1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

SSA en förening närmare förfall???

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by RM2D, Jul 6, 2013.

 1. SM7CBS

  SM7CBS Well-Known Member

  Vi måste ju ha klart för oss att det bland oss amatörer nu finns mycket, vrede, ilska, frustration, maktlöshet, besvikelse...mm. Jag tycker det är förståeligt att språket påverkas av de känslorna. Jag tycker till och med att det vore märkligt om inte känslorna skulle "lysa" igenom i språket.
  Även om trovärdigheten vanligtvis vinner på saklighet, behärskning, dämpat språk, det vill säga frånvaro av känslor i språket.
  Men allt tyder ju på att vi är svikna av vår ledare. Det är ju förfärligt att upptäcka!
  Vad säger Du Sture?
  Tore /CBS
   
  1 person likes this.
 2. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Om du inte gillar uttrycket "bananmonarki" så kan jag lika gärna använda beteckningen "USA:s 51:a delstat" vilket är precis lika beskrivande.
  Då kan vi dessutom tillämpa klichén "we have the best politicians money can buy" på originalspråket.
  Politiker är köpta. Svenska politiker utgör tyvärr inga undantag.

  För att återgå till ursprungsfrågan handlar det tyvärr om att det blir allt lägre i tak inom SSA.
  De två motioner om att begränsa den fria opinionsbildningen inom föreningen som sänts in till kommande årsmöte bär syn för sägen.
  Det skulle, om dessa går igenom, endast finnas en tillåten linje inom föreningen = styrelsens och den som offentligt uttrycker en annan åsikt ska riskera att bli utesluten.
  Intressant nog är detta någon form av "tidens tecken", inom DARC diskuteras införande av någon form av lojalitetsplikt hos medlemmarna som skulle avstå från att uttrycka avvikande åsikter gentemot "partilinjen" offentligt vid risken av uteslutning.
  Det är uppenbarligen inte bara de styrande småpåvarna inom SSA som känner sig hotade.

  Som ett praktikfall skulle mina egna åsikter om att certifikatproven bör bli svårare samt att telegrafiprovet ska återinföras leda till min uteslutning från SSA, ifall jag vore dum nog att fortsätta vara medlem i en så demokratiskt tveksam förening.

  Genom sitt huvudlösa agerande mot PTS har styrelsen dessutom helt marginaliserat föreningen i sin kanske viktigaste roll.
  När man öppet ifrågasatt myndighetens och handläggarnas mandat går det inte att bli tagen på allvar, varken nu eller senare.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  7 people like this.
 3. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Jag erkänner att jag inte höll mig till trådens ämne, mer än att inlägget var ett svar på LRR:s politikersyn. I andra trådar på de två forumen finns otaliga inlägg av EQL och AOM långt tidigare, och långt innan Tore blev ordförande, som också uttrycker förakt eller ogillande av "politiker", av Sverige som demokrati m.m. Det förekommer också uttryck som "den grå massan", om de som inte är så klarsynta som de borde vara. LRR talar om rakryggade ledare, som borde vara några andra än de som blivit valda. Jag tycker det är bekymmersamt att de som vill ha mer frihet och demokrati i SSA inte har en tydlig demokratisyn. Om man tror att alla politiker är köpta, vilket demokratiskt system tror man å på? Jag får inte ihop detta, i mitt huvud. Kanske något jag inte begriper.

  OBS1: Jag skriver inte här att Tore har gjort ett bra jobb ndg arbetet i samverkansgruppen.
  OBS2: Jag har i något av forumen skrivit svar på de där två motionerna som nämndes här och säger där att det behövs mer öppenhet och tolerans mot olika uppfattningar, inte mindre.
  OBS3: Jag har tidigare skrivit fram några prel ideer om hur SSA skulle kunna jobba för att utveckla föreningsdemokratin.

  OK, nu lämnar jag tillbaka tråden till diskussionen om föreningens förfall.
   
