1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

S-match enligt PA0FRI

Discussion in 'Antenner och master' started by SM6APQ, Sep 5, 2012.

 1. SM4RNA

  SM4RNA Well-Known Member

  Jag tror du missförstår mig. Känns inte jobbigt att läsa i tråden och inget negativt om tråden i sig. Men jag tänkte att det kunde vara intressant att höra om alternativet att inte gå omvägen via obalanserat. Jag tror jag bara en gång sett ett slutsteg, ett push-pull-steg med rör, som vart balanserat, men i de fallet satte de ändå en balun till obalanserat i slutet.
   
 2. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  AOM skrev; "Transformatorn är däremot varken powersplitter eller fasvändare, eftersom den cirkulerande strömmen genom en resonanskrets alla delar måste vara i fas. Skulle en halva av transformatorn vara i motfas med den andra så blir det omöjligt att mata in effekt i anordningen, eftersom strömmarna då kommer att sträva efter att ta ut varandra."
  ----

  Låter rimligt men i inlägg 29 så ser det ut som om transformatorn i det mittersta schemat delats i två separata transformatorer i det högre men att ena trafons primär kastats om. Tänker jag fel?

  Edit: Hmmm, ser nu att det nog bara är 50 ohms matningen som flyttats in till centrum för att få bättre balans kanske? Rittekniskt förvillande...

  /Bengt
   
  Last edited: Sep 7, 2012
 3. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  På ritningen går det inte att se polariteten hos transformatorerna.

  Dock är det så att strömmen genom en sluten resonanskrets vid resonansfrekvensen är i fas, eftersom kapacitansen ger en fasvridning - 90 grader och induktansen + 90 grader. Nettofasskiftet blir då = 0, vilket är en av definitionerna av resonans.

  Skulle man försöka sig på att mata den ena transformatorhalvan med 180 grader fasskift blir resultanten av matningsströmmen = 0 om transformatorerna är exakt lika utformade.

  Jämför med det som händer när man seriekopplar två glödströmslindningar.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 4. SA6BNV

  SA6BNV Well-Known Member

  Jag håller med.
  Jag slängde ut frågan tidigare - kan ingen av er kunniga (t ex Karl-Arne) ta kontakt med PA0FRI och reda ut saken?
  Vore toppen.
  // Åke
   
 5. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  >>>Jämför med det som händer när man seriekopplar två glödströmslindningar.
  ----

  Jag ritade om det högra schemat på mitt sätt att rita och ser nu hur transformatorerna är kopplade. Tack för klargörandet!

  /Bengt
   
 6. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Lite längre ner i sin artikel har PA0FRI angett transformatorernas (vi tänker oss 2 st separata) respektive faslägen. Enl bifogad bild.

  Vad jag kan förstå, styrker det min tes, men kanske är det så att även han tänker fel...

  73/Lasse
   

  Attached Files:

 7. PB3SM

  PB3SM Well-Known Member

  Åke,

  Min uppfattning om PA0FRI är att han är "en riktig radioamatör", som är mer intresserad av ATT hans grejor fungerar än HUR de fungerar, även om han naturligtvis alltid funderar över hur han kan förbättra dem. Han är en praktiskt lagd man, som ständigt är sysselsatt med verkliga experiment av olika slag, vilket framgår av hans hemsidor. Om han t ex hade gjort datorsimuleringar, så skulle han ha publicerat dem.

  En de luxe-version av S-matchen tillverkas f ö (på beställning) av PA0LL
  LL-Tuners

  Gör som PA0FRI: Experimentera mera!

  Groetjes,
  Kjell, SM6CPI - PB3SM
   
 8. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Som det är ritat är sekundärlindningarna i medfas. dvs om man använder konventionen att ström går in i änden med en "prick" och att primärlindningarna är seriekopplade på samma sätt.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 9. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Jag får en känsla av att vi (troligen mest jag) drabbats av begreppsförvirring när vi egentligen menar samma sak. Då min strävan är att förstå, inte att argumentera emot, vill jag åter igen knyta an till PA0FRI's bild där faslägen i transformatorerna visas.

