Splittring bland svenska amatörer?

sm0yxi

Active Member
Vad jag förstår är att du uttryckligen undviker att diskutera sakfrågan, vilken är
"vad är en radioamatör".

Det är min uppfattning att du (antingen du inser det eller ej) uppför dig som en
medlem i någon form av religiös sekt, där man aldrig får ifrågasätta vad de äldste
i sekten har bestämt, och ska blint lyda Profeten, utan att förstå varför.

Den ståndpunkten har jag som tekniker förkastat för länge sedan. :D

sm7dlz said:
Förstår du inte min ståndpunkt efter att ha läst vad som står på DL7:s hemsida kan jag inte hjälpa dig. Dina kommentarer iövrigt saknar relevans på det ämne vi diskuterar.
 

sm7dlz

Avliden Medlem
Kan vi inte diskutera ämnet för denna tråd har jag inte något mer att anföra. Diskussioner om religiösa sekter finns det säkert andra forum för där den intresserade kan utveckla sina idéer.

Jag har inte på något sätt duckat för frågeställningen som YXI framför. Kan han inte läsa innantill på DL7:s hemsida där det i detalj beskrivs vad som är fel med svensk amatörradio av idag kan jag inte hjälpa honom.

Det vore bra för den fortsatta diskussionen om YXI slutar upp med hånfulla och nedlåtande omdömen.

Vi har tidigare haft diskussioner om SSA här på HAM.se vilka slutat just på grund av inlägg av den art YXI är ett exempel på.

Hasse DLZ
 

sm6vyf

Well-Known Member
Förmodligen döljer sig den avsedda definitionen av vad en radioamatör aär på DL7:s sida (http://www.sm7eql.se/sm7/) under rubriken "Stort uppsving för CW-intresset". Där kan man, tyvärr, få reda på att om man, som t.ex. jag, inte är det minsta intresserad av CW så har man inga större chanser att bli en "riktig amatör".

Tja...

73 de SM6VYF/Arne
 

SM6RPZ

Well-Known Member
sm6vyf said:
Förmodligen döljer sig den avsedda definitionen av vad en radioamatör aär på DL7:s sida (http://www.sm7eql.se/sm7/) under rubriken "Stort uppsving för CW-intresset".
Hm, nej, det är inte den jag tänker på i vart fall. Hittar inte texten längre...

Men texten du refererar till innehåller mycket intressant och tänkvärt, och läser du noga så säger texten inte att du måste vara intresserad av CW för att kalla dig "riktig amatör."

Istället för dessa epitet kanske man borde fundera över vad sm7eql faktiskt skriver i nämnda text. Allt fler radioamatörer verkar vara kommunikatörer, och enbart intresserad av hobbyn för att kommunicera med folk, kommunikation man lika väl kunde ha haft via telefon, Internet, eller annat. Dessa verkar vara totalt ointresserde av det som faktiskt (!) är kärnan i hobbyn, dvs radioelektronik (och det som följer av denna.)

Vår hobby är baserad på radioelektronik, detta ligger i grunden för allt vi gör. Vi måste också, och detta är viktigt att inse, tänka på de privilegier vi har som radioamatörer. Vi har möjlighet att använda hög effekt, vi har möjlighet att öka denna effekt än mer med rejäla riktantenner (ERP), vi får fritt välja frekvens (se i sm7eql:s text om att ligga 300 Hz fel), vi får fritt välja trafiksätt, osv. Dessa privilegier har vi pga att vi har avlagt prov. Jämför med PR-radio där man inte har prov och därmed inte samma privilegier.

Det är alltså viktigt att vi kan upprätthålla den tekniska kunskapen bland radioamatörerna, och visa för de internationella organen att vi kan hantera de privilegier vi har. Risken finns annars att de privilegier vi har tas ifrån oss.

Vill vi ha en hobby fylld med kommunikatörer som är totalt ointresserade (okunniga?) vad gäller radioteknik? Eller vill vi ha kunniga radioamatörer som vet vad det är vi sysslar med? Vilket för debatten vidare till vilken nivå proven för att bli radioamatörer ska ligga på. Min personliga uppfattning är att om man kan bli radioamatör på en helgkurs (vad kan det bli 16 timmar?), så är provet för lätt. Man måste ha en större kunskap vid provtillfället än så för att verkligen förstå, och kunna hantera, våra privilegier fullt ut.

