1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Second operator - övningssändning och prova på sändning

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by SA0MAD, May 1, 2015.

 1. SA0MAD

  SA0MAD Member

  Hej,

  Tänkte att denna lilla historia kunde vara av intresse, om än inte av någon avgörande vikt.

  När jag höll på och pluggade till radioamatör fick jag reda på att det gick inte att göra övningssändningar. I alla fall inte om man tolkar den då gällande undantagsföreskriften. Jag tyckte det var direkt olämpligt att det inte kunde ingå i utbildningen och jämförde med hur jag provat på att flyga, provat på att dyka, övat dykning, jag har även övningskört bil och för både dykning och bilkörning tagit cert och körkort. Men, övningssända under överinseende av lärare eller annan erfaren radioamatör var dock inte tillåtet. Jag lärde mig att detta tidigare varit tillåtet, och att en del fortsatte med övningssändningar i någon form av tradition och sedvanjerätt. Det var uppenbart att regelverket inte skapade förutsättningarna för en bra utbildning, utan det är istället något man förväntas lära sig i efterhand när man väl är ute på banden.

  Sagt och gjort tillskrev jag PTS och påpekade det hela, varvid jag fick till svar att handläggaren ifråga försökt flera gånger att få igenom det, men att det inte gått igenom PTS jurister, som ansåg att PTS inte kunde lägga krav på de som inte innehar amatörradiocert. Denna tolkning av situationen är dock felaktig, så efter att jag gjort en genomgång av lag, förordning och därtill förklaring vad undantagsföreskriften avsåg, så kunde handläggaren framlägga det hela på ett sådant sätt att PTS jurister accepterade det hela. Det gick ut på remiss, svar inkom, och slutligen publicerat i December samt aktivt vid nyåret.

  Nu får man med andra ord både prova-på sändningar och övningssändningar göras igen.

  Jag hoppas att detta lilla bidrag gör sitt för att både hjälpa folk hitta denna hobby, samt att klubbar som bedriver kurser utnyttjar möjligheten att få till bra trafik-disciplin.

  Jag hoppas också det visar vad gott samarbete med PTS kan resultera i.

  73 de SA0MAD
   
  SM6VTK, SM7SEK, SA7LOO and 10 others like this.
 2. SM0UTY

  SM0UTY Active Member

  Det "bästa" med den här historien är att massvis av personer (mej inkluderad) har gnällt om detta i flera år, men ingen såg till att göra nåt. Det är nåt att ta till sig för alla som tycker att nåt inte är som det borde.
   
  SA0MAD likes this.
 3. SA0MAD

  SA0MAD Member

  Det var en del av utmaningen, att ta sig samman och skriva till PTS, men fort kom nästa utmaning, och det var att omformulera det hela så att det skall gå igenom. Lyckligtvis hittade jag en lösning på just det problemet. Lite märkligt att just du UTY gnällde och inte gjorde något, för att sedan uppmuntra mig att göra något. :) Men spelar roll, det blev nog ett ganska OK resultat och även om det kan finnas vissa mindre trimningar av seglen att göra med tiden så är det viktiga att vi kan göra så här nu, med explicit tillåtelse. Ödets ironi gjorde dock att jag inte lyckades göra en övnings-sändning innan jag blev radioamatör, så nu måste jag förlita mig på att vänliga och erfarna radioamatörer har överinseende med min valpighet och hjälper mig tillrätta, det som jag ju avsåg att undvika skulle ske.

  73 de SA0MAD
   
  2 people like this.
 4. SM2VJX

  SM2VJX Riktig radioamatör!

  Bra jobbat!

  Vad är då reglerna för dessa "övningssändningar"

  Får jag som signalinnehavare sitta brevid (alltså ha full koll på vad som sägs och hur utrustningen hanteras) och låta någon nyfiken prova på?
   
  SA0MAD likes this.
 5. SA0MAD

  SA0MAD Member

  VJX,

  Tack!

  Som alltid ska man kolla aktuella undantagsföreskrifter, som i det här fallet är PTSFS(2014:5):
  http://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/PTSFS-2014_5-undantag-tillstandsplikt-rattad.pdf

  10 § 135,7 – 137,8 kHz: Radiosändare för amatörradiotrafik.
  Högsta effekt: 1 W e.r.p.
  De tekniska egenskaperna hos amatörradiosändaren ska anpassas så att de inte stör användningen av andra radioanläggningar.
  Den som använder en amatörradiosändare ska ha ett amatörradio-certifikat. För att få ett amatörradiocertifikat krävs kunskaper i enlighet med Annex 6 i CEPT Rekommendation T/R 61-02, Examinering för amatörradio-certifikat,Vilnius 2004, version 4 oktober 2011 7.
  Undantag från kravet på amatörradiocertifikat gäller för den som under en tidsbegränsad period utbildar sig för att få ett sådant certifikat och för den som under en förevisning på prov tillfälligt använder amatörradiosändare, under förutsättning att användningen sker
  under uppsikt av en användare med amatörradiocertifikat.

