1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

SSA en förening närmare förfall???

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by RM2D, Jul 6, 2013.

 1. sa0bga

  sa0bga Well-Known Member

  Det är med stort intresse jag noterar att det är samma anti-demokratiska inställning du har som de närmaste till styrelsen har.
  Man ska sitta tyst, stilla och lugnt i båten så att inget förändras. Ve dem som kommer med nytänkande och med en frisk syn på medlemsdemokrati.
  Som Mats SM6LRR(RM2D) redan har nämnt så är det en närmast oändligt lång historia om hur styrelsen med ordförande Tore har motarbetat varje enskilt förslag till hur man på enklaste och billigaste vis kan få ut QTC digitalt till de som önskar det och inte endast de utlandsboende medlemmarna. Tekniken finns redan, tidningen finns redan men viljan från styrelsen med ordförande Tore i spetsen finns inte.
  Det har inte en endaste gång kommit en tillstymmelse till en vilja att kompromissa i den frågan utan styrelsen med ordförande Tore i spetsen har gång på gång kommit med nya svepskäl som det inte finns fakta bakom som stöder det.
  Man har från styrelsen med ordförande Tore i spetsen sagt att kansliet har så mycket att göra att de inte hinner med alla uppgifter och måste prioritera uppgifterna och på det viset hinner man inte med att lägga ut QTC som PDF i forumet. Men då jag erbjudit mig att hjälpa till på kansliet med denna uppgift och även andra uppgifter har kanslichefen sagt att det inte behövs någon mer hjälp då de hinner med allt. Vilken part ska man tro på? Kanslichefen som sitter med fakta på hand eller påståendet från ordföranden?
  Samtidigt har ett flertal medlemmar sagt att de kan vara behjälpliga med att lägga in QTC i forumet bara man tar fem minuter och ändrar denna inställning som tillåter en större filstorlek på bilagorna. Då har styrelsen med ordförande i spetsen kontrat med att den ansvarige för forumet inte har fem minuters tid över då hans andra arbeten inom SSA är så högt prioriterade att dessa inte tillåter att man tar fem minuter under en kaffetår... Låter det rimligt?

  Vidare, varför måste SSAs forum vara helt stängt för icke medlemmar? Vore det inte bra att icke-medlemmar i föreningen har en möjlighet att kunna vara delaktig i en del utav diskussionerna där också (med undantag från föreningens egna och interna diskussioner)? Det är ju trots allt så att SSA indirekt företräder icke-medlemmarna i frågor som rör amatörradion generellt. Ta till exempel provfrågorna och amatörbandet på 13cm.


  Å andra sidan har styrelsen med ordförande Tore i spetsen fört medlemmarna bakom ljuset när man fick läsa korrespondensen mellan SSA och PTS gällande samverkansgruppen. Vad är det mer som styrelsen döljer för sina medlemmar när ett så här pass stort och viktigt ärende totalt maskeras inför medlemmarnas insyn. En insyn som samma styrelse med ordförande Tore i spetsen så stort slår sig för bröstet och säger finns när det svart på vitt har framkommit att så inte är fallet.


  Ulf, hur kan man börja arbeta positivt när inte ens styrelsen arbetar positivt? Ska man bara låta det vara fram tills årsmötet och endast där hantera frågan när alla sitter tysta? Vore det inte bättre att ha så pass högt i tak och utnyttja de möjligheterna vi har att påverka och medverka i arbetet att föra hobbyn framåt tillsammans och inte enbart från en trångsynt och inåtvänd styrelse med sina närmaste? Ska inte styrelsen basera sitt arbete på vad medlemmarna tycker och tänker också eller ska de helt och hållet ha sin egen agenda och inte låta medlemmarna komma till tals även utanför årsmötet? Det är inte gnäll, det är medlemmarnas röster som nu börjar tränga sig igenom muren runt SSAs styrelse.

  Vad är föreningsdemokrati för dig?
   
  Last edited: Jul 6, 2013
  1 person likes this.
 2. sa0bga

  sa0bga Well-Known Member

  För information till dig så har den frågan varit uppe ett flertal gånger under åren från 2009 om inte tidigare...
  Det har varit samma svala intresse för medlemmarnas åsikter och förslag gällande den frågan under alla dessa år (och även andra förslag och frågor). Däremot är det först nu som jag och några till har tröttnat på snömoset som styrelsen med ordförande Tore har kommit med. Det har under det här året visat sig på ett mycket klart och tydligt vis att så fort motargumenten från styrelsen har sinat så har man helt enkelt slutat att svara på frågor och styrelsen med ordförande Tore i spetsen har inte ens kunnat svarat korrekt och respektfullt på en skrivelse i ärendet som jag skickat in till styrelsen. Skrivelsen innehöll två utförliga förslag på möjligheter att genomföra en publicering utav QTC digital som inte innebar någon som helst extra kostnad för föreningen alls. Svaret från styrelsen var helt kort och gott. "det kommer till hösten" utan att ge någon som helst annan förklaring eller motivering.
   
