1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Slut med att köra vanliga qso med fåfängsignaler nu?

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by SM6FPG, Apr 17, 2014.

 1. SMØW

  SMØW Well-Known Member

  Bra Bengt, här är vi helt överens! Jag välkomnar ett tydligare regelverk. Eric JSM har ju sänt in ett förslag till PTS så får PTS återkomma med synpunkter och förslag till ändringar. Tydliga regelverk är viktiga för att undvika framtida missförstånd och misstillämpningar!

  Här är vi också överens! =)

  Här är vi delvis överens, PTS behöver som du säger inte dela ut fler anropssignaler än den som står på certifikatet. Övriga anropssignaler håller jag med dig om är en bonus. Däremot delas ytterligare anropssignaler ut tycker jag inte att PTS godtyckligt kan villkora användningen. Ett exempel är att man kan beställa en fåfänge-registreringsskylt till sin bil. Skulle vara lustigt om trafikverket villkorade användningen till att denna enbart fick användas på motorväg men ej landsväg ;)

  Jag tycker också att PTS bör harmonisera amatörradiotjänsten med omvärlden så långt som möjligt. Och som vi vet har de flesta länder runt om i världen "bonussignaler", därför bör även PTS fortsätta med detta.

  Här är vi också delvis överens. Självklart skall PTS utöva tillsyn, härom härskar inga tvivel! Det verkar ju som att PTS och SSA ser på kravställning och uppföljning annorlunda, därför är det ju jättebra att ett nytt tydligare regelverk är under uppförande så att man får samsyn mellan myndigheten och SSA!

  Hej Bengt, jag behöver inte vara överens med dig heller. Vi har ju olika syn på saker och ting, därav debatten ;) Jag försöker också skilja på person och sak.

  Här är vi toköverens ;)

  73 de Teemu SM0W
   
 2. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Jösses, det har aldrig hänt i modern tid att vi varit såååå överens Teemu och nu undrar jag om det är på rent trots att du vill bli överens med mig eftersom jag så tydligt skrev att jag inte hade ett uttalat behov att bli överens med dig! :rolleyes: ;) :cool:

  >>>Det verkar ju som att PTS och SSA ser på kravställning och uppföljning annorlunda.

  Kravställning och uppföljning uppfattar jag som att SSA i samband med tilldelningen bör göra klart för användaren att specialanropssignalen endast får användas för specificerat ändamål och att användaren anmodas att t ex redovisa hur många radioförbindelser som signalen använts för. Uppgifterna kan sedan användas av PTS för att bilda statistik på samma sätt som PTS efterfrågade hur många godkända och icke godkända prov respektive SSA-provförrättare förrättat. I mina ögon är detta inte att betrakta som den typ av tillsyn som PTS har skyldighet att utöva över SSA och oss andra organisationer, att vi håller oss inom ramen för villkoren i delegationsbeslutet.
   
 3. SM4BDQ

  SM4BDQ Well-Known Member

  Hej på Er.
  Speciellt till Dig Bengt/ EQL, håller helt med Dig i Ditt inlägg från 2014-05-04 14:27.
  Det har blivitr en salig röra med röster som ändrat identitet, helt omöjligt att hålla koll på.
  Man kan verkligen fråga sig vad som är viktigast inom vår hobby.
  Hälsninghar // Thord
   
 4. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Tjena Thord.
  Att man i andra länder som t ex Danmark och USA friskt kör med "fåfängesignaler" har ingen betydelse och du menar att det INTE är upp till var och en att köpa sig en bättre signal just här i Sverige? Är det verkligen vi andra som skall lägga oss i vad den enskilda vill ha för signal? Är inte han kapabel att själv avgöra för- och nackdelar med att skaffa sig en ny bättre klingande men för andra, i början okänd signal?
   
  Last edited: Jul 9, 2014
 5. SM7TLH

  SM7TLH Well-Known Member

  >Att man i andra länder som t ex Danmark och USA friskt kör med "fåfängesignaler"

  Om jag minns rätt så är en usonsk fåfängesignal villkorad med att man avsäger sig sin ursprungliga signal. I min mening ett rimligare förfarande än att man kan ha en hel drös signaler.
   
