SSA anmäler produkter till Elsäkerhetsverket

SM5KYH

Well-Known Member
Fråga inte vad SSA kan göra för dig. Fråga vad du kan göra för SSA.

73,
Jonas/SM5PHU
Ovanstående som respons på ett inlägg där EQL i princip ger konkreta tips på förbättringar till SSA? Förklara hur du tänker PHU?

Exempel från EQL:s inlägg:
SSA:S formulering: "Samtliga lampor var det LVD och/eller EMC-problem med. Med så stark emission finns risk
att till exempel ett trygghetslarm anslutet i samma vägguttag skulle kunna bli utslaget. Inte
så bra om en person behöver hjälp via trygghetslarmet."

EQL:s förbättringsförslag till vettigare lydelse: "Mer korrekt vore att påpeka att den ledningsbundna emissionen som mätts upp kraftigt överskrider gränsvärdena vilket innebär en ökad risk risk för störningar på radiomottagare avsedda för bl a amatörradio i frekvensområdet upp till 30 MHz."

Ett annat konkret förslag på förbättring i Bengts inlägg: "Sedan ser jag i protokollet att det står "Sveriges Sändareamatörers Förening" som uppdragsgivare/ansvarig vilket ju inte heller är korrekt. Det borde stå Föreningen Sveriges Sändaramatörer, SSA där. "

Förstår inte problemet PHU? Är inte detta precis det du just efterlyste? att någon gör något för SSA i s t f bara passivt utnyttjar SSA?
 

SM5KYH

Well-Known Member
Anmälan pekar på fler än bara ett allvarligt problem.

Ett av problemen är att tillsynsmyndigheterna har alldeles för små resurser att utöva tillsyn och marknadskontroll med.
Nästa problem blir då därför att myndigheten (Elsäkerhetsverket) i "våra ögon" gör alldeles för få kontroller av dylika produkter .

Därför anser jag att det är bra att SSA gör denna typ av anmälan, om inte annat för att visa att det faktiskt finns intressenter som aktivt arbetar för att bekämpa undermåliga produkter.
Detta borde ge stöd för myndigheten att visa på att problemet är större än att det kan accepteras.
Så mata på bara! Gärna då med väl underbyggda rapporter i anmälningarna och vederhäftig samt korrekt information i SSA-nyhetsflödet alt. "marknadsföringen".

Elsäkerhetsverket gjorde väl redan i fjol ett uttalade till Europakommissionen i ett GD-brev. Mot just den här typen av skräp-produkter. Och krävde åtgärder.
 

sm5phu

Well-Known Member
Fråga inte vad SSA kan göra för dig. Fråga vad du kan göra för SSA.
Förklara hur du tänker PHU?
Det jag menade var att den som besitter kompetens inom området kunde erbjuda sina tjänster direkt till SSA. Det vore ännu mer konstruktivt än att komma med förslag här på ham.se. Och Bengt tycks ha förstått vad jag menade, eftersom han svarade såhär:

Jo jag skall fråga när den nya styrelsen har tillträtt.

Därmed skulle alla kunna vara nöjda och glada.

73,
Jonas/SM5PHU
 
Last edited:

SA0CLB

Member
Anmälan pekar på fler än bara ett allvarligt problem.

Ett av problemen är att tillsynsmyndigheterna har alldeles för små resurser att utöva tillsyn och marknadskontroll med.
Nästa problem blir då därför att myndigheten (Elsäkerhetsverket) i "våra ögon" gör alldeles för få kontroller av dylika produkter .

Därför anser jag att det är bra att SSA gör denna typ av anmälan, om inte annat för att visa att det faktiskt finns intressenter som aktivt arbetar för att bekämpa undermåliga produkter.
Detta borde ge stöd för myndigheten att visa på att problemet är större än att det kan accepteras.
Så mata på bara! Gärna då med väl underbyggda rapporter i anmälningarna och vederhäftig samt korrekt information i SSA-nyhetsflödet alt. "marknadsföringen".

Elsäkerhetsverket gjorde väl redan i fjol ett uttalade till Europakommissionen i ett GD-brev. Mot just den här typen av skräp-produkter. Och krävde åtgärder.

