Slutsteg med trioden 809

SM0GLD

Vänsterhänt
Jag hade tänk använda en 809 i min tilltänkta AMsändare avsedd för i första hand 160 och 80m.
Gallerdriven triod i slutsteget var ju vanligt förr men det behövs lite annan kunskap för att få till en bra kretslösning.
För att få till neutraliseringen så kan man välja en av två olika lösningar. Antingen gallerneutralisering eller anodneutralisering.
Man behöver alltså få till en motfassignal på antingen rörets ingång eller utgång.
Med två rör i push-pull ger det sig själv men jag avser att köra med ett rör.

Vilken väg ska jag gå?
 
När jag år 1969 byggde med en triod valde jag att använda balanserad gallerkrets för neutraliseringen, detta för att kunna använda pifilter i anodkretsen. Eftersom röret går i klass AB2 använder jag ett kraftigt belastningsmotstånd över gallerkretsen för att utjämna impedansvariationen vid gallerström. www.sm5dff.st/304-pa.htm

Lennart
 
Ett 809, som är en zero-bias triod och närmast kan beskrivas som en
lillebror till 811A, ger rätt avslagna prestanda som slutsteg i en AM-sändare.

Man får ungefär samma uteffekt som från ett 807, fast det kräver mer drivning och dessutom neutralisering.

Gör man sig omaket att bygga en AM-sändare är 813 ett betydligt bättre val, mer effekt, mindre driveffekt och en enklare uppbyggnad. Ett par nya 813 = Philips QB2/250 finns för avhämtning å Stureby Radio.

Sedan är frågan vilken modulator som står till förfogande. P-p 807 ger runt 100 W LF, vilket räcker till att anod+skärmgallermodulera ett PA med en input av 200 W.

Om anodspänningen väljs "med smak" så går det att mata både modulator + PA från samma likriktare. En annan ganska smaklig lösning är att använda zero-bias trioder eller triodkopplade beam-tetroder i modulatorn vilket förenklar den åtskilligt. Man kan även ordna detta på konventionellt vis.

1685569230675.png
 
Last edited:
Vad är syftet med gapet 1 mm på modulationstransformatorns sekundär? Överspänningsskydd?
 
Det du ska beakta med anodmodulerat 809 är att modulationstransformatorn ger rätt impedansomsättning och har tillräcklig sekundärinduktans. Vid 750 V och 100 mA blir belastningsimpedansen 7,5 kohm och lindningen bör ha 12 H.

Lennart
 
Ser ut som att lindningen är kortsluten också?

1685613153063.png

Tittar vi noga på schemat så finner man
att dels finns det ett gnistgap som ska göra att ett
överslag ska ske i luften men inte inuti modulationstransformatorn,
t.ex. om man skulle modulera utan last på sekundärsidan.

Sedan ingår det ett antal omkopplingar mellan telefoni och telegrafi,
där man i telegrafiläget bryter bort alla spänningar till rören samt
kortsluter sekundärlindningen på modulationstransformatorn.
Görs inte det så kommer teckendelarnas form att förvanskas genom lindningsinduktansen.
 
Lägsta modulationsfrekvens 300 Hz, du ska väl inte sända musik? Var finner man en sådan transformator med primär avsedd för fyra 6L6 i klass AB1 push-pull parallell och var finns sådana rör och nättransformatorn till sådana? Gissa!
 
Lägsta modulationsfrekvens 300 Hz, du ska väl inte sända musik?
Nejdå! men 12H är ju 22kohm vid 300Hz och -3dB inträffar ju när Xl = 7,5kohm dvs 4H.
Dessutom måste jag försöka använda dom transformatorerna som jag redan köpt av dig :D
 
Konstruktion av sändare från mitten av 40-talet, beskriven i "Frank Jones Radio Handbook" från 1947.
1685642561897.png
Här har man använt neutralisering genom att göra anodkretsen balanserad, men
det är lika enkelt att låta gallerkretsen ha mittuttag.

1685642935988.png

En variant av den tidigare kopplingen för p-p modulator.

1685639658373.png
Man kan använda triodkopplade 807 för att förenkla modulatorn när ett drivrör med
hög drivförmåga används, t.ex. ett 6AS7.

Min egen AM-modulator, p-p 838 med 1300 V anodspänning som ger 120-130 W uteffekt,
använder den lösningen för att slippa drivtransformatorn.

En "A-förstärkare" från Televerket (EF86, ECC83 p-p EL84) som förstärker från 0-nivå levererar 1/2 W som transformeras upp till 200 V p-p i en 600 ohm till p-p galler transformator.

Ett 813 i neutraliserad katodjordad koppling driven från en Clapp-VFO med 6L6 som utgångssteg kan ge 120 - 130 W bärvåg.
 
Last edited:
Back
Top