PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

FRO:are

New Member
De bifogade dokumenten är offentliga handlingar från PTS och kan läsas av var och en som så önskar.
Diarienumren står i filnamnet och är därför direkt spårbart. Ham.se kan ej hävda censur här, bara utifall att.. ;)
Detta är skrämmande läsning, kanske mest skrämmande för de två proförrättare som blivit specialgranskade
och kritiserade av myndigheten för felaktiga prov, felräknade (medvetet?) prov, oläsliga (medvetet?) prov etc etc
Med andra ord anklagade för att ha fuskat med sin provförrättning. Varför ? Få i fler amatörer i sina föreningar
kanske ? Pengar (proförrättare tar ju betalt direkt i fickan för varje prov, kanske lite extra för att hjälpa till) ?
Jag vet inte, men nån anledning har dom säkert.
Dessa två provförättare namnges klart och tydligt med signal och namn i dokumentet 15-4100_3
Vilka ? Ja de som låter mest och tuffast på vissa slutna forum och FB-grupper. Lika tuffa som ordningsvakter...
Förklaring för mindra begåvade från FB-forumet; det står under beredning på PTS hemsida. Det betyder att
ärendet är under beredning, de delar som nu är offentliga och utskrivna är redan spikade och klara, men ärendet
pågår och fler delar kommer i utredningen. Och moderator Björn i FB-gruppen, det här kommer inte försvinna
från offentligheten bara för att du modererar sönder din lilla FB-grupp och tar bort dokument för brinnande livet.
Fast jag förstår dig, jag skulle inte heller vilja stå i dina skor...
Det måste vara väldigt pinsamt för SSA det här, när myndigheten PTS i klartext hotar med att dra tillbaka
förordnandet dvs. att SSA inte längre skall få förrätta prov eller utfärda signaler, som den låtsasmyndighet dom
nu varit under ett antal år. Det måste nu i SSA för fantamej hända saker !
1. Dessa 2 provförättare MÅSTE bort. Deras delegering måste stoppas och tas tillbaka.
2. Dessa 2 personer MÅSTE uteslutas ur SSA enligt SSA:s egen stadga (som skulle tolkas hårdare enligt
vad som beslutades på senaste årsmötet) då man menligt skadat föreningens anseende.
Jag hävdar att man inte KAN skada anseendet mer än såhär, först nu mot myndigheten som defacto hotar med
att dra in förordnandet pga. dessa "herrar" och nu efter att det blivit offentligt, mot det publika dvs. alla Sveriges
amatörer och övriga civila som vill läsa av nån anledning SAMT mot alla internationella amatörer, klubbar och
föreningar.
Om INTE ovanstående är skäl för uteslutning, kan Ni i SSA stänga föreningen och då incesten och nepotismen
inom föreningen i så fall är total !
Jag uppmanar härmed ALLA medlemmar inom SSA att ta sig en allvarlig funderare på Er förening och sedan
för en enda gångs skull visa lite stake till mans OCH UTKRÄVA ANSVAR !!!!

Ha en trevlig läsning (för dom flesta....)


Bra! Bra! Bra!
Sent ska syndarna vakna!
Jag gnuggar förnöjt mina händer...
Jag är och har varit av PTS auktoriserad provförrättare sedan 1994 och har fram till 2005 också varit SSA-provförrättare.
Mitt förordnande hos PTS gäller livet ut.
Genom åren har jag förrättat ett antal prov. Dessa har jag noga dokumenterat och det har aldrig kommit någon anmärkning.
2004/2005 "åkte SSA dit" p g a att någon eller några SSA-provförrättare hade fuskat (en flaska whirre under bordet?).
Istället för att ordna upp härvan, så infördes det helt nya tokiga regler som att man som SSA-provförrättare skulle rekommenderas (sitter i knät!)
på en klubb vars styrelseledamöter var SSA-medlemmar mm bla bla bla.
Inte ett ord om erfarenhet och kompetens!
Då fick jag nog.
Jag lämnade då SSA 2006 efter 26 års medlemsskap.
Jag slogs med SSA och dåvarande byråkrater inom PTS och till slut överlämnade PTS all verksamhet till SSA.
Till slut hamnade alla frågor i Förvaltningsrätten som avslog mina begäran.
Nu har vi/ni fått kvittot på det.
Vad var det jag sa?
Det är hög tid att PTS
 

sm5phu

Well-Known Member
Det måste dock vara ett nytt rekord att en nyvald styrelsemedlem, vilken veterligen inte har varit involverad i SSA:s inre arbete tidigare, redan efter ett drygt halvår behärskar sådant agerande till fulländning.
Tycker du att det där för diskussionen framåt?