 4. SM4ANQ

  SM4ANQ Well-Known Member

  Förslag

  Skriva negativt om varandra ger knappast resultat.
  Se nu till att träffas vid samma bord och visa lite kompromissvilja från samtliga håll.
  Detta blir annars en evighetshistoria.
  73desm4anq
   
  1 person likes this.
 5. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Sture skrev; "Jag erkänner att jag inte höll mig till trådens ämne, mer än att inlägget var ett svar på LRR:s politikersyn."
  ----

  Bra att du upptäckte avsteget själv Sture. Under din OBS2-punkt välkomnar du "mer öppenhet och tolerans mot olika uppfattningar, inte mindre." Då kanske LRR trots allt får lov att ha den politikersyn han har och du får ha din. :)

  Mer öppenhet och tolerans mot olika uppfattningar är bra. På den punkten är vi överens. Det som inte är bra är när information medvetet förvanskas och skrivs om i syfte att förmedla en annan bild än den verkliga. Inom politiken är detta vanligt och det ingår väl i spelet. Men i ideella föreningar passar sådana metoder inte alls.

  Den bild som SSA styrelse förmedlade i QTC 7/8 sid 44 stämmer dåligt överens med det som hänt i verkligheten och som framgår av dels PTS mötesanteckningar, dels e-mailväxlingen mellan SSA ordf och PTS. I sak innebär det att de medlemmar som endast läser QTC får uppfattningen att arbetet löper på bra och att SSA och PTS är överens. Men de som läser PTS mötesanteckningar och e-mailväxlingen mellan SSA ordf och PTS får en helt annan bild som beskriver hur SSA ordf under 18 månader ställt sig på tvären i sina kontakter med PTS vilket i juni månad ledde till att PTS tröttnade på SSA och själva tog över ansvaret för det fortsatta arbetet.

  Det finns alltså två helt skilda versioner av samma händelser. Så Sture, vilken version anser du vara den mest korrekta, den i QTC nr 7/8 eller den samlade informationen i PTS mötesanteckningar och e-mailväxlingen?

  Är det viktigt att medlemmarna får saklig och sanningsenlig information?
   
  Last edited: Aug 27, 2013
  1 person likes this.
 6. SM5KRI

  SM5KRI Oldtimer

  Självklart ska vi ha tillgång till information från styrelsen som är saklig och korrekt, det kan inte vara för mycket begärt tycker jag. Den får aldrig vara präglad av vad en enskild person har för personlig åsikt. Det som kanske är mest stötande med denna soppa är frånvaron av intern självkritik inom SSA:s ledning – Varför försöka skapa en bild av att så här är läget när det inte är det?

  Jag känner att det kommer att ta lång tid innan relationerna mellan SSA och amatörrörelsen i Sverige normaliseras.

  Over and out...

  // SM5KRI Krister
   
 7. SM6VVG

  SM6VVG Well-Known Member

  Och du använder en fåfängesignal i tid och otid i stället för din "icke köpta SM5DXV". Märkligt så det blir.
   
  Last edited: Aug 29, 2013
 8. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  KRI skrev; "Självklart ska vi ha tillgång till information från styrelsen som är saklig och korrekt, det kan inte vara för mycket begärt tycker jag. Den får aldrig vara präglad av vad en enskild person har för personlig åsikt."
  ----

  Här fångade du in en sak som jag har funderat mycket på klubbar och föreningar och speciellt då när det gäller SSA och som jag tycker är värt att diskutera vidare. Under mina många år i SSA styrelse noterade jag att de beslut som togs ofta grundades på ordförandens personliga mål och visioner snarare än en tydligt utformad långsiktig föreningspolicy eller måldokument som lagts fast som rättesnöre och som var känd för medlemmarna. Jag ställde ofta frågan - hur vet vi vad medlemmarna vill och efterfrågar. Jag föreslog vid några tillfällen att göra enkätundersökningar bland medlemmarna men fick till svar att sådana inte ger någonting etc.