Skulle våra privilegier försvinna, så skulle hobbyn vara förstörd för min del. Kommunikatörerna skulle nog glatt tjattrar vidare däremot...

73 de Lars, sm6rpz
 

sm0yxi

Active Member
Hjärtligt tack för ditt inlägg, som enligt min mening visar att det är inte så lätt
att "läsa på hemsidan", och hitta argumenten, som DLZ påstår.

Den som idag från PTS har fått "Tillstånd att använda amatörradioanläggningar" har
en stor frihet att på olika sätt utöva sin hobby.
Kärnfrågan är naturligtvis: varför har vi fått så stor frihet ?
Svaret är: radioamatörer har "av tradition" haft denna frihet tidigare.

Jag håller med om att det finns en stor risk att vår frihet kan komma att
inskränkas i framtiden, huvudsakligen pga ekonomiska skäl. (Om ingen hade
något intresse att kommersiellt använda amatörradiobanden, skulle det inte
finnas någon fara, enligt min mening.)

Vad kan vi då göra för att minska risken ?

Jo, vi kan göras oss nyttiga för samhället. Med det menar jag inte att vi finns,
utan att vi kan peka på en påtaglig nytta för samhället, ATT vi finns.
Den som stoppar huvudet i sanden, och tror att allt ska fortlöpa som förut,
kommer att bli grymt besviken, förr eller senare.

I vad kan vi då göra nytta för samhället ?
Till exempel genom att tillhandahålla nödsamband för samhället.

Vilket jag har upplevt det under el- och teleavbrotten som att inte har några
radioamatörer varit till någon nytta, inte. (Om jag har fel, tala gärna om för mig
ungefär var i Sverige, och hur många radioamatörer, hjälpt till.)

I USA finns minst en organisation, som bara tar emot medlemmar från
de radioamatörer som skriver kontrakt med organisationen att de kan rycka ut
vid el- och teleproblem och då hjälpa kommuner och delstater.
Det finns stora likheter med Hemvärnet, fast dessa personer har inte vapen,
utan är radio- och teletekniker.

Om detta vore verklighet även i Sverige, kan vi som radioamatörer åtminstone
kunna hävda att vi är den grupp som behövs för att organisationen ovan ska ha en
grupp att rekrytera medlemmar ifrån, till sin viktiga uppgift.

Men det är viktigt att inse att halvmesyrer när det gäller att vara medlem i en
sådan organisation är sämre än ingenting alls.
De som har skrivit kontrakt SKA inställa sig vid kallelse, naturligtvis med undantag
för t ex sjukdom eller nuvarande utlandssemester. Men det betyder inte att alla får
vara borta samtidigt.
Medlemmarnas semester får naturligtvis samordnas, så att det alltid finns tillräckligt
många hemma, på samma sätt som medarbetarnas semester inom ett företag
samordnas.

Fler idéer om hur vi gör oss NYTTIGA för samhället ?

SM6RPZ said:
Hm, nej, det är inte den jag tänker på i vart fall. Hittar inte texten längre...

Men texten du refererar till innehåller mycket intressant och tänkvärt, och läser du noga så säger texten inte att du måste vara intresserad av CW för att kalla dig "riktig amatör."
 

sm7dlz

Avliden Medlem
Samhällsnyttan har varit på tapeten som diskussionsämne i ett antal decennier. Utdelningen har varit minst sagt mager. Det har startats ett antal "nyttiga" sammanslutningar under denna tid. De har allihop, såvitt jag vet, mer eller mindre gått i graven. Mestadels beroende på att en eller annan eldsjäl tröttnat.

Vill man vara "nyttig" finns det redan en organisation som handhar den delen av samhällsengagemang. Den heter FRO. Man kan också ansluta sig till Hemvärnet. Enligt uppgift har man från det hållet gort storartade insatser efter den svåra stormen.

Citat från FRO:s hemsida, rubrik UPPDRAG:

FRO är i första hand en organisation för radio- och IT-kommunikationsintresserade av båda könen och i alla åldrar.

