Radioskolan.se - utbildning online

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Radioskolan.se erbjuder genom projektet CW-väktarna utbildning i morsetelegrafering - online

Är du intresserad av radio? Kanske till och med radioamatör? Vill du lära dig mer om radio och komma i kontakt med andra likasinnade?

Då är Radioskolan.se för dig! Radioskolan.se är öppen för ALLA som vill förkovra sig inom radioteknik och radiokommunikation.

Som pilotprojekt har vi startat "CW-Väktarna" en grund- och påbyggnadsutbildning i morsetelegrafering där du som elev får tillgång till ett webbaserat mentorstöd.

Sedan radions första början har kunskaper i morsetelegrafering varit ett formellt krav för att som radioamatör få utnyttja frekvenser under 30 MHz. Sverige har länge haft 40-takt (C-certifikatet) som lägsta gräns. För några år sedan sänktes kraven till 25-takt och nuvarande föreskrifter från Post- och Telestyrelsen, PTS, ställer sedan våren 2004 inga krav alls på färdigheter i morsetelegrafering. Man skulle därmed kunna tro att morsetelegrafering är förlegat i dagens moderna radiovärld.

Inget kunde vara mer osant. Morsetelegrafering erbjuder fortfarande möjligheter där moderna kommunikationsmetoder inte håller måttet! Många nya radioamatörer upptäcker att de behöver telegrafikunskaper för att få fullt utbyte av hobbyn och morsetelegrafering har på senare tid väckt allt större intresse och nyfikenhet. Kanske är just du en av de många radiointresserade som någon gång i livet deltagit i en telegrafikurs men som av en eller annan anledning inte fullföljde kursen, eller är du en av de radioamatörer som med nöd och näppe klarade 25-takten och sedan inte kommit vidare?

Radioskolan.se och projektet CW-Väktarna hjälper dig upp för trappan - genom att öva upp färdigheterna i morsetelegrafering - för att ta dig vidare i telegrafins underbara värld. 25-takt i all ära men för att kommunicera med behållning duger 25-takt inte. Du bör komma upp till åtminståne 70-80-takt för att telegrafin skall kännas naturlig och rytmisk. Först då kommer du att förstå varför många ser morsetelegrafering som en konstart. Radioskolan.se och CW-Väktarna kan ta dig dit - men bara om du själv vill, förstås. Att lära sig morsetelegrafi kräver som så mycket annat här i livet tålamod och regelbunden träning. Viktigt att komma ihåg är dock att alla som vill, kan lära sig telegrafi. För några är det lätt och för några svårare. Saknas viljan så går det inte. Några har sannolikt satsat mångdubbelt mer tid och energi på att övertyga både sig själva och sina kompisar om att telegrafi är omöjligt, tråkigt, otidsenligt och ointressant, än den faktiska tid som skulle gått åt att lära sig "radioamatörernas eget språk" om möjligheterna och motivationen nu bara infunnit sig.

Med CW-väktarna är förutsättningarna de rätta. När du anmält dig blir du kontaktad av en av våra Mentorer - en erfaren radioamatör eller telegrafist och tillika duktig pedagog. Tillsammans lägger ni upp ett individuellt träningsprogram där du som elev förbinder dig att följa programmet och med jämna mellanrum avrapportera dina resultat på din personliga webb-sida. Där får du också tillgång till statistik och kan även se hur dina kurskamrater avancerar. På så sätt skapas en "vi"-känsla och du sätter också en viss press på dig själv att fortsätta träna - bevisa för dina kurskompisar att du minsann också kan och vill - lära dig telegrafi.

Vill du delta i det här? Vi behöver betatestare, elever, författare, inspirationskällor och mentorer. Kanske kan du bidra till Radioskolan.se på annat sätt - kontakta någon av oss på Radioskolan.se under e-postadress redaktionen (at) radioskolan.se

Radioskolan.se är ett "förenings-befriat", självständigt projekt som initierats av en handfull fristående svenska radioamatörer. Syftet är att på idéell basis befrämja utbildningsinsatser inom radioteknik och närliggande ämnesområde för personer med radio som hobby. Målet är att vara en plattform där "alla goda krafter" samlas och fritt kan samverka - på ett obyråkratiskt och direkt sätt - allt för att befrämja radiohobbyn.

Verksamheten är än så länge i startgroparna och definieras av vad som vid varje tidpunkt publiceras på webplatsen http://www.radioskolan.se
Väl mött hälsar

Bengt Falkenberg SM7EQL, Michael Josefsson SM5JAB, Karl-Arne Markström SM0AOM, Kent Hansson SM7MMJ och Richard Niklasson SM7OHB.
 
Back
Top