  Om vi kikar på hur nuvarande ordf och styrelse driver föreningen så tycker jag att det är svårt att finna tydligt stöd för den linje man valt. Från tid till annan uttalas att "SSA vill värna om amatörradion utveckling" eller liknande oprecisa uttalanden. Linjen ordf valt behöver nödvändigtvis inte vara fel utan jag söker bara kopplingen till medlemmarnas förväntningar och önskemål. Hur känner styrelsen av hur vinden blåser och är instrumenten känsliga nog. Vi har i debatten om Samverkansgruppen sett att den kritik som ett antal medlemmar avgett viftats bort som osaklig. Frågan är om kritiken verkligen är osaklig och ogrundad eller om den helt enkelt inte passar ordf och styrelsen och därför inte tas på allvar.

  Om styrelsen nu inte lyssnar till tydlig kritik så återstår den tysta majoriteten att hämta mandat ifrån. Alla de medlemmar som inte bryr sig eller som är nöjda med föreningen som den är. Vi vet att de allra flesta nöjer sig med att få sina QSL-kort och att QTC kommer i brevlådan i tid.

  Drar man ut konsekvensen av detta så skulle föreningen bli ännu bättre och mer homogen om det fåtal som verkligen engagerade sig i sina hjärtefrågor och från tid till annan uttalade kritik lämnade föreningen. Då skulle ordf och styrelsen få arbetsro att köra vidare så som man själv ville och så som man tror medlemmarna vill ha det. Medlemmarnas primära uppgift sett med styrelsens ögon skulle då bli att genom sina medlemsavgifter säkerställa att föreningen kunde drivas vidare och att QSL-verksamheten och QTC fungerar.
   
  5 people like this.
 9. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Jag instämmer i det som är början av Bengts inlägg. Hur vet styrelsen vad medlemmarna vill? Utifrån sådan kunskap finns det också behov av långsiktiga policys och rättesnören, särskilt i mycket grundläggande frågor som exempelvis när det gäller nivån på kunskapskraven och antalet licensklasser, om föreningen ska ta på sig myndighetsuppgifter och inte minst hur man vill och kan stärka medlemsinflytandet med hjälp av de kommunikationsmöjligheter internet ger. Jag vet inte om det nu finns sådana demokratiskt förankrade policybeslut, men det kanske beror på att jag inte är tillräckligt insatt.(?)
  SM5DXV Sture ;-)
   
 10. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Kära, SM7VVG,
  tack för din vänliga och intressanta fråga. Jag tror jag har svarat dig på denna tidigare, men gör det igen. Jag var tidigare ganska aktiv i Contest, och hade planer på att komma igång med det igen. Då är det en fördel med en kort anropssignal. Jag har av olika skäl inte kommit så långt med det, mer än deltagande i NAC på 6m, men planerna kvarstår. Jag hade tidigare den specialsignalen SM5E, men när möjligheten fanns att skaffa både SA5A och SA3A (som jag använder från fjällstugan) så gjorde jag det. Jag tycker också att det är en fördel att använda den korta specialsignalen i vanliga QSO. Jag kör nästan bara telegrafi och nästan bara med stationer i andra länder. Det har aldrig varit ett problem, och ingen har klagat. Tvärtom, tycker nog en del att det är kul att köra en sådan signal, även om det visar sig vara en helt vanlig station med en operatör som inte är något speciellt. Jag tycker också att det är lite kul att köra sådana signaler, t.ex. RM2D som jag fick kontakt med för en tid sedan.

  Ett tag tänkte jag att jag alltid ska använda min korta anropssignal, och placera ursprungssignalen i karantän. Det var nog under den tiden jag registrerade mig som SA5A på detta forum. Vid ett tillfälle var det dock en lokal radioamatör som på 2m-repeatern uttryckte att "han inte gillade" de där korta anropssignalerna. Efter det har gått tillbaka till att använda min ursprungssignal över repeatern. Jag gör även så då jag händelsevis kör foni på 80m. (Senast tror jag var då jag körde SM3BDZ på AM!)