Exakt hur ska vi komma åt kinesiska distributörer? Och hur ska kineserna komma åt svenska distributörer som säljer sådant de inte gillar? Eller ska det bara gälla åt ena hållet?

Enda "lösningen" på direktimporten är en Stasi-verk som öppnar alla privatpersoners försändelser, är det verkligen något vi vill arbeta för?

Sen hävdar jag fortfarande att man börjat i fel ände: svenska butiker, fysiska och på nätet, är fulla med produkter som inte uppfyller kraven för CE declaration of conformity och man har inte brytt sig om att göra några tester ens. Det lär vara väldigt sällan som första batchen klarar testerna men den andra batchen klarar inte testerna, eftersom man inte har gjort några tester alls!
 

SM0IKR

Well-Known Member
Från: Voltimum [mailto:donotreply_se=voltimum.com@voltimum.se] För Voltimum
Skickat: den 1 april 2015 01:04
Till: SM0IKR
Ämne: Extra nyhetsbrev: Elinstallationer utan behörighet vid övergång till klenspänningLäs nyhetsbrevet online här:
http://www.voltimum.se/vlt-auth/SBc...stination=civicrm/mailing/view?reset=1&id=127

Elinstallationer utan behörighet vid övergång till klenspänning

Ellagen ändras så att merparten av elinstallationerna i bostäder, skolor, kontor och liknande lokaler inte kommer att kräva behörighet. Från och med årsskiftet ska dessa typer av byggnader använda klenspänning, i form av SELV och PELV, för i stort sätt alla elinstallationer.

Den 13 januari överlämnade utredaren Bo Diczfalusy sitt betänkande av elbehörighetsutredningen till energiminister Ibrahim Baylan. Förslaget kan dock helt tappa sin relevans. Enligt mycket trovärdiga källor med insyn i arbetet kommer ändringen av ellagen att ske 1 juni.

Klicka här för att läsa mer och se presskonferensen.


KONTAKTUPPGIFTER
Detta nyhetsbrev ges ut av:
Voltimum
Electrum 227
Isafjordsgatan 22
164 40 Kista
Sweden

Tfn: 08-632 66 30
Fax: 08-632 66 39
Mail: nyhetsbrev@voltimum.se
Web: Voltimum - Voltimum är en portal med verktyg, information och tjänster som gör livet lättare för människor som jobbar i elinstallationsbranschen
Om du inte längre vill få Voltinews klicka här.
http://www.voltimum.se/civicrm/mailing/optout?reset=1&jid=550&qid=2349008&h=00d393bd5798ba31f


OT!
 

SM0AOM

Well-Known Member
Sen hävdar jag fortfarande att man börjat i fel ände: svenska butiker, fysiska och på nätet, är fulla med produkter som inte uppfyller kraven för CE declaration of conformity och man har inte brytt sig om att göra några tester ens.

Det här är också min invändning.

När man har begränsade resurser, något som SSA alltid framhåller, är det av allra största vikt att dessa används på ett sätt som ger mest utdelning för satsade ansträngningar. Detta kallas för "operationsanalys" och borde ligga inom räckhåll även för den nuvarande SSA-styrelsen.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM4UKE

Well-Known Member
Enda "lösningen" på direktimporten är en Stasi-verk som öppnar alla privatpersoners försändelser, är det verkligen något vi vill arbeta för?

"Stasiverket" finns, i form av tullen:
Tullverkets fskr och allmänna råd (TFS 1998:9) om spärrar i tulldatasystemet
1 §
[4361] I tulldatasystemet (TDS) finns ett tekniskt system (spärrsystemet) för att välja ut
sändningar för kontroll- eller övervakningsändamål med hjälp av spärrar.
Med spärr avses i denna författning uppgift som registreras i spärrsystemet i syfte att
under vissa omständigheter indikera anledning till övervakning eller kontrollåtgärd.

Nu har säkert också tullen begränsade resurser men det bör vara möjligt att kolla en del försändelser
från exempelvis miniinthebox. Eftersom ett av syftena med CE-märkningen var att skapa en rättvis
konkurrens borde tullen vara intresserad.
 

