SSA en förening närmare förfall???

SM5FLM

Well-Known Member
Innan den här olyckliga affären med samarbetsgruppen om provfrågorna, så hade jag fullt förtroende för styrelsen och ordf. Rätt eller fel. Svårt att säga, då den enda officiella kanalen för info om SSA:s styrelses arbete är (Pravda) QTC.

Nu när vi ser (dom som vill se), hur SSA:s ordf (med styrelsens stöd) hanterar situationen med halvsanningar, lögner och glidningar på bästa politikersätt, undrar jag om jag/vi har blivit förda bakom ljuset i andra frågor också?
 

sa0bga

Well-Known Member
Ja då är ytterligare en spik nerslagen i kistan i och med det dystra och intetsägande förslaget från den sk valberedningen som ska se till att vi har bra folk i styrelsen med omnejd.
Förslaget som man har lämnat är omval på precis ALLA postitioner!
Inte en enda utav personerna som på föreningens forum har ställt sitt namn till förfogande har blivit tillfrågade eller kontaktade angående intresset de har visat. Man har alltså inte tagit det på allvar och helt ignorerat nytt blod i föreningen. Skandalöst!!

Skeppet sjunker allt närmare Mariannergravens djup och kommer snart att implodera totalt.
 

sa0bga

Well-Known Member
Så här är valberedningens förslag, som är enhälligt dessutom

Styrelse
Ordförande SM0DZB Kvarstår 1år
Vice ordförande SM6CNN Omval 2år
Kassaförvaltare SM5AOG Kvarstår 1år
Ledamot SM3WMU Kvarstår 1år
Ledamot SM6HNS Omval 2år

Revisorer
SM5AKP, SM0BSO och SM0ATC alla omval…
 

sa0bga

Well-Known Member
Jo något förvånad men inser nu mer och mer att det är en riktigt inavlad och inåtvända förening som troligen är bortom all räddning.
Jag hade en liten gnutta hopp kvar men när man ser lakejerna föra fram detta lama förslag utan en endaste förbättring så ter det sig väldigt mörk för SSA. Det finns inte en endaste chans till förbättring om inte det kommer in nytt oberoende blod i föreningen som har en känsla för föreningsliv och inte styr det som sitt eget privata affärsbolag.
 

SM0O

Well-Known Member
Jag tror i och för sig inte att det räcker att ställa sig till förfogande via ett forum.

Nu har man ju till den 1/1 2014 (tror jag det var???) på sig att skriftligen inkomma med förslag.
Dessa förslag måste, enligt föreningens stadgar, beaktas av valberedningen !

Där finns alltså ännu chansen :)
 

sa0bga

Well-Known Member
Jag tror i och för sig inte att det räcker att ställa sig till förfogande via ett forum.

Nu har man ju till den 1/1 2014 (tror jag det var???) på sig att skriftligen inkomma med förslag.
Dessa förslag måste, enligt föreningens stadgar, beaktas av valberedningen !

Där finns alltså ännu chansen :)

Om en person ur valberedningen uttryckligen skriver "noterar" så tolkar jag det som ett officiellt erkännande från valberedningen. Om dessutom samme medlem från valberedningen säger att denne har vidarebefordrat uppgifterna och att valberedningen arbetar med frågan så kan inte jag se det på något annat sätt än att man helt enkelt har ignorerat dessa frivilliga röster!
 

SM0O

Well-Known Member
Okej, jag missade delen om "noterat" och "vidarebefodring".
Jag såg det först när jag läste ditt inlägg på SSA.se ;)

Ha en skön kväll !
 

sa0bga

Well-Known Member
Ser det nu också att jag missade den detaljen i första inlägget. Det förlorade en del sammanhang utan detta.
Samma till dig.
 

SM6VVG

Well-Known Member
And the story goes on and on and on and ....


"SSA:s valberedning föreslår omval av styrelse och revisorer"
 

SM6FUD

Well-Known Member
Ingen som funderat på att starta en ny förening?
SSA har QSL-verksamheten. Sånt sköts med LoTW och eQSL, ju.
En modern förening kan leva helt genom Internet. Det har tydligen till och med ARRL kommit till insikt om.
Det är nya tider redan nu! Contestloggar rättas på en vecka eller två. Inte ett år som förr i världen.

Vem ställer upp?
En styrelse kan sättas samman på ett dygn.
Det är uppslutningen som är svårare.
Vem ställer upp som medlem?
 

SM4RNA

Well-Known Member
Vilka skulle ESR jobba för då? De verkar ju ta öppet avstånd i från contestare, DX-are, de som tagit cert efter 1970 m.fl. grupper som anses som arroganta och/eller "oriktiga amatörer".
 