Jag har gjort ett ärligt försök att diskutera det här öppet och sakligt. I vissa fall har PTS fog för sin kritik, i andra fall inte. Du gillar uppenbarligen inte mina svar, och nu tycks du ha slut på sakliga argument.

73,
Jonas/SM5PHU
 

SA5A

Well-Known Member
Det är mycket som sitter i väggarna, både för organisationer och individer. Hoppas ingen sitter fast i sitt tänk nu!

Jonas/SM5PHU, jag (och sannolikt fler) uppskattar dina ambitioner att vara med i diskussionerna och att vara öppen och saklig. Fortsätt med det! Gillas!
 

SA0AZS

Well-Known Member
Det talas mycket om huruvida SSA har förtroende för sina provförrättare. Självklart måste vi ha förtroende för våra provförrättare. Hur skulle det se ut annars? Men förtroende är färskvara. En vacker dag kanske förtroendet är förbrukat, och då skiljs man från uppdraget.
Ja, och nu torde det vara dags för er att tillse att några skiljs från sina uppdrag. För föreningens trovärdighet är det helt nödvändigt att så sker.

Men inte heller då kommer SSA gå ut på torget och basunera ut att vi förlorat förtroendet för någon. Oavsett hur illa någon kan tänkas ha skött sitt uppdrag kommer detta aldrig att ske. Jag kommer aldrig bidra till att en sådan kultur uppstår i föreningen.
Det tycker jag är ett mycket märkligt resonemang.

Om någon eller några allvarligt skadar föreningens anseende, så är det enligt SSA:s stadgar oförenligt med ett medlemskap i föreningen (§4:1, §4:2) och kan leda till uteslutning (§19:1).

Även om uteslutning är ett ganska drastiskt steg, så bör illojalitet mot föreningen i alla fall medföra att vederbörande avskiljs från alla former av förtroendeuppdrag. Detta är grundläggande för all föreningsverksamhet.

Detta skall givetvis ske öppet och transparent, så att medlemmarna vet vad som händer i sin förening.
Det är grundläggande föreningsdemokrati.

Man ska se införandet av DL som bisittare som just en kvalitétskontroll, men även som ett sätt att skydda provförrättarna mot ogrundade beskyllningar om oegentligheter.
Snälla, säg att jag har fel nu, Jonas.
För inte är det väl så att du kallar PTS slutsatser om vissa provförrättares göranden och låtanden för "ogrundade beskyllningar"?

SA0AZS vill ha färre provtillfällen på färre platser och central provrättning. Central rättning är ett tänkbart alternativ, men med enbart den åtgärden kommer man inte tillrätta med möjligheten att en korrupt provförrättare friserar svaren innan de skickas in.
Snygg halmgubbe.

Om du läser hela mitt förslag, där delarna tillsammans utgör en helhet (som länkar i en kedja), så ser du att jag identifierat och vidtagit åtgärder för att minimera denna risk.

Jag skrev att det skulle vara ett flertal personer, t.ex. olika klubbledare som av DL/distriktet bedömts som trovärdiga, närvarande vid skrivningarna. Detta minimerar risken för att det friseras prov.

Jag noterar att många är kritiska, endast några få kommer med konstruktiva förslag och jag räknar endast till någon enstaka röst som uttryckt någon form av gillande för vad vi nu inför.
Kan det bero på att en del av de medlemmar som gett er förtroendet att driva föreningen tycks ta det PTS skriver på betydligt större allvar än vad ni i styrelsen tycks göra?
Att de medlemmarna inte anser att de vidtagna åtgärderna är tillräckliga för att reparera de skador som åsamkats föreningen?
Att de medlemmarna vill att föreningen skall vara trovärdig mot myndigheterna?
Att de medlemmarna värnar hobbyn, och de unika privilegier vi faktiskt har?
Att vi inte vill se dessa försvinna?

