Rys(s)liga amatörer i Polen

Man kan väl säga att problemen för media att hålla isär vilka som är "radioamatörer" eller inte,
på intet sätt är nya.

För dryga 60 år sedan, i en tid när journalister i gemen var både läs- och skrivkunniga i en betydligt större utsträckning än i dag, såg sig organiserad amatörradio sig nödsakad att skicka detta till företrädare för landets dagspress:

1693337295773.png
 
Det krävs i regel inte mycket.. 30 minuters googlande och rätt utrustning, alternativt någon tågförare som råkat läcka frekvensen på fyllan
Tragiskt men sant..

RadioHackers?
 
Som "nördar" tenderar vi att bortse från att världen faktiskt inte vrider sig runt oss, utan lever i tron att omvärlden tar oss på samma allvar som vi själva gör.
Detta är inte fallet, utan jag vill nog påstå att medvetenheten hos både "media" och "publikum" om vad "radioamatörer" är för några, samt skillnaden mellan "riktiga radioamatörer" och andra aldrig varit så låg.

Om vi tittar i backspegeln de grovt räknat 100 år som "amatörradio" funnits, så var under pionjärtiden alla som på något sätt sysslade med "radio" utan att vara yrkesmän "radioamatörer". Dit räknades såväl radiobyggare, radiolyssnare samt den lilla skara som även sände.
Dessa kategorier var påtagligt synliga i media, och "publikum" var ganska medveten om deras existens. Den första "höjdpunkten" i mediernas uppmärksamhet var då.

Under de följande årtiondena kom "DX-lyssnare", "radiobyggare" och "sändaramatörer" att utkristalliseras, och distinktionen mellan dem blev ganska tydlig. En "sändaramatör" var en privatperson som med Kungl. Maj:ts Nådiga Tillstånd fick inneha och använda en radiosändare. Det skrevs åtskilligt om dem i pressen, men kom en del i skymundan sedan "radio" blivit en massprodukt under 1930-talet.

Den andra toppnoteringen kom sedan under andra halvan av 1940-talet och början av 50-talet. Krigsårens avspärrning och brist på yttre stimulanser skapade ett uppdämt behov, och "radioamatörer" hade utmärkt sig under kriget. Detta hade skapay "goodwill", men också en del "radiopirater", där "Black Peter" utmärkte sig. Myndigheternas med stort nit drivna jakt på dessa skapade rubriker.

Under den här tiden var synligheten i media relativt stor, men som de tidigare anförda exemplen visar, blandades ofta "legala" och "illegala" radiohobbyister ihop hos mediarepresentanter.
Sedan kom "radioamatör" i media i stort sett att blir synonymt med "privatradioanvändare" eller "någon som orsakar TV/HiFi-störningar" genom deras numerär. Undantagen var väl Erik Bergstens, "Den Galne Redaktören (SM6DGR)" inslag i Tekniskt Magasin.

Den hårt prövade SM3WB fick handgripligen erfara detta under sin tid som QTC-redaktör. "Marve Fleksnes LA8PV" som visade "amatörradio" i skrattspegeln kom sedan att prägla populäruppfattningen om amatörradio. I samband med Estonia-katastrofen kom "radioamatörer" att bli omskrivna i mindre smickrande ordalag i kvällspressen, oklart varför.

I mer modern tid har både "radioamatörer" och "privatradioanvändare" blivit i stort sett osynliga i media, mycket beroende på att mediabruset nått sådana nivåer att "nördiga nischverksamheter" fått allt svårare att överhuvudtaget märkas, samt att billiga masskommunikationer bokstavligen blivit "var mans egendom".
En vanlig kommentar om amatörradio skulle komma på tal är "håller man fortfarande på med sådant?", och den sedan ett par-tre årtionden alltmer vikande rekryteringsbasen återspeglar detta.

Jag tror att vi tvingas acceptera att "vi är de sista" och att inga kommer efter oss. Den alltmer sjunkande kvaliteten har dessutom gjort att myndigheterna sannolikt delar denna uppfattning. Men eftersom det snart blir krig kanske spelplanen ändras.
 
Trodde alla EU länder var tvingade att använda GSM-R (och gå över till ERTMS) , i alla fall brukar Trafikverket hänföra till sådana EU regler.
 
