Radio för prepping

SM7SEK

Administrator
Staff member
Vilken typ av nödsamband är det man tänker sig syssla med som prepper? Vill man skaffa sig förmågan att hjälpa samhället vid en kris eller är det mest för egen del? Om det är för egen del, vem ska då sitta i andra änden och svara på anrop?
Oerhört intressant fråga. Man kan tänka sig ett internt samband på kortare avstånd för en grupp överlevare. Men kanske också hjälpa till med trafik mellan myndigheter.

Någon gång på på 90-talet träffade vi i den lokala föreningen räddningstjänsten på deras initiativ. Man undrade om vi ville hjälpa till vid större avbrott i allmänna telefonnätet. Och det skulle specifikt gå ut på att bemanna kommunens äldreboende som för tidpunkten kanske var runt tio stycken i kommunen. Detta eftersom behovet av både sjuk och ambulanstransporter från dessa boenden var stort och utan telefon kunde boendet inte larma ambulans eller taxi. Räddningstjänsten skulle antingen stå för utrustningen S-70 var det nog på den tiden. Eller kunde man bistå med lite pengar till fast installerad antenn men att vi skulle ha egen utrustning.

Vi funderade lite och insåg att vi inte skulle kunna skriva ett avtal med räddningstjänsten. För vid ett längre avbrott skulle det innebära skiftgång för minst två men förmodligen tre personer per boende över ett dygn. Och att på mer eller mindre frivillig basis bemanna dessa över tid skulle vara helt omöjligt. Så vi tackade vänligt men bestämt nej.

För övrigt anser jag att alla normalt friska personer skall preppa för minst en veckas avbrott i varu- och energileveranser. Myndigheterna skall kunna koncentrera sin hjälp på de svaga i samhället först och främst.
 

SM4FPD

Well-Known Member
En bra pryl att preppa sig med är några fälttelefoner.
Funkar i flera år med två C-celler, vid måttlig trafik med exvis några grannar för att höra vad som händer, om de vet något, eller hört något, eller om de fortfarande är i skyddrummet, är oskadade, ser symptom på strålningskador etc.
Fältapor finns ofta på TRADERA, men börjar bli lite dyrare.
Behövs ingen passning då den ringer tydligt som hörs från andra rum.
Klart att en lång sladd behövs oxo.
De står sig i många många decennier bara de står någorlunda fuktfritt. Att plasta in dem ökar livslängden. Matplast....
Behöver inte skyddas mot EMP.

Sm4FPD
 

SM7EYO

Member
I tråden har användning av radioamatörer och deras utrustning/frekvenser vid elände eller riktigt räligt elände varit uppe.
Vill då passa på att nämna att FRO utbildar Sambandsoperatörer avsedda för placering vid exv. länsstyrelser eller andra myndigheter. I utbildningen används köpta frekvenser för HF och VHF/UHF. Alltså inga amatörfrekvenser.

Visst är många FROare även radioamatörer men för tjänstgöring vid civila myndigheter eller Försvarsmakten gäller unik utbildning för materiel och handhavande.

SEK tar upp problematiken med avtal med exv räddningstjänst. Efterhand som nu myndigheter och t.o.m. kommuner börjar inse behovet av utbildad personal vid stort elände och Höjd Beredskap och Krig. Så fungerar det inte med frivilliga som ”kanske” kommer utan att personliga avtal och krigsplacering är nödvändiga.

Kan du tänka dig att göra en samhällsinsats--- Kolla www.fro.se/
 

SM0AOM

Well-Known Member
Vi funderade lite och insåg att vi inte skulle kunna skriva ett avtal med räddningstjänsten. För vid ett längre avbrott skulle det innebära skiftgång för minst två men förmodligen tre personer per boende över ett dygn. Och att på mer eller mindre frivillig basis bemanna dessa över tid skulle vara helt omöjligt. Så vi tackade vänligt men bestämt nej.
Detta visar på ett förutseende utöver det vanliga...
Det är lätt att förbise vilka krav som ställs på H24 verksamheter när det gäller personalförsörjning.

I min tidigare utövning så var jag djupt inblandad i dimensioneringen av räddningscentraler och liknande, och där var "tumregeln" att för att upprätthålla en bemanning H24 så behövs det en personalpool av minst 4, gärna 5 personer per H24 bemannad tjänst om man ville ha någon form av kontinuitet och även kunna upprätthålla kvaliteten.