Jag kan inte svara för andra, men det är i alla fall mina bevekelsegrunder.
 
Last edited:

SM6FUD

Well-Known Member
Nu är det fan i mig dags att det lugnas lite grand!
Tycker ni inte det själva?

Det finns en helt annan sida av problematiken. Jag kan inte se ett enda inlägg som har handlat om någonting som korrekt behandlar den saken: Lärarna!

Skolsituationen i Sverige har de senaste åren handlat om att svenska elever blivit rent ut sagt dåliga. Är det elevernas fel? Eller?
Kom nu för sjutton inte dragandes med "datorsittande" och "mobilpillande" odugliga ungdomar!

Den som påtar sig lärarroll för amatörradiocertifikat är ett gigantiskt ansvar.
Självklart måste eleverna vara någorlunda intelligenta men det är inte hela kakan av att lyckas skriva provet för godkänt.
Läraren behöver också vara intelligent! Hör och häpna! Och det handlar inte bara om pedagogik mina ädla Herrar!

I en samhällsstruktur som degenereras, av orsaker vi inte behöver gå in på, har sin upprinnelse i ett eller annat, inte sant? Ordstävet "ingen rök utan eld". Bekant?
Hur många är det inte som klagar och gnäller över att "det finns ju inga på bandet längre" och "vi är ett utdöende släkte" för att inte tala om "det var bättre förr" och "ungdomar begriper inte" ?

Varthän tror vi att detta månne leda? Jo att man faktiskt VILL att det ska genereras flera radioamatörer. Är det då inte ganska lätt att tänka sig situationen där någon ömhjärtad provförrättare med tårade ögon försöker hjälpa "lite grand"... helt felaktigt? Helt emot vad han borde göra! Med risk för eget skinn! Det är väl det vi sett nu, inte sant?

Samhällsstrukturen vi lever i idag är väldigt förlåtande mot människor som har det svårt.
Alla blir vi påverkade av det. Alla utom de som med stor vällust retar upp sig på andra människors tillkortakommanden och vräker ur sig sin ilska över att den gamla pekpinnemyndigheten inte längre finns. Det ligger mycket nära att fråga om det krävs en "-ism" för att lugna ner bullret.

SSA håller på att se över sina rutiner --- "check!"
Medlemmarna klagar -- "check!"
Medlemmarna röstar fram styrelsemedlemmar -- "check!"
PTS talar med SSA -- "check!"

Så vad sjutton är det vi håller på med i den här tråden?

Vilka som borde och vilka som inte borde vara lärare? NEJ det talas det inte om!

Lägg nu handen på hjärtat och tänk "Oj, ja det kanske är så det är! Bättre utbildning! Då kan man svara rätt på alla frågor på ett amatörradioprov!" Wow!

Sluta nu skälla på varandra.
Den som är helt utan skuld ska kasta den första stenen?
 

SM5AKU

Janne i Vingåker
Har inte läst hela tråden.

Tycker inte att SSA skall syssla med detta alls. Det är myndighetsutövning och det naturliga är att PTS tar hand om prov och certifiering.

-o-

En person extra, en DL, som övervakar provförrättningen:

Hur kan, eller varför skall, styrelsen ha större förtroende för en distriktsledare än för en provförrättare?

Provförrättarna är accepterade och utsedda av styrelsen.

DL är vald av medlemmarna vid ett medlemsmöte ute i vart distrikt. Föreningens styrelse har inte deltagit i det valet. Skall då styrelsen lita mer på DL än på PF?

Det är i och för sig en vacker tanke, att styrelsen skulle tro så väl om föreningens medlemmar, att den sätter större tilltro till deras omdöme än till sitt eget.

Ingen DL med vid proven; det blir bara trassligare och dyrare samt tillför inget!

-o-

Förslagen tidigare i tråden om att proven kan göras mha dator är utmärkta. Görs det mot en central server (via nätet), så har anordnaren alla möjlighter till anpassning och underhåll av processen. Det finns ett antal färdiga system att använda, så man slipper det kostsamma utvecklingsarbetet.