 3. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  När jag tänker på de välregisserade SSA-årsmötena där drivna mötesordföranden dompterar röstboskapen faller mig dessa rader av en av Östersunds stora söner, Kjell Höglund i sinnet:

  "Det finns dom som likt en trollkarl på en varité
  lurar oss att se det som inte finns att se
  som trollar kort ur ärmen och bakar bröd i hatten
  som till ädelt vin förvandlar vanligt, simpelt vatten

  Och vi i publiken, vi applåderar häpet
  Hej! En kanin ur intet, nej, det var väl näpet
  Världen vill bedragas och knappt någon tänker på
  vilka som har betalat hela denna show
  "

  (ur LP:n "Häxprocess")

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  Last edited: Jul 6, 2013
  6 people like this.
 4. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Beträffande om SSA:s forum ska vara slutet eller öppet, är jag nog rätt tacksam att det är som det är - slutet! Senaste tidens avslöjanden och debatter är minsann inget att skylta med och har inte heller något positivt marknadsföringsvärde. Tvärt om!

  /Lasse
   
  Last edited: Jul 6, 2013
  1 person likes this.
 5. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  I princip borde såväl forum som medlemstidning hållas tillgängliga enbart för medlemmar. Med tanke på sjunkande medlemstal så gäller det ju att se till att medlemmarna får så många privilegier som möjligt.
  Att vi som inte är medlemmar åker med på en gratisresa vid förhandlingarna med myndigheten är ju inte mycket att göra åt. Vi har ju i alla fall inte någon rösträtt vid föreningens årsmöten.
  Nu verkar det i och för sig som att förhandlingarna med myndigheten inte varit så lysande vilket gör att man kan ifrågasätta föreningens rätt att förhandla åt oss. Majoriteten av amatörerna verkar ju dessutom inte vara medlemmar....
   
 6. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  En befogad fråga att ställa är vad "förhandlingar" egentligen betyder i detta sammanhang?
  Vilket förhandlingsutrymme finns det i praktiken mellan SSA och PTS?

  "Om vi inte får som vi vill så slutar vi sända"

  Gissa vilket svar som det skulle orsaka...:)

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  4 people like this.
 7. SM4RNA

  SM4RNA Well-Known Member

  Är det här verkligen anmärkningsvärt? Bråk i och om SSA är är det och har det väl varit i perioder så länge jag kan minnas och så länge jag har QTC (1977) och kan läsa.
   
 8. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Det har bråkats inom SSA sedan 40-talet, men det har primärt varit interna bråk.
  "SM0-krisen" 1966 har gått till historien genom de fula sätt som den initierades samt efterspelet i samband med det extra årsmötet. Styrelsebråket 1988 var också spektakulärt.

  I början av 80-talet lyckades man även försämra förhållandet med Televerket på ett allvarligt sätt,
  och det tog flera år innan relationerna normaliserades igen. Dock blev den ordförande som ställde till detta debacle
  hedersmedlem han också. Toleransen mot sådant är tydligen historiskt sett ganska stor inom SSA.

  Det som skiljer detta från tidigare incidenter är att amatörradions förhandlingsposition är så mycket sämre idag efter avregleringarna, och att SSA agerat på ett, i synnerhet för utomstående betraktare, alldeles obegripligt sätt.
  Jag är inte ensam om att fundera intensivt över vad man har tänkt sig att uppnå med agerandet.

  Tilltaget att utöva påtryckningar på en handläggare och att öppet obstruera ett av PTS initierat projekt finner i varje fall jag anmärkningsvärt. Om man inte velat samarbeta i samverkansgruppen kunde man väl sagt det från begynnelsen, så hade gruppen upplösts och jag samt SM7MCD hade sluppit ta ut semesterdagar för att vara med på mötena.

