när någon söker ett jobb.
Det där stämmer ganska väl överens med hur det redan går till. Den som vill bli provförrättare ska vara rekommenderad av sin lokala klubb och av distriktsledaren, för att slutligen godkännas av styrelsen.

73,
Jonas/SM5PHU
 

SM4UKE

Well-Known Member
Brist på kontinuitet är något som borde vara ett jobbigt problem. Har en tidigare styrelse (i vilken förening som helst) fått erfarenheter av olika saker, misstag såväl från motsatsen, så försvinner det ofta spårlöst med en ny styrelse. EQL har gett flera exempel på hårt och gott arbete som bara dumpats när nästa styrelse tagit vid. Följden blir att varje ny styrelse sätter sig ner och lägger en massa onödig tid på att uppfinna hjulet igen, och igen... Sådant som uppenbarligen varit bra förloras. Tydligen har SSA haft utmärkta rutiner för provförrättningen.

SSA bör nog ta sig en funderare på om en så tung, och ansvarsfull, uppgift som att vara en del av ett myndighetsutövande är något man alls ska hålla på med. Precis som EQL skrev. Har svenska radioamatörer alls någon nytta av det? Känns väldigt tveksamt. I alla fall jag kan inte se någon vinst alls med att skapa stora massor av radioamatörer till varje pris, det var antagligen tanken med att sänka kraven. En fix idé att växa, alla skulle bli radioamatörer av någon anledning. De senaste åren har väl tydligt visat att det inte fungerar. Bättre då att jobba för att få kompetenta amatörer som dessutom håller sig aktiva. Det ger hobbyn god status när man ska föra diskussioner med PTS och andra. EQL har nog rätt att i stället för att bränna tid på provförrättning så skulle arbetet göra mycket mer nytta på annat håll. Att stödja kursverksamhet vore väl att använda resurserna på ett vettigare sätt, samarbeta med PTS för att få bra (inte nödvändigtvis enkla) provfrågor. En tung fråga kommer att bli tilldelningen av frekvensutrymmet när kommersiella krafter gapar efter mer. Det kommer nog inte saknas arbetsuppgifter och provförrättningen känns mer och mer som ett totalt sidospår som inte leder till något avgörande. Använd de begränsade ideella krafter som finns till något som verkligen gör nytta.

Man kan väl dra paralleller till annat. KAK eller någon annan bilklubb utfärdar inte körkort. EIO eller Elektrikerförbundet utfärdar inga behörigheter för elinstallatörer. Säkert har någon funderat i dessa banor men upptäckt att arbetet inte står i proportion till vad man kan uppnå och medlemmarna har mer nytta av annat. Säkert vill EIO att yrket ska förknippas med kompetens och säkerhet snarare än mängder. Elektrikerförbundet verkar vara synnerligen politiskt aktiva.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
PHU skrev; "Det där stämmer ganska väl överens med hur det redan går till. Den som vill bli provförrättare ska vara rekommenderad av sin lokala klubb och av distriktsledaren, för att slutligen godkännas av styrelsen."

Om ni i nulägesanalysen kommit/kommer fram till att ett sådant förfarande är tillräckligt för att säkerställa att kraven på kvalitet- och spårbarhet enligt delegationsbeslutet uppfylls så är det upp till styrelsen att anse att allt är under kontroll. Då behöver ni inte göra mer?

Dock visar ju PTS tillsynsrapporter att de granskade proven inte handlagts på ett korrekt sätt och att både rättning och summering av poängen är felaktig. Dessutom har provblanketterna varit slarvigt ifyllda så att tveksamheter råder om vilket svarsalternativ som gäller.

En rimlig slutsats som styrelsen behöver dra ur detta blir kanske då att kraven på den sökande måste skruvas upp ett par snäpp. Återkoppling och efterjustering.

Nu har ni i och för sig redan börjat agera genom att besluta att DL skall vara en sorts överförmyndare eller examensvittne eftersom att ni inte litar på de enskilda provförrättarna som auktoriserats och fått förlängd auktorisation. Det kan tolkas som en panikåtgärd för att provisoriskt laga hålet i Regalskeppet SSA. Men på längre sikt duger detta inte. Eller gör det?
 