SM0AOM

Well-Known Member
ESR arbetar för de riktiga eller bona fide radioamatörer vilka utgör föreningens medlemmar.
När detta arbete leder till förbättringar i amatörradiorörelsens status så kommer sådant även andra till del.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM4RNA

Well-Known Member
Då kanske tillströmningen av medlemar kan vara lite trög ett tag framöver. Personligen har jag svårt för att man sorterar upp människor och inte ser potentialen i alla. Vi blir vad vi gör varandra till.

Mig slipper ni...
 

SM6FPG

Fritidskonsulent
Nu måste jag undra, som medlem i ESR hur definitionen av en riktigt radioamatör är så jag kan göra en bedömning om jag uppfyller kriterierna eller om jag med rätta skall flyttas ut från ESR.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
FUD skrev;
Vem ställer upp?
En styrelse kan sättas samman på ett dygn.
Det är uppslutningen som är svårare.
Vem ställer upp som medlem?
-----

Först måste man fråga sig vad syftet med att bilda en ny förening i så fall skulle vara. SSA är ju en förening för alla och alla inriktningar där ingen inriktning är värd mer än någon annan. Som medlem får man möjlighet att ta del av "lite av mycket", dvs lite skrap på ytan i de flesta nischerna inom hobbyn.

ESR som AOM nämnde är lite tvärt om. Föreningen vänder sig primärt till de radioteknikintresserade som idag utgör en pytteliten del av hela amatörradiokollektivet. Som medlem får man kanske möjlighet att ta del av "mycket om lite" d v s något djupare insikt i några få smala nischer inom hobbyn. Man får även tillgång till ett nätverk av likasinnade att dikskutera med eller bli inspirerade av.

Det finns fler liknande nischföreningar som t ex AMSAT-SM som har till syfte att samla de satellitintresserade.

När SSA bildades 1925 så fanns dock ett äkta behov av en samlande förening för alla radiointresserade särskilt som det här med amatörradio var relativt nytt och att det mesta inom hobbyn ännu var okänt och outforskat. Det fanns inget Internet att dela och hämta information ifrån.

Jag tror att att SSA fyllde en viktig funktion fram till 70-talet och möjligtvis en bit in på 80-talet men sedan blev särintressena inom hobbyn så många och så vitt förgrenande att medlemskåren inte längre var homogen.

Idag är vi i ett läge där de flesta medlemmarna har unika/smala särintressen och inte särskilt många har gemensamma djupa intressen. Bläddra i QTC, där ges en bild av "diverse allt möjligt" och för den seriöst radioteknikintresserade finns i princip inget att hämta. Ej heller för den seriöst contestintresserade eller den seriöst (fyll i din egen nisch)-intresserade. Allt detta finns på andra ställen och i andra föreningar.

I mina ögon ser jag QTC lite som "Hänt i veckan" med den skillnaden att den kommer ut en gång i månaden. Innehållet är ett smakprov på det som redan publicerats på Internet och i sak finns inget nytt och fördjupande i något ämne. Om vi som är seriöst intresserade av radioteknik söker information om t ex dubbelbalanserade blandares IM-egenskaper går vi i alla fall inte till QTC precis utan här finns andra källor. Sak samma med FUD som är contester. Dock passar QTC utmärkt för hemma hos reportage och rapporter från senaste fyr-weekenden på Skärets fyr där vi kan läsa om hur god ärtsoppan till punchen smakade. Sådana artiklar kan läsas med viss behållning av alla radioamatörer oberoende av särintressen och även icke radioamatörer om de vill få en inblick i vad modern amatörradio är och vad den handlar om.

Så, vad skulle syftet med att bilda ett nytt SSA vara?
 

SM4RNA

Well-Known Member
Nu måste jag undra, som medlem i ESR hur definitionen av en riktigt radioamatör är så jag kan göra en bedömning om jag uppfyller kriterierna eller om jag med rätta skall flyttas ut från ESR.

I korthet tror jag listan är:

Man ska:
Tagit cert innan 1970.
Avlagt CW-prov för Televerket.
Föredra experiment med plankradio.
Vara civilingenjör (Hur uttrycktes det nu igen? Erkännande genom utförande? Eller? )
Alltid utväxla fullständing stations och väderinfo.

Man ska inte:
Ägt en PR-radio. Någonsin..
Inte pratat i en PR-radio. Npgonsin..
Vara gamal T eller N-certare.
Tagit cert efter 1970
Köra contest (bara ropa 59 till varandra)
Vara DX-jägare. (Arrogant)
Köra "plastradio"
Köra D-Star.

Jag tror det var huvuddragen. AOM får fylla på om det saknas något.
 
Last edited:
Top