  Jag har haft SA5A så länge, att jag nu identifierar mig med den anropssignalen. Jag har tryckt upp ett stort antal QSL-kort med den signalen. Jag har svårt att se att det finns några hållbara argument för att inte tillåta att man köra med den korta anropssignalen hela tiden, särskilt om man sätter sin ursprungssignal i karantän. Jag tror inte heller att någon annan tar skada av att jag använder den, om man inte just retar upp sig på något man inte ännu är van med. Om du vill fortsätta diskutera specialsignaler tycker jag vi startar en ny tråd om det.

  Med vänlig hälsning SA5A Sture
   
  5 people like this.
 11. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  SA5A skrev: "Hur vet styrelsen vad medlemmarna vill? Utifrån sådan kunskap finns det också behov av långsiktiga policys och rättesnören, särskilt i mycket grundläggande frågor som exempelvis när det gäller nivån på kunskapskraven och antalet licensklasser, om föreningen ska ta på sig myndighetsuppgifter och inte minst hur man vill och kan stärka medlemsinflytandet med hjälp av de kommunikationsmöjligheter internet ger."
  -----

  Oj då! Bra att vi har samsyn på några punkter Sture. :)

  Vad vill SSA egentligen och vem är SSA? Det är väl med sådana frågor vi måste börja om SSAs förfall skall kunna hejdas. Väldigt få av SSAs medlemmar har en tydlig bild av vad föreningen egentligen står för och vilka långsiktiga policies och rättesnören som finns på pränt och som är väl förankrade i medlemsledet. Jag har själv svårt att formulerar något konkret och rättvist för SSAs del och då har jag ju som bekant suttit med i flera SSAs styrelser under många år och sett föreningen från insidan.

  Det vi vet är att nuvarande styrelse kämpar hårt för att med alla medel övertyga PTS om att behålla den befintliga nivån på utbildning och prov som vi haft den senaste tioårsperioden då provförrättningen skett i SSAs regi. Vi vet lika säkert att sittande styrelse inte vill höras talas om ett flerlicenssystem med en instegslicens eller novis-certifikat. Det skall vara ett (1) certifikat på en grundläggande nivå men som ändå skall ge fulla privilegier även vid besök i andra CEPT-länder där kraven är betydligt högre än de nuvarande SSAs. Allt detta vet vi.

  Dock vet vi inte om den linjen kommer att stå sig om vi får en ny ordförande och en ny styrelse i framtiden. Vi vet inte ens om en majoritet av medlemmarna håller med den sittande styrelsen. De flesta känner ju inte ens till att PTS startat en översyn av hela certifieringssystemet och att det kommer att bli helt nya förutsättningar om ett halvår eller när det nu blir.

  Det kan ju också tänkas att medlemmarna väljer någon ordf i kommande val och som de antingen inte har en aning om vad denne vill eller en som i förväg tydligt deklarerat sina egna ståndpunkter och vad han eller hon vill med föreningen. Men i regel förlitar man sig väl på att valberedningen klarat ut sådana svåra frågor åt en?

  Sett ifrån mitt perspektiv så saknas det långsiktig planering och kontinutet i det löpande arbetet som utförs inom föreningen. Jag har sett detta tidigare då en funktionär ersätts med en annan och kursen läggs om 180 grader. Hoppsan! Det gamla tas inte till vara utan spelpjäsen flyttas tillbaks till ruta ett igen. Ofta stakas en ny riktning ut baserad på vad funktionären själv tycker är kul att pyssla med eller hoppas att andra skall bli intresserade av. Kanske kan detta fungera på mindre viktiga funktionärsposter men det är nog mindre bra för styrelseposterna och när det gäller de grundläggande visionerna och målet med föreningen.

  Varför finns SSA och vilket syfte har SSA?

  Några vanliga svar vi hört till leda:

  - Värna om amatörradions utveckling. Ja, men hur och enligt vems definitioner?

  - Vara en stark enad förhandlingspartner till PTS. Ja, men vilka är förhandlingsmandaten och vad skall förhandlas om?