  3 people like this.
 6. SM7WEJ

  SM7WEJ Member

  Bättre hade varit att dom som vill byta ut sin ordinarie signal skulle kunna göra detta
  mot en rimlig adimistrativ engångssumma. Då hade ju denna signal kunna användas
  utan en massa begränsningar & tjafs så hade alla blivit nöjda ???
  Kan ju jämföras med en personlig registreringsskylt skulle ha begränsningar t.ex
  fick bara användas på motorväg
   
  1 person likes this.
 7. SM0O

  SM0O Well-Known Member

  Då skulle jag önska att den summan går till PTS och att det i så fall finansierar att de då återtar registerhanteringen !

  Slutligen, OT (sorry) anser jag att det bör återinföras speciella repeatertillstånd, mot avgift av samma skäl som ovan,
  att finansiera arbetet och registerhållningen.

  Just nu tycks mig både fåfänge/contestcall och repeatersituationen vara rena kaoset.

  Kanske den hanteringen är övermäktig en ideell organisation som SSA utan mer en myndighetssyssla ?

  Nu är de mest olika bud, gissningar och antaganden baserade på rykten. En rejäl soppa med andra ord :(

  73 från en kvällsvarm balkong med nybakade kakor (XYL är duktig!) och kvällskaffe :)
   
  1 person likes this.
 8. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Eller med Fritiof Nilsson Piratens klassiska bon mot:

  "Små hönor skall inte värpa stora ägg, för då blir dom slarviga i rumpan"

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  4 people like this.
 9. SM7DYZ

  SM7DYZ Well-Known Member

  Jag har för mig att "fåfängsignal" var framtagen till cw ?

  Stig SM7DYZ
   
 10. SM6FPG

  SM6FPG Fritidskonsulent

  Roade mig med att läsa om hela tråden i skenet av "Anropssignaler för amatörradio".
  Vad jag inte kunde läsa mig till är om min SM6F (betald tom 2015) fortfarande får användas eller skall återlämnas per omgående. Spelar ingen roll för mig men vill ändå veta.
   
 11. SM0O

  SM0O Well-Known Member

  Har jag missat nåt nytt påbud ? Jag har min SM0O till 2033....
   
 12. SA3AZK

  SA3AZK Well-Known Member

  Läs senaste numret av tidningen Resonans. Det är lite för mycket för att skriva om på en mobil :)
   
 13. SM0O

  SM0O Well-Known Member

  Ok, tack Micke ! Skall göra sålunda :)
   
 14. SM0DZB

  SM0DZB Well-Known Member

  Hej Christian! Du kommer att kunna köra med din specialsignal även i framtiden. Vissa ändringar kommer att gälla när det gäller användning och tiden för signalen. Eric SM6JSM kommer inom kort redogöra för hur det nya regelverket kommer att fungera i praktiken. Kolla in på SSA.se.
  Eric jobbar med en del adm. rutiner och har också kontakt med PTS för att klara ut att det är ok. Därefter kommer mer information.
  73 de Tore SM0DZB
   
 15. SA3BYC

  SA3BYC Well-Known Member

  Det som gör mig mest frågande i ditt svar till Christian Tore, det är nog andra meningen " Vissa ändringar ... "

  Har läst PM'et från början till slut och läser man inte paragraferna som fan läser bibeln kan jag inte se hur i hela fridens man som enskild amatör kan köra ett endaste qso förutom ren contest med sin specialsignal och skall man ta datumen i skriften på allvar så gäller det hela från och med nu.

  Alla som kört DX med sin specialsignal är alltså från och med nu paragrafbrytare? eller hur ser du på det hela Tore? Kan vi fortsätta som vanligt, dvs. tävling och DX med specialsignalen? Finns här någon muntlig överenskommelse mellan SSA och PTS i tolkningen och/eller hur det praktiskt skall fungera?

