1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

SSA en förening närmare förfall???

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by RM2D, Jul 6, 2013.

 1. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Ett vällovligt syfte vore att återställa ett bra samarbete samt gott förhållande med PTS vilket med berått mod körts i botten av det nuvarande ledarskiktet inom SSA som en reaktion på att PTS börjat följa lagen. Sett utifrån är detta något alldeles oerhört. Ingen annanstans har i modern tid amatörradions nationella företrädare hamnat på kollisionskurs med telemyndigheterna.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  3 people like this.
 2. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  Ojdå. Jag uppfyller nästan alla krav för att inte bli medlem i den föreningen. Ändå tycker jag att det är den förening som passar mitt intresse bäst. Är det något allvarligt fel på mig då?
   
 3. SM6FPG

  SM6FPG Fritidskonsulent

  Jag bad inte om någon spekulation vad som definierar en radioamatör utan fakta från AOM som rimligen bör sitta inne med denna kunskap då han använder begreppet.
  Får jag någon definition K.A?
   
 4. SM4RNA

  SM4RNA Well-Known Member

  Listan baseras på det AOM skrivit här på forumet.
   
 5. SM0TSC

  SM0TSC Well-Known Member

  Bäst RNA

  Jag är född 1970 ändå får jag vara med i ESR
  Jag har INTE avlagt CW prov alls, ändå kör jag CW för glatta livet....
  Jag har både ägt, pratat och servat PR-Radio hos en av de större leverantörerna
  Jag är gammal T-Certare
  Jag är inte civilingenjör (Har en EL-tele utbildning i botten)
  Jag kör contest i bland
  Jag kör plastradio
  Jag kör DX i bland
  Jag kör både D-STAR och DMR samt bygger infrastrukturen

  Ändå känner jag mig välkommen! Vad beror det på. Jo man tycker om att diskutera TEKNIK på en nivå som är djupare!

  SSA har givetvis ett berättigande oxå men man måste sluta tänka i de 40 år gamla tankebanorna!

  //SM0TSC

   
  3 people like this.
 6. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Det har lagts ord i min mun och det har även gått "troll" i själva frågeställningen, så fort som saken tangeras så känner sig många f.d. "privatradioamatörer" trampade på sina ömma tår. Jag anar djupa komplex inför sådana som har skaffat sig större kunskaper än en själv.

  I min begreppsvärld ser jag dock de som ställer upp på och tillämpar andemeningen i ESR:s målsättningsparagraf:

  "Föreningens målsättning är att verka för ökat tekniskt kunnande bland amatörradiointresserade, genom att sprida information om radioteknik i teori och praktik samt om sådant som kan medverka till god trafikkultur på amatörradiobanden" som en kategori vilken uppfyller en lite snävare definition av "radioamatör".

  Någon sträng definition av vad som utgör en "riktig radioamatör" har emellertid varken jag eller någon annan.

  Jag kan dock säga att när vi inom en inte alltför avlägsen framtid riskerar att förlora lejonparten av våra frekvenser "i ett penndrag" därför att myndigheterna inte anser att dessa inte längre används på ett sätt som står i samklang med ITU-definitionen av amatörradio så anser jag att detta inte ska skyllas på mig.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  Last edited: Nov 10, 2013
  4 people like this.
 7. SM4RNA

  SM4RNA Well-Known Member

  Om det är något särskillt i min lista du anser vara felaktigt så såg till så ska jag skaka fram en länk till dett av dina uttalanden jag tänkte på.

  Jag imponeras av din analys av dessa fd "PRR" som jag förutsätter du inte känner några personligen. Stämmer det du säger så kanske de behöver ett varmt välkomnande och en del teori?
   
 8. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  I en fungerande demokrati är alla åsikter värda att lyssnas på. Således väger SM4RNA och SM0AOM:s påståenden lika tungt. Det är sedan upp till oss att diskutera saken och bilda oss en uppfattning om vad vi tycker är mest rätt.

  Inom SSA har man valt en annan väg. Där lyssnar man inte på medlemmarna utan lutar sig mot majoriteten som aldrig säger något och som man då kan tillställa vilka åsikter som helst utan protest.

  I den mån den tysta majoriteten har någon uppfattning är den bildad utifrån den information man har tillgänglig, QTC och SSA:s web. Där får man veta hur allt ligger till. Att det som står där inte är sant vägrar man tro på. Vad gör vi åt det?
   