  - Representera alla radioamatörer i hela Sverige. Ja, men hur i hela friden kan SSA representera icke-medlemmar?

  Det finns nog fler frågor att fundera på.

  Dock tror jag att de allra flesta SSA-medlemmarna nöjer sig med sina QSL-kort och att få hem QTC i brevlådan. Det blir som att prenumerera på vilken månadstidning som helst och kanske utnyttja några av medlemsförmånerna. När varken QSL eller QTC kommer längre så har förfallet nåtts vägs ände...
   
  1 person likes this.
 12. SM4RNA

  SM4RNA Well-Known Member

  Självklara frågor. Lika så kan man undra vad som lockar till positioner i SSA och vad som är drivkraften väl på plats?

  Men omvänt så undrar jag vad som driver de som ifrågasätter SSA? Är de intresserade av positionerna inom SSA eller att ta över i ny organsiation? De flesta framträdande SSA-kritikerna verkar sedan länge gett upp amatörradions status på pappersnivå och även tydligt visat att "dagens amatörradio" intresserar dem föga. Då undrar man ju vad är det då man kämpar för och varför?
   
  Last edited: Aug 30, 2013
  3 people like this.
 13. SM4IVE

  SM4IVE Well-Known Member

  Bengt EQL
  Du som varit med länge och suttit som DL7 på den tiden som DL var med i styrelsen.

  En sak som slog mig! någon skrev tidigare hur vet styrelsen vad medlemmarna vill? enda kanalen är ju genom Aktiva DL som aktivt åker runt bland klubbarna och lyssnar av vad folk tycker och tänker.Jag tror inte det förekommer idag? rätta mig om jag har fel.
  Skall föreningen fungera bra så krävs aktiva DL som jobbar mellan medlemmar och styrelsen.

  Kallas DL till styrelsemötena? eftersom de inte är med i styrelsen längre. om inte så vore det en självklarhet att så skulle ske.
  Sedan kan jag tycka att 5 styrelsemedlemmar på en så stor förening som SSA är för lite.
  En annan tanke som slog mig, kan det vara så att övriga i styrelsen är inaktiva i sitt arbete vilket gör att största jobbet faller på Ordf ?

  EQL skrev vad är SSA och vad är syftet .
  jag letade efter SSA s stadgar och de var minsann inte lätta att hitta på SSA.se De döljer sig under Dokumentarkiv > övrigt
  de sade dock inte mycket mer än det Bengt EQL skrev i tidigare inlägg.
  Dock borde de ligga under första sidan tex i Om SSA
  Eftersom detta inte är cw så säger jag Mvh Lasse SM4IVE
   
  1 person likes this.
 14. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  IVE DE EQL

  På den tiden DL var med i styrelsen så var vi 13-14 ledamöter som träffades under ett veckoslut och det blev ibland lite för mycket polsk riksdag. På dagordningen fanns "Rapporter från DL" där de flesta lämnade över ett papper som arkiverades. Kan inte direkt påminna mig att några konkreta ärenden initierade av medlemmar eller Distriktsmöten diskuterades utan det var ganska allmänna rapporter om vilka klubbar som besökts och även field days. DL fungerade primärt som styrelsens förlängda arm ut till medlemmarna men inte tvärt om, utöver rapporterna. Av de ordförander som jag hann med att arbeta under utmärkte sig endast en, Göran SM5XW, som förstod värdet av att både informera och lyssna på medlemmarna. Han skickade ut s k ordförandebrev till funktionärerna med mer detaljerad information än vad som den vanlige medlemmen kunde läsa i QTC. På så sätt gavs DL möjlighet att ge en lite mer nyanserad bild av saker och ting i samband med Distriktsmöten.