SM4UKE

Well-Known Member
Det är fler som köper billiga saker från ett visst företag på internet. Här har någon köpt en
USB-laddare till mobilen och utsatt sin dotter för elchock.

Livsfarliga laddare säljs billigt på nätet

Finns hur mycket info som helst på nätet om farliga USB-laddare och massor med försäljningsförbud.

Rådet till konsumenter är ganska enkelt men när ledordet är billigt så glöms det väl bort:
Från tidningsartikeln:
Vad kan konsumenten kan göra?
– Kontrollera att det finns bruksanvisning, uppgift om tillverkare och typbeteckning, tipsar Martin Gustafsson.


Finns inte ens ett tillverkarnamn kan man ju undra vem som tar ansvar för prylen.
 

SA0CLB

Member
"Stasiverket" finns, i form av tullen:
Tullverkets fskr och allmänna råd (TFS 1998:9) om spärrar i tulldatasystemet
1 §
[4361] I tulldatasystemet (TDS) finns ett tekniskt system (spärrsystemet) för att välja ut
sändningar för kontroll- eller övervakningsändamål med hjälp av spärrar.
Med spärr avses i denna författning uppgift som registreras i spärrsystemet i syfte att
under vissa omständigheter indikera anledning till övervakning eller kontrollåtgärd.

Nu har säkert också tullen begränsade resurser men det bör vara möjligt att kolla en del försändelser
från exempelvis miniinthebox. Eftersom ett av syftena med CE-märkningen var att skapa en rättvis
konkurrens borde tullen vara intresserad.

Hur är det rättvis konkurrens att flera av de större importörerna helt skiter i CE-tester och fyller svenska butiker med skräp?

Sen om jag inte minns helt fel så är det helt lagligt för mig att importera produkter utan CE-märkning för privat användning, så vad är det tullen ska göra egentligen? Bättre de kollar upp stora containerlaster med USB-laddare och LED-lampor istället.

Det är fler som köper billiga saker från ett visst företag på internet. Här har någon köpt en
USB-laddare till mobilen och utsatt sin dotter för elchock.

Kan ju tyckas att en ellärare borde veta bättre än att köpa något man kopplar till 230V för 12 kr inkl frakt och ge till sina barn...
 
S

sm4oti

Guest
Hej,

För att vara en vanlig radioamatör går det att påverka, både i liten och i stor skala.

2013 skrev jag som privatperson ett konstruktivt mejl till Elsäkerhetsverket om just www.miniinthebox.com, hur de agerar med webbutik på svenska, prissättning i svensk valuta och den osunda konkurrens som uppstår, samt faran med produkterna, både elsäkerhets- och EMC-mässigt. Mitt mejl gick hela vägen genom Elsäkerhetsverkets organisation upp till Generaldirektören och mynade ut i en skrivelse från Generaldirektören till EU-kommissionen (se skrivelse: www.elsakerhetsverket.se/globalassets/1centralen/nyheter-centralen/skrivelsen.pdf).

Vid SSAs EMC-grupps möte med Elsäkerhetsverket våren 2015 framkom det att EU har satt upp en arbetsgrupp som jobbar för att "komma åt" denna typ av oseriösa företag utanför EU. EU-kommisionen jobbar bland annat med den kinesiska regeringen för att nå fram. Den kinesiska regeringen gillar inte att kinas rykte svärtas ned av kinesiska företag som säljer "skräp".

Alla förstår att detta är ingen lätt uppgift som löses snabbt, men problemet har i alla fall uppmärksammats på hög EU-nivå och det finns personer inom EU-kommisionen som jobbar med denna problematik.

Elsäkerhetsverket kommer eventuellt att synas i media och där varna för riskerna att privatimportera. Detta på grund av att Elsäkerhetsverket fått in anmälningar där just denna typ av privatimport har orsakat farliga incidenter.

-----------------------------------

Jag noterar tyvärr här på forumet att det finns personer som har åsikter, alltifrån ordföljden som jag av misstag råkade vända på i testrapporten (Föreningen Sveriges Sändareamatörer) samt EMC-labbets opartiskhet, kalibrerade instrument, mätningarna är gjorda på korrekt sätt och så vidare...
För att förtydliga så är SSAs EMC-mätningar gjorda i ett så kallat "Pre-compliance" EMC-labb. Jag kan försäkra att EMC-labbet har fullt tillräcklig mätnoggranhet för denna typ av mätningar.