Om man gör tankeexperimentet att SK7CA hade ställt upp på denna begäran, och behövt bemanna upp 10 vårdinrättningar samt någon central funktion så hamnar man i 50-60 personer som både skulle behöva vara tillgängliga, utbildade och samövade samt inte minst samarbetsvilliga.

Man kan anta att ett totalt bortfall av telefonnätet har någon form av orsak, och att det även drabbar andra samhällsfunktioner, och då blir det sannolikt att dessa personer även kan få andra, mer närliggande, bekymmer.

Alla som har den minsta insikt i hur organisation av komplexa projekt går till, förstår att man inte kan bygga upp system runt resurser som man inte vet om man disponerar och inte heller deras förmåga, kvalitet eller uthållighet. Den store generalen Bernhard Montgomery hade som princip att inte angripa utan att ha en säkerhetsfaktor av minst
3 när det gällde numerär av trupper och tillgång till andra resurser.

I övrigt gäller citatet från fältmarskalk von Moltke i en annan tråd fortfarande.
 

SM0UAN

Well-Known Member
I ett läge med storstrul, "riktigt räligt elände", kan man kanske tänka sig lösningar utanför den ordinarie boxen. Arbetstidsavtal kanske kan tummas på, vissa ordinarie arbeten kanske permitteras från, man frångår examinationskrav etc etc. Om inrättningar med verksamhet 24/7 inte kan kommunicera via ordinarie nät, kan man kanske träna upp personal på resp. arbetsplats att använda en radio? Det är ju inte som att köra Ra180 i skyddsläge med nycklar och synkning och trassel, utan mer som sofistikerad walkie-talkie... Om grejerna inkl antenn är på plats är det inte alltför komplext att ställa in frekvensen och använda PTT. (telefoni förutsätts). Ansvariga för resp arbetsplats skulle kunna ta in några kunniga att sätta upp "systemet" och lämna en lathund för tillfälliga operatörer, kanske hålla introduktionskurs nån gång per halvår. Det är ju inte svartkonst vi sysslar med, oftast.
 

SA0BUX

Old Member
En bra pryl att preppa sig med är några fälttelefoner.
Funkar i flera år med två C-celler, vid måttlig trafik med exvis några grannar för att höra vad som händer, om de vet något, eller hört något, eller om de fortfarande är i skyddrummet, är oskadade, ser symptom på strålningskador etc.
Fältapor finns ofta på TRADERA, men börjar bli lite dyrare.
Behövs ingen passning då den ringer tydligt som hörs från andra rum.
Klart att en lång sladd behövs oxo.
De står sig i många många decennier bara de står någorlunda fuktfritt. Att plasta in dem ökar livslängden. Matplast....
Behöver inte skyddas mot EMP.

Sm4FPD
Köpte två fältapor inklusive fingerskiva för ett tag sedan på surplus.
Bra att ha..
 

SM0AOM

Well-Known Member
I ett läge med storstrul, "riktigt räligt elände", kan man kanske tänka sig lösningar utanför den ordinarie boxen. Arbetstidsavtal kanske kan tummas på, vissa ordinarie arbeten kanske permitteras från, man frångår examinationskrav etc etc.
Visst kan man det, och det kommer nog också att ske.

Men då försvinner helt "vitsen" med att engagera radioamatörer i hanteringen. För 30 år sedan var radioamatörerna nästan 30 år yngre, och då fanns det en bättre bredd och ett större urval av potentiella.

Med en medianålder på dryga 65 och en 10-percentil på nästan 50 blir sådant vanskligt bara av den orsaken.
 

SM0UAN

Well-Known Member
Urspårad kommentar #1:
Det finns med säkerhet ett antal pensionärer som är alerta och "tekniska" nog att kunna sköta en enkel radiotelefon, en del av dem är kanske radioamatörer. Skulle skräpet hamna i fläkten på riktigt, så sitter nog inte alla vi arbetsveteraner hemma och ojar oss, utan det går nog att hämta personal från den gruppen.

Urspårad kommentar #2:
"Fältapor" trodde jag var fättelefon M37 (eller vad den nu heter), en brun bakelithistoria med induktor och fingerskiva och en summer för att blåsa ut dammet ur hjärnkontoret med. Senast jag hade fältverksamhet påpekades dock att just det epitetet kopplades till en liten grön, smidig fälttelefon (utan induktor), som fyllde nästan samma funktion, men var betydligt lättare och "modernare", dvs troligen nåt 60-talsmateriel. Men den kära bakelitlådan är verkligen en användbar sak, om man har trådförbindelse. De användes även av SJ/Banverket (utan summern, dock) och är närmast odödliga. Jag byggde om en sådan för att ha till min IC-720 för mik och hörtelefon och PTT, funkar rätt OK.
 