  Som kanske bekant är jag medlem i samverkansgruppen, och situationen har jag upplevt som värre än vad som framgår av dokumenten.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  2 people like this.
 9. SM4RNA

  SM4RNA Well-Known Member

  Tack Karl-Arne. Tydligen finns det utrymme för en hel dokumentär eller tillbakablick i lämplig tidsskrift. Ofta upplevs den senaste eller nuvarande krisen som den värsta, även om jag inte påstår att det i detta fallet kan vara det...

  1988 är nog den jag minns annars..

  PTS kanske är luttrade och väntar ut nästa generation av SSA?
   
 10. SM5KRI

  SM5KRI Oldtimer

  Redan för ett par år sedan funderade jag allvarligt på om jag skulle fortsätta vara medlem eller ej. Förra hösten satt jag med inbetalningskortet i handen bland alla andra räkningar och hade internetbanken framför mig på datorskärmen. Beslöt att ge SSA en chans till. Några år innan fanns tom funderingar på ett livstidsmedlemskap, men de pengarna valde jag att lägga på annat.

  Nu när man har tagit del av detta både här och på SSA:s forum är det mycket troligt att inbetalningskortet när den kommer hamnar i papperstuggen.

  Jag är fortsatt medlem i ESR pga teknikintresset och engagerad i en lokal radioklubb. Det får räcka med detta tills vidare.
   
 11. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  När jag rannsakar mig själv så tror jag kanske att jag missat årsavgiften till ESR..:eek: men om jag tar de kronor jag annars skulle ha skickat till SSA och sätter in på ESR:s konto, som botgöring, kanske jag får syndernas förlåtelse. Så blir det nog!

  /Lasse
   
 12. SM5FLM

  SM5FLM Well-Known Member

  Ja, man kan ju undra varför man är i med SSA.

  Har varit medlem sedan jag fick cert på 70-talet förutom ett uppehåll på några år.

  För min del är det nog QTC som är avgörande. På senare tid har det varit många bra teknikartiklar, vilket intresserar mig. QSL skickar jag väldigt sällan, så den servicen klarar jag mig utan. Om SSA också missköter sina kontaktar med PTS, så börjar jag fundera på om jag ska hoppa av.
   
 13. sa0bga

  sa0bga Well-Known Member

  Diskussionerna som fortgår på SSA's medlemsforum känner jag att man pratar inför döva öron och en utav tankarna med det forumet var just att man på enkla och snabba sätt kan komma i kontakt med styrelsen och övriga SSA för att där diskutera föreningsfrågor. Men som den lekstuga SSA har blivit så är det egentligen på HAM.se som den stora mötespunkten är för hela sveriges radioamatörkår idag.

  Då kan jag komma med ett inlägg i denna debatt, om det allvarliga i allvaret och jag vill gärna belysa bristen på saklig och korrekt information inom SSA. Det är mycket enkelt att påvisa vad jag menar genom att helt enkelt titta lite åt ESR's håll där man med stort bravur klarar utav att ge saklig, korrekt och återkommande information om vad som händer i ärenden. Detta med stor tanke på vilken enorm kapacitet en sådan liten förening har jämfört med jätten SSA som inte har ett endaste rätt i det avseendet och det tycker jag verkligen är allvarligare än allvaret självt.

  Inom SSA har det endast varit en liten liten klick inom styrelsen som har uttalat sig och den lilla klicken har aktivt selekterat och censurerat informationen till medlemmar så till den grad att medlemmarna står helt ensamma i det djupaste av de mörkaste vattnen. Ta som exempel SSAs information på hemsidan där redaktören helt på egna ben avgör vad som ska publiceras eller inte och i det sammanhanget ta bara exemplet när redaktören helt på eget bevåg tar interna diskussioner från forumet och lägger ut på hemsidan ssa.se för allsköns läsare att ta del utav. Andra exemplet är uttalandet som lades ut på hemsidan samt den friserade versionen till QTC och där man helt öppet ifrågasätter en bordsgranne utan att låta denne få ge sin sida utav händelserna.
  Hur ska medlemmarna kunna avgöra för sig själva vad som har hänt och inte hänt när de endast blir serverade den censurerade sidan?
  Det gäller på precis samma sätt informationen om samverkansgruppen där allt var frid och fröjd, inför medlemmarna, ända tills ordförandens brevväxling med myndigheten begärdes ut och det blev svart på vitt att informationen som gått ut till medlemmarna i SSA inte stämde för fem öre. Är inte det att censurera?

  Det kommer bara fram mer och mer oegentligheter ju mer som grävs nu och grävande har bara börjat. Nyligen kom det fram att SSAs ordförande baktalat ESR, igen, och utpekat dem som den förening som sköt 2,3GHz i sank. Något som nu visade sig vara totalt fel och informationen till medlemmarna hade helt enkelt friserats och censurerats utav styrelsen med ordförande i spetsen.