Jag vill vädja att istället för att ifrågsätta allt som görs, var med och hjälp till istället, hur ska vi annars få frivilliga att ställa upp?
Om någon har åsikter om vad som ska testats i EMC-labbet är ni mer än välkomna att skicka produkter för test eller bidra på annat sätt. Jag tar mer än gärna emot produkter för test.

SSA kommer framöver att beställa produkter från svenska företag, då framför allt internetföretag, då just internetföretagen är de som har sämst koll på läget ur elsäkerhet- och EMC-aspekten. De större etablerade svenska företagen har oftare en bättre kvalitetssäkrande organisation för att säkerställa kvaliteten och att all dokumentation är "up to date". Sämre är det med internetföretagen som ofta har noll koll på lagar och förordningar. Även de etablerade företagen kan göra fel, så vet ni med säkerhet om bristfälliga produkter från sådana företag mäter jag mer än gärna EMC på dessa produkter bara jag får dem skickade till mig.

Som sagt - om vi alla hjälper till och drar åt samma håll kan vi tillsammans förbättra nedskräpningen i etern. Att bara gnälla och peka finger leder ingenstans!

73
Stefan, 4OTI
 

SM0AOM

Well-Known Member
Jag noterar tyvärr här på forumet att det finns personer som har åsikter

Jag har hittills levt i tron att själva poängen med ett forum är att man ska få framföra åsikter.
Men det kanske är för högt i tak inom ham.se jämfört med inom SSA där kritik av slag det vara må omedelbart ska tystas.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM3CIQ

Well-Known Member
Nu var du väl för hård K-A, du gör tricket "citera ofullständigt" - läs hela meningen...
Tycker jag / Uffe
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jag noterar tyvärr här på forumet att det finns personer som har åsikter, alltifrån ordföljden som jag av misstag råkade vända på i testrapporten (Föreningen Sveriges Sändareamatörer) samt EMC-labbets opartiskhet, kalibrerade instrument, mätningarna är gjorda på korrekt sätt och så vidare...
För att förtydliga så är SSAs EMC-mätningar gjorda i ett så kallat "Pre-compliance" EMC-labb. Jag kan försäkra att EMC-labbet har fullt tillräcklig mätnoggranhet för denna typ av mätningar.

Tack för förtydligandet Stefan. Att det finns personer på Ham.se som har åsikter borde ses som en värdefull tillgång och ett sundhetstecken. Jag läste igenom mina egna kommentarer nu på morgonen och tycker de är sakliga och bra formulerade. De innehöll förslag till förbättringar och jag hade några frågor som t ex vilket EMC-lab som ställt sina resurser till förfogande.

Jag undrade också varför argumentet om störning på trygghetslarmen på UHF lyfts upp framför att den provade utrustningen kan riskera orsaka radiostörningar på amatörradioutrustning för KV samt vilket EMC-lab som utnyttjats för mätningarna. Det var väl i sak vad mina inlägg handlade om. Inget mer allvarligt än så.
 
Last edited by a moderator:
S

sm4oti

Guest
Hej igen,

Först lite föklarande text för den oinvigde. Alla kanske inte har full koll på detta. Sedan ska jag försöka förklara mitt tänk.

Gränsvärden för ledningsbunden och luftburen emission är inte i första hand framtagen för att radioamtörer ska få en total störningsfri mottagning, utan gränsvärden är framtagna sett i ett kommersiellt perspektiv och för att olika utrustningar ska kunna samexistera utan att påpverka eller påverkas av varandra i alltför stor utsträckning.

Radioamatörer har dessvärre lyckats skapa sig en skev bild av sig själv och amatörradiohobbyn hos de olika tillsynsmyndigheterna vi har i Sverige. Detta på grund av hur man uttryckt sig i sin framställan av sitt ärende vid kontakten med aktuell tillsynsmyndighet. Radioamatörer ses ofta hos tillsynsmyndigheterna som "konstiga och udda kufar". Att man som radioamatör vid kontakt med tillsynsmyndigheten anger att man har problem med störningar på ens egen mottagning ses oftast inte som något prioriterat ärende.