  1 person likes this.
 9. SA5BYS

  SA5BYS Well-Known Member

  Ok, om jag måste välja så väljer jag nog SSA. Känner mig mer välkommen där än hos "Messerschmittarna" inom ESR.
   
 10. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  ESR gör inte och har heller aldrig gjort anspråk på att vara en förening för alla.

  Dina 440 kr är synnerligen välkomna i SSA, medan man slår dövörat till för dina ev. synpunkter eller åsikter samt serverar dig tillrättalagd information via QTC och ssa.se som passar de styrandes agenda.
  Det finns t.o.m. en inte försumbar risk att det i framtiden blir förbjudet att torgföra åsikter som går emot ledningens vid risk av uteslutning.

  Ifall detta passar dig bättre så "be my guest".

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  2 people like this.
 11. SM5XUN

  SM5XUN ░░░░░░░

  Tack AOM, då vet jag att ESR inte behöver min medlemsavgift ännu.

  Det är ju fint att alla radioteknikintresserade skall vara välkomna men det vore trevligare om de fick känna sig välkomna också,
  i väntan på det kanske SSA hinner räta upp sig.
   
 12. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Vem gagnar det att ställa ESR mot SSA, eller huruvida vi är för eller emot PR-radio? Varför dessa irrbloss i diskussionen? Det enda som händer är att fokus flyttas från det som är viktigt och det skadar faktiskt oss alla.

  SSA har ett ansvar att vara ALLA svenska radioamatörers röst i nationella och internationella sammanhang. De SKA därför värna om VÅRA intressen, oavsett om vi är medlemmar i SSA eller inte och oavsett våra personliga smala nischintressen. SSA är remissinstans för myndigheterna och representerar OSS ALLA i NRAU och IARU.

  Nog borde vi kunna lägga småsakerna åt sidan och fokusera på detta i vårt förhållningssätt till SSA och dess agerande.
   
  5 people like this.
 13. RM2D

  RM2D Well-Known Member

  Ja, SSA är ett säkert kort om man tycker om tillrättalagd sanning och lågt i tak i debatten. Där om någonstans finner man "Messerschmittar" vågar jag drista mig till att säga.

  Som medlem i båda föreningarna tror jag nog att vågar säga att man känner sig betydligt mer välkommen i den nyare av de två föreningarna - oavsett vilket teknisk nivå man befinner sig på. I ESR har man alla möjligheter att växa som radioamatör. Den enda begränsningen är den personliga viljan att lära sig något nytt.

  73 de LRR, Mats
   
  2 people like this.
 14. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  Ganska intressant diskussion angående ESR. Visserligen i en tråd som handlar om SSA, men....
  Jag förstår inte på vilket sätt någon inte skulle bli välkomnad som medlem i ESR. Jag har alltid uppfattat föreningen som positiv och lyhörd gentemot sina medlemmar.
  Men samtidigt har nog aldrig ESR bedrivit några värvningskampanjer, så det är ju upp till var och en om man vill bli medlem eller inte.
   
  1 person likes this.
 15. SM6FUD

  SM6FUD Well-Known Member

  Annie Lennox sjunger i en refräng:

  Some like to abuse,
  some like to be abused.
  Some like to use you,
  some like to be used.

  Det är ungefär vad samhället handlar om.
  Jag förstår att det kan verka knasigt att lyfta fram den refrängen. Vad jag menar är att det finns människor som vill ledas och det finns de som vill leda. Samtidigt finns det också de som vill utnyttja. De kan inte existera om det inte samtidigt finns människor som vill bli utnyttjade.

  Varför inte se hela cirkusen från den här vinklingen:
  SSA representerar ett eller annat som du tycker motsvarar just det du önskar. Var medlem!
  ESR motsvarar den tekniska sidan av dina intressen. Om du är tekniskt intresserad alls så låt ditt intresse stimuleras av de som verkligen kan sina saker. Var medlem!
  FRO känner vi till, va?

  Man bör nog inte sätta en sak framför en annan om man inte upplever ett direkt illamående. Vi har i amatörradioleden synnerligen kunniga människor, som AOM, ENG bland andra (i tråden). De här människorna ska väl inte vara en orsak att inte vara medlem i en förening? Tag vara på kunskaperna och delge ditt eget intresse. Ta vara på de möjligheter som står till buds! Liksom SSA har sina värden de med.

  Ta vara på eterns möjligheter. Kör contest....hrm....:)
   
  Last edited: Nov 10, 2013
  5 people like this.
 16. SM7WSJ

  SM7WSJ Well-Known Member

  Hej!

