SSA Distrikt 7 flyttar

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Distrikt 7 HEMSIDA...

...har bytt adress till; www.sm7eql.se/sm7

Sidorna kan som tidigare även nås den långa vägen via www.ssa.se - klicka på menyn "Regionalt" - och sedan på "SM7"

73
Bengt SM7EQL
DL7
 
Back
Top