PTS utredning om ändrad hantering av amatörradio

SM7SEK

Administrator
Staff member
Det finns en intressant tråd på SSAs medlemsforum om framtagning av en ny provfrågebank. PTS har inbjudit tre organisationer att delta. Dessa är SSA, FRO och ESR.

Då SSAs forum är för medlemmar enbart, det hörs ju på namnet om inte annan, tycker jag att vi kan ha en parallell diskussion här på ham.se så att även de som inte är medlemmar kan få ta del av arbetet i den samverkansgrupp som skapats av PTS.

Nedan är den öppna information som jag har hittat på ESRs hemsida. Vid en snabbkoll på de två övriga organsisationernas hemsidor hittade jag ingen information om samverkansgruppens arbete. Det kanske finns men jag hittade inte ens någon sökfunktion.

Kort sammanfattning av läget:
Om arbetet med provfrågorna - ESR

Mer information om provfrågegruppen:
Provfrågegruppen - ESR
 

SM0AOM

Well-Known Member
Den information som finns på ESR hemsida och i Resonans är den mer utförliga information
som hittills sammanställts från mötena och det pågående arbetet. Sedan finns minnesanteckningar från PTS vilka är mer allmänt hållna och mindre detaljerade.

Vad jag känner till har varken arbetet eller ens existensen av samverkansgruppen nämnts varken hos FRO eller SSA öppna informationskanaler. Möjligen som en post i styrelseprotokoll.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
Top