QSL-hantering utanför SSA?

SM7SEK

Administrator
Staff member
Jag betalar gärna 100 eller 150 kronor för QSL-servicen, Bara jag slipper stödja en förening som motarbetar PTS!
 

SM0AOM

Well-Known Member
Jag tror aldrig att SSA släpper sitt QSL-monopol frivilligt, det är en alldeles för viktig symbolfråga.

Dock är det en intressant fråga att ställa sig hur många medlemmar SSA skulle tappa ifall en QSL-policy
i stil med RSGB skulle införas.

En grov uppskattning är att högst 2000 amatörer i SM är aktiva så att det genererar ett
märkbart QSL-flöde. Med största sannolikhet är merparten av dessa SSA-medlemmar.

Tänker vi oss att hälften av dessa bara är medlemmar för QSL-byrån och därmed skulle lämna
föreningen blir det ett "tapp" på 1000 medlemmar eller 440 kkr.

Detta skulle enligt Mats förslag kompenseras av 150 kkr i QSL-avgift, eller ett netto på -300 kkr eller c:a 10% av föreningens omsättning. Skulle QSL-avgiften bli 100 kr blir resultatförsämringen c:a 15%.

Det skulle vara högst intressant att få en uppfattning om vad RSGB:s motivering till den synnerligen generösa inställningen till icke-medlemmars QSL sedan årtionden kan vara. Jag har svårt att tänka mig att den bara är grundlagd i gentlemannaskap eller altruism.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:

sm5phu

Well-Known Member
Nu skulle jag gärna vilja att SM0IMJ, SM0WKA, SM5PHU och SM5KNV också tycker till.
Att jag har en allmän åsikt i frågan innebär inte nödvändigtvis att jag också har en precis uppfattning om var skälighetsnivån hamnar. Kanske någonstans mellan 150 och 250 kronor i administrativ avgift och SASE därtill?

Hur stor del av den kostnad som SSA har för lokaler och kanslipersonal med mera härrör från inkommande QSL? Jag tror inte någon kan ge mer än en högst ungefärlig siffra på detta.

För egen del tycker jag inte att de 440 kronor jag betalar är något att bråka om. Detta med QSL-kort är för övrigt något som oftare orsakar mig dåligt samvete än glädje.

Jag tror aldrig att SSA släpper sitt QSL-monopol frivilligt, det är en alldeles för viktig symbolfråga.

Dock är det en intressant fråga att ställa sig hur många medlemmar SSA skulle tappa ifall en QSL-policy
i stil med RSGB skulle införas.

En grov uppskattning är att högst 2000 amatörer i SM är aktiva så att det genererar ett
märkbart QSL-flöde. Med största sannolikhet är merparten av dessa SSA-medlemmar.

Tänker vi oss att hälften av dessa bara är medlemmar för QSL-byrån och därmed skulle lämna
föreningen blir det ett "tapp" på 1000 medlemmar eller 440 kkr.
Släppte sitt QSL-monopol gjorde man vad jag förstår redan för flera år sedan, i betydelsen att man mot betalning började förmedla kort till icke-medlemmar. Om man därutöver ska sänka avgiften bestämmer väl medlemmarna i SSA tillsammans? Men jag ser inget märkligt i om de som är medlemmar är svåra att engagera i en fråga som endast rör icke-medlemmar.

Antag att det verkligen finns så många som 1000 missnöjda medlemmar, som inget hellre vill än att ta med sig sina QSL-kort och utträda ur SSA. Det borde i så fall inte vara någon svårighet för dessa aktivt missnöjda att gå samman och driva igenom en motion på ett årsmöte. De passivt nöjda lär inte bjuda aktivt motstånd.

Om en motion om skälig avgift dyker upp till årsmötet 2015, kan jag mycket väl tänka mig att stödja den.

Det skulle vara högst intressant att få en uppfattning om vad RSGB:s motivering till den synnerligen generösa inställningen till icke-medlemmars QSL sedan årtionden kan vara. Jag har svårt att tänka mig att den bara är grundlagd i gentlemannaskap eller altruism.
Huliganism är en annan brittisk företeelse, liksom snobberi. Troligen är det inte heller någon av dessa som ligger bakom.

73,
Jonas/SM5PHU
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
PHU skrev; "Släppte sitt QSL-monopol gjorde man vad jag förstår redan för flera år sedan, i betydelsen att man mot betalning började förmedla kort till icke-medlemmar."
----

Jo, i den mening att en icke medlem numera erbjuds betala exakt samma avgift som medlemsavgiften men slipper att bli registrerad som SSA-medlem samt slipper att få QTC hem i brevlådan.