/Janne
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Det skulle nog gå att göra provet direkt mot provfrågebanken i PTS server med ganska små ändringar i programvaran. Ansvarig provförrättare loggar in och det skapas ett unikt prov. Provavläggaren placeras framför datorn, alla personuppgifter skrivs in och det ges därefter två timmar att genomföra provet. När tiden går ut låses provformuläret för nya inmatningar och registreras automatiskt om det inte gjorts av provavläggaren tidigare. Rättning sker per omgående och ett certifikat skrivs ut som sedan ev granskas av PTS före utskick. Om provet blir underkänt kan omprov göras tidigast efter två veckor.

SSA kan möjligen få lov att ansvara för provförrättarna gentemot gällande lagar och delegeringsbeslut och se till att provförrättarna löpande fortbildas och får regelbunden information. (Ingår redan nu i delegeringsbeslutet). PTS skall utöva sträng tillsyn över SSA.

Certifikat med påtecknad anropssignaler gäller i 5 år. Därefter kan det förlängas i perioder om 5 år genom att logga in på PTS webbplats eller på annat sätt som PTS bestämmer. Fördelen är att PTS samtidigt får ett aktuellt register över innehavare av amatörradiocertifikat samt att inaktiva som inte vill förlänga gallras bort.

Det går att anpassa ett förslag som detta allt efter vilka krav som ställs. Se det som ett utkast för att sätta igång hjärnorna. Jag tror att nyckeln ligger i att finna ett system där provförrättarens huvudsakliga uppgift är att övervaka så att provet går rätt till utan att själv se frågorna och behöva rätta svaren. Ju mindre inblandning från provförrättarna och SSA ju säkrare blir systemet.

SSAs roll skall alltså vara minimal så att det inte behövs några mer omfattande regler och omfattande kvalitetssäkring. Något som SSA ändå inte kommer att kunna upprätthålla över tid. Det har historien redan visat och att det blir bättre är väl knappast troligt. Nej det är inte troligt.
 

SM3BDZ

Well-Known Member
SM5AKU skrev:

"DL är vald av medlemmarna vid ett medlemsmöte ute i vart distrikt. Föreningens styrelse har inte deltagit i det valet. Skall då styrelsen lita mer på DL än på PF?

Det är i och för sig en vacker tanke, att styrelsen skulle tro så väl om föreningens medlemmar, att den sätter större tilltro till deras omdöme än till sitt eget.

Ingen DL med vid proven; det blir bara trassligare och dyrare samt tillför inget!

-o-

Förslagen tidigare i tråden om att proven kan göras mha dator är utmärkta. Görs det mot en central server (via nätet), så har anordnaren alla möjlighter till anpassning och underhåll av processen. Det finns ett antal färdiga system att använda, så man slipper det kostsamma utvecklingsarbetet."


- - - - - - - - - - -

Håller med till 100%! Jag kan mycket väl förstå de provförrättare som känner sig kränkta över att ha DL hängandes över axeln som ordningsman och moral-/etikvakt.
Precis som du och andra skrivit, Janne, det tillför absolut inget i kvalitetssäkringshänseende!

Beträffande att kunna göra provet online. Som EQL skriver så har ju PTS en nästan färdig lösning för detta, den där man kan göra övningsprov på webben. Själv var jag övertygad om att en dylik lösning skulle komma att användas, efter införandet av de nya provfrågorna. Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att åstadkomma provförfarande med central rättning. Då frågarna har svarsalternativ som ska väljas, ett eller flera, så kan hela rättningen ske maskinellt och några bedömningar av svaren krävs således inte. PTS ska då även vara den instans som godkänner och utfärdar certifikaten. Detta bör kunna ske utan större belastning, då det med ett automatiserat provförfarande endast lämnar formalia och viss administration samt registerhållning att hantera. Vid provtillfället, skall finnas en "tenta-vakt" som inte får vara SSA-medlem eller radioamatör.


Låt istället SSA ägna sig åt utbildning, som FUD ömmar för här ovan. Utbildarna/lärarna har helt klart en viktig roll, inte bara som utbildare, utan även som "entusiasmerare" och inspiratörer. Att förmedla till aningslösa att något är kul och meningsfullt, är sannerligen inte det enklaste! Detta då min tro är att mycket få som idag söker sig (eller blir infösta) till utbildning för amatörradiocertifikat, har en aning om vad hobbyn handlar om eller i varje fall mycket vaga begrepp därom.