  På precis samma sätt har frågan om qtc som pdf hanterats. Det har motarbetats från ordföranden hela tiden. Förslagen i skrivelsen avfärdades med blotta orden "Det kommer till hösten" och nu är vi framme vid höstens kant och där ser vi nu att det är en lösning exakt likadan som den som finns nu för utomlandsboende som kommer. Det var dessutom ett utav förslagen i skrivelsen som man helt enkelt bara kastade direkt i papperskorgen. Det är inte ett medlemsvänligt klimat i denna förening.

  Jag har full förståelse för de som väljer att kliva av denna soppa men det som är mest allvarligt är att detta får fortgå utan att det händer något! Ska det hela vänta tills om 1,5år då ordförandens tid går ut och ordförande med styrelsen i hasorna får fortsätta med detta falseri så är jag övertygad om att SSA kommer att vara decimerat om inte mindre.

  De enda som vinner idag på att bägge sidorna på myntet inte redovisas till medlemmarna är styrelsen med ordföranden i spetsen som då kan sitta kvar ostörda på sina troner tack vare att medlemmarna är ovetande om situationen.
  De som förlorar på det hela är hela medlemskåren SAMT alla övriga radioamatörer i Sverige!

  När ska styrelsen ta allvaret i detta och delge medlemmarna ALL information för att sedan avgå som en direkt konsekvens utav denna misskötsel utav föreningen?
  Det finns nya kandidater och föreningen har en valberedning som redan nu bör ha påbörjat sitt arbete med att leta fram lämpliga kandidater inför nästa årsmöte, om inte det blir ett tidigare. De som sitter idag är inte bra för föreningen!

  73 de SA0BGA
  //Niclas
   
  3 people like this.
 14. RM2D

  RM2D Well-Known Member

  SSA:s styrelses taktik med DZB och CNN vid rodret verkar funka på SSA:s interna forum. Tystnad, tystnad och återigen tystnad... Man kväver effektivt debatten genom att ordföranden gör sin TOTALT frånvarande på forumet, givetvis med undantag för att han kvickt hoppar in och kollar läget emellanåt. Senast idag "slumpade" det sig att DZB var inne då jag loggade in. Då jag skulle kontrollera om det var granskningstråden som gjorde honom intresserad gick jag blixtsnabbt dit. Ingen Tore... märkligt... jag går tillbaka till huvudmenyn och mycket riktigt hade alla spår av ordföranden suddats ut.

  CNN (vice ordförande) var för första gången inne idag på liknande snabbvisit.

  Bakgrunden är att Tore bestämde sig för att ta forumsemester för en vecka sedan och därefter har debatten svalnat. Tacka sjutton för det... debatt utan meningsmotståndare blir inte särskilt givande.

  Var finns ni i styrelsen? Det finns MASSOR med frågor att besvara i forumet, men ni tror väl att tystnaden samt litet turnerade runt på välregisserade distriktsmöten med lolaja distriktsledare ska fixa steken?

  Nuvarande styrelse visar mer och mer att rubriken på denna tråd är allt mer med sanningen överensstämmande!

  Och folket i stugorna läser sin av Kungliga Postverket skrynkligt levererade QTC och sorterar sina QSL för femtielfte gången som SSA så vänligt distribuerar till dem.... För 440 kronor får man vara nöjd att 11 tidningar dimper ned i lådan och att QSL-hanteringen funkar som den ska. Mer än så ska man väl inte förvänta sig av en ideell förening?

  På samma sätt får man finna sig att ordföranden stänger av tangentbordet och bara "kollar läget" på forumet... Precis som våra riksdagspolitiker som bara syns då det är valkampanj...

  73 de RM2D-SM6LRR, Mats
   
 15. SM5FLM

  SM5FLM Well-Known Member

  SSA:s medlemmar har den ledning de har röstat fram.

  Konstigt dock att det finns personer som vill klamra sig kvar jag i toppen i en hobbyförening.
  Mera förståeligt i politiska partier, där sådant kan löna sig ekonomiskt.
  Men vilken belöning får SSA:s ordförande?
   
 16. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  LRR skrev "Precis som våra riksdagspolitiker som bara syns då det är valkampanj..."
  EQL skriver i negativa ordalag om "politiker". AOM kallar Sverige en "Bananmonarki". Nu skriver du LRR på detta sätt! Är inte detta exempel på olika sätt att ställa sig utanför eller över demokratin?