De argument som brukar fungera bäst på tillsynsmyndigheter är om man kan påvisa ett direkt funktionsfel eller att produkten i fråga helt slutat att fungera på grund av radioemissionen den utsätts för.

I fallet med trygghetslarmet, så hade jag ett fall med ett motionsband som hade så mycket ledningsbunden emission att strålningen letade sig via elnätet till ett trygghetslarm som strömförsöjdes via samma fas. Motionsbandet slog helt enkelt ut elektroniken i trygghetslarmet. Ett sådant argument biter betydligt bättre på tillsynsmyndigheten än om man skriver att man som radioamatör har störningar på ens mottagning.

För att inte bli partisk så har jag gjort alla mätningar på min fritid i min arbetsgivares nybyggda EMC-labb och utan kostnad för SSA. Jag är mycket noga med att hålla isär SSA:s verksamhet med annan verksamhet som bedrivs i dessa lokaler. Som kuriosa kan nämnas att kommersiellt kostar varje enskild mätning inklusive testrapport på en produkt ca 5000-20000 kronor beroende på om man väljer att göra enbart ledningsbunden och/eller luftburen emissionsmätning. Hittills har jag gjort ca 80 mätningar åt SSA, de allra flesta 2013. Mätningarna har resulterat i ca 40 anmälningar från SSA till Elsäkerhetsverket. Dessutom har jag privat gjort ett antal anmälningar till Elsäkerhetsverket.

Videoklipp på EMC-labbet finns här

Hoppas detta har rätat ut lite frågetecken, och som sagt, om någon har produkter som ni vill ha kontrollerade så hör av er till mig, så ska vi se om inte det går att få till en mätning. Förutsättningen är dock att jag måste få produkten skickad till mig. De mätningar jag kan stå till tjänst med är ledningsbunden emissionsmätning 9 kHz - 30 MHz samt luftburen emissionsmätning 30 MHz och uppåt.

Om vi drar åt samma håll kan vi tillsammans komma framåt!

73
Stefan
 

SM7UZY

Well-Known Member
Japp.. jag är inte så inne i EMC, mer än att jag stör mig på störningarna.. :)
Däremot tycker jag att det är toppen att lyfta fram frågan om störningarna (och det jobb du gör Stefan) på alla dessa lågpris kinajox. Å andra sidan har vi oss själv att skylla också.. så inte kasta allt på Kina inte.. de är smarta! De uppfyller våra behov med billigt skit som vi VILL HA!! :)
 
S

sm4oti

Guest
Idag 29/6 publicerade Elsäkerhetsverket ett försäljningsförbud på en LED-discolampa från Rusta som vi anmälde för mindre än två månader sedan. Elsäkerhetsverket begärde även in en EG-försäkran från Rusta på aktuell produkt. Rustas EG-försäkran godtogs inte av Elsäkerhetsverket.

8200 kronor får Rusta punga ut med för Elsäkerhetsverkets utlägg enligt beslutet.

Hoppas ni tycker dessa testrapporter är ok. Jag reserverar mig för eventuella felstavningar ;)
 

Attachments

  • Rusta - 91150015 3W Conducted EMI.pdf
    124.1 KB · Views: 32
  • Rusta - 91150015 3W Radiated EMI.Pdf
    130.9 KB · Views: 31
Last edited by a moderator:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jodå, det ser bra ut Stefan.

Men det var ju en anmärkningsvärd hög emission på utstrålat över 30 MHz upp till 200 MHz när objektet klarade sig så "bra" på ledningsbunden emission. Av alla de lampor jag haft möjlighet att EMC-prova så har i stort sett all haft sina emissionsproblem koncentrerade till lägre frekvenser upp till runt 20 MHz som övre gräns även om det funnits några typer som genererat störningar långt upp i VHF-området. Lampan som du provat borde inte finnas i något hem. Den saken är klar.