R8N

R8N CB SHOP
Jag tror att 99% av provförrättarna tar sitt uppdrag på fullaste allvar. dvs de omutbara män och kvinnor som hårt men rättvist ser till att nytillkomna amatörer uppehåller den kompetens som krävs för att axla den frihet som radioamatören åtnjuter.

Det är omöjligt att 100% av provförrättarna gör ett bra jobb. Då gäller det att kontinuerligt se till att de som har för dålig kompetens skaffar sig den och att de som missbrukar förtroendeuppdraget tas ur tjänst.

Eftersom situationen är att samma organisation som utbildar även kontrollerar resultatet krävs det ännu mer av provförrättarna. De ska helt enkelt vara oklanderliga. Det duger inte med att vara rekommenderad av sina vänner. Det måste krävas något mer. Det största problemet är just misstankarna om jäv. Det ska inte finnas någon vinning för provförrättaren huruvida eleven klarar provet eller inte. (Hur skulle det se ut om poliser hade provisionslön?)

Mitt förslag är att ta bort de provförrättare som missbrukar sin ställning med omedelbar verkan och se till att hålla hög kompetensnivå på provförrättarna. För att kunna förstå svaren i facit så måste man ha rätt kompetens. Det är skrämmande när en provförrättare frågar om man inte behöver ett jordplan på en dipolsantenn. Då saknar man de mest grundläggande kunskaperna. Samma sak när provförrättaren sitter och pratar om att han kör på sin Kenwood 100W amatörradio på 27 MHz eller senast igår att det går alltid att skrämma upp en PR-station så den får högre uteffekt. Det har hänt att vi kör PR-radio lokalt i kommunen mellan bilarna men har blivit totalt överkörda av PF som sitter på andra sidan stan och kör med allt för hög effekt och inte hör oss andra. Som provförrättare ska man inte ens nudda tanken på att köra med olaglig utrustning. Det är dags att SSA ser till att städa bort buset för att överhuvudtaget kunna blicka framåt.
 

sm5phu

Well-Known Member
Om ni i nulägesanalysen kommit/kommer fram till att ett sådant förfarande är tillräckligt för att säkerställa att kraven på kvalitet- och spårbarhet enligt delegationsbeslutet uppfylls så är det upp till styrelsen att anse att allt är under kontroll. Då behöver ni inte göra mer?

Dock visar ju PTS tillsynsrapporter att de granskade proven inte handlagts på ett korrekt sätt och att både rättning och summering av poängen är felaktig. Dessutom har provblanketterna varit slarvigt ifyllda så att tveksamheter råder om vilket svarsalternativ som gäller.

En rimlig slutsats som styrelsen behöver dra ur detta blir kanske då att kraven på den sökande måste skruvas upp ett par snäpp. Återkoppling och efterjustering.
Ingen har sagt att vi tycker den nuvarande processen är fulländad. Så vad är ditt förslag för att den ska bli bättre? Exakt hur ska vi skruva upp kraven med ett par snäpp?
Mitt förslag är att ta bort de provförrättare som missbrukar sin ställning med omedelbar verkan...
Kan du bara tala om för mig vilka dessa personer är och på vilket sätt de missbrukat sin ställning?
Så ska jag se till att de blir hängda i närmsta lyktstolpe.
De provförrättare som är auktoriserade av SSA har SSAs fulla förtroende tills annat meddelas.
Det duger inte med att vara rekommenderad av sina vänner.
Det är just därför som vi kräver att man ska tillstyrkas från såväl den lokala klubben som distriktsledaren. En provförrättare kan inte fritt välja sina referenser. På samma sätt räcker räcker det inte heller med att man får negativa omdömen av sina ovänner för att man ska bli avsatt.

73,
Jonas/SM5PHU
 
Last edited:

SM0O

Well-Known Member
Det är just därför som vi kräver att man ska tillstyrkas från såväl den lokala klubben som distriktsledaren. En provförrättare kan inte fritt välja sina referenser. På samma sätt räcker räcker det inte heller med att man får negativa omdömen av sina ovänner för att man ska bli avsatt.