  För mig är det viktigt med demokrati. För demokratin är det viktigt att några (kalla dem politiker) vill ställa upp i val och representera det de tror på - det de tror är rätt.

  Sture
   
 17. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  För mig är det också viktigt med demokrati och det är väl mycket det som denna fråga handlar om!? Just uttrycket politikerförakt har väl uppstått med anledning av att man missbrukat sitt förtroende och har ingen egentlig koppling till "att ställa upp" och representera något man tror på...

  /Lasse
   
  3 people like this.
 18. RM2D

  RM2D Well-Known Member

  Sture,

  Du väljer att profilera Dig själv som en försvarare av demokrati genom att mellan raderna antyda att undertecknad, EQL och AOM skulle vara mindre demokratiska,

  För mig är det lika viktigt som Dig att demokratin ska gälla, Ordet demokrati blir dock inte sanning enbart för att man önskar att det ska vara så. Det krävs en uppoffring för att demokratin ska fortsätta leva. Det krävs ledare som värdesätter ordet lika mycket som medlemmarna, Det krävs ledare som vet vad moral innebär. Det krävs ledare som inte överskrider sina befogenheter inom en förening.

  Det räcker inte att man vill "ställa upp i val" och representera det "man tycker är rätt". Att vara förtrondevald innebär inte att man tror på sin egen sanning, utan att man lyssnar och tydligt kommunicerar med de medlemmar som givit ledaren förtroende att representera dem.

  Att ifrågasätta det som DZB i eget namn gjort = havererat SSA;s möjligheter att representera 5000 medlemmar och totalt sett 12000 radioamatörer är INTE att "ställa sig utanför eller över demokratin"

  Det jag, EQL, AOM, KYH, JKW, CBS, BDZ, BGA, ZBB, BJL och många andra uttrycker är just vår demokratiska rätt att säga att "enough is enough".

  Försök inte med dina tricks göra Dig själv och andra mer demokratiska än ovan nämnda...

  Det är dags att Du klättrar ut ur skyddsrummet och tar av dig skygglapparna Sture!

  RM2D,
  Mats
   
  Last edited: Aug 26, 2013
 19. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  En förutsättning för en fungerande demokrati är väl att allt får, och skall, ifrågasättas. Om inget ifrågasätts utan alla beslut och handlingar från de styrande bara skall accepteras så liknar det mer diktatur i mina ögon.
  De som har egna åsikter och torgför dom är ju faktiskt de som bär upp den demokratiska andan.

  När det gäller SSA så kanske man inte skall använda begrepp som demokrati. De flesta medlemmarna är nog väldigt passiva och bryr sig inte om vilka beslut som fattas. Får man bara sin tidningsläsning och kortsamlande så är man nöjda. Val av styrelse och liknande är helt ointressant.
  Hur stort är förresten deltagandet i röstningsproceduren på årsmötena? Antagligen inte en majoritet av medlemmarna.
   
 20. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Sture skrev; "EQL skriver i negativa ordalag om "politiker"
  -----

  Kollade igenom denna tråden och det verkar inte som om jag skrivit något negativt om politiker här Sture! Vad menar du människa?

  Men, jag har alldeles säkert skrivit "negativt" om politiker i andra trådar eftersom politiker inte står särskilt högt i kurs i min värld. Som du vet så följer jag ibland riksdagsdebatterna och det är svårt att finna någon där som uppfyller mina krav på ärlighet och som klarar av att svara på raka frågor. De flesta politikerna (alla?) är mästare på att utnyttja sin talartid utan att säga något. Men som du vet så ingår det ju i deras yrke att föra medborgarna bakom ljuset för att på så sätt lura till sig några lättledda väljare. Är det inte så säg Sture eller du tror på demokratiska sagor.

  Sture, det vi INTE behöver i SSA, är just politiker. Vi behöver en styrelse som är lyhörd och klarar av att lyssna på medlemmarna för att sedan på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Vi behöver ärliga ledamöter med råg i ryggen som klarar av att förklara vad dom gör och har gjort. Även när det blir fel som det faktiskt blivit nu måste de klara av att informera sakligt och sanningsenligt.

  Men i stället för att informera och svara på medlemmarnas frågor ser vi hur korten blandas bort på bästa politikervis av ordf medan alla andra i styrelsen har gått under jorden. Eller du ser något annat? Berätta vad du ser Sture.
   
  1 person likes this.

Share This Page