En annan produktgrupp som kan vara värd att kika på vid tillfälle är de elektroniska transformatorerna som switchar 230 VAC till PWM-modulerad 12 VDC avsedda bl a för Halogenlampor. För några år sedan installerade en granne sådana mackapärer i sin renoverade villa. Transformatorerna genererade S9-störningar över stora delar av kortvågen. Kontrollmätning på en av totalt sex sådana transformatorer visade ganska höga störnivåer på primärsidan (skulle möjligen kunna accepteras i praktiken även om gränsvärdena överskreds en hel del) men vad som var värre, extrema störnivåer på sekundärsidan, dock begränsade till lägre frekvenser upp till c:a 20 MHz eller däromkring. I installationsanvisningen stod med minsta tänkbara Pygmé-text på en liten vikt papperslapp att maximalt tillåten kabellängd mellan transformator och armatur var 2 m. På så sätt går det ju som tillverkare att krångla sig runt mätningar på utgångarna för armaturerna. Men inget som elektrikern hade sett eller begrep sig på.

Jag gjorde då för några år sedan en enkel fälttest med en sådan transformator som "störsändare" fritt upphängd på några meters höjd i trädgården. Resultatet kan sammanfattas med att transformatorn inte ställde till några allvarliga problem på c:a 75 m avstånd från transformatorn till mina ordinarie KV-antenner om kabellängden på sekundärsidan begränsades till 2 m. Det blev däremot totalt kaos med uppskattningsvis 10-15 m långa ledningar så som installationen i grannens hus utförts.

Ett hundratal klämferriter som grannen fick låna av mig löste det mest akuta problemet och sedermera har transformatorerna bytts ut till annat fabrikat och fler transformatorer installerats så att kabellängderna nu i alla fall håller sig under c:a 4-5 m. Men även de nya transformatorerna har mycket höga emissionsvärden på sekundärsidan och en not om maximalt tillåten kabellängd i installationsanvisningen.

Görs installationen korrekt av kunnig elektriker så finns ändå visst hopp men verkligheten ser tyvärr ofta annorlunda ut.
 

SM6GXV

Korsdominant
"På förekommen anledning", dvs. en fet brusmatta på flera tiotals MHz inklusive 144 MHz
som lyfte S-metern på min tvåmeters station när antennen riktades SSV
så begav jag mig i kväll ut på störningsjakt. En bärbar spektrumanalysator
+ en handhållen RFI-sökantenn från R&S och det dröjde inte
länge förrän jag stannade till framför ett hus ett 50-tal meter bort.
Fasadbelysning = LED. Knackade på, och ägaren öppnade. En liten kort diskussion
och vi labbade litet med att stänga av ljuset genom att dra en propp
och visst sjönk brusnivån. När jag klev in i fastigheten insåg jag att bostaden var
mer som "Erich Honeckers Lampenladen",Palast der Republiks i Östberlin.
Det var väl 25-30 armaturer, fast inbyggda i taket. Allt fast monterat.
Husägaren var "CE-medveten" och att armaturerna var godkända påpekade han
vänligt.

Det stora problemet är att alla dessa armaturer tydligen är fast inkopplade
och att nätaggregat förmodligen verkar vara inbyggda i varje ytterarmatur
samt möjligtvis också inne i fastigheten. Pga pågående renoveringsarbete
och stök insåg jag att det just nu inte var läge för vidare diskussion, men jag
framförde att det var ett problem. Förmodligen även för ägaren om han
någon gång avsåg att lyssna på BC-radio.

Så frågan är vad man skall/kan göra för att få bort störningarna...
 

SM0GLD

Vänsterhänt
frågan är vad man skall/kan göra för att få bort störningarna...
Man brukar hävda att det inte räcker med att varje enskild produkt klarar EMC-kraven utan det är "systemet" som måste godtjännas.

Detta är något jag i mitt jobb har råkat ut för flera gånger d.v.s. att när man väl kopplat ihop alla prylarna så är inte det totala systemet "compliant" längre.
Jag hävdar att ett belyst hus med alla sina armaturer är ett "system" likaså här hos mig där alla tv-apparaterna är kopplade till samma jordsystem via kabel-tv-nätet så bildas ett komplext system av massor av tv-apparater, digitalboxar, och surround-förstärkare där det nya "systemet" garanterat inte är compliant med EN55022.

Man måste omdefiniera var ett "system" är i praktiken för att komma tillrätta med dessa problem.
 
Top