SA0BUX

Old Member
Visst kan man det, och det kommer nog också att ske.

Men då försvinner helt "vitsen" med att engagera radioamatörer i hanteringen. För 30 år sedan var radioamatörerna nästan 30 år yngre, och då fanns det en bättre bredd och ett större urval av potentiella.

Med en medianålder på dryga 65 och en 10-percentil på nästan 50 blir sådant vanskligt bara av den orsaken.
Då får vi överlåta Sveriges kommunikation till Indiska underleverantörer.
Men det kanske kan bli förändringar, hörde att MSB skickat ut brev till ungdomar angående totalförsvarsplikt.
 

Markus.Nilsson

Well-Known Member
Vilken typ av nödsamband är det man tänker sig syssla med som prepper? Vill man skaffa sig förmågan att hjälpa samhället vid en kris eller är det mest för egen del? Om det är för egen del, vem ska då sitta i andra änden och svara på anrop?
Jag tror att det stora flertalet preppers tänker på sig själv/sin familj, eller sin egen grupp först och främst. Inom prepperkulturen är självständighet och oberoende viktiga egenskaper. Många inom prepper communityt har också en lite negativ inställning till samhället som inte har den beredskap som fanns förr. Politiskt är dom flesta preppers en ganska homogen grupp, kanske lite av liberterianer. Jag tror att pionjärandan är stark.

Min gissning är att genomsnittspreppern kanske ser sig använda radion för att prata med andra likasinnade i närområdet, som då kan dela med sig av information om var det finns förnödenheter, om det är rövarförband ute och plundrar, eller för att stämma träff för byte av varor och tjänster.

Jag tror att preppers tycker att FRO är lite "dammigt", och att många också ogärna skriver upp på något som är tvingande eftersom dom vill vara med sin familj eller vänner när "skiten träffar fläkten".

Det här är mina egna spekulationer, efter att ha kollat på mycket preppers på youtube och läst på dom forumen som finns.
 
Last edited:

SM0UAN

Well-Known Member
Det borde väl inte finnas nåt hinder för att använda nån digital mod (utom Morse) för "nödsamband" eller krisnät eller vad det ska kallas. PSK31 verkar komma fram med små energier och det finns väl en uppsjö andra moder (även med feltolerans) att använda. Att driva en laptop och ett modem borde inte vara någon direkt omöjlighet om man har lite 12 V DC att jobba med. Det kräver ju lite mer av operatören är bara talförmåga, men att överföra textmeddelanden borde det väl funka bra för.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jag tror att det stora flertalet preppers tänker på sig själv/sin familj, eller sin egen grupp först och främst. Inom prepperkulturen är självständighet och oberoende viktiga egenskaper.

Högst sannolikt är det så och ju längre och mer allvarlig en kris blir ju mindre tid och resurser kommer att finnas över för att hjälpa okända som inte brytt sig om att förbereda sig alls, s k "non preppers" eller de som helt saknar sunt förnuft, är allmänt oföretagsamma, saknar kreativ förmåga och lever ett bekvämt liv, kanske inte ens kan laga mat och där skafferiet är tomt per dafault. Ingen campingerfarenhet och kanske inte gjort lumpen och tillägnat sig grundutbildning i överlevnad. Ingen rödsprit till spritköket, inget spritkök heller och inga tändstickor. I stan där grannarna inte har en aning om vem som bor i lägenheten bredvid kan det snabbt bli besvärligt.

Här på landet där alla känner alla och vi vet vad vi har för gemensamma resurser och kunnande är det bättre. Grannarna häromkring är bönder, hantverkare och egenföretagare. Möjlighet till vedeldning och egen brunn har de flesta här så det är en bra start. Några har dieselaggregat och det finns byggcentraler och elkablar osv.

Problemet för oss i Sverige är att de flesta av oss inte har någon egen erfarenhet av allvarligare kriser utöver kortare elavbrott och att internet ligger nere en stund. De flesta har dock upplevt elavbrott flera timmar. Några har upplevt elavbrott flera veckor i samband med de stora stormarna och ett mindre antal har varit utan el och värme flera veckor.