Sen går det ju att ifrågasätta det förnuftiga i att ha ett nödstoppssystem som är tillgängligt utifrån... föråldrat sägs det, men det är ju bara förnamnet.
 
Sen går det ju att ifrågasätta det förnuftiga i att ha ett nödstoppssystem som är tillgängligt utifrån... föråldrat sägs det, men det är ju bara förnamnet.
"La scène se passe en Pologne,
c'est-à-dire nulle part

fritt översatt:

"Scenen utspelar sig i Polen,
det vill säga, ingenstans"

(scenanvisning till 1890-tals pjäsen Ubu Roi av Alfred Jarry)
 
Last edited:
Sen går det ju att ifrågasätta det förnuftiga i att ha ett nödstoppssystem som är tillgängligt utifrån... föråldrat sägs det, men det är ju bara förnamnet.
Kanske det är någon gammal sorts radioblocksystem ?
 
Kanske det är någon gammal sorts radioblocksystem ?
Mhm, det skulle det kunna vara. Men ändå; att utifrån oväntat kunna utlösa nödbroms på ett tåg... Under hösten skulle man ju kunna sätta stora delar av fordonsparken ur spel genom hjulplattor. Ingen billig lek.
 
Borde finnas en hårdare lagstiftning i Europa/Världen. Finns inget idag hinder att jag inhandlar amatörradioutrustning på ebay, amazon eller på annan plats utan licens. Det är inte olagligt att äga sådan utrustning. den blir först olaglig när "send" trycks in, om du inte har licens & frekvenstillstånd att sända.

En person med elakt sinne kan sålunda inhandla en "Hack RF One" utomlands utan licens och löpa amok i din kommun
 
Borde finnas en hårdare lagstiftning i Europa/Världen. Finns inget idag hinder att jag inhandlar amatörradioutrustning på ebay, amazon eller på annan plats utan licens.
Precis, och dessutom kan numera "vem som helst" bli "radioamatör"
utan varken telegrafikunskaper, personliga karaktärsreferenser eller säkerhetsprövning med åtföljande registerkontroll.
Dessutom har de övriga kunskapskraven också blivit
närmast symboliska.

1693392001631.png

"O tempora, O mores"
 
Kan inte se att det skulle hejda någon ...

"Klipp ABSOLUT INTE av den gröna tråden mellan A och B b på kretskorrtet, då kan den sända och ta emot överallt och det är förbjudet"
 
Ja det är såklart inte bra att använda sina kunskaper att sabotera för andra eller samhället, men sånna personer kommer alltid att finnas, vare sig man vill eller inte.

Sen är det såklart beklagligt och tråkigt att amatörradiohobbyn får bära hundhuvud när det händer.

I det här fallet kan man kanske ändå misstänka vem som ligger bakom...
 
Kan inte se att det skulle hejda någon ...

"Klipp ABSOLUT INTE av den gröna tråden mellan A och B b på kretskorrtet, då kan den sända och ta emot överallt och det är förbjudet"
Jag ägnade mig under en period åt att brygga eget öl m h a ölsatser. Framställningen omfattade 4 mycket enkla steg, där jag vill minnas att punkt No. 3 löd, "Obs att det här är förbjudet att tillsätta 3 dl socker. Ger starköl, förbjudet enligt svensk lag.
 
Undrar just om Sverige ligger på topp när det gäller meningslösa, naiva lagar? Kanske är det lika illa i många länder?
 
Jag vet ju inte vad som gäller i andra länder, men att vi har regler om att man inte får föra avfall över kommungränserna och att man inte kan parkera sin husbil på egen tomt längre tid än en "normal semesterperiod" (utan bygglov...) och en del annat, gör att man undrar över om det finns en särskild sammanslutning av regelnördar, som röker flugsvamp och har en tävling om vilka underligheter som är mest aparta innan de bästa dumheterna sedan utses och lämnas för beredning inom respektive kommun. Byråkraternas fasa för icke-reglerade tillstånd gör sedan att även de mest vansinniga begränsningar kan vinna laga kraft. Vi, "folket", varifrån lagarna ska utgå, har såklart ingen aning om vad som försiggår bakom de stängda dörrarna och inget inflytande på vad som bestäms... Men vi litar ju helt på våra representanter och gör som man ska.
 
Back
Top