Ett sådant system måste väl ändå ge det bästa av världar i det här sammanhanget. SSA behöver inte bära ansvaret för kvalitetssäkring i provprocessen utan kan fokusera på värvning och utbildning. Egentligen en självklar och naturlig funktion för en intresseförening som SSA.

Att som intresseförening vara den som examinerar och certifierar sina egna medlemmar, varande och presumtiva, när certifikat krävs för att få utöva hobbyn, är ju inget annat än befängt!

73/Lasse
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
BDZ skrev; "Vid provtillfället, skall finnas en "tenta-vakt" som inte får vara SSA-medlem eller radioamatör"

Just precis. Det gör SSA:s roll som den första IARU-förening som administrerar amatörradion helt överspelad och PTS bör återta delegationen och sköta arbetet i egen regi. Förmodligen hade PTS inte behövt lägga ner så mycket tid och resurser som man hittills gjort för att försöka förmå SSA att samarbeta och följa regelverken. Bara att se tillbaka på hur oprofessionellt SSA agerade i samverkansgruppen, den långa skriftväxlingen med PTS som är något av det värsta jag sett från SSA och hur man konsekvent tänjer på reglerna för fåfängesignaler och inte minst hur man inte förmått att hantera provförrättningen på ett korrekt sätt. Det är full kaos på alla plan och man inser det inte inte själv.
 

sm6wya

Well-Known Member
En annan tanke som slagit mig är att en eventuell provförrättarkår (PFK) måste vara helt avskild från en styrelses plötsliga kastvindar. PFK opererar i enlighet med de rutiner som fastställts och som skall vara ack så väl överensstämmande med de krav som föreligger från PTS. När dessa rutiner är fastställda så kan ingen styrelse längre gå in och fritt peta i dem - MEN, PTS, en provförrättare, PFK-ansvarig eller styrelse/styrelsemedlem kan begära revision av dokument. Då skall en kommitté utses inom SSA som ser över dokumenten och tillsammans med PTS godkänner dem. Det kan göra att en styrelse som vill leka inte kan det. Om den vill det skall denna ändring kunna göras först efter godkännande av två eller flera årsmöten. Detta för att visa seriositeten.

Den andra biten är fan så mycket svårare. I förra veckan var det några samtal in hemma hos mig. Alla ville prata provförrättare och skit. Gärna i ihop. Jag ringde ett samtal för att kolla upp den person som hade mest att säga. Det som är den svåra biten är JÄV. Eller som det står i andra inlägg "frisera", "hjälpa kompis i nöd" osv. Om PF och DL är bästa kompisar, så tar DL och sätter hörlurarna på huvudet och sitter i soffan och slumrar och låter kompisen sköta förrättningen. Eller att man sitter hemma runt köksbordet allihop och låter t.ex. fruar och barn få vara med och leka radio. Jäv är inte förenligt med provförrättning och bara misstanken borde vara detsamma som omprov hos annan PF. Det är här isf en PFK-avdelning kan ha större möjlighet att utesluta en PF, men då alla känner alla och har en tumme instoppad någonstans blir det säkert svårt. Vi är ju medlemmar i samma förening. En PFK-avdelning skulle kunna bestå av medlemmar från SSA, FRO och ESR, då dessa tre fått förtroendet. Kanske ökar det chansen till att PFK skall kunna ryta och ställa krav med verkställande bakom.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
"En PFK-avdelning skulle kunna bestå av medlemmar från SSA, FRO och ESR, då dessa tre fått förtroendet."

Det var ju precis den tanken PTS hade när man bildade Samverkansgruppen och erbjöd SSA, FRO och ESR att tillsammans med PTS ta fram först en gemensam provfrågebank men senare även gemensamma rutiner som behövdes för att de tre föreningarna skulle arbeta likartat och samverka. Men det samarbetet lyckades ju SSA haverera totalt så till den milda grad att PTS blev tvingade att upplösa gruppen och ta över arbetet själva. PTS har också meddelat anledningen som var att SSA inte ville bidra utan istället motarbetade arbetet i gruppen. Det var den förra SSA-styrelsen som ansvarade för det haveriet inkl nuvarande ordf som i egenskap av styrelseledamot försvarade agerandet utan att reservera sig eller av ren självbevarelsedrift avgå på egen begäran.
 

sm6wya

Well-Known Member
Ska det vara så förbannat svårt och byråkratiskt att rätta ett prov?