Man kan bara försöka föreställa sig paniken som kommer att utbreda sig vid en riktigt allvarlig kris om el- och all mobil- och internetkommunikation går ner samtidigt och varar länge. Särskilt om det är blåsigt, kallt och eländigt. Några har inte ens en batteriradio. De blir helt isolerade från information utifrån och ovissheten under stressade förhållanden är inte att leka med. Utan el och internet etc så kommer precis allting i samhället att upphöra att fungera. Återställningen är inte helt enkel heller om viktiga knutpunkter slagits ut.

Det geopolitiska läget är komplicerat och det kommer att bli ännu mer komplicerat i en allt snabbare takt. Dominibrickorna kan falla snabbt och det ena kan leda till det andra. Ingen vet hur läget kan utveckla sig och i vilken riktning. Många spekulerar.

Den som hänger med och ev tror sig ha förstått vad som är i görningen och har förmåga att tänka utanför boxen har redan sett till att det finns viss beredskap. Minimum kan då vara att ha säkrat alternativa lösningar för värme, vatten och mat i form av sådant som kan lagras länge och inte är avhängigt av kyl och frys samt att i förväg pratat med grannarna.

Om det av någon anledning behövs anordnas radiokommunikation med grannarna eller yttervärlden finns möjligheter till det här.
 
Last edited:

SM4FPD

Well-Known Member
PSK 3 och andra RTTY-mode, som kräver en dator.
Njae, datorn kräver ju uppdateringar då och då, och utan internet blir den ju snabbt obrukbar.

Som EQL skriver, det som för en tid sedan verkade osannolikt händer, och kommer att hända.

Eget vatten, ja men pumpen kräver trefas för att pumpa upp vätskan.

SM4FPD
 

SM0AOM

Well-Known Member
Förvisso, men "totalförsvarsplikt" säger bara att det kommer att finnas tillgång till tjänstepliktig personal, men ingenting om dess eventuella kompetens och användbarhet.

Skulle samhället drabbas av sådana påfrestningar att 16-åringar behöver kallas under fanorna har vi problem av en magnitud som makthavarna nog inte riktigt kan föreställa sig.
Bara en sådan sak som att dessa 16-åringar blir avskurna från sina dagliga doser Facebook och Twitter i sina smartphones skulle leda i sig till oroligheter och undantagstillstånd.

Men, denna åldersgrupp kommer högst troligt att ändå få förstahandserfarenheter av sådant, när Sverige dras in i nästa storkrig, vilket jag själv uppskattar att det sker inom mindre än 5 år. Hoppas dock att inte behöva uppleva det.

Är ganska tacksam över att inte ha så långt kvar och inte heller ha några barn...

Jag tror att preppers tycker att FRO är lite "dammigt", och att många också ogärna skriver upp på något som är tvingande eftersom dom vill vara med sin familj eller vänner när "skiten träffar fläkten".

Har på något sätt en känsla av att det finns ett ganska brett spektrum av "preppers" med traditionalister som tror att samhället kommer att fortsätta att fungera hjälpligt, men behöver assistans på den ena sidan, och där uppifrån organiserade företeelser som FRO har sin plats.

Sedan finns den andra ytterligheten av "undergångsromantiker" som ser framför sig ett totalt sönderfall och "every man for himself". Det verkar vara så att många tongivande amerikanska "preppers" tillhör den senare gruppen som närmast politiskt kan beskrivas som "socialdarwinister" eller "nihilister". Hur stor denna fraktion kan vara i Sverige är svårt att säga.

1666428318711.png
Skulle tro att både myndigheterna, allmänheten samt de mer radikala "preppergrupperna" ser radioamatörer som någon form av sammansmältning av Marve Fleksnes LA8PV och den "Euro-Whacker" som SM7EQL fångade på bild i Friedrichshafen.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Eget vatten, ja men pumpen kräver trefas för att pumpa upp vätskan.

Ny enfas ringpump och hydrofor från 1962 här men en hink och rep står i förrådet och räcker för att få upp nödvatten ur brunnen till kaffet och matlagning - på försvarets spritkök. Sen finns gasolkök och toa i både husbilen och husvagnen. Förr hade vi eget avlopp men kommunen tvingade oss att ansluta till kommunalt avlopp som drivs av pumpar i varje fastighet osv.

Annars går det ju alltid att upprätta ett utedass i form av en grävd grop i trädgården och spika upp ett plank runt omkring. Både virke och spik finns i uthusen. Hammare och gott handlag finns också. Möjligen behövs ett tak och en ficklampa på en spik men inte nödvändigtvis. XYL är född på lantgård med koer och höns så hon klarar sig nog och jag klarar mig också. Jag har jobbat på bygge en tid och är händig. Spara all skitreklam som fyller postlådan så behövs det inte hamstras toapapper heller.

