SAC Contest Committee har ställt in årets SAC-test

Man vill väl försöka vara politiskt korrekt kan jag tänka mig. Himlar med ögonen.
 
Hur diskussionen gick i SAC-kommittén vet vi inget om. Men under de omständigheter som rådde (danska EDR ville enligt uppgift stänga ute ryska amatörer, i linje med vad brittiska RSGB och amerikanska, privata CQ i flera sammanhang gjort) är det en bra sak att Norden kunde enas om en kompromiss.
 
Grundtesen borde vara att om Ukraina inte får vara med eftersom man inte tillåter amatörverksamhet så borde inte heller Ryssland tillåtas. Det hade jag förstått. Ett tydligt ställningstagande hade varit bättre. Eller möjligen en kompromiss där ryska amatörer hade deltagit utom tävlan, dvs noll poäng, hade jag också kunnat förstå. Men att helt ställa in tävlingen har ingen parallell i idrottsvärlden. Eftersom tävlingen redan innan lider av minskat intresse så är detta grepp knappast något som vänder utvecklingen.
 
Tradigt att politik tillåts förgifta amatörradion som sedan urminnes tider hedrats som en fri, religöst och politiskt oberoende hobby för alla vilket upprepas i alla föreningars stadgar. För min del svarar jag de som ropar på mig om jag vill det och har inga problem med att ropa på t ex en UA9 eller nån DX-pedition från Nordkorea eller Kina eller osv. Skall vi styra våra beteenden efter politiska åsikter och händelser och vad andra tycker blir det så farligt att det är bättre att begränsa sig till lödkolven och mätinstrumenten och ge fan i att använda våra apparater i etern.
 
Tradigt att politik tillåts förgifta amatörradion som sedan urminnes tider hedrats som en fri, religöst och politiskt oberoende hobby för alla vilket upprepas i alla föreningars stadgar. För min del svarar jag de som ropar på mig om jag vill det och har inga problem med att ropa på t ex en UA9 eller nån DX-pedition från Nordkorea eller Kina eller osv. Skall vi styra våra beteenden efter politiska åsikter och händelser och vad andra tycker blir det så farligt att det är bättre att begränsa sig till lödkolven och mätinstrumenten och ge fan i att använda våra apparater i etern.

Jag förstår att amatörradion borde stå utanför alla sorts konflikter. Och detta gäller i de allra flesta fall. Men med kriget i Ukraina blir det annorlunda då våra ukrainska vänner inte får vara med i vare sig tävlingar eller genomföra vanliga QSO:n. Så, som jag vänder frågeställningen så får ryssarna åka i första klass och vara med i allt skoj medan ukrainarna diskrimineras och hålls utanför hobbyn.
 
Det blir svåra avväganden och ställningstaganden när rättvisa skall skipas. Hur man än vänder och vrider sig så finns det starka åsikter emot. Men anledningen till att de inte får utöva amatörradio beror väl på att Ukraina är i konflikt/krig och de styrande har förbjudit amatörradio. Är det inte så? De enskilda radioamatörerna där kan rimligen inte påverka situationen och det samma gäller väl i princip för de ryska amatörerna men som tillsvidare tillåts fortsätta som vanligt. Orättvist kan tyckas.

Flera av mina kompisar har meddelat att de bojkottar ryssar baserat på den politik Putins regim för. Jag hör vad de säger men tar ingen mer notis om det. Var och en får väl försöka göra det som känns bäst för deras mentala hälsa och moral och så länge man håller sig inom ramen för PTS föreskrifter och Radioamatörernas Hederskodex i den mån den fortfarande är tillämpbar så är det väl bra.
 
Ja, var och en får göra sina egna bedömningar och ämnet vi glidit in på är väl föremål för en egen tråd.

Men om man återför diskussionen til trådens rubrik så anser jag nog att beslutet inte är en kompromiss. En sådan bör ligga mellan två ytterligheter där den ena i det här fallet att köra som vanligt och den andra ytterligheten är att helt stänga ned. Så, i min bedömning har SAC valt en ytterlighet utan kompromiss. Och det visar väl en del på oenigheten mellan arrangörerna och ställer återigen frågan om tävlingen spelat ut sin roll i den här formen. Enda chansen att komma tillbaka nu är nog att göra om grundformen.
 
När det inte finns några problem så måste de skapas och det är väl precis vad SAC kommittén gjort?

Enligt SAC 2022 reglerna som skulle gälla för den inställda tävlingen står så här;
-------------------------

1. Aim of the contest


The aims of the contest are to promote amateur radio activity in Scandinavia and to encourage amateur radio communications between Scandinavian and non-Scandinavian amateur radio stations. Scandinavian stations will try to work as many non-Scandinavian stations as possible and vice versa.

Scandinavian stations are defined by prefixes as follows:

Svalbard and Bear Island JW
Jan Mayen JX
Norway LA – LB – LC – LG – LI – LJ – LN
Finland OF – OG – OH – OI
Aland Islands OFØ – OGØ – OHØ
Market Reef OJØ
Greenland OX – XP
Faroe Islands OW – OY
Denmark 5P – 5Q – OU – OV – OZ
Sweden 7S – 8S – SA – SB – SC – SD – SE – SF – SG – SH – SI – SJ – SK – SL – SM
Iceland TF

All other legal prefixes according to the ITU definition of Scandinavian prefixes are good for the contest and multipliers as well. Greenland is included as a Scandinavian prefix, although it is located in North America.