Men Jonas, om man nu är skapare, grundare och ordförande i den egna föreningen och själv rekommenderar sig själv,
så att säga, blir det väl inte så lyckat ?

Då finns det väl ett viss egenintresse i att alla skall klara proven då det i de flesta klubbar också innebär att man med automatik
blir klubbmedlem och föreningen växer. Likaledes som att SSA har ett egenintresse av att växa med många nya amatörer ?
Inget konstigt med det naturligtvis, alla föreningar vill väl växa till viss del, men du förstår säkert vad jag menar, det kan ju ses
som ett visst jäv, eller hur ?

Kan du bara tala om för mig vilka dessa personer är och på vilket sätt de missbrukat sin ställning?
De provförrättare som är auktoriserade av SSA har SSAs fulla förtroende tills annat meddelas.

Ok, vi förstår vinken, eller ? Här förstår jag uppriktigt inte hur du tänker, är ni helt opåverkade av vad som står i revisionen och den
information ni fått i övrigt ? Snälla sätt inte taggarna utåt nu och stäng luckorna, det FINNS faktisk en hel del av oss här som är
genuint intresserade av diskussionen och är oroliga över den ytterst otrevliga situationen som uppkommit, tillika den skrämmande
informationen vi läst. Det vi kan läsa oss till är ju de facto att ett förtroende har utgivits till SSA som i sin tur givit ett förtroende vidare till
sina provförrättare och att just detta förtroende inte förvaltats på ett bra sätt. Att få ett nedslag där 100% av proven är felaktigt utförda kan
väl inte sägas vara förtroendeskapande direkt ?

Tillägg: jag har skrivit om detta tidigare i tråden, 52% av proven som utförts av de två "specialgranskade" provförrättarna
är ju av den gamla typen, som gällde före Augusti 2014 om jag räknat rätt. Det är ju samma prov jag skrev 2007 och ingen kritik
har ju hörts mot dessa, gamla, prov tidigare ? Det var ju dessa prov man stred för att få ha kvar, dessutom ?

Då faller ju argumentet att debaclet endast beror på de nya proven, nya facit, nya rutiner etc. eller hur ?

Jag lägger ingen som helst värdering kring personerna ifråga i övrigt. Det får andra göra efter eget behag, jag läser bara ur dokumenten.

Ha en trevlig spökhelg :)

Mvh, Christian

EDIT: tillägg
 
Last edited:

R8N

R8N CB SHOP
Kan du bara tala om för mig vilka dessa personer är och på vilket sätt de missbrukat sin ställning?
De provförrättare som är auktoriserade av SSA har SSAs fulla förtroende tills annat meddelas.

Det enda jag har gjort är att uppmanat de som fått provet gjort åt sig att skriva och berätta det till CNN och PTS. Jag vill ogärna vara någon slags mellanhand eller budbärare.

Senast hörde jag att eleven klarade inte att fylla i frågorna utan lämnade provet ofullständigt. Då fyllde PF i svaren på resten av frågorna. Den jag hörde det ifrån har fått e-postadresserna till SSA och PTS
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
PHU skrev; "Ingen har sagt att vi tycker den nuvarande processen är fulländad. Så vad är ditt förslag för att den ska bli bättre? Exakt hur ska vi skruva upp kraven med ett par snäpp?"

Att SSA överhuvudtaget kommer på tanken att ställa en sådan fråga indikerar för mig att SSA inte är mogen uppgiften att hantera arbetsuppgifter som normalt är att betrakta som myndighetsutövning. Nuvarande system har ju visat sig att inte hålla måttet och nu försöker SSA att försvara det nuvarande regelverket.

En möjlighet för SSA kan vara att söka samarbete med Högskolor eller liknande utbildningsställen som står under Skolinspektionens tillsyn och undersöka om det går att låta dem ta hand om provförrättningen mot lämplig ersättning. Detta för att i möjligaste mån undvika att provförrättaren förrättar prov åt sina kompisar och är medlem i samma klubb som har varit fallet och även fungerat som provförrättare åt sina elever. Kan det vara värt att undersöka den möjligheten?

>>>>
Kan du bara tala om för mig vilka dessa personer är och på vilket sätt de missbrukat sin ställning?
De provförrättare som är auktoriserade av SSA har SSAs fulla förtroende tills annat meddelas.