  Den som innehar amatörradiocertifikat ska ha en egen anropssignal. Denna framgår av certifikatet, eller tidigare av amatörradiotillståndet. Sändare- och mottagarestationens anropssignaler ska användas i början och i slutet av varje radioförbindelse. Anropssignalerna ska också upprepas med korta mellanrum under pågående radioförbindelse. Under de utbildnings- och provtillfällen som anges i stycket ovan ska den certifierade användarens anropssignal användas.

  Automatiska amatörradiosändare, till exempel en radiofyr, repeater eller sändare för positionering ska alltid kunna identifieras genom att en anropssignal regelbundet sänds med morsetelegrafi, röstmeddelande eller på annat sätt. Anropssignalen ska ange vem som är ansvarig för den automatiska sändaren. Den som startar eller använder automatiska amatörradiosändare ska ha eget amatörradiocertifikat och egen anropssignal.

  Så, du som signalinnehavare _skall_ sitta brevid. Det är i den här bemärkelsen du som sänder, och din signal som används, och därmed är du ansvarig för hur hela utsändningen sker. Du förväntas givetvis instruera och assistera. Jag är nöjd att jag fick med både utbildnings och förevisningsaspekten, då jag anser att de bägge är nyttiga för rekrytering och utbildning.

  73 de SA0MAD
   
 6. SM2VJX

  SM2VJX Riktig radioamatör!

  Ja, det var lite det jag ville få klarhet i, "förevisning", respektive "utbildning"

  Jag kan alltså "förevisa" för någon som inte än har påbörjat att utbilda sig, bra, då kan jag förevisa hobbyn för min dotter som tycker det är kul att köra ett QSO eller två, men som inte vill utbilda sig (tro mig jag har försökt)
   
 7. SA0MAD

  SA0MAD Member

  För eller senare tröttnar hon nog på att pappa alltid skall vara med, och där är det ju bara säga "Men skaffa dig ett eget cert!". :)
  Det går att lära sig.
   
 8. SM2VJX

  SM2VJX Riktig radioamatör!

  Nu är ju min dotter vuxen och hälsar inte på så ofta då hon bor 30mil bort, så det är snarare en grej hon vill göra med pappa.

  Hon jobbar i den gröna firman, så jag har tipsat om SL2CZ, men så mycket radiointresse har hon inte.

  Jag tänkte ta med mig radion upp dit någon gång och köra någon SMFF och då vill hon säkert vara med.
   
 9. SA0MAD

  SA0MAD Member

  Ah, jag förstår. I alla fall förr så var ju amatörradio något som uppmuntrades av den gröna firman.

  När jag fått till en vettigare antenn kanske det rent av går att köra mot er. :)
   
 10. SA0MAD

  SA0MAD Member

  I förslaget till kommande undantagsföreskrifter föreslår PTS några förändringar av second operator detaljerna, ut konsekvensutredningen:
  PTS föreslår att kravet på anropssignal tydliggörs så att den som utbildar sig för att erhålla ett radioamatör-certifikat
  också får nyttja sig av amatörradio-föreningens anrops signal och/eller anropssignalen som tillhör andra anordnare.

  Den föreslagna ändringen medför inga konsekvenser i praktiken eftersom de som önskar utbilda sig till radioamatörer redan idag nyttjar sig av klubbens anropssignal eller av anropssignalen som är tilldelad den certifierade användaren som har uppsikten. Föreslagen ändring medför ett tydligare rättsligt läge för de som utbildar sig till radioamatörer och/eller vill prova på amatörradioanvändning.

  Vidare tydliggörs att start och användning av automatisk amatörradiosändare kan utföras av den som inte har amatörradiocertifikat om det sker under uppsikt av en innehavare av amatörradiocertifikat och dennes anropssignal används. Föreslagen ändring medför ett tydligare rättsligt läge för de som inte har amatörradiocertifikat och vill nyttja automatisk amatörradiosändare.

  Ur föreslagna undantagsföreskrifter:
  Undantag från kravet på amatörradiocertifikat gäller för den som under en tidsbegränsad period utbildar sig för att få ett sådant certifikat och för den som under en förevisning tillfälligt använder amatörradiosändare, under förutsättning att användningen sker under uppsikt av en innehavare av amatörradiocertifikat.