Möjligheten att få tillgång till sina QSL-kort har dock funnits i alla år, genom att betala full medlemsavgift men på något finurligt sätt mentalt betrakta sig som icke medlem, av ideologiska eller ansvarsmässiga skäl, samt att utan dröjsmål slänga QTC i soptunnan utan att ens tjuvkika på omslaget.

Skillnaden i praktiken mellan förr och nu är således minimal. :)

>>>>Att jag har en allmän åsikt i frågan innebär inte nödvändigtvis att jag också har en precis uppfattning om var skälighetsnivån hamnar. Kanske någonstans mellan 150 och 250 kronor i administrativ avgift och SASE därtill?

Det låter inte helt oskäligt i mina öron.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Jag betalar gärna 100 eller 150 kronor för QSL-servicen, Bara jag slipper stödja en förening som motarbetar PTS!

Jag vill nog påstå att Ulf/SEK:s inställning är representativ för de "aktivt missnöjda". Det är svårt att uppskatta hur många dessa är, men något 100-tal är nog ett rimligt antagande.

Den betydligt större grupp som SSA riskerar att förlora är dock de "radioaktiva" men föreningsmässigt apatiska medlemmarna, de som inte bryr sig om varken amatörradions framtid på längre eller kortare sikt eller om hur SSA förvaltas, bara de får sina QSL.

Denna kategori är knappast engagerad nog för att t.ex. gå ihop för att skriva motioner, och ännu mindre att göra sina röster hörda genom att rösta på årsmötet.

Sett ur perspektivet av radioamatörers allmänna betalningsvilja så är jag böjd att tro att denna grupp gärna skulle gripa
efter möjligheten att få sina QSL betydligt billigare än i dag, och dessutom som en bieffekt slippa omaket att slänga partiorganet QTC i pappersinsamlingen.

Hur stor denna kategori är totalt undandrar sig min bedömning.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM5KNV

Well-Known Member
Jag stack väl ut hakan lite i mitt förra uttalande, men så här ser jag på det.
QSL-hanteringen sker på frivillig väg ute i klubbarna. En bunt QSL kommer in till medlemmarna ute i klubbarna en gång i månaden. Den som hanterar QSL:en i klubben ägnar en liten stund åt att sortera korten.

De killar på SSA som sorterar QSL-korten gör en betydligt större arbetsinsats med tanke på den stora mängd kort som som passerar SSA:s kansli. Dessutom hanterar QSL-mottagarna ute i distrikten stora mängder kort. Jag är övertygad om att dom som sorterar kort gör det för att hjälpa SSA:s medlemmar. Inte för att utföra ett frivilligt arbete för dom som valt att inte stödja SSA genom att att stå utanför.

Min egen åsikt är att SSA:s QSL-hantering är en medlemsförmån som endast ska vara tillgänglig för föreningens medlemmar. Så fungerar det i många amatörradioföreningar ute i världen. Nu är det ju så att IARU har föreslagit att föreningarna bör finna ett sätt att hantera även icke-medlemmars kort och för detta ha möjlighet att ta ut en avgift. Med detta i åtanke kan jag tänka mig att detta borde vara möjligt i SSA. För den som tycker att QSL-servicen är viktig anser jag att en avgift på 440:- kan vara en skälig summa för att få den servicen utförd. Om man inte tycker att det är viktigt så avstår man helt enkelt.

73 Leif SM5KNV
 

SM3ZBB

Grumpy ol´man
SM5KNV:
Jag är övertygad om att dom som sorterar kort gör det för att hjälpa SSA:s medlemmar.

Nej, där har du definitivt fel. Jag har mycket svårt att föreställa mig att det finns radioamatörer som delar upp sina kollegor i någon slags A- eller B-lag utifrån föreningstillhörighet.

Men här finns förstås undantag, SM0DZB var flitig med att försöka splittra SSA:s egna medlemmar genom att sälja in tankegången; Är man medlem i någon annan förening så räknas inte ens åsikt som SSA-medlem.
 

SM3ZBB

Grumpy ol´man
En vänlig själ skickade SSA:s årsredovisning för 2013 till mig vilket gav mig lite färska siffror. Vi spekulerade ju lite tidigare i intäkter-kostnader för QSL-hanteringen och vad som kan anses vara en skälig avgift för en icke medlem att betala.

Under året var SSA:s intäkter för QSL-hanteringen 41000 kronor och utgifterna 66000 kronor. SSA anges ha 5000 medlemmar.
Från detta får jag ut att av medlemsavgiften SSA:s medlemmar betalar på 440 kronor går 5 kronor till QSL-byrån.

