Slut med att köra vanliga qso med fåfängsignaler nu?

SA5A

Well-Known Member
I förtydligandet och det ursprungliga delegeringsbeslutet från 2011 handlar det om "tilldelande" av anropssignaler. Och visst fortsatte SSA tilldela enligt modellen från den svagt reglerade tiden.

Min poäng var nog mer att jag tilldelades mitt Vanity Call före 2011. Det var under den tid då SSA gjorde aningen obyråkratiska överenskommelser med PTS. PTS hade i sin tur flera år tidigare påpekat blundern(?) för Näringsdepartemenet, men det tog ända till 2011 innan författningarna ändrades. Utifrån en lista som SSA publicerade fick jag använda SA5A som Vanity Call. Om jag vore en envis typ skulle jag nog kunna fortsätta använda SA5A i förvissningen om att PTS inte har något lagstöd för att förelägga mig att sluta använda den anropssignalen. ;-)

Men vi får väl se vad som händer!

Sture
 

SM6FPG

Fritidskonsulent
SM6F är ingen specialsignal.

73,
Jonas/SM5PHU

Ok ...... det är heller ingen tävlingssignal, jag valde visst fel begrepp....... men likväl är det ingen godkänd kombination överhuvudtaget dessutom ingen som SSA har rätt att dela ut vilket var mitt enkla budskap!
 

sm5phu

Well-Known Member
OK, Bosse, det står dig fritt att avstå från att använda anropssignalen SM6F, oavsett vilka skäl du vill åberopa. Det skulle vara tråkigt om du också slutade använda SM6FPG. Den vore ju också illegal, om den skulle delas ut för första gången idag.

Jag har en granne som brukar plocka ut sin gamla 2-takts SAAB på soliga försommardagar. Den skulle absolut inte godkännas med dagens avgaskrav, men den godkändes med dåtidens måttstock, och det godkännandet gäller än idag. På samma sätt är det med anropssignaler: Den som har tilldelats en anropssignal enligt ett äldre regelverk, kan fortsätta använda den.

Jag förstår att du vill försöka tolka bokstaven i PTS regelverk. Tyvärr är det inte så lätt, eftersom där finns många motsägelser.

Till att börja med hänvisar PTS till ITU RR Artikel 19, och anger SA1A, SK2AB, SA3ABC och SB4ABCD som exempel på tillåtna anropssignaler. (OBS! Inte specialsignaler!) Sedan säger PTS att specialanropssignaler kan tillåtas avvika från formkravet.

Det är därför jag hävdar att SM6F inte är en specialsignal, liksom inte heller SM6FPG

Så här långt är allting OK. ITU, PTS och jag är överens. Men sedan börjar det spreta lite.

ITU säger att specialanropssignaler är sådana anropssignaler som har onormalt långt suffix. Ett exempel är SM5JONAS. Sådana anropssignaler får enligt ITU endast tilldelas i specialla fall och under begränsad tid.

PTS däremot trasslar in sig i ett resonemang där man säger att specialanropssignaler ska ha "korrekt suffix", alltså ett suffix med ett, två, tre eller fyra tecken. Här går man på tvärs mot den ITU-förordning som man hänvisar till i sin egen portalparagraf.

Sedan rör PTS till det ytterligare, genom att försöka omdefiniera vanliga anropssignaler av standardtyp till olika sorters "specialsignaler".

I en del andra avseenden har PTS lyckats bättre i sina försök att förtydliga. Förhoppningsvis ordnar resten också till sig i någon senare PM, när prestigens glöd falnat.

73,
Jonas/SM5PHU
 
Last edited:

SA3BYC

Well-Known Member
Såg nyss att jag varit SA5A i över 10 år. Fortsätter vara den jag är! ;-)
Blir spännade att se hur länge det varar Sture :D Texten är rätt solklar, specialsignal för contest å inget annat, verkligen intressant att se hur SSA skall förklara/hantera det hela när man sålt specialsignaler 10'tals år i "förskott".