  Det jag upplevde svårast under min tid som DL7 var att man lätt kom i konflikt med styrelsen om man som jag tog parti för medlemmarnas intressen. Styrelsen hade en märklig inställning till medlemmarna och mycket kretsade om att styra och ställa utan att förvissa sig om vad medlemmarna tyckte. Mycket handlade om bristande information och att delar av styrelsen körde sitt eget race som en styrelse i styrelsen där de förberedde ärendena och i princip bestämde vad som som skulle beslutas på styrelsemötena. En styrelse på 13-14 man blir lätt en hönsgård...

  Detta var en av anledningarna till att man i samband med organisationsförändringen ville plocka ut DL:arna ur styrelsen och få en mer snabbjobbad organisation med en liten effektiv styrelse om fem ledamöter som vi har idag. Jag trodde själv på den planen men det kräver också att styrelsen verkligen klarar av att delegera arbetsuppgifter och litar på sina funktionärer och att de får inte bara ansvar utan också befogenheter att verka. Det kräver också att interninformationen fungerar så att DL:arna inte blir akterseglade.

  Häromveckan pratade jag med nuvarande DL7 Mats DXQ och frågade honom om hur informationsflödet fungerade från styrelsen idag. Han berättade att Dickens SM6HNS som är DL:arnas kontaktperson i styrelsen aldrig hade hört av sig och att det inte kom någon information alls från styrelsen. Den enda informationen som Mats fått hade han fått i samband med Årsmötet i Eskilstuna då han träffade ordf och andra i styrelsen. Han sa till mig att -Du Bengt vet förmodligen mer än jag om vad som händer i SSA än jag gör. Ja, det gör jag. Jag har massor av kontakter med folk i hela Sverige och är väl informerad om det mesta. Dessutom är jag aktiv på forumen vilket Mats inte är.

  Dock gör Mats ändå ett bra jobb så tillvida att han ser till att DL7-möten arrangeras och han har lagt ner en hel del tid på att besöka klubbar och försöka få till stånd olika samarbeten. Men som han också säger, det faktiska resultatet efter flera års insatser sett i backspegeln är magert, och inte mycket har hänt. Kruxet är att det saknas eldsjälar ute i klubbarna och utan sådana så blir det ingen kontinutet i projekten. det blir som ett tomtebloss när något skall startas sen gnistrar det en stund och så händer inte mer.

  Jag vet att det finns fler DL:ar som är aktiva på samma sätt. Några är här och läser varje dag och kan ju komplettera med mer information.

  Så om SSA skall komma på fötter igen krävs att styrelsen släpper greppet och delegerar så mycket som möjligt ut på medlemmarna, sätter samman arbetsgrupper och ger grupperna inte bara ansvar utan även befogenheter så att de inte blir styrelsens slavar. det är vad jag skulle rekommendera...

  Nog för nu. Jag kan skriva mer sen.
   
  2 people like this.
 15. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Några snabba:

  1. SSA har idag ingen målsättning. För några månader sedan förde jag en diskussion här på Ham med SM0DZB, jag hänvisade till tidigare skriven policy. Den är avskaffad förklarade han, och att det inte längre finns någon skriven målsättning därför att den förändras hela tiden. Försökte söka reda på inlägget men det här skrevs innan forumet renoverades. Någon annan vet kanske hur man söker?

  2. DL skulle ha kvar full insyn och ha förslagsrätt i styrelsen. Det var vad som sas innan organisationsförändringen. Jag har intervjuat ett antal tidigare DL och styrelsemedlemmar som var med i förarbetena som bekräftar detta. SM5XW följde denna avsikt, som SM7EQL skriver, men när vi fick en ny styrelse med SM5IMJ i spetsen stängdes dörren till styrelserummet. DL och distriktsmötena är idag fullständigt meningslösa eftersom styrelsen inte behöver bry sig om det som diskuteras på dessa möten längre.

  3. Styrelsen med IMJ i spetsen var duktiga på att skriva omfattande policy i skiftande ämnen samt detaljerade befattningsbeskrivningar. Däremot följde man själva inte sina egna regler utan då dessa inte passade hade man själva tolkningsföreträde samt kunde ändra skrivningarna efter eget skön. Jag föreslog att årsmötet skulle besluta om föreningens policy samt befattningsbeskrivningar för att alla skulle få arbetsro och spela efter samma regler, men mitt förlag fick inget gehör.