Här ställs SSA för ett stort problem. Vi vet idag att ett antal provförrättare har lämnat ifrån sig slarvigt rättade prov som PTS haft anledning att ifrågasätta. SSA har inte så många verktyg att ta till utöver att skärpa upp reglerna för hur nya provförrättare kan godkännas. Att avsätta en provförrättare grundat på någon sorts påstående att denne har missbrukat sitt förtroende är svårt. SSA skulle riskera att hamna i en rättstvist om detta.

Jag tror fortfarande att enda möjligheten för SSA är att återkalla auktorisationen för samtliga provförrättare med motivationen att PTS ifrågasatt SSA:s rutiner m m. Det blir att börja om på ruta noll igen men då med skärpta krav och utan att hamna i svårlösta tvister. Ser du den möjligheten eller du menar att det är bättre att i detta läge uttala att SSA har fullt förtroende för alla de som auktoriserats. Om det senare gäller så finns ju inga prolem att lösa - sett med SSAs ögon, skall tilläggas.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Hur går det ihop att provförrättare vilka har SSA:s fulla förtroende i fortsättningen måste ha DL närvarande som examensvittne?
Om inte detta är en misstroendeförklaring så vet jag faktiskt inte vad som skulle utgöra en sådan... Hela detta agerande andas panikreaktion.

Slutligen är jag av meningen om inte telegrafikravet avskaffats hade detta inte hänt.
Vi hade helt enkelt inte haft några privatradioamatörer som examinerat sina kompisar.

Det har blivit dags för en "generalreset" innan amatörradion marginaliseras fullständigt.
Likt trappor städas organisationer bäst uppifrån.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

R8N

R8N CB SHOP
Även om reglerna och proven är luddigt formulerade så har nästan alla provförrättare lyckats sjösätta nya amatörer på bästa radioamatörsvis. Det finns en hederskodex bland radioamatörer och ett sunt förnuft. Om alla levde upp till dessa etiska ståndpunkter hade den här situationen aldrig funnits.

Det är personer som har missbrukat dessa oklarheter för egen vinning som får den bräckliga organisationen att falla ihop som ett korthus.

Man kan inte vara vän med alla men man behöver inte mobba och frysa ut medlemmar i den egna klubben när dessa inte har samma åsikter angående styrelsearbetet. Just nu luktar det väldigt unket i Stockholm och jag förväntar mig åtgärder så man kan börja andas igen och bara ägna sig åt amatörradio när man håller på med amatörradio.
 

SM0O

Well-Known Member
Hur går det ihop att provförrättare vilka har SSA:s fulla förtroende i fortsättningen måste ha DL närvarande som examensvittne?
Om inte detta är en misstroendeförklaring så vet jag faktiskt inte vad som skulle utgöra en sådan...

Ja, det kan man ju verkligen undra ?
 

sm5phu

Well-Known Member
Men Jonas, om man nu är skapare, grundare och ordförande i den egna föreningen och själv rekommenderar sig själv, så att säga, blir det väl inte så lyckat ?
Nej, just det, så hur ska man undvika en sån situation? Risken att man ska bli rekommenderad av sina polare är överhängande. Men att man ska bli rekommenderad av någon man inte alls känner går ju inte heller.
Här förstår jag uppriktigt inte hur du tänker, är ni helt opåverkade av vad som står i revisionen och den information ni fått i övrigt?
Nej, vi är inte opåverkade. Vi har svarat PTS och redovisat vilka åtgärder vi tänker vidta.
Att SSA överhuvudtaget kommer på tanken att ställa en sådan fråga indikerar för mig att SSA inte är mogen uppgiften att hantera arbetsuppgifter som normalt är att betrakta som myndighetsutövning.
You're damned if you do, you're damned if you don't. Om jag inte ställer frågan blir jag anklagad för att försöka lägga locket på och inte lyssna på vad andra tycker. Om jag ställer frågan blir jag anklagad för att inte veta vad jag sysslar med.
En möjlighet för SSA kan vara att söka samarbete med Högskolor eller liknande utbildningsställen som står under Skolinspektionens tillsyn och undersöka om det går att låta dem ta hand om provförrättningen mot lämplig ersättning.
Där har vi den, Finlandsfärjan. Vill du ha ett storband som underhåller i salongen, eller räcker det med en enmansorkester på elorgel?
Jag tror fortfarande att enda möjligheten för SSA är att återkalla auktorisationen för samtliga provförrättare med motivationen att PTS ifrågasatt SSA:s rutiner m m. Det blir att börja om på ruta noll igen men då med skärpta krav och utan att hamna i svårlösta tvister. Ser du den möjligheten eller du menar att det är bättre att i detta läge uttala att SSA har fullt förtroende för alla de som auktoriserats.
Sänk skutan först med andra ord, och börja sedan fundera på hur du ska ta dig över sjön. Jag har inte sagt att SSA har fullt förtroende för alla de som (någonsin) auktoriserats. Jag har sagt att SSA har fullt förtroende för alla som är auktoriserade.