Väntar med spänning ;) på den där infon som Tore skrev skulle komma.
 

SA5A

Well-Known Member
Blir spännade att se hur länge det varar Sture :D Texten är rätt solklar, specialsignal för contest å inget annat, verkligen intressant att se hur SSA skall förklara/hantera det hela när man sålt specialsignaler 10'tals år i "förskott".

Väntar med spänning ;) på den där infon som Tore skrev skulle komma.

Det är ganska lite som är solklart, Johan. Särskilt sådant som har med juridik att göra. Hittills har vi sett SSA:s referat från möten med PTS och ett dokument från april 2014, utan diarienummer. Det är alltså inget beslut från en myndighet. Det vi sett är ett papper som eventuellt kommer att gälla som klargörande tolkning av det delegeringsbeslut PTS fattade 2011.

Det som beskrivs handlar om SSA:s bemyndigande att tilldela anropssignaler från 2011 och framöver. Det handlar inte om de anropssignaler redan tilldelats, hur felaktigt uppdraget än må ha tolkats av SSA. Det handlar inte om hur redan tilldelade anropssignaler används. Den som delegerar något har ansvar att försäkra sig om att delegaten har nödvändig kompetens för uppdraget, och den som delegerar slipper inte undan sitt ansvar. Den som delegerar är alltid ansvarig.

Om PTS ansett att SSA överskred sina befogenheter och tilldelade anropssignaler på fel sätt borde PTS ha korrigerat detta tidigare, till exempel genom att dra tillbaka delegeringen till SSA. Det har man inte gjort. En slutsats av det är att allt som SSA gjort när det gäller att tilldela anropssignaler från 2011 fram till 2014 gäller. PTS är ansvariga för det SSA gjort sedan uppdraget att tilldela anropssignaler delegerades. Det är inte heller bra och får inte vara så att myndighetsutövning styrs av godtycke. Hur anropssignaler ska utdelas ska inte bero på vilken tjänsteman som för tillfället har ansvaret för amatörradiofrågor på PTS. Sådan är lagen. Solklart! ;-)

Om PTS retroaktivt försöker ändra beslut om tilldelande av anropssignaler som fattats mellan 2011 och 2014 blir det problem, och sådana försök kan givetvis prövas.

(Observera att jag inte säger att det är bra att PTS delegerar myndighetsuppgifter till intresseföreningar. Det tycker inte jag är bra, men det är en helt annan sak.)

Nu har jag endast skrivit om perioden 2011-2014. Perioden före 2011 får vi lyfta om det behövs. ;-)

Sture
 

SM0O

Well-Known Member
de SA5A

Jag gör i princip samma tolkning som Sture här ovan och drar samma slutsatser.
Du Sture skriver att det du redogjort för gäller perioden 2011-2014.

Du liksom jag har ju en "kort-signal" som är betydligt äldre än så, min tillkom 2007 eller 2008.

Hur såg det ut då och hur ser du på dessa, äldre, signalers status i dagsläget ?
 
Last edited:

SA5A

Well-Known Member
I dagsläget har ingenting förändrats när det gäller de anropssignaler som delats ut tidigare, vare sig när det gäller 2011-2014 eller före 2011. De förutsättningar som gällde för utdelande, gäller också nu.

Har man tilldelats en anropssignal före 2011 finns ett av PTS undertecknat protokoll där det framgår att de korta anropssignalerna även kan användas som Vanity Call, dvs även utanför tävlingar. Jag bedömer det som mycket osannolikt att ett sådant dokument skulle ogiltigförklaras i efterhand. För det första finns inga sakskäl för en sådan retroaktiv lagstiftning/författningsändring, för det andra skulle allt som gjorts av PTS när det gäller amatörradio under denna period kunna ifrågasättas. Tänk på alla som avlagt prov under denna period och tilldelats anropssignaler under denna period ... ja, vi har ju haft diskussionen om kunskapskrav tidigare. Hur skulle det se ut om man i efterhand underkände alla kunskapsprövningar för cert?