Icke medlem har att betala 440 kronor till QSL-byrån för samma tjänst vilket är en prisökning på 8700%
En skälig avgift enligt IARU:s intentioner?
 

SM3ZBB

Grumpy ol´man
Ser man på. Idag skrivs på SSA:s web att QSL-avgiften sänks till 340 kr/år för icke-medlemmar samt en kostnad på 30 öre per utgående mail. Den här diskussionen var nyttig.

Bra! Jag uppskattar sänkningen eftersom det ger mig hopp om att åsikter faktiskt letar sig in i styrelserummet på något sätt. Men företrädare för SSA, se och räkna på mitt inlägg ovan och fundera om det inte var en lite blygsam sänkning. Några procent till hade väl gått att kapa av de 8700% för att närma sig det skäliga?
 

SM5AKU

Janne i Vingåker
Intressant och lovande. Känner som du Lasse, dörren står på glänt och det är en öppning för kommande förändringar.

Utan att analysera djupare så liknar nivån på sänkningen av priset på QSL-servicen "modern prissättning", då man sänker priset på oxfilén från 169 till 159 kr/kg. Typ som den där magiska 9'an som lurar oss att tro att det är billigt. Det kunde lika gärna ha hamnat på 240, eller varför inte 140 kr/år, men vi får glädja oss åt den enstaka hundring sänkning som erbjuds.

Får bara hålla med om att det ger resultat att föra en öppen debatt här. Det är ju knappast så att ändringen tillkommit av egen, inre, kraft. Törs vi ana en början till kursändring även i andra sammanhang?
 

sm5phu

Well-Known Member
Under året var SSA:s intäkter för QSL-hanteringen 41000 kronor och utgifterna 66000 kronor. SSA anges ha 5000 medlemmar.
Från detta får jag ut att av medlemsavgiften SSA:s medlemmar betalar på 440 kronor går 5 kronor till QSL-byrån.


Icke medlem har att betala 440 kronor till QSL-byrån för samma tjänst vilket är en prisökning på 8700%
Det verkar ju vara noga med matematiken här på forumet. Ingår även indirekta kostnader i de där 66 000 kronorna, eller är det bara de direkta utgifterna? Jag syftar på QSL-hanteringens andel av den kostnad som SSA har för lokaler och kanslipersonal med mera.

Jag gissar att indirekta kostnader inte ingår, eftersom de kan vara svåra att uppskatta. Sådant kan ju påverka resultatet av dina beräkningar med några tusen procentenheter hit eller dit. :)

73,
Jonas/SM5PHU
 

SM3ZBB

Grumpy ol´man
Siffrorna är vad som framgår av SSA:s bokslut för QSL-hanteringen.

Lokalkostnader, administration och "personal" bekostas och utförs till största delen hos distriktens QSL-DC och hos QSL-mottagarna. Dvs. klubbarna betalar därmed utrymmet som krävs med egna pengar. Däremot betalar SSA porton, kuvert etc. för postgången till och från SSA och QSL-DC samt vidare till QSL-mottagarna.

Så, som tidigare nämnts faller en del av kostnaderna på klubbarna där en del medlemmar är med i SSA, andra inte. Slutsatsen blir att det inte är SSA:s medlemmar som sponsrar övriga, det är tvärtom så att de som valt att stå utanför QSL-hanteringen ändå bidrar en smula till kostnaderna. De som valt att få QSL men stå utanför SSA får en avgift där bara en bråkdel går till QSL-kostnaden, resten av pengarna sponsrar SSA:s övriga verksamheter.
 

sm5phu

Well-Known Member
Hur de indirekta kostnaderna fördelar sig mellan SSA centralt och de lokala klubbarna har jag endast en mycket vag uppfattning om.

Men när jag hämtar mina QSL-kort på kansliet, brukar ett antal (säkert oavlönade) herrar sitta i ett av kontorshotellets hyrda konferensrum och sortera inkomna kort. De och jag blir insläppta i lokalen av en (förhoppningsvis avtalsenligt) avlönad kanslist.

Jag förstår inte varför det ideella arbetet ute i klubbarna skulle motivera att man kan glömma bort de indirekta kostnader som jag försökt beskriva ovan. Det är möjligt att det inte spelar någon roll, kostnaden är som sagt svår att uppskatta.

Men vad beträffar ditt "8 700 procents" räkneexempel, så räcker det med några öres fel i ena änden, för att kvällstidningarnas ocker-rubriker på andra sidan likhetstecknet ska bli 10 000 procent istället.