  4. Sammanfattningsvis gäller att den styrelse ni väljer (jag har nu lämnat SSA) har full handlingsfrihet under mandatperioden. Såvitt jag kan se är de endast förhindrade att skriva om stadgarna eller lägga ner föreningen. I allt annat är de suveräna och oåtkomliga.
   
 16. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Det är nog i denna tråd:

  http://www.ham.se/pts-ssa-iaru-nrau/23325-ssa-forening-i-behov-av-perestrojka-2.html

  (hittat på Google genom att söka på Perestrojka site:ham.se)

  Budskapet till SSA-medlemmarna är, för att upprepa mig något, "betala medlemsavgiften och håll käften".
  Avvikande åsikter betraktas som "illojalitet".

  Stadgarna verkar i övrigt tillämpas efter styrelsens godtycke, och information är något som också används selektivt.
  Betänk att ingen information om det verkliga förhållandet mellan SSA och PTS kom medlemmarna till del
  förrän en enskild medlem begärde ut allmänna handlingar från PTS där hela händelseförloppet stod klart.

  Trots allt detta har SSA fortsatt att komma med kraftigt vinklad desinformation både på hemsidan och senast i QTC där man förnekar fiaskot och dessutom har mage att skylla på ESR. Dessutom förvägrades ESR:s provfrågegrupp ett genmäle av web-redaktören.
  För att göra det hela ytterligare värre finns det vittnen på att rena lögner om namngivna ESR-medlemmar har spritts på olika DL-möten.

  En föreningsstyrelse som agerar så mot sina medlemmar, och andra, förtjänar ingen tilltro, och de krafter med integritet och kompetens som bäst behövs kommer att lämna SSA. På sikt blir det förmodligen närmast omöjligt att rekrytera styrelsemedlemmar och funktionärer, eftersom ingen kommer att vilja riskera sitt namn och rykte i en sådan verksamhet.

  Slutligen är revisorernas tystnad talande. Det återstår nu att se huruvida de tar sitt uppdrag att granska stadgarnas efterlevnad på allvar.
  Ifall de inte gör det är SSA räddningslöst förlorat.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM

  PS

  Styrelsen har höga förebilder. När USA:s 43:de president, George W Bush, blev trängd i frågan om
  författningens rättsverkan utbrast han: "Stop throwing the Constitution in my face, it's just a goddamned piece of paper!"
   
  Last edited: Aug 30, 2013
  3 people like this.
 17. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Tack Karl-Arne.

  Har letat reda på beskeden från SM0DZB som jag försökte erinra mig från den tidigare debatten. Så här skrev han:

  Tilläggas kan att jag på vårens distriktsmöte bad SM0DZB om en kopia av verksamhetsplanen men fick till svar att det inte är något som lämpar sig att kopiera och dela ut då det mest är anteckningar och inget väl formulerat dokument.
   
 18. sa0bga

  sa0bga Well-Known Member

  SSA är i mina ögon inte en liten förening. Det är en förening med över 5000 medlemmar och då ska det banne mig vara ordning och reda på dokumenten och policier just så att sådant här inte händer. Att ordförande ser föreningen som liten har jag full förståelse då föreningen i ordförandes ögon inbegriper hans närmaste krets med några undantag.