Jag är övertygad om att den som kan tänka flera steg framåt och inte är tappad bakom en vagn har ganska goda förutsättningar att uthärda relativt tuffa omständigheter längre än några timmar. Man bör dock försöka förbereda sig mentalt och se de olika scenariona, både de mest tänkbara och de helt osannolika som kan bli verklighet fortare än någon kan ana.
 

SM0UAN

Well-Known Member
PSK 3 och andra RTTY-mode, som kräver en dator.
Njae, datorn kräver ju uppdateringar då och då, och utan internet blir den ju snabbt obrukbar.

Som EQL skriver, det som för en tid sedan verkade osannolikt händer, och kommer att hända.

Eget vatten, ja men pumpen kräver trefas för att pumpa upp vätskan.

SM4FPD
Att datorer blir sämre med tiden är en myt. De program som finns i en maskin och kan köras idag, kommer att funka lika bra om ett år. Det är snarare ständig kontakt med internet som trögar ner maskinerna, genom ackumulering av en massa data via websurfning och eventuella attacker. Uppdateringar är till 75% kommersiellt motiverade, 20% motiverade av skydd mot faktiska hot och 5% för förbättring av "användarupplevelsen", dvs bugfixar i dålig programvara. Och i sammanhanget var det ju fråga om ett läge "utan internetåtkomst" :)
 

SM4FPD

Well-Known Member
Det låter bra Bengt!!!!
Annars finns ju mossa i skogen, (till dasset) men i och för sig den bökar ju vildsvinen upp....
Ja en husbil är en tillflyktsort, där finns 2 x 11 kg gasol , värme kyl spis etc.
För några år sedan köpte jag en brugt fotogenkamin, (150 kr) den provkördes, och funkade, men det krävs nog att man lsäer och fröstår handboken, för att kunna använda den, och bruksanvisningar är det första som försvinner., nu finns ett antal liter fotogen i beredskap.
Med tanke på Gastuberna i husbilen vore en gasolkamin att ha inne en bra beredskapspryl. (preppningspryl)

Jag brukar spara utbytta bilbatterier, mäta upp dess kapacitet, exvis kan ett 55 Ah batteri prestera omkring 1/3 del när man måste byta ut det.
Genom att ha dem på stabil 13,8 V läääänge,(år eller så) kan man i vissa fall få dem att prestera mera.
Nu har jag ett 100 Ah stående, efter ett år med 13,8 V kan det ge omkring 50 Ah nu.

Så ja, det gäller att ta vara på grejerna, allt från träbitar till järntråd.

På loppisar kan man ibland hitta lådor med 100 m RK eller FK, 1,5 - 2,5 mm2, för en tjuga. köp! och lägg på lager

SM4FPD
 

SM0BRF

Well-Known Member
Med en medianålder på dryga 65 och en 10-percentil på nästan 50 blir sådant vanskligt bara av den orsaken.
Då sitter vi redan på äldreboendet när eländet inträffar. Vi får ta med ett par riggar (VHF och HF) och låta sätta upp antenner.
Så har vi något att göra i väntan på kraschen :).
 

SM0BRF

Well-Known Member
Jag brukar spara utbytta bilbatterier, mäta upp dess kapacitet, exvis kan ett 55 Ah batteri prestera omkring 1/3 del när man måste byta ut det.
Genom att ha dem på stabil 13,8 V läääänge,(år eller så) kan man i vissa fall få dem att prestera mera.
Nu har jag ett 100 Ah stående, efter ett år med 13,8 V kan det ge omkring 50 Ah nu.SM4FPD
Så gjorde jag förut, men har slutat sedan ett gammalt bilbatteri exploderade och spred plastbitar och syra i garaget. Trolig orsak var intern kortslutning med gnistbildning.
 

SM4UKE

Well-Known Member
Vad händer det när jag (kanske) varit duktig och förberett mig väl för alla eventualiteter och sedan upptäcker några andra att det ryker ur min skorsten, lyser i fönstren och det ligger massor med ved snyggt staplad. Luktar gott från nylagad mat på gasolköket (jag har ett!). Musik hörs från en batterimatad AGA transistorradio i äkta läderhölje (redo att ta emot info på flera olika våglängder).
Ute finns ett gäng med ruffiga typer som är hungriga och frusna, sannolikt påverkade av någon substans. Deras prepping har kanske inskränkt sig till att skaffa vapen och droger.
 
Top