73,
Jonas/SM5PHU
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
PHU skrev; "Där har vi den, Finlandsfärjan. Vill du ha ett storband som underhåller i salongen, eller räcker det med en enmansorkester på elorgel?"

Jag är inte säker på vad du menar med den kommentaren Jonas. "Enmansorkester på elorgel" är ju annars en tämligen perfekt beskrivning på den förra styrelsens arbetssätt med en extremt stark ordförande som var helt orubblig i sina ståndpunkter även efter mycket lång skriftväxling med PTS. Det gick ju inte så bra och frågan är om den nya styrelsen skall ta över elorgeln och fortsätta spela efter samma noter eller om det är dags att vända blad som Kungen sa.

Jag tror att för att du och SSA skall klara av ert uppdrag som nu ligger framför er så måste ni sätta er på PTS stol och se på problemen med myndighetens ögon utan att lägga in personligt tyckande och försvarsmekanismer i diskussionen. Först då finns möjlighet för er att komma framåt och på sikt återupprätta SSAs förtroende som en seriös förening. Det är man inte idag och det känner även du till Jonas. Fäll in taggarna och se inte PTS och medlemmarna som motparter eller som era värsta fiender som den förra styrelsen gjorde.

>>>Sänk skutan först med andra ord, och börja sedan fundera på hur du ska ta över sjön. Jag har inte sagt att SSA har fullt förtroende för alla de som (någonsin) auktoriserats. Jag har sagt att SSA har fullt förtroende för alla som är auktoriserade.

Snälla Jonas, skutan är ju redan sänkt i och med PTS tillsynsrapport. Nu gäller det att bärga vraket och se till att den inte sänks igen. Som jag skrev tidigare så tror jag att du är kapabel att skriva ihop rutiner som tål en granskning men jag tror inte att dina rutiner kommer att överleva på långt sikt. Nästa styrelse kommer likt alla andra styrelser att börja pilla i texterna för att förenkla eftersom de rutiner som krävs är omfattande och kräver ständig uppföljning och uppdateringar i samarbete med PTS. Historiskt sett har SSA inte visat på kompetens inom det området och att det skulle ske en stor förändring framöver på lång sikt bedömer jag som osannolikt. Styrelser i ideella föreningar är färskvara.
 
Last edited:

SA0AZS

Well-Known Member
Jag har inte sagt att SSA har fullt förtroende för alla de som (någonsin) auktoriserats. Jag har sagt att SSA har fullt förtroende för alla som är auktoriserade.
Menar du på fullt allvar att SSA har fullt förtroende även för de två provförrättare som texten nedan avser?

Det är också ett anmärkningsvärt och osannolikt förhållande att de två provförrättare, vilka har förrättat flest prov, inte har underkänt någon enda provtagare. Dessa båda provförrättarares samtliga provhandlingar för tidsperioden 2014-07-01 till 2015-03-31 (PTS begäran om komplettering) har granskats. I det ena fallet har 0 (ingen) av totalt 6 provhandlingar handlagts helt korrekt. I det andra fallet har endast 4 av totalt 10 provhandlingar handlagts korrekt. I det senare fallet har ett av proven felaktigt godkänts trots att provtagaren inte har visat nödvändiga kunskaper för att godkännas.
(Källa PTS 15-4100-4)


Jag hoppas att jag har missförstått dig, Jonas, för har ni fullt förtroende för dessa, är ni antingen naiva bortom all rim och reson, eller så tar ni inte myndighetens granskning på någon som helst grad av allvar.
Å andra sidan har ni nu satt DL som överrock på samtliga provförrättare, en inte helt orimlig tolkning av det är att ni faktiskt inte har fullt förtroende för någon av provförrättarna. I så fall är ju uttalandet om ert fulla förtroende helt enkelt inte med verkligheten överensstämmande.

