Siemens T1000

SM4HZI

New Member
Hej, finns någon på detta eminenta forum som har kunskap om Siemens T1000 telex, t.ex vad som

krävs för att kunna köra den i lokal-loop. Tidigare maskiner som Creed och Siemens T100 som modi-

fierades till RTTY var ju helt mekaniska maskiner, medan T1000 är halvelektronisk. Det vore kul om

man kunde få snurr på maskinen och köra gamla sparade hålremsor.
 
Hej, och tack för tipset, jag tror mig ha sett denna manualen vid mitt letande på nätet

men jag var nog inte nog uppmärksam, men jag ska granska den noggrannare nu när

du nämnde ”Local mode” avsnittet.

/Torbjörn
 
Nä,nu har jag läst "Lokal mode" instruktionen fram och tillbaka och får ändå inte lokal-

onkopplingsknappen [ LO ] att lysa vilket den ska vid skrivning utan sändning. Det ska

nog till nåt mer, jag minns från tiden med helt mekaniska maskiner, då fick man ordna

en strömloop 30 - 40 mA 130 volt så blev det fart på skrammelmaskinerna.
/Torbjörn
 
Back
Top