RÖR köpes

Hade lite i andanom hoppats på drivrören i en sådan här: :)
Men man ska ha lämpliga transformatorer vilket oftast är det största och dyraste problemet.

Vad sitter det för drivrör i en dylik "gerät"?
 
Första generationens automatavstämda 20/30 kW HF-sändare från Telefunken, tidigt 60-tal.
Det stod fem stycken i Karlsborg och en i Grimeton.

Någonstans i samlingarna finns en bild av mig brytandes huvudströmbrytaren till den sista när den
togs ur drift 1996.

"Those were the days..."
 
Back
Top