Remssändare och tontelegraf

SM5LQL

Member
Håller på att renovera/återutrusta ett par av försvarets kortvågskärror som museeföremål och letar efter remssändare och tontelegrafdelar. Dessa fanns nog inte så många av men tänker att det kanske kan finnas något i gömmorna. Denna utrustning skrotades ut i början av 2000-talet och troligen sparades inte mycket då det fanns mer intressanta delar i kärrorna såsom mottagare och sändare.
Remssändaren kommer från Plessey och heter Remssändare 403, har inbyggd löpnummersändare. Har haft kontakt med några insatta fsk-grabbar och det kan vara så att de tillhandahölls av Plessey och fick deras namn men tillverkades av någon annan.
Tontelegrafen heter TTGF 005 och tillverkades av Siemens. På deras språk heter systemet WT-1000 och de användes här för att på 2 eller 4-tråd överföra nyckling och fjärrstyrning mellan sändar- och mottagarkärra.
Båda dessa fanns också på fasta anläggningar. Även defekta/skrotade delar av intresse.
Efter snart 50 år av samlande finns gott om bytesprylar och jag kommer att vara generös!!!!
Förhoppningsvis finns någon som har kommit i kontakt med dessa prylar under åren, vore kul att veta lite mer om dess egenskaper och ev. annan användning.
Hör gärna av er direkt.
 

Attachments

  • Remssändare 403.jpg
    Remssändare 403.jpg
    445,9 KB · Views: 14
  • TTGF005.jpg
    TTGF005.jpg
    629,2 KB · Views: 14
Bekanta burkar på bilderna men jag såg och använde bara dom när vi hade stab-stab radio kurs på S3 , själv var jag radiolänkare.
 
Siemens WT-1000 tontelegrafer förekom inte inom Televerket Radio, utan vi byggde med SRT GH1225 som var funktionsmotsvarigheten också byggd enligt CCITT R.37 Den enda WT-1000 som jag kom i kontakt med i verksamheten var den som Marinen hade satt upp på Härnösand Radio för att gemensamt kunna styra CT1000 i Prästhushamn.

Den emulator för fjärrmanöversändaren till CT1000 som gjordes i slutet av 80-talet
generade frekvensskiftstonerna till en av kanalerna i programvara, som sedan sändes in i en av
kortramens testjackar.
 
Har också använt utrustningen vid tjänst, därför extra kul att försöka få ihop det hela. Övirigt i kärran finns de mesta. Det är egentliget själva jobbet med att renovera och få gång som är det roliga.
 
GH1225 finns nog någon stående i samlingarna, eller åtminstone delar. CCITT R.37, betyder det att frekvenserna på kanalkorten är standardiserade så man kan använda SRT:s och Siemens utrustning i varsin ände?
 
CCITT R.37 är den standard som 12-kanals tontelegrafer är byggda efter.
Man kan samtrafikera mellan SRT och Siemens,förutsatt samma kanalbestyckning.
 
Last edited:
OK va bra, finns mycket kunskap här! Har läst om en TTGF 007 som har andra kanalkortsfrekvenser, tror den heter WT1000/24. Kan det vara så att den är byggd enligt en annan standard för 24 kanaler? Den jag letar efter heter WT1000/12.
 
Det skiljer mellan kanalantal och kanaldelning.

En 24-kanals tontelegraf enligt R.35 har 120 Hz delning och kan överföra 50 Baud,
medan en 12-kanals enligt R.37 har 240 Hz delning och klarar 100 Baud. samt
R.38 med 480 Hz och 200 Baud.

1707689127657.png

GH1225 kunde bestyckas för alla standarder, men jag har endast använt sådana för R.37 och R.38A.

Dess föregångare GH121 fanns i några exemplar inom Televerket Radio mellan Telegrafexpeditionen på Skeppsbron och sändarstationerna i Borlänge, Karlsborg, Hörby och Grimeton. Vi bytte ut alla sådana mot GH1225 i samband med uppgraderingen av Fast Radio infrastrukturen under mitten av 80-talet.
 
Tack för info. Imponerande anläggningar, hade man direktledningar eller gick förbindelserna via växel? Dessa standarder var att hålla sig efter när man skulle ut på telenätet antar jag. Användes dessa utrustningar för nyckling och fsk av sändare?
 
Det var nästan alltid direktledningar.

Man kunde jacka om i korskopplingen i Stockholms telegrafexpedition ATESTO
mellan de "öppna" och "hemliga" anläggningarna men tror inte att det någonsin användes.

Jag var med om att göra om hela infrastrukturen 84/85 när fjärrmanövern till sändarna skulle moderniseras, och då byttes GH121 ut och ersattes generellt med GH1225.

Alla tontelegrafsystem var initialt för 100 Baud, men ett par av stråken modifierades för ett litet antal 200 Baud kanaler för att styra mottagare. I GH121-systemen så var det en blandning av 50 Baud för fjärrmanöver och 100 Baud för trafik.

"Radioviorna" hade vanligen 96 Baud synkron moduleringstakt med 2 multiplexade 50 Baud asynkrona teleprinterkanaler, men det planerades även för 192 Baud fyrfrekvenstelegrafi där man multiplexade hop 4 50 Baud asynkrona kanaler. Det fruktansvärt dyra SRT FS91 FSK-modemet användes i dessa system.
 
Back
Top