2. Eligible entrants


Licensed radio amateurs all over the world are invited to participate.

-----------------------

Alltså "Licensed radio amateurs all over the world are invited to participate." De legala prefixen för de skandinaviska länderna liksom för alla andra länder finns listade i ITU-RR osv.

Om nu Ukrainas "telemyndighet" beslutat att temporärt förbjuda amatörradio så borde det kunna tolkas som så att amatörerna där just nu inte är licensierade och därför inte kan räkna med att bli accepterade deltagare i tävlingen. Räcker det inte med det? Vad är problemet man vill lösa?
 
För den som vill ha lite mer bakgrund om beslutet att ställa in årets SAC kan man läsa här: https://www.sactest.net/blog/sac-2022-cancelled/

SAC:s tävlingsledning består av representanter för Danmark, Finland, Norge och Sverige. Respektive lands förening har olika ståndpunkter när det gäller amatörradion och kriget i Ukraina. Den enda möjliga lösningen för tävlingsledningen var att avblåsa årets SAC. Beslutet togs enhälligt utan någon osämja eller konflikt. Hade tävlingsledningen inte kunnat enats i ett enhälligt beslut hade frågan gått vidare till NRAU.

Att SAC "lider av minskat intresse" kan jag inte hålla med om. En viss nedgång i antalet deltagare från Skandinavien har vi sett och det är snarare orsakat av amatörradions demografiska utveckling. På det stora hela, är intresset något ökande de senaste åren om man tittat på det totala deltagarantalet. Se vidare sidan 9 i 2021 års resultathäfte: https://www.sactest.net/blog/wp-content/uploads/2022/03/Booklet-2021.pdf

73
Ingemar SM5AJV
SSA:s Tävlingsledare HF
SAC CC log checker
 
Tack för info Ingemar.

Vad var de olika organsisationernas statements och motiveringar som ni baserade beslutet på?
 
Tack för info Ingemar.

Vad var de olika organsisationernas statements och motiveringar som ni baserade beslutet på?

Det tror jag inte vi får reda på eftersom man inte har skyldighet att publicera sina protokoll.
Men av ledaren i QTC så förstår man att uppfattningarna var väldigt olika bland de olika organisationerna och att beslutet att ställa in kommer ur att man inte kunde enas.
 
Ja jag läste också ledaren i senaste QTC och det framgår att man var överens om att man var oense och att SSA ställde sig bakom beslutet att ställa in SAC 2022. Kan nog inte bli tydligare än så.

Frågan blir då hur man ev kan återuppta SAC i framtiden när man nu skapat en sorts praxis för att det världspolitiska läget och känslor skall prioriteras i första hand och definitionerna i ITU-RR blir sekundära. Personligen anser jag att beslutet är ogenomtänkt och dessutom onödigt då befintliga tävlingsregler klart och tydligt anger förutsättningarna. Licensierade amatörer inbjuds att delta etc.

Man har skapat ett problem som inte fanns från början eftersom amatörradio sedan urminnes tider varit en hobby utan kopplingar till religion och politik öppen för alla. Kanske nåt annat krig eller konflikt uppstår i andra länder nästa år och vad gör man då. Ställer in igen?
 
Som jag har uppfattat saken, med den insyn som jag har, så har man inom tävlingskommittén inledningsvis haft olika idéer om hur man skulle göra. Men efter att ha diskuterat och vägt olika argument har man enats om ett beslut som alla kunde ställa sig bakom. Att det inledningsvis fanns olika ståndpunkter inom kommittén betyder ingalunda att slutresultatet var splittrat. Som ni fått direkt ur hästens mun i Ingemars inlägg togs beslutet enhälligt utan någon osämja eller konflikt. Spekulationer om något annat är överflödiga.

Helt klart är att man hade fått kritik oavsett hur man hade valt att göra, även om man hade valt business as usual. Det har från olika håll kommit starka uppmaningar om att man borde göra på det ena eller det andra sättet.

SAC tävlingskommitté har mandat att fatta den här sortens beslut utan att man behöver fråga respektive nationell förening. SSA:s styrelse fick ändå frågan, eftersom tävlingskommittén ville samla olika argument innan man gick till beslut.

Att SSA:s styrelse skulle bedriva krypskytte mot tävlingskommittén och avisera någon annan uppfattning är fulltsändigt uteslutet. Styrelsen står helt bakom tävlingskommitténs beslut.

73,
Jonas SM5PHU
 
OK. Jag utgick bara ifrån vad SAC-kommittén själv har skrivt på sin blogg.

....."Each of us had to follow the statements of our respective organizations and we had no other solution than to cancel 2022 Contests."

Det tolkade jag som att kommittén hade att följa de olika föreningarnas statements bl a SSAs och det var egentligen dessa ställningstaganden jag efterlyste.


Som jag läser deras bloggpost så känns det som de var ledsna och inte hade något annat val än att följa vad resp organistaioners styrelser meddelat. Och om det då fanns vitt skilda ståndpunkter så var väl den enda återstående möjligheten för kommittén att ställa in precis som Ingemar skrev.

Kanske samma statements kan användas för andra ändamål som för Diplom och andra tävlingar som rutjakter m m. I princip kan allt ställas in på sådana grunder. Hade i och för sig varit bra för då hade vi sluppit mycket QRM från alla tester och 5NN-QSO på våra amatörband. :)
 
Back
Top