  /Johan
   
  Last edited: Oct 9, 2014
  1 person likes this.
 16. SA0AND

  SA0AND Well-Known Member

  Tycker att det är bra att PTS nu förtydligat vad som gäller.
  Varför skall man köra DX eller vanliga QSOn med specialsignaler för?
  Om man nu historiskt fått en signal som är krånglig har ju PTS nu anvisat möjligheten till att byta till en enklare signal men i SA serien.
  /Roger Sjölin SA0AND
   
 17. SM0O

  SM0O Well-Known Member

  Väntar på vad Eric SM6JSM återkommer med :)

  För övrigt tar jag mig friheten att använda min signal vid
  DX-körning även om inte -AND förstår varför....
   
  1 person likes this.
 18. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Delegeringsbeslutet och det förtydligande som nu gjorts gäller vad jag kan se tilldelning av anropssignaler. Jag kan inte läsa in någon ambition att åstadkomma retroaktiv verkan.

  Om det sjabblats hos myndigheter eller departement (under en viss period) så går enskilda vanligtvis skadelösa. Särskilt om det handlar om något för staten och medborgarena så betydelselöst som anropssignaler för amatörradio. Jag har före 2011 tilldelats två korta anropssignaler för användning som Vanity Call och innan 2011 betalt för dessa fram till 2031. Jag litar på att det gäller.

  Sture
   
 19. SA3BYC

  SA3BYC Well-Known Member

  Titeln Sture är "Anropssignaler för amatörradio, förtydligande av delegationsbeslut med diarienummer 11-10921 fattat den 12 december 2011." Kan inte det tolkas som att man anser att det kan tillämpas retroaktivt?

  Är inte saken helt enkelt den att SSA inte klarat att upprätthålla PTS intentioner, att man svävat ut och att man frångått myndighetens önskemål om hur det hela skall hanteras?. Alltså har SSA's styrelses oförmåga slutligen tvingat PTS att förtydliga det hela och sätta ner foten.

  Vad gäller skrivningarna i texten uppfattar i alla fall jag dem som solklara vad gäller bruket av specialsignaler tilldelade enskilda amatörer. Det enda användningsområde som nämns är uttryckligen för tävlingsändamål, se paragraf 1.44 t.o.m. 1.49.

  I slutordet skriver man under rubriken: "Tillämpning 1.78. Dessa anvisningar och förtydliganden ska tillämpas omgående och fortsättningsvis till dess annat överenskommits. " Betyder inte det en liten pekpinne att nu är det dags att börja tillämpa lagen Sture?

  Jag som dagligen använder min specialsignal för DX körning hoppas naturligtvis att du har rätt i att "Om det sjabblats hos myndigheter eller departement (under en viss period) så går enskilda vanligtvis skadelösa." .. Nu är det ju dock inte myndigheten och något departement som sjabblat, utan återigen är det vår förnämliga företrädare SSA.

  Slutligen bara en liten reflektion apropå att du betalt din signal till 2031 och att du då "litar på att det gäller". Vad är det du litar på gäller? Att du kan fortsätta göra vad du vill i användningen av dina specialsignaler och strunta blankt i PTS önskemål om hur signaler skall användas?

  Många fler tog chansen att betala in sina avgifter för massor av år framöver när detta började nämnas för ett tag sedan. Skall de också stå över PTS intentioner med specialsignalerna i 30 år eller vad de kan ha betalt för? Jag har inte råd att betala för 30 år i taget, skall jag då omprövas nästa år och tvingas följa de nya intentionerna? Ett A- och ett B-lag bland de med specialsignaler? Ja bara en liten fundering från min sida.

  Nå som sagts, vi avvaktar väl förtydligandet från SSA och så får vi väl se vart det hela landar.

  /Johan
   
  Last edited: Oct 9, 2014
  1 person likes this.
 20. SM6FPG

  SM6FPG Fritidskonsulent

  Ganska enkelt för min egen del att sm6f inte längre kan användas!

  Enligt paragraf 1.47 så skall specialsignaler omprövas varje år. Sm är inget giltig prefix för specialsignal och ej heller är sm godkänd att delas ut av ssa.
   

Share This Page