I andra hand är FRO en frivillig försvarsorganisation. Som sådan har vi olika uppdrag för totalförsvaret.

Vårt största uppdrag är att rekrytera och utbilda signalister till hemvärnets organisation.

Vi rekryterar tekniker till flygvapnets Luft- och markbevakningssystem (LOMOS). LOMOS kommer att överföras till hemvärnet som YOS 05 - YtObservationsSystem 2005

För de civila delarna av samhället har vi olika uppdrag som bl a omfattar sambandspersonal till länsstyrelser och kommuner, landstingen, svenska kraftnät samt samverkan med Röda Korset.

Läs mer om våra uppdrag under rubrikerna "FRO och de militära uppdragen" resp "FRO och de civila uppdragen".

SLUT citat.

Jag tror inte att vi behöver vara oroade över att vi försvinner som intressegrupp beroende på att exempelvis frekvenstilldelningen minskar. Tvärtom, alla pilar pekar i riktning mot ÖKADE frekvensutrymmen. Var någonstans har denna myt uppkommit som säger att vi håller på att förlora våra kortvågsband? Det vore intressant att läsa den texten.

Hasse DLZ :rolleyes:
 
Last edited:

sm7dlz

Avliden Medlem
Det meddelande från IARU som finns att läsa i översättning på DL7:s hemsida förstärker ytterligare min uppfattning att begreppet radioamatör försvinner ut och ersätts av RADIOKOMMUNIKATÖR.

IARU vill kraftigt förändra definitionen på så sätt att man avser att införa en "nybörjarlicens" där kurstiden skall vara "någon vecka eller två". Kraven för att få denna "nybörjarlicens" skall vara att man känner till lagar och bestämmelser samt att man "inte stör varandra". Ungefär samma krav som man har på en internetoperatör. Så länge som man håller sig inom sitt lands lagar och är någorlunda artig och belevad är man kvalificerad till en anropssignal.

IARU:s förslag till en internationell förändring regelverket går ytterligare ett steg nerför trappan. Nu skall man inte ens behöva kunna någonting vad gäller teknik, Q-förkortningar, telegrafi etc. I realiteten betyder de tänkta bestämmelserna att alla krav försvinner och att amatörradion jämställs med all annan form av kommunikation såsom telefon, chatta på internet, 27 MHz etc.

Som sagt, Radioamatören är död. Leve kommunikatören :mad:

Hasse DLZ :rolleyes:
 

SM6VTT

Well-Known Member
Hmm.. det finns lika många definitioner på vad en radioamatör är som det finns Radioamatörer. Man får väl kalla sig vad som helst. Hur som helst så är jag en Radioamatör och jag kommer alltid vara det. Fast en riktig radioamatör blir jag ju aldrig efterssom jag aldrig kommer vilja lära mig telegrafi =)

Finns väl inte så mycket att diskutera. Numera så får vi göra precis som vi vill på våra band så länge vi håller oss inom bandplanen och inte stör. Det är det som PTS bryr sig om.

Det är upp till varje individ, radioamatör eller "kommunikatör" att bevara/förbättra kvalitén på våra band.
 

sm0yxi

Active Member
FRO rekryterar just nu många Civila Signalister för tjänst i kommunerna, för kontrakterad
tjänst t.ex vid stora och långvariga elavbrott.
T.ex FRO Stockholm tar tacksamt emot intresseanmälan, och har en konferens för de
civila signalisterna över dagen den 26 februari på en av färjorna från Stockholm österut.
Kontaktperson för konferensen är Krister Ljungqvist, telefon 070-519 49 39.

sm7dlz said:
Vill man vara "nyttig" finns det redan en organisation som handhar den delen av samhällsengagemang. Den heter FRO. Man kan också ansluta sig till Hemvärnet. Enligt uppgift har man från det hållet gort storartade insatser efter den svåra stormen.

Citat från FRO:s hemsida, rubrik UPPDRAG:
...
För de civila delarna av samhället har vi olika uppdrag som bl a omfattar sambandspersonal till länsstyrelser och kommuner, landstingen, svenska kraftnät samt samverkan med Röda Korset.