  Om man hade fått önska en utveckling från den punkt vi står idag så hade jag velat erbjuda en styrelsepost till en representant från ESR i SSA styrelse. Den samlade kunskap som finns i den föreningen hade bara varit positivt att tillföra och vi kunde samla alla goda krafter i SM för att möta dom utmaningar som vi sändareamatörer har att möta dom kommande åren.

  Jag ser att dom starkaste kritikerna i den här tråden både saknar medlemskap i SSA och ESR och verkar mer vara allmänt arga på allting.

  Jag har själv ett par funktionärs uppdrag I SSA och hyser största förtoende för ESR och dess ledning. Kunde vi bara få till ett riktigt gott samarbete framöver så kan vi bli riktigt taggade och välargumenterande i dom framtida frågor vi kommer att möta.

  mvh Håkan SM7WSJ
   
  6 people like this.
 17. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  SM7WSJ, att lammen och lejonet ska vistas fredligt tillsammans är en vacker vision. Det kommer aldrig att inträffa så länge som SM0DZB är ordförande för SSA. Den uppfattningen har jag efter att ha studerat hans hållning mot SSA:s medlemmar. Att då kunna samverka med ESR är helt främmande. ESR har för honom blivit en nagel i ögat då han inte kan acceptera att den organisationen kan ha egna uppfattningar. Och jag påstår att det här är en ensidig hållning. Det är ingen slump att ESR har en länk till SSA på första sidan på sin hemsida. Något motsvarande hos SSA kommer inte att ske på den här sidan jul...

  När samverkansgruppen med PTS startade skrev SSA:s ordförande att de hade riktigt god kompetens i två av föreningens medlemmar vilka också var med i ESR. Dels SM7EQL som var erfaren som mångårig styrelsemedlem i SSA, tillika hedersmedlem, dels SM0AOM som har hög teknisk kompetens och verkade som teknisk granskare i QTC. Således fanns all anledning att tro på ett gott samarbete.

  Efter två månader dömde SM0DZB totalt ut dessa som han nyligen ansett som en tillgång. Detta eftersom de framfört åsikter som avvek från hans.

  Efter ytterligare tid var dessa herrar förvandlade till "ESR-gubbar" som for med lögn och förtal. Så även vi alla andra som hade den dåliga smaken att vara medlem i bägge organisationerna. Vi räknades därmed inte som medlemmar i SSA och våra synpunkter kunde omöjligt accepteras eftersom vi också var "ESR-gubbar".
   
  Last edited: Nov 10, 2013
  1 person likes this.
 18. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Får jag vidare erinra om detta ljugande och förtalande som skulle ha skett från ESR:s sida kulminerade i ett antiklimax då en av SSA:s medlemmar begärde ut mailkonversationen mellan SM0DZB och PTS. Plötsligt visade det sig att SSA:s ordförande var den som stått för lögnerna och förtalet. Han hade mage inte bara att blåljuga, han blånekade trots svart på vitt.

  Att SSA:s valberedning nu lagt förslag på återval är inget annat än ren skandal. Genom sitt ljugande för medlemmarna, och sitt handlande inom PTS samverkansgrupp skulle han uteslutas ur föreningen om man följer stadgarna. Detta påstående har framförts på SSA:s medlemsforum.
   
  2 people like this.
 19. SM5FLM

  SM5FLM Well-Known Member

  Nu ska vi väl inte börja diskutera QTC i denna tråd, men jag måste protestera mot ovanstående.

  Under de senaste året/åren har QTC innehållit, som jag tycker, högklassiga tekniska artiklar. Säkert finns den informationen att hämta på internet om man letar. Men artiklarna har sammanfattat tekniken på ett lättfattligt sätt. Exempelvis om SDR.

  --------------

  Jag har nu fått inbetalningskortet från SSA, men inte ännu betalt. Jag tvekar verkligen, eftersom alla den kritik som framförts inte verkar ha gjort någon som helst inverkan på styrelse, valberedning eller revisorer.
   
  1 person likes this.
 20. RM2D

  RM2D Well-Known Member

  Här har vi en klockren sammanfattning av problematiken. Hur en valberedning ens i sin vildaste fantasi kan föreslå DZB för omval är den största gåta jag sett inom föreningen på många år. ZBB sammanfattar det hela kort och koncist och jag ställer upp på varenda stavelse i denna sammanfattning, Det borde de flesta andra läskunniga medlemmar också göra. Men folk är uppenbarligen livrädda för den magiska makten...

  73 de LRR, Mats
   

Share This Page