  När den vänstra övre primäranslutningen är positiv, måste rimligtvis den nedre vänstra primär anslutningen vara negativ. Det är det jag tolkar när jag säger att primärlindningarna i respektive transformator är 180 grader ur fas, i förhållande till varandra. Detta fasläge överförs sedan till sekundär lindningarna, som i sin tur matar resonanskretsen (resonanskretsarna).

  Jag menar att om så inte vore fallet skulle ingen ström kunna flyta i resonanskretsen, då strömmarna isåfall blir motriktade, möts på mitten och tar kål på varandra! :)

  73/Lasse
   

  Attached Files:

 10. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  BDZ DE EQL

  Jag undrar om vi inte låter oss vilseledas av hur de olika schemana ritats. Prova att rita om schemat enligt mittersta bilden i ditt inlägg 29.

  Vad är egentligen den stora skillnaden mellan det mittersta och det högra schemat?

  Utvecklingen från det vänstra till det mittersta schemat ser man tydligt men sedan blir det faktiskt onödigt otydligt. Jag har inte uppmärksammat detta tidigare och har nog fått för mig att det ändå var något mer mystiskt med kopplingen än det i själva verket är.

  Eller vad?

  /Bengt
   
 11. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  EQL DE BDZ

  Mmm... jag kan inte heller se någon elektrisk skillnad mellan mittersta och högra schemat. Men DET förändrar väl inte mitt resonemang?

  73/Lasse
   
 12. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Bygge av S-Match i QRO-utförande

  Påbörjat! Någon fler?

  73/Lasse
   

  Attached Files:

 13. SM7FBJ

  SM7FBJ Bjarne

  Snyggt Lasse, hur ser toroiden ut?
   
 14. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Hej Bjarne!
  Jag har tänkt att använda 2 st stackade T225-A2, för effekttålighetens skull...

  73/Lasse
   
 15. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  2 st Amidon T200 blev det, då det var vad som fanns i junkboxen. En annan fördel med att stacka 2 kärnor, är man bara behöver linda hälften så många varv!

  Kontrollmätning av induktansen visar 2,8uH för den större lindningen och 1,4uH för de två mindre(8vv resp 4vv). C:a 3uH säger PA0FRI att den större lindningen ska vara, så det får väl duga.

  73/Lasse
   

  Attached Files:

 16. SM7CBS

  SM7CBS Well-Known Member

  Gu Måran!
  Snyggt Lasse!
  I Västerås finns en ham som satt i gång att bygga om en Harris automattuner som han köpt på loppisen i E-tuna. Det är ett stort kraffullt vattentätt L-filter som han bygger om till en s-match. Han kommer att den på balkongen och fjärrstyra den.
  Tore
   
 17. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Gu måran!

  Jag har även en tanke om att i fas 2 (!) av projektet försöka ordna automattuning med lämplig stegmotorstyrning och detektor. Stegmotor sitter redan i det byggblock jag använder (från CT1000).

  EQL: Jag håller med dig att PA0FRI's schema är onödigt tillkrånglat och det är lite svårt att förstå anledningen. Så här vill jag rita upp kopplingen:

  73/Lasse
   

  Attached Files:

 18. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Just precis Lasse. Nu ser det ju ut som en "vanlig 2 x 6,3 V glödtrafo" och det framgår klart och tydligt hur lindningarna är kopplade. Men primären är väl även den uppdelad i två separata lindningar som seriekopplats. Sedan kan man välja att mata in signalen antingen som du gör i schemat eller i mellan de båda lindningarna där de yttersta anslutningarna kopplats samman.

  Som sagt, varför har PA0FRI ritat sitt schema så himla tillkrånglat som han gjort?

  När du byggt klart din S-match så får du mäta upp förlusterna med hjälp av den indirekta metoden vid olika impedanser. Jag skall själv labba lite med mätmetoden på dels min hembyggda matchbox, dels en liten MFJ som står här på hyllan.

  /Bengt
   
 19. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Jag tror PA0FRI gjort sitt "krångliga" schema, med de olikfärgade lindningarna, för att åskådliggöra hur toroiden ska lindas. Kompletterat med toroidlindningsbilderna blir det ju "solklart"! :)
   
 20. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Har hittat ett stycke T-200-2 i junkboxen. Kanske väl lite för 1 kW. Någon som har för många?
   

Share This Page