  Den som innehar amatörradiocertifikat ska ha en egen anropssignal. Denna framgår av certifikatet, eller tidigare av amatörradiotillståndet. Mottagare
  och sändare stationens anropssignal er ska sändas i början och i slutet av varje radioförbindelse. Anropssignalerna ska också upprepas med korta mellanrum under pågående radioförbindelse. Under de utbildnings- och förevisnings tillfällen som anges i stycket ovan ska anropssignal användas som tillhör den innehavare av amatörradiocertifikat som har uppsikt över utbildningen eller som anordnar förevisningstillfället. Även anropssignal som tillhör den amatörradioförening eller institution som anordnar utbildnings- eller förevisnings tillfället får användas.

  Automatiska amatörradiosändare, till exempel en radiofyr, repeater eller sändare för positionering ska alltid kunna identifieras genom att en anropssignal regelbundet sänds med morsetelegrafi, röstmeddelande eller på annat sätt. Anropssignalen ska ange vem som är ansvarig för den automatiska sändaren. Den som startar eller använder automatiska amatörradiosändare ska ha eget amatörradiocertifikat och ska använda egen anropssignal. Sådan start och användning får även utföras av den som inte har amatörradiocertifikat,
  om det sker under uppsikt av en innehavare av amatörradiocertifikat och dennes anropssignal används.

  Jag tycker de föreslagna förändringarna tillvaratar både myndighetens behov av övervakning av trafiken samt skapar bra förutsättningar för utbildning och förevisning, vilket även inkluderar repeater-bruk. Pragmatisk och bra regelanpassning med andra ord.
   
 11. SM7SEK

  SM7SEK Administrator Staff Member

  Jag tycker att SSAs förbehåll är relevant och bra. PTS skrivning täppte inte riktigt igen hållet med flygande APRS stationer tycker jag. Men SSAs förbehåll är vattentätt! Bra jobbat SSA, jag är glad över att jag beslutade att bli medlem igen.

  Användning av automatisk amatörradiosändare av den som inte har amatörradiocertifikat PTS föreslår tillägg som innebär att start och användning av automatisk amatörradiosändare kan utföras av den som inte har amatörradiocertifikat, om det sker under uppsikt av en innehavare av amatörradiocertifikat och dennes anropssignal används.

  SSA tillstyrker ovanstående förslag med följande förbehåll:
  Hittillsvarande skrivning har täppt till en tidigare möjlighet till missbruk, bland annat av automatiska telemetrisändare för positionering, så kallade APRS‐trackers. SSA rekommenderar att den föreslagna texten kompletteras, så att det tydligt framgår att den innehavare av amatörradiocertifikat, som utövar sådan uppsikt som avses i 14 §, måste vara fysiskt närvarande under hela förevisningstillfället


  Ovanstående saxat från SSA.SE
   
  SM0KBW likes this.
 12. SA0MAD

  SA0MAD Member

  Att innehavaren av amatörradiocertifikat skall vara fysiskt närvarande har varit underförstått, men det skadar nog inte att det står. När det står "om det sker under uppsikt av en innehavare av amatörradiocertifikat och dennes anropssignal används" så betyder det att det att det är den personen som sänder och han/hon skall se till att det sköts snyggt, med vissa tillåtna marginaler för den ovana som kan förekomma hos den som förevisas eller utbildas. Därför skall det egentligen inte behöva stå fysiskt närvarande i själva reglementet, eftersom det impliceras, men visst, man kan skriva dit det för tydlighetens skull, inte mig emot.

  Det är trots allt intressant att se hur vi tillsammans utvecklar regelsystemet med stegvisa förbättringar och förtydliganden.
   
  SM7SEK likes this.
 13. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Tyvärr måste det uttryckas explicit. Här i Stockholm har det förekommit att folk lånat ut sin signal till icke amatörer, de har till och med haft QSOn med sin second operator!
   
 14. SA0MAD

  SA0MAD Member

  Tack för den sample-punkten från verkligheten KBW. Som sagt, bara för att det inte borde behövas betyder inte att man inte kan tvingas skriva det.
   
  SM0KBW likes this.
 15. SM7SEK

  SM7SEK Administrator Staff Member

  Glömde i mitt inlägg tidigare att ge dig cred SA0MAD för din skrivelse till PTS. Bra jobbat!
   
  sm5phu and SA0MAD like this.
 16. SA0MAD

  SA0MAD Member

  Tack SEK! Uppskattas. Jag försöker bidra till bra, fungerande och pragmatiska regler från min lilla horisont, och det är kul när man kan göra positiva bidrag som uppskattas. Att det kan behöva trimmas lite i seglen är naturligt, det är inte alltid som man har full översikt över alla fall, problem och så. På några år har vi utökat regelverket rätt väsentligt i omfattning.
   
 17. sm5phu

  sm5phu Well-Known Member

  I sanningens namn kan sägas att SSAs yttrande är ett resultat av en viss korsbefruktning mellan SSA och ESR. :)

  73,
  Jonas/SM5PHU
   
  SA0AZS, SA0MAD, SM6FPG and 2 others like this.

Share This Page