Ni sänder med andra ord ut dubbla budskap just nu. Vad gäller egentligen? Har ni förtroende för provförrättarna eller har ni det inte?


PTS uppfattning, grundad på de granskade dokumenten, är att SSAs provverksamhet saknar styrning och enhetlighet, saknar uppföljning med kvalitetskontroll och saknar ansvar för likabehandling och för rättssäker handläggning av de genomförda proven.
(Källa PTS 15-4100-4)

Med tanke på PTS mycket hårda dom citerad ovan, så har den fiktiva båten redan gått under och sjunkit.
Skall vi försöka bärga, laga hålet med träplugg och hoppas på det bästa, eller skall vi göra en rejäl reparation på varv?
Kanske bygga in vattentäta skott, så att vi inte sjunker igen om vi kör på en grynna?


Du efterlyser konkreta förslag på hur systemet kan reformeras, och jag har givit sådana tidigare i tråden.
Jag tar dem igen i en lite mer samlad form.

Nuvarande system med provförrättare skrotas eftersom det, uppenbarligen och tråkigt nog, inte verkar gå att kontrollera de utnämndas vandel och trovärdighet på något rimligt vis, något som är ett måste i detta sammanhang. Det rör sig trots allt om myndighetsutövning.

I stället inför man ett system med ett par provtillfällen per år som sker distriktsvis. Förslagsvis under DL:s överinseende och/eller med flera av DL betrodda personer närvarande, t.ex. klubbledare från olika föreningar som av distriktet/DL bedömts som trovärdiga med hög integritet. Flera närvarande personer minimerar redan i sig risken för fusk och felaktigheter.

De inlämnade proven läggs i ett kuvert som förseglas och sänds in till kansliet, där det sedermera rättas av likaså trovärdiga personer med hög integritet. Därmed slipper personerna på plats den stress och press som det innebär att på plats rätta proven. Hellre sakta och säkert än fort och fel.

Provet inkommer till kansliet där det rättas av två personer, vid två olika tillfällen. Personerna skall inte känna till varandras rättningar, eller ens vem mer som rättar ett visst prov. Bäst vore att proven helt anonymiseras innan de går ut för rättning, t.ex. genom att förses med ett för varje rättning slumpat löpnummer, som endast någon person på kansliet kan översätta till respektive provtagare.

Kommer de två som rättar fram till samma resultat är allt klart, annars får rättningen göras om igen.
Dessa personer kommer att få god erfarenhet av att rätta prov, varför de påstådda svårigheterna med detta efter en tid bör vara undanröjda.

Besked till kandidaten kommer sedan brevledes, analogt eller elektroniskt.

Att fuska sig genom detta system blir inte helt omöjligt, men minimerar i alla fall risken för såväl fusk som felaktigheter.

Kan vi inte lita på varandra då?
Ett förfarande där man inom en organisation kontrollerar varandra är inte ovanligt inom näringslivet.
Under min tid i konsultsvängen var det alltid någon i projektet ej involverad kollega som kontrollerade ritningar och tekniska beskrivningar innan dessa skickades ut. På min nuvarande arbetsplats tillämpas samma förfarande när det t.ex. gäller besvarande av anbudsförfrågningar, men även i långt enklare fall som inför publicering/spridande av information, instruktioner et.c.
Inte för att vi inte litar på varandra, utan för att undvika fel.

Det var väl ett konkret förslag?
 