Krysset på rätt ställe= Poäng.
Krysset på fel ställe= Ingen poäng.

Instämmer till fullo. Det är inte svårt alls - problemet har uppstått när provförrättare gör provet. Då blir det inget kryss på fel ställe. Så det är detta som behöver styras upp och hur är där diskussionen ligger och framgent även byråkratin... ;-)
 

SM3BDZ

Well-Known Member
Alltså, ni som föreslår än det ena, än det andra, mer eller mindre välbetänkta förslaget hur SSA och -medlemmar ska sköta procedurerna kring provförrättning, provrättning och certifiering - VARFÖR DET?

Finns det något bärande skäl till att SSA ska hålla på med sådan verksamhet - överhuvudtaget?

73/Lasse
 

SM4UKE

Well-Known Member
Det har väl gått prestige i frågan.

Man kan ju undra om PTS ångrat att de började rota i den här frågan. Samtidigt kan de ju inte heller blunda för sitt tillsynsansvar och något måste ju ha triggat ett tillsynsbehov. Risken känns överhängande att de tvingas återta alltsammans, oavsett om de vill eller inte, och det skapar en massa jobb, någon ska tilldelas arbetsuppgiften och kanske måste någon anställas. Klart klantigt av SSA att missköta det, annars hade det kanske fortgått och fungerat bra - oavsett vad man kan tycka om SSA ska hantera det eller inte.
 

SM3BDZ

Well-Known Member
Visst Henrik. Men som, tror jag, EQL skrev; det här debacklet skapar också en massa jobb för PTS. Icke produktivt sådant. Jobb = kostnader.
Prestigeskäl kan jag förstå, när det gäller SSA:s ledning, men vi vanliga simpla medlemmar kan väl ändå inte känna någon prestigeförlust om nu PTS skulle återta delegationen! Ska väl i så fall vara de mest inbitna och in till döden lojala gråSSA:arna då! :)

73/Lasse
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
>>>>något måste ju ha triggat ett tillsynsbehov.

Det följer ju med som en konsekvens av att PTS utnyttjat möjligheten enl den ändrade LEK 1 juli 2011 att delegera arbetsuppgifter till bl a SSA som ju faktiskt har jobbat stenhårt för att få lov att pyssla med just dessa saker.

Dessutom är det ju så att SSA ordf personligen uppvaktade Näringsdepartementen för att få till den ändring i LEK som senare blev verklighet. SSA, ESR och även PTS svarade sedermera på Näringsdepartementets remiss och tyckte det var bra att PTS skulle återfå utpekat ansvar för amatörradio.

Före ändringen så hade ju SSA:s arbete med provförrättning m m inte stöd i lag och det var därför som PTS inte heller utövade någon tillsyn över SSA. Det gavs en del goda råd av tjänstemännen på PTS för att det hela inte skulle gå helt överstyr men något formellt tillsynsansvar hade PTS inte.
 

SA0AZS

Well-Known Member
Jag tycker SSA:s ordförandes uttalande på SSA.se är intressant.

Han skriver: "Vissa personer har, från PTS, hämtat ut vår korrespondens och lagt ut information på sociala media under hänvisning till fusk. Vare sig PTS eller SSA har i detta tillsynsärende använt begreppet fusk."

Nej, det specifika ordet "fusk" har mycket riktigt inte förekommit.
Men! Jag tycker faktiskt att meningen "det finns därför en uppenbar risk att provfrågor har korrigerats i efterhand" antyder att PTS misstänker förekomsten av just fusk.

Vad säger ni andra? Är mina kunskaper i kanslisvenska så undermåliga att jag missförstår det hela, eller tolkar ni det som jag gör?
 

SM6OID

Well-Known Member
Hej!

Jämför man vad som står i skrivelserna från PTS med vad ordf för SSA skrivit på SSA hemsida så är det svårt att se likheter, det verkar vara två olika händelser.
Då korrespondensen är tillgängligför alla och envar att läsa, så ter det sig märkligt att inte vara tydligare med budskapet?

Min tolkning är att PTS misstänker det som vi vanliga kallar FUSK!
 
Top