  Samma sak med uttalande om att man prioriterar bort vissa jobb, det kommer hela tiden som ursäkter för att man inte vill ha större insyn i föreningen eller att man helt enkelt inte vill ha in förslag eller hjälp från medlemmar som kommer med förslag som skulle komma alla medlemmar till nytta. Till exempel QTC som PDF. Styrelsen med ordförande i spetsen prioriterade bort en kaffepaus från forumansvarige då denna jobbade med testrobotarna vilket ansågs vara oerhört prioriterat. Dessa fem minuter som är lika långt som en kort kaffepaus skulle ha renderat i att ALLA medlemmar i SSA skulle ha haft tillgång till QTC som pdf för länge sedan. Dessutom till ingen kostnad alls för föreningen eftersom PDFen för övrigt har funnits i många år för de medlemmar som bor utomlands.
  Andra viktigare prioriteringar såsom testrobotorna hindrade detta enbart tack vare ordförande och styrelsens syn på prioriteringar, policier och pappersdokument.
  Det finns exempel på exempel där rutiner inte följs och när information efterfrågas så får man dra ut den från styrelsen och ordförande om den ens kommer i klartext eller förklarande ordalag. Oftast kommer det enkla korta svar som "Det går enligt plan. Det kommer i höst" och sedan ingen mera information.


  Å andra sidan, fortsätter detta så kommer SSA att vara en liten förening så i det långa loppet så kanske Ordförande har rätt i den saken.

  //Niclas
   
 19. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  ZBB citerade DZB som skrev; "Till saken! Nuvarande styrelse har valt att köra mer verkstad och mindre av långa måldokument eller komplicerade visoner."
  -----

  Detta uttalande tillsammans med verksamhetsplanen (VP) i form av lösa anteckningar som är så lösa att de inte ens låter sig visas upp för intresserade medlemmar som särskilt efterfrågar dom belyser det jag skrev tidigare, nämligen att det saknas kontinutet och att den verksamhet som bedrivs inom SSA i hög grad är ordförandestyrd. Den ene ordföranden tycker si och den andra så. Det innebär att att föreningen riskerar att starta om på ruta noll varje gång en ny styrelse tillsätts och de ev framgångar som uppnåtts tidigare och det arbete som tagits fram dessförinnan riskerar att kastas eller inte komma till nytta.

  Den sittande styrelsen har i alla fall kasserat sina föregångares mål och visioner som formulerades i ett digert dokument. Det var den tidigare styrelsens framtida drömmar om hur SSA skulle utvecklas från 2008 och framåt som sattes på pränt. Som det står i inledningen så är det drömmar om vart man vill komma. Nyttan med denna typ av dröm-dokument är att förmedla en linje och göra klart för medlemmarna vad föreningen strävar efter snarare än att målen måste uppfyllas. Ett slags statement eller ståndpunkter för vad man tycker och vill på lång sikt. Läser man igenom hela dokumentet inser man också att det skulle krävas extremt stora resurser och mycket arbete för att ens komma halvvägs. SSAs mål och visioner antogs i alla fall av den tidigare styrelsen och publicerades även i QTC.

  Frågan är vad som gäller idag och om den sittande styrelsen har antagit nya mål och visioner eller om man helt enkelt bara lagt allt gammalt åt sidan för att få friare händer. Frågan blir också vad den kommande styrelsen har att ta över och arbeta vidare ifrån. Kontinuteten igen.... tänker jag fel?

  Här kan man läsa SSAs mål och visioner 2008-2013

  View attachment SSA visioner 2008-2010.pdf
   
  Last edited: Aug 31, 2013
  1 person likes this.
 20. SM7CBS

  SM7CBS Well-Known Member

  Alldeles oavsett vad vi svenska radioamatörer vill med vår förening mellan varje årsmöte så finns det ledord som borde kunna ligga fast hela tiden.
  T. ex:
  - Hederlighet
  - Ärlighet
  - Yttrandefrihet
  - Föreningsdemokrati
  - Respekt för varandra
  - Transparance
  - Osv...

  Listan kan göras lång men det kanske räcker med att använda våra svenska grundlagar som värdegrund för vårt agerande?.

  Detta ska naturligtvis gälla alla, alltså inte bara styrelsen, även om ett extra ansvar ligger på styrelsen. Den ska ju vara förebild.
  Åtminstone borde styrelsen gå i bräschen för en sådan attitydförändring.
  Det räcker ju inte med "vackra" måldokument om man inte har moralen med sig.

  Tore SM7CBS
   
  1 person likes this.

Share This Page