Regler rörande rör.

SM6WET

Well-Known Member
Många antenner byggs utav rör och jag tänkte att det vore viktigt med en riktig definition utav rör.

1. Hela röret skall tillverkas av ett långt hål omgivet av stål, aluminium eller plast och centrerat omkring kärnan av hålet.

2. Hela röret måste bestå av hål i hela dess längd, hålet skall dessutom vara lika långt som röret.

3. Inre diameter av röret får inte vara större än yttre diameter, annars hamnar hålet på utsidan.

4. Hela röret skall innehålla enbart håld så att vatten eller andra medel kan flyta fritt.

5. Långa rör skall märkas "långa rör" i var ände så at en inspektör lätt kan se om det är ett långt rör eller ett kort rör.

6.Extra långa rör skall märkas "extra långa rör" och också märkas på mitten så att inspektören slipper gå till någon utav ändarna för att se om det är ett kort, långt eller extra långt rör om inspektören skulle ankomma till mitten av röret.

7. När rörböjar i 30°, 45° eller 90° grader beställs måste det anges om det skall vara vänster eller högersvängda böjar. Rörgatan riskerar annars att svänga fel vid installation.

8.På lodräta rör måste flödesriktninen anges, annars riskerar medelt i röret att "krocka" och/eller rinna fel väg.

9. Eventuella gängade rörkopplingar måste vara av vänster eller högergängad typ. ALDRIG blandat! Om man blandar skruvas ju den ena av när den andra skruvas på.

10. Ett helrör är ekvivalent med två halvrör.


73 Magnus
 
:) :) :)

Haha, den skall jag skriva ut och sätta upp på jobbet.

73 de Uffe
sm7sek
 
Back
Top