SM6FUD

Well-Known Member
En höjning av medlemsavgiften till SSA med 100kr om året räknat på 4500 medlemmar inbringar 450.000 kr. Arbetsgivaravgiften dras bort (32%) och kvar finns 340.900 kr. Fördelat på tre anställda ger detta en personlig inkomst av 113.600 kronor och efter skatt cirka 84.400 kronor för var och en av de tre.
Tre anställda provförättare. Då kan det vara icke-amatörer.

Skulle detta vara görligt?

Edit: Jag glömde att det finns många livstidsmedlemmar vars medlemsavgifter inte längre kan påverkas. Det kan göra detta ogörligt.
 

SM4UKE

Well-Known Member
PTS uppfattning, grundad på de granskade dokumenten, är att SSAs provverksamhet saknar styrning och enhetlighet, saknar uppföljning med kvalitetskontroll och saknar ansvar för likabehandling och för rättssäker handläggning av de genomförda proven.
(Källa PTS 15-4100-4)


Vad hjälper det att DL övervakar proven? Det PTS saknar är ju kvalitetskontroll mm. Att någon högre uppsatt bisittare finns med är knappast någon kvalitetskontroll, det som efterfrågas är rutiner, uppföljning mm - sådant ska vara dokumenterat. Olika DL har säkert olika uppfattning om det hela och då blir det inte lika - och ingen kvalitet. Missförstå nu inte vad som menas med kvalitet. Alla prov ska göras lika, rättas lika osv efter tydliga rutiner. Fruktansvärt fyrkantigt men så är det med myndighetsutövande. Det ska inte finnas något utrymme för improvisation. Det tråkiga är ju att det enligt EQL verkar ha funnits bra rutiner för allt men han har nog helt rätt i påståendet att mycket förloras på vägen med nya styrelser som ändrar. Kvalitet går därmed inte att garantera över tiden och kanske är det lika bra att inse det och själv ifrågasätta om man ska fortsätta med examinationerna.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Det kan vara befogat att fundera över vad det är som driver nuvarande SSA-styrelse att vilja ansvara för det ganska omfattande arbete som det innebär att upprätthålla en kvalitetssäkrad certifieringsverksamhet och vidareutbilda och administrera sina egna provförrättare. Läser man i delegationsbeslutet så ställs det ett antal krav som vart och ett kräver väl fungerande rutiner för att verksamheten skall kunna fungera. Total är det mycket jobb.

Vad som drev den gamla styrelsen som intensivt lobbade hos PTS för att få lov att överta administrationen av amatörradio är känt. Det var någon sorts visionär framtidsdröm om att SSA skulle bli den första IARU-förening som administrerade amatörradion medan PTS skulle ansvara för tillsynen på en högre nivå. En fjäder i hatten gentemot de andra IARU-föreningarna. Så blev det sagt. Läs i QTC för mer detaljer.

Men sedan dess har ju flera styrelser avgått och tillsatts och man kan då undra om dessa fjäder i hatten visioner gäller än idag eller om det är helt andra orsaker till att man påtar sig ansvar för något som SSA inte på något sätt är tvingade att göra. Har styrelsen överhuvudtaget funderat i dessa banor?

I LEK står så här;

12 c § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får överlämna till fysiska eller juridiska personer att
anordna prov och utfärda bevis om att föreskrivna
kompetenskrav för användning av amatörradiosändare är
uppfyllda samt att tilldela anropssignaler för sådan
användning.

Ett beslut om överlämnande enligt första stycket får
återkallas, om anordnaren eller utfärdaren anordnar prov,
utfärdar bevis eller tilldelar anropssignaler i strid med
gällande föreskrifter eller på annat sätt visar sig olämplig
att fullgöra uppgiften. Lag (2011:590).

Regeringen bestämde att PTS skulle vara den myndighet som får överlämna till fysiska och juridiska personer...etc.

PTS bestämde sig för att erbjuda tre föreningar delegation varav SSA var en. LEK medger också att PTS delegerar uppdraget till någon annan organisation eller enskilda fysiska personer eller helt enkelt själva administrerar amatörradio i egen regi så som man gjort förr. Så SSA måste inte någonting om man inte vill. Varför vill SSA lägga stora resurser på detta när det bevisligen är en stor belastning både arbetsmässigt och ansvarsmässigt för föreningen?
 
Top