Läs mer om våra uppdrag under rubrikerna "FRO och de militära uppdragen" resp "FRO och de civila uppdragen".

SLUT citat.
 

SM3XMP

New Member
Jaha då får man höra att man är en värdelös "radiokommunikatör" för att man inte är tillräckligt bra på sin hobby! jag måste säja att jag tar illa vid mig när man läser sådant.
jag är ny på forumet och relativt ny som amatör(skrev provet år 2000 cept2).

Är jag inte välkommen på kotvågsbanden för att jag inte kan CW?
Är jag inte välkommen som amatör för att jag inte är expert på elektronik,vågutbredning,antenner osv?
Är jag mindre värd som amatör för att jag har ett förflutet på 27Mhz bandet?
Är man bara en slyngel som inte har på amatörbanden att göra pga ovanstående?

Jag möter INTE en sådan inställning på den klubb som jag är med i(Sundsvalls Radioamatörer SK3BG) där är alla vänliga och mycket hjälpsamma och svarar på frågor och ger tips och råd. Det kallar jag riktig amatöranda!

Summa: hjälp de nya amatörena att göra rätt istället för att mobba de som gör fel!

Tack för ordet / SM3XMP Per
 

SM6RPZ

Well-Known Member
SM3XMP said:
Är jag inte välkommen på kotvågsbanden för att jag inte kan CW?
Är jag inte välkommen som amatör för att jag inte är expert på elektronik,vågutbredning,antenner osv?
Är jag mindre värd som amatör för att jag har ett förflutet på 27Mhz bandet?
Är man bara en slyngel som inte har på amatörbanden att göra pga ovanstående?
Svar på ovanstående påståenden är; jo, du är välkommen; jo, du är välkommen; nej, du är inte mindre värd; nej, du är ingen slyngel.

Låt mig förklara vad jag menar med "radiokommunikatör".

Först ett viktigt påstående. "Amatörradio är en teknisk hobby med teknik som grund."

Vad vi än gör i vår hobby så använder vi någon form av radioteknik, låt det vara elektronik, antenner, eller annat.

Vad har vi mer i vår hobby? Jo, vi har ett antal privilegier. Dessa privilegier innebär att vi fritt får välja frekvens, effekt (upp till en viss nivå), antennförstärkning, mode, mm. Mig veterligen finns ingen annan grupp på våra frekvensband som får detta.

Vad är det som gör att vi fått dessa privilegier? Jo, just våra kunskaper i radioteknik. Utan dessa hade vi inte fått våra privilegier. Vi skaffar certifikat som genom prov visar att vi har den kunskap som våra telemyndigheter anser vara nödvändiga för att vi skall kunna hantera våra privilegier på ett bra sätt utan att störa andra frekvensanvändare.

Vad händer om vi sänker våra provkrav så att vi inte längre har en stabil teknisk grund (observera att jag skriver grund, du behöver inte vara expert) att stå på? Jo, då finns incitament för telemyndigheterna att dra in våra privilegier. Vi kanske enbart får bedriva kanaltrafik på några få moder, precis som 27 MHz-trafiken bedrivits/bedrivs (och som ej kräver certifikat). Mest troligt är dock att det införs effektbegränsningar, eller att effekten anges i ERP istället. Troligt är också att krav på typgodkänd utrustning införs.

Det jag försökte säga tidigare var att detta är inget som påverkar "radiokommunikatören" (dvs en person som enbart bedriver hobbyn för att få "prata" radio) direkt, han/hon pratar glatt vidare. Men vi som är intresserade av det som, faktiskt, är grunden i vår hobby, radiotekniken, (men även de som sysslar med contest, DX-ing, och liknande) får hobbyn starkt begränsad. Så starkt begränsad att vi kanske lämnar hobbyn.

Med detta vill jag säga att det inte är något fel med en "radiokommunikatör", men risken finns att om vi sänker de tekniska kraven för att bli radioamatör så försvinner så mycket teknik och tekniskt kunnande att enbart "radiokommunikatörer" fortsätter med hobbyn pga de begräsningar som troligen blir följden. Vill vi detta? Vill vi få en hobby där tekniken inte längre är en grund?