Ibland måste man vända blad och gå vidare! ;-)

Sture
 

SM0O

Well-Known Member
Dokumentet undertecknat av PTS gällande perioden före 2011 skulle vara intressant att se.

Har du det tillgängligt så posta det gärna här eller skicka som PM :)
 

SM7WEJ

Member
Håller med Sture. Då jag fick min korta signal 2006 gällde den endast för contest
Under resans gång blev det tillåtet att använda signalen som vanity call.
Så har jag använt den sedan dess & kommer att fortsätta med det, då jag
inte kan finna något lagligt stöd för att ändra på det så länge jag betalar för signalen.
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Specialsignaler är väl menade att användas vid "ett" tillfälle/aktivitet, altså begränsat, emedan contestaktivering med kortare signal kan användas över tid/tidsbegränsning vid sådan aktivitet. Certifierade har en gång fått signal och som är unik, men den kanske inte upplevs som bekväm och kan erbjudas möjlighet till byte, fast med konsekvens av startprefix "SA" om ursprunget var av "SM". Det får bli den enskildes val om man vill ändra. - Lycka till med era val, men se till att hålla bandbredden!!

/ Sven.
 

SA5A

Well-Known Member
Eftersom jag kört med SA5A så länge så identifierar jag mig med den anropssignalen. jag skulle gärna sätta min gamla SM5DXV i karantän så jag slipper "hoppa mellan identiteter". Sven, jag är den där snälle leverantören av BF981, du vet! !-)
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Jag är dig evigt tacksam Sture och all kredit, men det man skriver på forum och i sina inlägg får man ta. Och det vet jag att du kan. Det är viktigt att hålla trådar levande, fastän det gungar ibland!

/ Sven.
 

SA3BYC

Well-Known Member
Står förhandlingarna och stampar eller vad händer?
Har för mig att det stod något i QTC eller på webben om att de fortfarande diskuterade "vissa detaljer" och att man skulle träffas efter helgerna. Är väl snart slut på helgerna, så vi får väl avvakta ett tag till och se vad som händer.

/Johan alias SE3X (i contest och på DX)
 
Last edited:

SA5A

Well-Known Member
Ja, vad händer när det gäller detta?

Än så länge finns inget nytt från PTS och det finns inga reviderade föreskrifter.

Utan något nytt i dessa hänseenden gäller i juridisk mening givetvis det som gällt tidigare. Vill PTS ändra något för den tid man själva inte säger sig ha eller hade mandat att ansvara för blir det extra intressant.

Skall något ändras krävs goda skäl och argument för nya föreskrifter. Om enskild anser sig skadas av en förändring som inte kan motiveras utifrån det gemensammas behov (statens) så kan den enskilde kräva ersättning. Hursomhelst, innan någon förändring sker bör det ske en remissrunda på förslaget till föreskrifter. Det räcker inte med hänvisningar till att några tycker att det ska vara på ena eller andra sättet. Att formuleringen "en anropssignal" skulle innebära att man kan ha bara en anropssignal är redan prövat och vederlagt (i ett liknande juridiskt sammanhang).

Personligen har jag fått kritik från två andra radioamatörer för att jag använder min korta anropssignal SA5A. Den ena tyckte att det var svårt att veta vem som är vem. Samma radioamatör har bytt ut sitt vanliga registreringsnummer på bilens registreringsskylt och har nu sin ordinarie amatörradiosignal där! ;-) För att inte irritera personen ifråga använder jag numera min grundsignal då jag händelsevis kör över repeatern. Den andra som varit lite spydig har själv bytt efternamn. Han ville inte heta Andersson. Jag har inget emot att de vill framstå på det ena eller andra sättet. Det är upp till dem.Men varför retar de sig på att jag kör med SA5A, jag fattar inte det. Vi lever ju i en hyfsat modern tid ... tror man ibland.

Sture
 
Top