73,
Jonas/SM5PHU
 

SM3ZBB

Grumpy ol´man
Ja det där är ju en bokföringsteknisk fråga hur man väljer att fördela det du kallar indirekta kostnader. Utanför SSA:s kansli, ute i klubbarna, där bokförs de direkta kostnaderna och ersättningen från SSA för dessa separat. Det här balanserar, dvs. klubbarna administrerar det hela men kostnad och intäkter går jämt upp.

Däremot går det åt lite lokalyta, lite inredningsdetaljer, en dator, lite kontorsutensilier osv. Dessutom brukar klubbmedlemmarna hjälpas åt med att sortera korten till rätt QSL-mottagare som är en klubb i distriktet eller en privatperson för en specifik ort. QSL-mottagarna sorterar vidare så korten når rätt adressat.

Alltsammans är helt ok. Vi hjälps åt att distribuera QSL till våra amatörradiokompisar. Det hela den här tråden handlar om är huruvida det ska vara sådan skillnad mellan om man är SSA-medlem eller inte. Att ta ut en avgift för icke-medlemmar är skäligt, däremot är nuvarande nivå på avgiften oskälig. Trots allt inbegriper hela distributionskedjan arbete och kostnader även för icke SSA-medlemmar. Det är inte frågan att peta med ören hit och dit, däremot får du hålla med om att det är en väsentlig skillnad på att betala 5 kronor eller 440 kronor för hanteringen. Nu har SSA sänkt priset men skillnaden är fortfarande inte rimlig.
 

SM3ZBB

Grumpy ol´man
En sak till att fundera över. Den klubb jag är medlem i är i sin tur medlem i SSA. En del av min medlemsavgift går alltså både till medlemsavgiften i SSA och till klubbens kostnader för SSA:s administration av QSL. Jag kan därför tycka att QSL-hanteringen ska vara lika för alla i hela kedjan fram till klubben. Det är ju först efter att korten landat hos klubben som urvalet till enskilda medlemmar görs.

Korten till den person som inte är medlem i SSA ska där enligt reglerna stämplas med "Not member" och skickas i retur genom hela QSL-kedjan tillbaka till avsändaren. Lägg till den här extra hanteringen och kostnaden till ekvationen och nuvarande system att särskilja radioamatörer i SSA-medlemmar eller inte.blir ytterligt korkad.
 

SM7THS

Member
Men den nya avgiften som ni disskuterar nu verkar ju bara gälla specialsignaler.

Totalsumman 440:- blir ju samma som tidigare och QSL hanteringen gäller ju bara specialsignalen, inte din bassignal.
Rabatten är ju bara kostnaden för specialsignalen som du ändå måste betala.

Eller har jag missat något?
 

SM3ZBB

Grumpy ol´man
Från SSA:s web:
Vad vi kommer att genomföra redan nu är ändring i avgiftsstrukturen för specialsignaler. Från den 1 maj gäller följande:
Årsavgift specialsignal: 100 kronor per signal
QSL-service för medlemmar: Ingår i avgiften enligt samma villkor som grundsignalen.
QSL-service för icke medlemmar: Årsavgift 340 kronor plus 30 öre per utgående QSL.

SM7THS, menar du att en icke medlem betalar 340 kronor för QSL-servicen för sin specialsignal men 440 kr för sin bassignal? Förstår jag dig rätt så skulle därmed QSL-kostnaden för en icke-medlem som dessutom har en specialsigna bli 780 kronor. Sedan tillkommer kostnaden för specialsignalen vilket då skulle medföra en årskostnad på 880 kronor.
Det kan aldrig vara möjligt.
 

SM7THS

Member
ZBB. Nja, jag vet inte.
Jag bara läser vad som står på SSA's hemsida samt den text du klistrat in och där refererar dom bara till kostnader för specialsignaler.
Står inget om bassignaler utan ska jag tolka texten så blir det att QSL kostnaden för specialsignalen blir en extra avgift på 340:- utöver de 100:- för signalen.
Om det sedan också skulle ingå QSL service för bassignalen går inte att läsa ut.
Att det skulle gå att bara beställa QSL service för sin bassignal för 340:- står det ingenting om heller.
 

SM0KBW

Well-Known Member
Är det inte så här:
Icke medlemmar betalar 440:- för QSL-service, om de inte har en special signal för
då de betalar 100:- för signalen och 340:- om de vill ha QSL-service, summa 440:-

SSA har defacto monopol på QSL hanteringen - det borde finnas regler för vilka
priser de kan ta?
 
Top