Jag hoppas att du nu förstår vad åtminstone jag menar "radiokommunikatör" och varför jag ser en risk i att denna grupp ökas genom att vi sänker kraven för att få certifikat. Jag använder inte ordet i nedsättande ton, utan enbart för att visa på en företeelse, eller ett sätt att använda vår hobby på som potentiellt kan riskera vår hobbys existens.

SM3XMP said:
Summa: hjälp de nya amatörena att göra rätt istället för att mobba de som gör fel!
Detta är väl något som den överväldigande majoriteten av radioamatörer gör?

73 de Lars, sm6rpz
 

khumo

Member
SM6RPZ said:
Svar på ovanstående påståenden är; jo, du är välkommen; jo, du är välkommen; nej, du är inte mindre värd; nej, du är ingen slyngel.

Låt mig förklara vad jag menar med "radiokommunikatör".

Först ett viktigt påstående. "Amatörradio är en teknisk hobby med teknik som grund."

Vad vi än gör i vår hobby så använder vi någon form av radioteknik, låt det vara elektronik, antenner, eller annat.

Vad har vi mer i vår hobby? Jo, vi har ett antal privilegier. Dessa privilegier innebär att vi fritt får välja frekvens, effekt (upp till en viss nivå), antennförstärkning, mode, mm. Mig veterligen finns ingen annan grupp på våra frekvensband som får detta.

Vad är det som gör att vi fått dessa privilegier? Jo, just våra kunskaper i radioteknik. Utan dessa hade vi inte fått våra privilegier. Vi skaffar certifikat som genom prov visar att vi har den kunskap som våra telemyndigheter anser vara nödvändiga för att vi skall kunna hantera våra privilegier på ett bra sätt utan att störa andra frekvensanvändare.

Vad händer om vi sänker våra provkrav så att vi inte längre har en stabil teknisk grund (observera att jag skriver grund, du behöver inte vara expert) att stå på? Jo, då finns incitament för telemyndigheterna att dra in våra privilegier. Vi kanske enbart får bedriva kanaltrafik på några få moder, precis som 27 MHz-trafiken bedrivits/bedrivs (och som ej kräver certifikat). Mest troligt är dock att det införs effektbegränsningar, eller att effekten anges i ERP istället. Troligt är också att krav på typgodkänd utrustning införs.

Det jag försökte säga tidigare var att detta är inget som påverkar "radiokommunikatören" (dvs en person som enbart bedriver hobbyn för att få "prata" radio) direkt, han/hon pratar glatt vidare. Men vi som är intresserade av det som, faktiskt, är grunden i vår hobby, radiotekniken, (men även de som sysslar med contest, DX-ing, och liknande) får hobbyn starkt begränsad. Så starkt begränsad att vi kanske lämnar hobbyn.

Med detta vill jag säga att det inte är något fel med en "radiokommunikatör", men risken finns att om vi sänker de tekniska kraven för att bli radioamatör så försvinner så mycket teknik och tekniskt kunnande att enbart "radiokommunikatörer" fortsätter med hobbyn pga de begräsningar som troligen blir följden. Vill vi detta? Vill vi få en hobby där tekniken inte längre är en grund?

Jag hoppas att du nu förstår vad åtminstone jag menar "radiokommunikatör" och varför jag ser en risk i att denna grupp ökas genom att vi sänker kraven för att få certifikat. Jag använder inte ordet i nedsättande ton, utan enbart för att visa på en företeelse, eller ett sätt att använda vår hobby på som potentiellt kan riskera vår hobbys existens.


Detta är väl något som den överväldigande majoriteten av radioamatörer gör?

73 de Lars, sm6rpzVille bara skriva, MYCKET bra inlägg Lars. Tyvärr så har inte alla förstått vad som är grunden till denna hobby.
Denna sak diskuteras på 3755 10.00 på Söndag kom gärna in och tyck till. Hur skall vår framtida hobby se ut? Vad gör SSA??

Bästa Hälsningar
de Lars SM4IVE
 

SM3XMP

New Member
Bra svarat!
jag fick för mig fel saker och förstår nu helt! tack för ett snabbt och bra svar!
73/ xmp per
 
Top